Hjem
 • E-postEinar.Thomassen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 50+47 416 03 069
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Kristendommens tilblivelse
 • Gnostisisme
 • Antikkens religioner
 • Islams tilblivelse
 • Komparativ religionshistorie

 

Mitt viktigste forskningsområde gjennom mange år har vært valentinianismen, den viktigste formen for kristen «gnostisisme» i antikken. Jeg ser den som en egen gren av kristendommen, grunnlagt av Valentin ca. 150 e.Kr. og fremdeles levende på slutten av 300-tallet. Valentinianerne ble fordømt som kjettere av den kristne hovedstrømningens teologer.

Jeg har arbeidet mye med de koptiske håndskriftene fra Nag Hammadi, som også inneholder flere viktige valentinianske tekster, og redigerer bokserien Nag Hammadi and Manichaean Studies.

Gresk-romersk religion og den tidlige kristendommens utviklingshistorie er generelle forskingsinteresser som naturlig knytter seg til denne spesialforskningen.

En annen forskningsinteresse er islam, der jeg tidligere bl.a. har arbeidet med sufismen. For tiden er jeg særlig opptatt av Koranens tilblivelse og dens senantikke kontekst.

Endelig har jeg alltid vært opptatt av komparative problemstillinger i religionsvitenskapen, både tematisk og historisk. Her interesserer jeg meg nå for makro-religionshistoriske forløp i lys av av kognitiv psykologi og generell evolusjonsteori

 

Bøker
 • Thomassen, Einar. 2011. Manikeiske skrifter. Utvalg og innledende essay av Einar Thomassen; oversatt av Prods Oktor Skjærvø og Einar Thomassen. 348 sider. ISBN: 978-82-525-7263-6.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Thomassen, Einar. 2010. Oldtidens religioner. Midtøstens og Middelhavsområdets religioner. Pax Forlag. 259 sider. ISBN: 978-82-530-3252-8.
 • Thomassen, Einar. 2010. Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture. Museum Tusculanums Forlag. 232 sider. ISBN: 978-87-635-3027-9.
 • Thomassen, Einar; Painchaud, Louis; Funk, Wolf-Peter. 2010. L’Interprétation de la gnose (NH XI,1). Peeters Publishers. 183 sider. ISBN: 978-90-429-2190-0.
 • Klostergaard Petersen, Anders; Hyldahl, Jesper; Thomassen, Einar. 2008. Mellem venner og fjender : en folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis. Forlaget ANIS. 334 sider. ISBN: 978-87-7457-455-2.
 • Thomassen, Einar; Rasmussen, Tarald. 2007. Kristendomen : en historisk introduktion. 416 sider. ISBN: 978-91-7580-336-4.
 • Thomassen, Einar. 2006. The spiritual seed : the church of the "Valentinians". Brill Academic Publishers. 560 sider. ISBN: 90-04-14802-7.
 • Thomassen, Einar. 2003. Mircea Eliade: Det hellige og det profane, og andre skrifter. 376 sider. ISBN: 82-525-3733-2.
 • Thomassen, Einar; Gilhus, Anne Ingvild S. 2002. Gnostiske skrifter. 313 sider. ISBN: 82-525-4108-9.
 • Thomassen, Einar; Rasmussen, Tarald. 2002. Kristendommen: En historisk innføring. Universitetsforlaget. 392 sider. ISBN: 82-15-00292-7.
 • Thomassen, Einar; Moxnes, Halvor. 2001. Apokryfe evangelier. 271 sider. ISBN: 82-525-4105-4.
 • Thomassen, Einar; Rasmussen, Tarald. 2000. Kristendommen: En historisk innføring. Universitetsforlaget. 392 sider. ISBN: 82-00-12900-4.
 • Jordan, David R.; Montgomery, Hugo; Thomassen, Einar. 1999. The world of ancient magic: Papers from the first International Samson Eitrem Seminar at the Norwegian Institute at Athens 4-8 May 1997. (Papers from the Norwegian Institute at Athens 4). ISBN: 82-91626-15-4.
 • Rasmussen, Tarald; Thomassen, Einar. 1999. Kildesamling til Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering; Tilleggshefte. ISBN: 82-486-0040-8.
 • Thomassen, Einar; Rasmussen, Tarald. 1999. Kildesamling til Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. 583 sider. ISBN: 82-486-0039-4.
 • Thomassen, Einar; Rasmussen, Tarald. 1999. Kildesamling til kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering: Tilleggshefte. 55 sider. ISBN: 82-486-0040-8.
 • Thomassen, Einar; Radtke, Bernd. 1993. The Letters of Ahmad ibn Idris.
 • Thomassen, Einar; Radtke, Bernd; Bernd, Radtke. 1993. The Letters of Ahmad Ibn Idris. Edited, translated and annotated by Albrecht Hofheinz, Ali Salih Karrar, R.S. 0Fahey, Bernd Radtke and Einar Thomassen. ISBN: 1-85065-158-2.
Tidsskriftartikler
 • Thomassen, Einar. 2019. Review of Exposé du mythe valentinien et textes liturgiques (NH XI,2). By Wolf-Peter Funk and Jean-Pierre Mahé. Québec/Louvain 2016. The Journal of Ecclesiastical History. 70: 333-336. doi: 10.1017/S0022046918002166
 • Thomassen, Einar. 2018. To profeter. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 2. 57-74.
 • Thomassen, Einar. 2018. The Qur’an: A New Annotated Translation. By Arthur J. Droge. Marburg Journal of Religion. 20. 2 sider. doi: https://doi.org/10.17192/mjr.2018.20.7943
 • Thomassen, Einar. 2017. The Eucharist in Valentinianism. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 1. Reihe. 376: 1833-1850.
 • Thomassen, Einar. 2017. Theological and Philosophical Treatises in the Nag Hammadi Codices. Studien und Texte zu Antike und Christentum. 106: 267-280.
