Hjem
 • E-postEinar.Thomassen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 50+47 416 03 069
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Kristendommens tilblivelse
 • Gnostisisme
 • Antikkens religioner
 • Islams tilblivelse
 • Komparativ religionshistorie

 

Mitt viktigste forskningsområde gjennom mange år har vært valentinianismen, den viktigste formen for kristen «gnostisisme» i antikken. Jeg ser den som en egen gren av kristendommen, grunnlagt av Valentin ca. 150 e.Kr. og fremdeles levende på slutten av 300-tallet. Valentinianerne ble fordømt som kjettere av den kristne hovedstrømningens teologer.

Jeg har arbeidet mye med de koptiske håndskriftene fra Nag Hammadi, som også inneholder flere viktige valentinianske tekster, og redigerer bokserien Nag Hammadi and Manichaean Studies.

Gresk-romersk religion og den tidlige kristendommens utviklingshistorie er generelle forskingsinteresser som naturlig knytter seg til denne spesialforskningen.

En annen forskningsinteresse er islam, der jeg tidligere bl.a. har arbeidet med sufismen. For tiden er jeg særlig opptatt av Koranens tilblivelse og dens senantikke kontekst.

Endelig har jeg alltid vært opptatt av komparative problemstillinger i religionsvitenskapen, både tematisk og historisk. Her interesserer jeg meg nå for makro-religionshistoriske forløp i lys av av kognitiv psykologi og generell evolusjonsteori