 • Thomassen, Einar. 2017. Selektiv historieskrivning. Avisa Vårt land. 14-15. Publisert 2017-09-12.
 • Thomassen, Einar. 2017. 50 år med religionsvitenskap i Bergen. Bergens Tidende. 46-46. Publisert 2017-11-26.
 • Thomassen, Einar. 2016. Gnostic Paradises. Warburg Institute Colloquia. 27: 95-107.
 • Thomassen, Einar. 2015. (Review of) J. Rüpke (ed.),The Individual in the Religions of the Ancient Mediterranean. Classical Review. 65: 206-208. doi: 10.1017/ S0009840X14002844
 • Thomassen, Einar. 2015. Anmeldelse av Kristin Brandtsegg Johansen, Maria Magdalena: Disippelen Jesus elsket. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie. Publisert 2015-01-08.
 • Thomassen, Einar. 2014. Anmeldelse av Bart D. Ehrman, Forgery and Counterforgery. Journal of theological studies. 65: 241-243.
 • Thomassen, Einar. 2014. Are gods really moral monitors? Some comments on Ara Norenzayan’s Big Gods by a historian of religions. Religion. 44: 667-673. doi: 10.1080/0048721X.2014.937074
 • Thomassen, Einar. 2013. Anmeldelse av Jan N. Bremmer, The Rise of Christianity through the Eyes of Gibbon, Harnack and Rodney Stark. Numen. 60: 149-151.
 • Thomassen, Einar. 2013. Guder og andre overmenneskelige aktører. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1. 105-111.
 • Thomassen, Einar; Tsakos, Alexandros; Bull, Christian Hervik; Abercrombie, Lloyd. 2013. A New Edition of the Wizz Codex with an English Translation. Collectanea Christiana Orientalia. 10: 193-209.
 • Thomassen, Einar. 2011. Anmeldelse av M. Ziegler, Successio. Die Vorsteher der stadrömischen Christengemeinde in den ersten beiden Jahrhunderten. Anzeiger für die Altertumswissenschaft. 64: 188-190.
 • Thomassen, Einar. 2011. Minnetale over professor Alv Kragerud. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. (2010): 175-179.
 • Thomassen, Einar. 2011. Jakten på gnostiske egg. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1-2. 109-119.
 • Thomassen, Einar. 2011. Anmeldelse av Uwe-Karsten Plisch, Das Thomasevangelium. Originaltext mit Kommentar (Stuttgart 2007). Zeitschrift für antikes Christentum. 15: 360-361.
 • Thomassen, Einar. 2010. Anmeldelse av Johanna Brankaer/Hans-Gebhadt Bethge, Codex Tchacos: Texte und Analysen. ISBN 978-3-11-019570-5. Zeitschrift für antikes Christentum. 13: 536-541. doi: 10.1515/ZAC.2009.36
 • Thomassen, Einar. 2010. Le valentinisme à Nag Hammadi. Comptes rendus des seances de l'année l'academie des inscriptions & belle-lettres. (2008): 1759-1770.
 • Thomassen, Einar. 2010. Anmeldelse av Ismo Dunderberg, Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. Journal of Religion in Europe. 3: 191-193.
 • Thomassen, Einar. 2010. Anmeldelse av Anders-Christian Jacobsen (ed.), The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity. Religionsvidenskapeligt Tidsskrift. 55. 90-94.
 • Thomassen, Einar. 2010. Anmeldelse av Barbara Aland, Was ist Gnosis? Theologische Literaturzeitung. 12. 1330-1332.
 • Stausberg, Michael; Thomassen, Einar; Cavallin, Clemens; Hopland, Karstein Olav; Fuglestad, Morten; Dahl, Gina; Gilhus, Ingvild S.; Tafjord, Bjørn Ola. 2008. Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 3. 60-78.
 • Thomassen, Einar. 2008. The Gospel of Judas, or, Is Philology a Science? Interdisciplinary Communications. 110-113.
 • Thomassen, Einar. 2007. Tidsskriftartikkelfetisjismen. Forskerforum. 29: 32-33.
 • Thomassen, Einar. 2004. Om skaut og 'islam'. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2004-01-29.
 • Thomassen, Einar. 2004. Dualisme på godt og ondt. Morgenbladet. 184. 4 sider. Publisert 2004-09-24.
 • Thomassen, Einar. 2004. Orthodoxy and Heresy in Second Century Rome. Harvard Theological Review. 97: 241-256.
 • Thomassen, Einar. 2004. Anmeldelse av Ennio Sanzi, I culti orientali nell'impero romano: Un'antologia di fonti. Numen. 51: 359-360.
 • Thomassen, Einar. 2004. Anmeldelse av P. Mirecki og M. Meyer (utg.), Magic and Ritual in the Ancient World. Classical Review. 54: 443-445.
 • Thomassen, Einar. 2004. The Epiphany of Gnosis. Illinois Classical Studies. 29: 217-226.
 • Thomassen, Einar. 2003. Om å tolke Koranen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 15: 42-47.
 • Thomassen, Einar. 2002. Moskeer i Norge. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 2+3. 105.
 • Gravem, Peder; Mogstad, Sverre Dag; Rasmussen, Tarald; Thomassen, Einar. 2001. Fellesfag i forandring. VG : Verdens gang. 39-39. Publisert 2001-05-03.
 • Thomassen, Einar. 1998. Religionsvitenskap i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 10: 18-22.
 • Thomassen, Einar. 1998. Anmeldelse av G. Wurst, Die Bema-Psalmen. Orientalia Suecana. 47: 154-155.
 • Thomassen, Einar. 1998. Teologi og religionshistorie�mot en ny tverrfaglig identitet? Norsk Teologisk Tidsskrift. 99: 30-36.
 • Thomassen, Einar. 1997. Det misforståtte faget. Bergens Tidende. Publisert 1997-05-07.
 • Thomassen, Einar. 1997. Satansversene: Fiksjon og fakta. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 28. 41-52.
 • Thomassen, Einar. 1996. Anmeldelse av A. Khosroyev, Die Bibliothek von Nag Hammadi: Einige Probleme des Christentums in Ägypten während der ersten Jahrhunderte. Bibliotheca Orientalis. 53: 810-812.
 • Thomassen, Einar. 1996. "Det nye religiøse Norge.". Bergens Tidende. Publisert 1996-08-20.
 • Thomassen, Einar. 1996. Fire innlegg om religionsvitenskapens fremtid: Innledning. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 26. 129-130.
 • Thomassen, Einar. 1996. Anmeldelse av S. Richter, Exegetisch-literarkritische Untersuchungen von Herakleidespsalmen des koptisch-manichäischen Psalmenbuches. Acta Orientalia. 57: 163-165.
 • Thomassen, Einar. 1995. Spiseritualer blant de første kristne. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 23: 65-74.
 • Thomassen, Einar. 1995. L´historie du valentinisme et le Trait#/e tripartite. Annuaire - Ecole pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. 103: 301-303.
 • Thomassen, Einar. 1994. Exodus 1-15, exempelvis. Tro & tanke. 5: Om t. 91-104.
 • Thomassen, Einar. 1994. Gnostic Semiotics: The Valentinian Notion of the Name. Temenos. 29: 141-156.
 • Thomassen, Einar. 1994. J. Zandee: The Teachings of Sylvanus. Bibliotheca Orientalis. 50.
 • Thomassen, Einar. 1993. Omtale av J. Zandee, The Teachings of Sylvanus. Bibliotheca Orientalis. 50: 414-416.
 • Thomassen, Einar. 1993. Gnostic Semiotics: The Valentinian Notion of the Name. Temenos. 29: 141-156.
 • Thomassen, Einar. 1992. Målestokken og spanskrøret: Kanon som religionsvitenskapelig term. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 18: 5-17.
Rapporter/avhandlinger
 • Thomassen, Einar; Jordan, David R.; Montgomery, Hugo. 1999. The world of ancient magic: Papers from the first International Samson Eitrem Seminar at the Norwegian Institute at Athens 4-8 May 1997. (Papers from the Norwegian Institute at Athens. MANGLER, Bergen.
 • Natvig, Richard; Brochmann, Randi; Dao-Vu, Dominique; Gilhus, Ingvild Sælid; Hope, Ingvild; Jacobsen, Knut A; Kallevik, Kjell Arne; Lyngra, Tove; Rian, Dagfinn; Rydving, Håkan; Thomassen, Einar. 1998. Studiehefte: Studierettleiing for fjernundervisningsstudentar i Religionsvitskap delfag. Modul 1. Seksjon for religionsvitskap, Universitetet i Bergen. 50 sider.
 • Thomassen, Einar. 1994. Islam. AL Biblioteksentralen.
Bokkapitler
 • Thomassen, Einar. 2019. Valentinus and the Valentinians. Chapter Thirteen, sider 162-169. I:
  • Trompf, Garry W. 2019. The Gnostic World. Routledge. 735 sider. ISBN: 978-1-138-67393-9.
 • Thomassen, Einar. 2018. The rhetorical construction of heresy in the Church Fathers. Kapittel, sider 133-143. I:
  • Thorsen, Thea Selliaas; Harrison, Stephen. 2018. Dynamics of Ancient Prose: Biographic, Novelistic, Apologetic. Walter de Gruyter. 253 sider. ISBN: 978-3-11-059443-0.
 • Thomassen, Einar. 2018. A ‘Sayings Gospel’ attested at Nag Hammadi. Kapittel, sider 57-63. I:
  • Steiner, Pål; Tsakos, Alexandros; Seland, Eivind Heldaas. 2018. From the Fjords to the Nile: Essays in Honor of Richard Holton Pierce on his 80th Birthday. Archaeopress. 118 sider. ISBN: 9781784917760.
 • Thomassen, Einar. 2018. Mani und der Manichäismus. Achtes Kapitel. III. § 93., sider 877-882. I:
  • Riedweg, Christoph; Horn, Christoph; Wyrwa, Dietmar. 2018. Die Philosophie der Antike, Band 5/1-3: Philosophie der Kaiserzeit und der Spätantike. Schwabe Verlag. 2728 sider. ISBN: 978-3-7965-2629-9.
 • Thomassen, Einar. 2018. Saving Letter, Saving Book: The Hymn of the Pearl, the 23rd Ode of Solomon and the Gospel of Truth. Kapittel, sider 437-452. I:
  • Crégheur, Eric; Chaves, Julio Cesar Dias; Johnston, Steve. 2018. Christianisme des origines: Mélanges en l’honneur du Professeur Paul-Hubert Poirier. Brepols. 476 sider. ISBN: 978-2-503-57940-5.
 • Thomassen, Einar. 2018. Überblick. Achtes Kapitel. III. § 88., sider 855-858. I:
  • Riedweg, Christoph; Horn, Christoph; Wyrwa, Dietmar. 2018. Die Philosophie der Antike, Band 5/1-3: Philosophie der Kaiserzeit und der Spätantike. Schwabe Verlag. 2728 sider. ISBN: 978-3-7965-2629-9.
 • Thomassen, Einar. 2018. Sethianismus. Achtes Kapitel. III. § 89., sider 859-862. I:
  • Riedweg, Christoph; Horn, Christoph; Wyrwa, Dietmar. 2018. Die Philosophie der Antike, Band 5/1-3: Philosophie der Kaiserzeit und der Spätantike. Schwabe Verlag. 2728 sider. ISBN: 978-3-7965-2629-9.