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Were There Valentinian Schools? Vigiliae Christianae, Supplements. 32-44.
 • 2020. The Relative Chronology of the Valentinian Systems. Nag Hammadi and Manichaean Studies. 15-28.
 • 2019. Da religionsvitenskapen kom til Bergen. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 17-36.
 • 2018. To profeter. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 57-74.
 • 2017. Theological and Philosophical Treatises in the Nag Hammadi Codices. Studien und Texte zu Antike und Christentum (STAC). 267-280.
 • 2017. The Eucharist in Valentinianism. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament (WUNT). 1833-1850.
 • 2016. Gnostic Paradises. Warburg Institute Colloquia. 95-107.
 • 2013. Guder og andre overmenneskelige aktører. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 105-111.
 • 2013. A New Edition of the Wizz Codex with an English Translation. Collectanea Christiana Orientalia. 193-209.
 • 2011. Jakten på gnostiske egg. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 109-119.
 • 2010. Le valentinisme à Nag Hammadi. Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. 1759-1770.
 • 2009. Islamic Hell. Numen. 401-416.
 • 2004. The Epiphany of Gnosis. Illinois Classical Studies. 217-226.
 • 2004. Orthodoxy and Heresy in Second Century Rome. Harvard Theological Review. 241-256.
 • 2004. Anmeldelse av P. Mirecki og M. Meyer (utg.), Magic and Ritual in the Ancient World. The Classical Review. 443-445.
 • 2004. Anmeldelse av Ennio Sanzi, I culti orientali nell'impero romano: Un'antologia di fonti. Numen. 359-360.
 • 1998. Teologi og religionshistorie�mot en ny tverrfaglig identitet? Norsk Teologisk Tidsskrift. 30-36.
 • 1998. Religionsvitenskap i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 18-22.
 • 1997. Satansversene: Fiksjon og fakta. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 41-52.
 • 1995. Spiseritualer blant de første kristne. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 65-74.
 • 1995. L´historie du valentinisme et le Trait#/e tripartite. Annuaire - Ecole pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. 301-303.
 • 1994. J. Zandee: The Teachings of Sylvanus. Bibliotheca Orientalis.
 • 1994. Gnostic Semiotics: The Valentinian Notion of the Name. Temenos. 141-156.
 • 1994. Exodus 1-15, exempelvis. Tro & tanke. 91-104.
 • 1993. Gnostic Semiotics: The Valentinian Notion of the Name. Temenos. 141-156.
 • 1992. Målestokken og spanskrøret: Kanon som religionsvitenskapelig term. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 5-17.
Faglig foredrag
 • 2018. Comparing Religions, Comparing Monotheisms.
 • 2017. The Reformation and its role in the world history of religions.
 • 2015. Barn født utenfor ekteskap i ulike religioner.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2001. Zeus and Athena in the Myths of the Gnostics.
Vitenskapelig foredrag
 • 2018. Was there a special Gnostic book culture?
 • 2017. Response to Geoff Smith, “Anti-Origenist Redaction in the Fragments of the Gospel of Truth (NHC XII,2).”.
 • 2017. Religion among the Societal Challenges: Opportunities for Research on Religion in the Third Pillar of Horizon 2020.
 • 2017. Protology and Eschatology in Gnostic Thought.
 • 2017. Orphism as a Religion.
 • 2017. Historien om opprettelsen av religionsvitenskap ved UiB.
 • 2017. Eusebius on Apollonius: Recasting the boundaries of religion, magic and philosophy (Reply to Hierocles).
 • 2017. Canonization and Codification.
 • 2017. Asceticism at the Threshold between Christianity and Formative Islam.
 • 2015. Were there Valentinian Schools?
 • 2015. There is no such thing as Gnosticism. But what have we got instead?
 • 2015. Theological and Philosophical Treatises in the Nag Hammadi Codices.
 • 2015. The Emergence of Islam.
 • 2015. The Axial Age and the Question of Islam.
 • 2013. Were Gnostics Over-achievers?
 • 2013. The World of Symbols in Valentinian Gnosticism.
 • 2013. The Rhetorical Construction of Heresy in the Church Fathers.
 • 2013. The Relative Chronology of the Valentinian Systems.
 • 2013. "Saved by Nature": Searching for the Right Questions.
 • 2007. Valentinian ideas about salvation as transformation.
 • 2007. La semence spirituelle.
 • 2007. Islamic Hell.
 • 2007. From life cycle rituals to rituals of initiation.
 • 2006. Valentiniansk kristologi og soteriologi - et misforstått kapitel i kirkehistorien.
 • 2006. Valentinianism: A misunderstood chapter in the history of early Christianity.
 • 2006. The Spiritual Seed: Response.
 • 2006. The Invention of Heresy.
 • 2006. Religionsfrihetens grenser i antikken.
 • 2006. Is Judas really the hero of the Gospel of Judas?
 • 2006. 1 Mos 1:26-27: den religionshistoriske bakgrunnen.
 • 2005. The Reception of Graeco-Roman Religious and Cultic Terminology in Judaism and Christianity with a Special Reference to Sacrificial Terminology.
 • 2005. Tekstkritikk og kanon.
 • 2005. Imagistic and doctrinal dimensions of Christian Gnostic ritual.
 • 2005. Gnostic Hell.
 • 2005. Functions of scripture in ancient Christianity.
 • 2003. Marcus the Gnostic and female prophetesses.
 • 2003. Globalisation in Antiquity: Response.
 • 2003. From Wisdom to Gnosis.
 • 2003. An Unknown Sayings Gospel.
 • 2002. “The Womb of Rebirth”.
 • 2002. Valentinianismen.
 • 2002. "Who were the Valentinians?".
 • 2002. "Thomasevangeliet og andre apokryfe evangelier".
 • 2002. "The Presence of the Gnostic Revealer".
 • 2002. "Revelation as Book and Book as Revelation: Reflections on the Gospel of Truth.”.
 • 2002. "Presentasjon av høringsutkastet til ny KRL-plan".
 • 2001. The epiphany of gnosis.
 • 2001. Muhammad i skolen.
 • 2000. Orthodoxy and Heresy in Second Century Rome.
 • 2000. Orthodoxy and Heresy in Second Century Rome.
 • 2000. Orthodoxie et hérésie à Rome au deuxième siècle.
 • 2000. Evaluation of diagnostic tests for antinuclear antibodies in rheumatological practice.