 • Thomassen, Einar. 2018. Basileides und seine Anhänger. Achtes Kapitel. III. § 90., sider 863-866. I:
  • Riedweg, Christoph; Horn, Christoph; Wyrwa, Dietmar. 2018. Die Philosophie der Antike, Band 5/1-3: Philosophie der Kaiserzeit und der Spätantike. Schwabe Verlag. 2728 sider. ISBN: 978-3-7965-2629-9.
 • Thomassen, Einar. 2018. Valentinus und der Valentinianismus. Achtes Kapitel. III. § 91., sider 867-873. I:
  • Riedweg, Christoph; Horn, Christoph; Wyrwa, Dietmar. 2018. Die Philosophie der Antike, Band 5/1-3: Philosophie der Kaiserzeit und der Spätantike. Schwabe Verlag. 2728 sider. ISBN: 978-3-7965-2629-9.
 • Thomassen, Einar. 2018. Bardesanes (Bardaisan) von Edessa. Achtes Kapitel. III. § 92., sider 874-877. I:
  • Riedweg, Christoph; Horn, Christoph; Wyrwa, Dietmar. 2018. Die Philosophie der Antike, Band 5/1-3: Philosophie der Kaiserzeit und der Spätantike. Schwabe Verlag. 2728 sider. ISBN: 978-3-7965-2629-9.
 • Thomassen, Einar. 2018. Temple and Sacerdotal Imagery in Valentinian Gnosticism. Kapittel, sider 371-390. I:
  • Mimouni, Simon C.; Painchaud, Louis. 2018. La question de la «sacerdotalisation» dans le judaïsme synagogal, le christianisme et le rabbinisme. Brepols. 434 sider. ISBN: 978-2-503-57777-7.
 • Thomassen, Einar. 2017. The Melothesia of the Apocryphon of John and the Umm al-kitāb. Kapittel, sider 161-172. I:
  • Van den Kerchove, Anna; Soares Santoprete, Luciana Gabriela. 2017. Gnose et manichéisme. Entre les oasis d’Égypte et la Route de la Soie. Hommage à Jean-Daniel Dubois. Brepols. 970 sider. ISBN: 978-2-503-56763-1.
 • Thomassen, Einar. 2017. Gnosis and Philosophy in Competition. Kapittel, sider 61-74. I:
  • Riedweg, Christoph. 2017. PHILOSOPHIA in der Konkurrenz von Schulen, Wissenschaften und Religionen: Zur Pluralisierung des Philosophiebegriffs in Kaiserzeit und Spätantike. Walter de Gruyter. 393 sider. ISBN: 978-1-5015-1429-6.
 • Thomassen, Einar. 2016. Interpretation of Knowledge, The (NHC XI,1). Artikkel, sider . I:
  • Allison, Dale C. 2016. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 12: Ho Tsun Shen-Insult. Walter de Gruyter. 671 sider. ISBN: 978-3-11-031329-1.
 • Thomassen, Einar. 2016. Hypsiphrone (NHC XI, 4). Artikkel, sider 685-686. I:
  • Allison, Dale C. 2016. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 12: Ho Tsun Shen-Insult. Walter de Gruyter. 671 sider. ISBN: 978-3-11-031329-1.
 • Thomassen, Einar. 2016. Holy Book of the Invisible Spirit, The (NHC III,2; IV,2). Artikkel, sider 121-122. I:
  • Allison, Dale C. 2016. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 12: Ho Tsun Shen-Insult. Walter de Gruyter. 671 sider. ISBN: 978-3-11-031329-1.
 • Thomassen, Einar. 2016. What Is a “God” Actually?: Some Comparative Reflections. Artikkel, sider 365-374. I:
  • Antes, Peter; Geertz, Armin W.; Rothstein, Mikael. 2016. Contemporary Views on Comparative Religion. Equinox Publishing. 506 sider. ISBN: 978-1-78179-139-4.
 • Thomassen, Einar. 2016. Sophia. Artikkel, sider 897-898. I:
  • Orlin, Eric. 2016. The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions. Routledge. ISBN: 978-0-415-83197-0.
 • Thomassen, Einar. 2016. Johannine Literature. Artikkel, sider 483-483. I:
  • Orlin, Eric. 2016. The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions. Routledge. ISBN: 978-0-415-83197-0.
 • Thomassen, Einar. 2016. Bridal Chamber. Artikkel, sider 149-149. I:
  • Orlin, Eric. 2016. The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions. Routledge. ISBN: 978-0-415-83197-0.
 • Thomassen, Einar. 2015. Gospel of Truth, The (NHC I,3; XII,2). Artikkel, sider 700-701. I:
  • Allison, Dale C.; Helmer, Christine; Seow, Choon-Leong; Spieckermann, Hermann; Walfish, Barry Dov; Ziolkowski, Eric. 2015. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, volume 10. Walter de Gruyter. 1213 sider. ISBN: 978-3-11-018378-8.
 • Thomassen, Einar. 2015. Gnosis, Gnosticism, I General. Artikkel, sider 341-342. I:
  • Allison, Dale C.; Helmer, Christine; Seow, Choon-Leong; Spieckermann, Hermann; Walfish, Barry Dov; Ziolkowski, Eric. 2015. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, volume 10. Walter de Gruyter. 1213 sider. ISBN: 978-3-11-018378-8.
 • Thomassen, Einar. 2015. Gnosis, Gnosticism, II Gnosis and New Testament. Artikkel, sider 343-344. I:
  • Allison, Dale C.; Helmer, Christine; Seow, Choon-Leong; Spieckermann, Hermann; Walfish, Barry Dov; Ziolkowski, Eric. 2015. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, volume 10. Walter de Gruyter. 1213 sider. ISBN: 978-3-11-018378-8.
 • Thomassen, Einar. 2015. Gnosis, Gnosticism, VI.A Patristic and Orthodox Churches. Artikkel, sider 361-363. I:
  • Allison, Dale C.; Helmer, Christine; Seow, Choon-Leong; Spieckermann, Hermann; Walfish, Barry Dov; Ziolkowski, Eric. 2015. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, volume 10. Walter de Gruyter. 1213 sider. ISBN: 978-3-11-018378-8.
 • Thomassen, Einar. 2015. Filologiens videnskabelighet. Kapittel 4, sider 121-143. I:
  • Jensen, Tim; Geertz, Armin W. 2015. Religionsforskningen før og nu. II. Nyere tid. Gyldendal Undervisning. 629 sider. ISBN: 978-87-02-04693-9.
 • Thomassen, Einar. 2014. Eugnostos the Blessed (NHC III,3; V,1). Leksikonartikkel, sider 168-169. I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2014. Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 8 Essenes - Fideism. Walter de Gruyter. 600 sider. ISBN: 978-3-11-018376-4.
 • Thomassen, Einar. 2014. Exegesis on the Soul, The (NHC II,6). Leksikonartikkel, sider 381-382. I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2014. Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 8 Essenes - Fideism. Walter de Gruyter. 600 sider. ISBN: 978-3-11-018376-4.
 • Thomassen, Einar. 2013. Ikke bare Bibelen: Hellige skrifter i antikken. Kapittel, sider 62-78. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: 9788215019895.
 • Thomassen, Einar. 2013. The Valentinian Materials in James (NHC V,3 and CT,2). Kapittel, sider 79-90. I:
  • Iricinschi, Eduard; Jenott, Lance; Lewis, Nicola Denzey; Townsend, Philippa. 2013. Beyond the Gnostic Gospels: Studies Building on the Work of Elaine Pagels. Mohr Siebeck. 517 sider. ISBN: 978-3-16-152834-7.
 • Thomassen, Einar. 2013. Sethian Names in Magical Texts: Protophanes and Meirotheos. Kapittel, sider 63-77. I:
  • Corrigan, Kevin; Rasimus, Tuomas. 2013. Gnosticism, Platonism and the Late Ancient World: Essays in Honour of John D. Turner. Brill Academic Publishers. ISBN: 9789004223837.
 • Thomassen, Einar. 2013. Going to Church With the Valentinians. Kapittel, sider 183-197. I:
  • DeConick, April D.; Shaw, Gregory; Turner, John D. 2013. Practicing Gnosis: Ritual, Magic, Theurgy and Liturgy in Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Honor of Birger A. Pearson. Brill Academic Publishers. 581 sider. ISBN: 978-90-04-25629-3.
 • Thomassen, Einar. 2013. Dialogue of the Saviour, The (NHC III,5). Leksikonartikkel, sider 746-747. I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2013. Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 6: Dabbesheth-dreams and dream interpretation. Walter de Gruyter. ISBN: 9783110183740.
 • Thomassen, Einar. 2013. Discourse on the Eighth and Ninth, The (NHC VI,6). Leksikonartikkel, sider 919-920. I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2013. Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 6: Dabbesheth-dreams and dream interpretation. Walter de Gruyter. ISBN: 9783110183740.
 • Thomassen, Einar. 2013. Saved by nature? The question of human races and soteriological determinism in Valentinianism. Kapittel, sider 129-149. I:
  • Markschies, Christoph; Oort, Johannes van. 2013. Zugänge zur Gnosis: Akten zur Tagung der Patristischen Arbeitsgemeinschaft vom 02.-05.01.2011 in Berlin-Spandau. Peeters Publishers. ISBN: 9789042927179.
 • Thomassen, Einar. 2012. Egypt som paradiset. Kapittel, sider 299-306. I:
  • Jensen, Tim; Rothstein, Mikael. 2012. Den sammenklappelige tid. Forlaget Chaos. 454 sider. ISBN: 978-87-994619-9-8.
 • Thomassen, Einar. 2012. What is Heresy, and Why Did it Matter? Kapittel, sider 191-201. I:
  • Ulrich, Jörg; Brakke, David; Jacobsen, Anders-Christian. 2012. Invention, rewriting, usurpation : discursive fights over religious traditions in Antiquity. Peter Lang Publishing Group. 322 sider. ISBN: 978-3-631-63538-4.
 • Thomassen, Einar. 2012. Concept of Our Great Power (NHC VI,4). Artikkel, sider 596-597. I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2012. Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 5: Charisma - Czaczkes. Walter de Gruyter. 1230 sider. ISBN: 978-3-11-018373-3.
 • Thomassen, Einar. 2011. Philology. Kapittel, sider 346-354. I:
  • Stausberg, Michael; Engler, Steven. 2011. The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. Routledge. ISBN: 978-0-415-55920-1.
 • Thomassen, Einar. 2011. Barbelo-Gnostics. L, sider 509-510. I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2011. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol. 3: Athena - Birkat ha-Minim. Walter de Gruyter. 1267 sider. ISBN: 978-3-11-018371-9.
 • Thomassen, Einar. 2011. Authoritative Teaching (NHC VI,3). Leksikonartikkel, sider 114. I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2011. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol. 3: Athena - Birkat ha-Minim. Walter de Gruyter. 1267 sider. ISBN: 978-3-11-018371-9.
 • Thomassen, Einar. 2011. Baptism among the Valentinians. Kapittel i del 2, sider 895-915. I:
  • Hellholm, David; Vegge, Tor; Norderval, Øyvind; Hellholm, Christer. 2011. Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity. Walter de Gruyter. 2024 sider. ISBN: 978-3-11-024751-0.
 • Thomassen, Einar. 2011. Valentinus and the Valentinians. Intervju, sider 105-115. I:
  • Conner, Miguel. 2011. Voices of Gnosticism. 242 sider. ISBN: 978-1906834128.
 • Thomassen, Einar; Suciu, Alin. 2011. An Unknown ‘Apocryphal’ Text from the White Monastery. Kapittel, sider 477-499. I:
  • Buzi, Paola; Camplani, Alberto. 2011. Christianity in Egypt: Literary Production and Intellectual Trends. Studies in Honor of Tito Orlandi. 653 sider. ISBN: 88 7961 135 6.
 • Thomassen, Einar. 2010. Heracleon. Artikkel, sider 173-210. I:
  • Rasimus, Tuomas. 2010. The Legacy of John: Second-Century Reception of the Fourth Gospel. Brill Academic Publishers. 406 sider. ISBN: 978-90-04-17633-1.
 • Thomassen, Einar. 2010. Some Notes on the Development of Christian Ideas about a Canon. Artikkel, sider 9-28. I:
  • Thomassen, Einar. 2010. Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture. Museum Tusculanums Forlag. 232 sider. ISBN: 978-87-635-3027-9.
 • Thomassen, Einar. 2010. Le valentinisme à Nag Hammadi. Kapittel, sider 239-249. I:
  • Mahé, Jean-Pierre; Poirier, Paul-Hubert; Scopello, Madeleine. 2010. Les textes de Nag Hammadi: Histoire des religions et approches contemopraines. 284 sider. ISBN: 978-2-87754-250-0.
 • Thomassen, Einar. 2010. Orphics and Gnostics. Artikkel, sider 463-473. I:
  • Dijkstra, Jitse; Kroesen, Justin; Kuiper, Yme. 2010. Myths, Martyrs, and Modernity: Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer. Brill Academic Publishers. 701 sider. ISBN: 978-90-04-18089-5.
 • Thomassen, Einar. 2009. Adam, The Apocalypse of (NHC V,5). Artikkel, sider . I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2009. Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Vol. 1: Aaron-Aniconism. Walter de Gruyter. 1223 sider. ISBN: 978-3110183559.
 • Thomassen, Einar. 2009. Allogenes (NHC XI,3). Artikkel, sider . I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2009. Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Vol. 1: Aaron-Aniconism. Walter de Gruyter. 1223 sider. ISBN: 978-3110183559.
 • Thomassen, Einar. 2009. Archon/Archons. II. Christianity. Artikkel, sider . I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2009. Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Vol. 1: Aaron-Aniconism. Walter de Gruyter. 1223 sider. ISBN: 978-3110183559.
 • Thomassen, Einar. 2009. Asclepius (NHC VI,8. Artikkel, sider . I:
  • Klauck, Hans-Josef. 2009. Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Vol. 2 : Anim-Atheism. Walter de Gruyter. 1207 sider. ISBN: 978-3110183702.
 • Thomassen, Einar. 2009. Jesus in the New Testament Apocrypha. Chapter 3, sider 33-50. I:
  • Hammer, Olav. 2009. Alternative Christs. Cambridge University Press. 315 sider. ISBN: 978-0-521-88902-5.
 • Thomassen, Einar. 2009. Dialogues with the Archons: The Post-mortem Encounters of the Ascending Soul in Gnostic Texts. Kapitel, sider 351-369. I:
  • Nicklas, Tobias; Reiterer, Friedrich V.; Verheyden, Joseph. 2009. Deuterocanonical and Cognate Literature Yearbook 2009: The Human Body in Death and Resurrection. Walter de Gruyter. 470 sider. ISBN: 978-3-11-020880-1.
 • Thomassen, Einar. 2009. Valentinian ideas about salvation as transformation. kapittel, sider 169-186. I:
  • Seim, Turid Karlsen; Økland, Jorunn. 2009. Metamorphoses: Resurrection, body and transformative practices in early Christianity. Walter de Gruyter. 401 sider. ISBN: 978-3-11-020298-4.
 • Thomassen, Einar. 2008. Kjetteri i middelalderen: katarene. 4, sider 76-96. I:
  • Hagg, Tomas. 2008. Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. Spartacus. 255 sider. ISBN: 978-82-304-0036-4.
 • Thomassen, Einar. 2008. Judasevangeliet og gnosticismen. Artikkel, sider 143-166. I:
  • Klostergaard Petersen, Anders; Hyldahl, Jesper; Thomassen, Einar. 2008. Mellem venner og fjender : en folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis. Forlaget ANIS. 334 sider. ISBN: 978-87-7457-455-2.
 • Thomassen, Einar. 2008. Kilder og arbejdsredskaper til studiet af gnosticismen. Artikkel, sider 299-314. I:
  • Klostergaard Petersen, Anders; Hyldahl, Jesper; Thomassen, Einar. 2008. Mellem venner og fjender : en folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis. Forlaget ANIS. 334 sider. ISBN: 978-87-7457-455-2.
 • Thomassen, Einar. 2008. Kjetteribegrepets opprinnelse og de første kjetterne. 1, sider 12-32. I:
  • Hagg, Tomas. 2008. Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. Spartacus. 255 sider. ISBN: 978-82-304-0036-4.
 • Thomassen, Einar. 2008. Is Judas really the Hero of the Gospel of Judas? Artikkel, sider 157-170. I:
  • Scopello, Madeleine. 2008. The Gospel of Judas in Context. Brill Academic Publishers. 419 sider. ISBN: 978-90-04-16721-6.
 • Thomassen, Einar. 2007. Tekstkritikk og kanon. Artikkel, sider 142-157. I:
  • Haugen, Odd Einar; Janss, Christian; Modalsli, Tone. 2007. Filologi og hermeneutikk. Bidrag til ein konferanse halden av Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologar 16.-18. september 2005. Novus Forlag. 182 sider. ISBN: 978-82-560-1576-4.
 • Thomassen, Einar. 2007. Forord. Forord, sider 7-9. I:
  • Kasser, Rodolphe; Meyer, Marvin; Wurst, Gregor. 2007. Judasevangeliet. 152 sider. ISBN: 978-82-92605-07-3.
 • Thomassen, Einar. 2007. The Gospel of Truth. Innledning, sider 31-35. I:
  • Meyer, Marvin. 2007. The Nag Hammadi Scriptures: The International Edition. HarperCollins Publishers. 857 sider. ISBN: 0-06-052378-6.
 • Thomassen, Einar. 2007. The Treatise on Resurrection. Innledning, sider 49-51. I:
  • Meyer, Marvin. 2007. The Nag Hammadi Scriptures: The International Edition. HarperCollins Publishers. 857 sider. ISBN: 0-06-052378-6.
 • Thomassen, Einar. 2007. The Tripartite Tractate. Innledning, oversettelse og noter, sider 57-101. I:
  • Meyer, Marvin. 2007. The Nag Hammadi Scriptures: The International Edition. HarperCollins Publishers. 857 sider. ISBN: 0-06-052378-6.
 • Thomassen, Einar. 2007. The Interpretation of Knowledge. Innledning, oversettelse og noter, sider 651-662. I:
  • Meyer, Marvin. 2007. The Nag Hammadi Scriptures: The International Edition. HarperCollins Publishers. 857 sider. ISBN: 0-06-052378-6.
 • Thomassen, Einar. 2007. The Valentinian School of Gnostic Thought. Kapittel, sider 790-794. I:
  • Meyer, Marvin. 2007. The Nag Hammadi Scriptures: The International Edition. HarperCollins Publishers. 857 sider. ISBN: 0-06-052378-6.
 • Thomassen, Einar. 2007. Den gnostiske reisen. Kapittel 11, sider 165-178. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv-Ellen. 2007. Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget. 205 sider. ISBN: 978-82-15-01163-9.
 • Thomassen, Einar. 2007. IV. Les écrits valentiniens de Nag Hammadi. Kapittel, sider xliii-li. I:
  • Mahé, Jean-Pierre; Poirier, Paul-Hubert. 2007. Écrits gnostiques. La bibliothèque de Nag Hammad. Gallimard. 1917 sider. ISBN: 978-2-07-011333-0.
 • Thomassen, Einar. 2007. From Wisdom to Gnosis. Artikkel, sider 585-598. I:
  • Painchaud, Louis; Poirier, Paul-Hubert. 2007. Colloque international: «L’Évangile selon Thomas et les textes de Nag Hammadi». Peeters Publishers. 672 sider. ISBN: 978-90-429-2055-2.
 • Thomassen, Einar. 2007. “Forgery” in the New Testament. Artikkel, sider 141-157. I:
  • Lewis, James R.; Hammer, Olav. 2007. The Invention of Sacred Tradition. Cambridge University Press. 318 sider. ISBN: 978-0-521-86479-4.
 • Thomassen, Einar; Painchaud, Louis. 2007. Interprétation de la gnose (NH XI, 1). Innledning, oversettelse og noter, sider 1469-1499. I:
  • Mahé, Jean-Pierre; Poirier, Paul-Hubert. 2007. Écrits gnostiques. La bibliothèque de Nag Hammad. Gallimard. 1917 sider. ISBN: 978-2-07-011333-0.
 • Thomassen, Einar; Painchaud, Louis. 2007. Traité tripartite (NH I, 5). Innledning, oversettelse og noter, sider 109-204. I:
  • Mahé, Jean-Pierre; Poirier, Paul-Hubert. 2007. Écrits gnostiques. La bibliothèque de Nag Hammad. Gallimard. 1917 sider. ISBN: 978-2-07-011333-0.
 • Thomassen, Einar; Pasquier, Anne. 2007. L’Évangile de la vérité (NH I, 3; XII, 2). Innledning, oversettelse og noter, sider 43-84. I:
  • Mahé, Jean-Pierre; Poirier, Paul-Hubert. 2007. Écrits gnostiques. La bibliothèque de Nag Hammad. Gallimard. 1917 sider. ISBN: 978-2-07-011333-0.
 • Thomassen, Einar. 2006. Religious Education in a Pluralistic Society: Experiences from Norway. Artikkel, sider 257-266. I:
  • Pye, Michael. 2006. Religious Harmony: Problems, Practice and Education. Walter de Gruyter. 373 sider. ISBN: 978-3-11-018847-9.
 • Thomassen, Einar. 2006. The Reception of Greco-Roman Religious and Cultic Terminology in Judaism and Christianity, with Special Reference to Sacrificial Terminology. Artikkel, sider 137-153. I:
  • Brakke, David; Jacobsen, Anders-Christian; Ulrich, Jörg. 2006. Beyond Reception: Mutual Influences between Antique Religion, Judaism, and Early Christianity. Peter Lang Publishing Group. 245 sider. ISBN: 3-631-55583-0.
 • Thomassen, Einar. 2006. Hva enhver student i religionsvitenskap trnger å vite om filologi. Kapittel, sider 72-88. I:
  • Kraft, Siv Ellen; Natvig, Richard Johan. 2006. Metode i religionsvitenskap. Pax Forlag. 275 sider. ISBN: 82-530-2839-3.
 • Thomassen, Einar. 2006. Gos. Philip 67:27–30: not “in a mystery”. Artikkel, sider 925-939. I:
  • Painchaud, Louis; Poirier, Paul-Hubert. 2006. Coptica—Gnostica—Manichaica. Mélanges offerts à Wolf-Peter Funk. Peeters Publishers. 1052 sider. ISBN: 90-429-1771-7.
 • Thomassen, Einar. 2004. Sacrifice: Ritual murder or dinner party? Artikkel, sider 275-285. I:
  • Wedde, Michael. 2004. Celebrations: Sanctuaries and the vestiges of cult activity: Selected papers and discussions from the Tenth Anniversary Symposion of the Norwegian Institute at Athens, 12–16 May 1999. Paul Åström forlag. 303 sider. ISBN: 82-91626-23-5.
 • Thomassen, Einar. 2004. Musings on 'Syncretism'. artikkel, sider 137-147. I:
  • Kleine, Christoph; Schrimpf, Monika; Triplett, Katja. 2004. Unterwegs: Neue Pfade in der Religionswissenschaft. Festschrift für Michael Pye zum 65. Geburtstag. Biblion Verlag. 432 sider. ISBN: 3-932331-93-1.
 • Thomassen, Einar. 2003. Das norwegische Experiment mit Religionsunterricht für alle. 274-284. I:
  • Dommel, Christa; Heumann, Jürgen; Otto, Gert. 2003. WerteSchätzen: Religiöse Vielfalt und Öffentliche Bildung. Festschrift für Jürgen Lott zum 60. Geburtstag. ISBN: 3-88939-716-6.
 • Thomassen, Einar. 2003. Becoming a different person: Baptism as an initiation ritual. 209-222. I:
  • Martin, Luther H.; Pachis, Panayotis. 2003. Theoretical Frameworks for the Study of Greco-Roman Religions. ISBN: 960-12-1199-3.
 • Thomassen, Einar. 2002. "Jesu hemmelige ord: Thomasevangeliet og andre apokryfe evangelier". 85-94. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. P2-Akademiet Y. ISBN: 82-7118-283-8.
 • Thomassen, Einar. 2001. Et gnostisk syn på oppstandelsen. 128-133. I:
  • Engberg-Pedersen, Troels; Ingvild Sælid, Gilhus. 2001. Kropp og oppstandelse. Pax Forlag. ISBN: 82-530-2270-0.
 • Thomassen, Einar. 2000. Wilhelm Schencke—Norway’s First Professor in History of Religions. 223-236. I:
  • Sigurd, Hjelde. 2000. Man, Meaning and Mystery: 100 Years of History of Religions in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.
 • Thomassen, Einar. 2000. The Derivation of Matter in Monistic Gnosticism. 1-17. I:
  • Turner, John D.; Majercik, Ruth. 2000. Gnosticism and Later Platonism: Themes, Figures, and Texts. ISBN: 0-88414-035-0.
 • Thomassen, Einar. 1999. Islam. 178-284. I:
  • Tarald, Rasmussen; Einar, Thomassen. 1999. Kildesamling til Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. ISBN: 82-486-0038-6.
 • Thomassen, Einar. 1999. "Is Philology Relevant?". 243-252. I:
  • Ahlbäck, Tore. 1999. Approaching Religion: Based on Papers Read at the Symposium on Methodology in the Study of Religions Held at Åbo, Finland, on the 4th�7th August 1997 (Scripta Instituti Donneriani Aboensis ; 17).
 • Thomassen, Einar. 1999. "Is Magic a Subclass of Ritual?". I:
  • Jordan, David R.; Montgomery, Hugo; Thomassen, Einar. 1999. The world of ancient magic: Papers from the first International Samson Eitrem Seminar at the Norwegian Institute at Athens 4-8 May 1997. (Papers from the Norwegian Institute at Athens 4). ISBN: 82-91626-15-4.
 • Thomassen, Einar; Rasmussen, Tarald. 1999. Humanismen. 506-571. I:
  • Tarald, Rasmussen; Einar, Thomassen. 1999. Kildesamling til Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. ISBN: 82-486-0039-4.
 • Thomassen, Einar. 1998. Moskérommet. 57-61. I:
  • Montgomery, Ingun; Thorkildsen, Dag. 1998. Bilde, rom og fortelling. ISBN: 82-91397-06-6.
 • Thomassen, Einar. 1998. Moskérommet. 57-61. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. Bilde, rom og fortelling: Rapport fra etterutdanningskurset for lærere. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo.
 • Thomassen, Einar. 1997. How Valentinian is The Gospel of Philip? 251-279. I:
  • Turner, John D; McGuire, Anne. 1997. The Nag Hammadi Library After Fifty Years: Proceedings of t he 1995 Society of Biblical Literature Commemoration.
 • Thomassen, Einar. 1996. "Welcoming a New Department". 139-142. I:
  • Pentikäinen, J. 1996. Religion: Global and Arctic Perspectives. ISBN: 82-91636-02-8.
 • Thomassen, Einar. 1995. Ortodoksi og heterodoksi i det andre århundrets Roma. 39-57. I:
  • Rubenson, Samuel. 1995. Patristica Nordica 4. Serie: Religio.
 • Thomassen, Einar. 1995. Notes pour la d#/elimitation d'un corpus valentinien #`a Nag Hammadi. 243-263. I:
  • Painchaud, Louis; Pasquier, Anne. 1995. LES TEXTES DE NAG HAMMADI ET LE PROBL#`EME DE LEUR CLASSIFI CATION ACTES DU COLLOQUE TENU A QU#/EBEC DU 15 AU 19 SEPTEM BRE 1993 Serie: Bibliotheque copte de Nag Hammadi, Section "#/Etudes". ISBN: 2-7637-7435-0.
 • Thomassen, Einar. 1995. Logos apo siges proelthon (Ignatius, Mag. 8:2). 847-867. I:
  • Fornberg, Tord; Hellholm, David. 1995. Texts and Contexts: Biblical Texts in their Textual and Sit uational Contexts. Essays in Honor of Lars Hartman. ISBN: 82-00-22446-5.
 • OFahey, Rex Seán; Thomassen, Einar. 1993. Letters to Makkib, Abd al-Aziz. 11-41. I:
  • Thomassen, Einar; Radtke, Bernd. 1993. The Letters of Ahmad ibn Idris.
 • Thomassen, Einar. 1993. The Platonic and the Gnostic "Demiurge". 226-244. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Apocryphon Severini, presented to Søren Giversen.Editors Per Bilde,He lge Kjær Nielsen, and Jørgen Podemann Sørensen. Aarhus Universitetsforlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Ulike tema i valentiniansk kristendom
 • Hva er monoteisme?