 • 2000. Early Christian Initiation: The Valentinian Version.
 • 2000. Early Christian Initiation and the Theory of Transformation Rituals.
 • 2000. Ancient Christian Baptism as an Initiation Rite.
 • 1999. Is Magic a Subclass of Ritual?
 • 1997. Is Philology Relevant?
Leder
 • 2009. The uses of hell. Numen. 139-140.
Anmeldelse
 • 2019. Review of Exposé du mythe valentinien et textes liturgiques (NH XI,2). By Wolf-Peter Funk and Jean-Pierre Mahé. Québec/Louvain 2016. The Journal of Ecclesiastical History. 333-336.
 • 2018. The Qur’an: A New Annotated Translation. By Arthur J. Droge. Marburg Journal of Religion. 2 sider.
 • 2015. Anmeldelse av Kristin Brandtsegg Johansen, Maria Magdalena: Disippelen Jesus elsket. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • 2014. Anmeldelse av Bart D. Ehrman, Forgery and Counterforgery. Journal of Theological Studies. 241-243.
 • 2013. Anmeldelse av Jan N. Bremmer, The Rise of Christianity through the Eyes of Gibbon, Harnack and Rodney Stark. Numen. 149-151.
 • 2011. Anmeldelse av Uwe-Karsten Plisch, Das Thomasevangelium. Originaltext mit Kommentar (Stuttgart 2007). Zeitschrift für antikes Christentum. 360-361.
 • 2011. Anmeldelse av M. Ziegler, Successio. Die Vorsteher der stadrömischen Christengemeinde in den ersten beiden Jahrhunderten. Anzeiger für die Altertumswissenschaft. 188-190.
 • 2010. Anmeldelse av Ismo Dunderberg, Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. Journal of Religion in Europe. 191-193.
 • 2010. Anmeldelse av Barbara Aland, Was ist Gnosis? Theologische Literaturzeitung. 1330-1332.
 • 2010. Anmeldelse av Anders-Christian Jacobsen (ed.), The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity. Religionsvidenskapeligt Tidsskrift. 90-94.
 • 2008. Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 60-78.
 • 2002. Moskeer i Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 105.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2020. Valentinianism: New Studies. Brill Academic Publishers.
 • 2010. Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture. Museum Tusculanums Forlag.
 • 2008. Mellem venner og fjender : en folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis. Forlaget ANIS.
Vitenskapelig kommentarutgave
 • 2010. L’Interprétation de la gnose (NH XI,1).
Kompendium
 • 1998. Studiehefte: Studierettleiing for fjernundervisningsstudentar i Religionsvitskap delfag. Modul 1.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2017. 50 år med religionsvitenskap i Bergen. Bergens Tidende. 46-46.
 • 2008. The Gospel of Judas, or, Is Philology a Science? Interdisciplinary Communications. 110-113.
 • 2004. Dualisme på godt og ondt. Morgenbladet. 4 sider.
 • 2003. Om å tolke Koranen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 42-47.
Kronikk
 • 2007. Tidsskriftartikkelfetisjismen. Forskerforum. 32-33.
 • 2004. Om skaut og 'islam'. Bergens Tidende. 1 sider.
 • 2001. Fellesfag i forandring. VG : Verdens gang. 39-39.
 • 1998. Anmeldelse av G. Wurst, Die Bema-Psalmen. Orientalia Suecana. 154-155.
 • 1997. Det misforståtte faget. Bergens Tidende.
 • 1996. Fire innlegg om religionsvitenskapens fremtid: Innledning. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 129-130.
 • 1996. Anmeldelse av S. Richter, Exegetisch-literarkritische Untersuchungen von Herakleidespsalmen des koptisch-manichäischen Psalmenbuches. Acta Orientalia. 163-165.
 • 1996. Anmeldelse av A. Khosroyev, Die Bibliothek von Nag Hammadi: Einige Probleme des Christentums in Ägypten während der ersten Jahrhunderte. Bibliotheca Orientalis. 810-812.
 • 1996. "Det nye religiøse Norge.". Bergens Tidende.
 • 1993. Omtale av J. Zandee, The Teachings of Sylvanus. Bibliotheca Orientalis. 414-416.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Valentinus and the Valentinians. 8 sider.
 • 2019. There Is No Such Thing as Gnosticism: But What Have We Got Instead? 13 sider.
 • 2018. Überblick. 4 sider.
 • 2018. Valentinus und der Valentinianismus. 7 sider.
 • 2018. The rhetorical construction of heresy in the Church Fathers. 11 sider.
 • 2018. Temple and Sacerdotal Imagery in Valentinian Gnosticism. 20 sider.
 • 2018. Sethianismus. 4 sider.
 • 2018. Saving Letter, Saving Book: The Hymn of the Pearl, the 23rd Ode of Solomon and the Gospel of Truth. 16 sider.
 • 2018. Mani und der Manichäismus. 6 sider.
 • 2018. Basileides und seine Anhänger. 4 sider.
 • 2018. Bardesanes (Bardaisan) von Edessa. 4 sider.
 • 2018. A ‘Sayings Gospel’ attested at Nag Hammadi. 7 sider.
 • 2017. The Melothesia of the Apocryphon of John and the Umm al-kitāb. 12 sider.
 • 2017. Gnosis and Philosophy in Competition. 14 sider.
 • 2016. What Is a “God” Actually?: Some Comparative Reflections. 10 sider.
 • 2015. Filologiens videnskabelighet. 23 sider.
 • 2013. The Valentinian Materials in James (NHC V,3 and CT,2). 12 sider.
 • 2013. Sethian Names in Magical Texts: Protophanes and Meirotheos. 15 sider.
 • 2013. Saved by nature? The question of human races and soteriological determinism in Valentinianism. 21 sider.
 • 2013. Ikke bare Bibelen: Hellige skrifter i antikken. 17 sider.
 • 2013. Going to Church With the Valentinians. 15 sider.
 • 2012. What is Heresy, and Why Did it Matter? 11 sider.
 • 2012. Egypt som paradiset. 8 sider.
 • 2011. Philology. 9 sider.
 • 2011. Baptism among the Valentinians. 21 sider.
 • 2011. An Unknown ‘Apocryphal’ Text from the White Monastery. 23 sider.
 • 2010. Some Notes on the Development of Christian Ideas about a Canon. 20 sider.
 • 2010. Orphics and Gnostics. 11 sider.
 • 2010. Le valentinisme à Nag Hammadi. 11 sider.
 • 2010. Heracleon. 38 sider.
 • 2009. Valentinian ideas about salvation as transformation. 18 sider.
 • 2009. Jesus in the New Testament Apocrypha. 18 sider.
 • 2009. Dialogues with the Archons: The Post-mortem Encounters of the Ascending Soul in Gnostic Texts. 19 sider.
 • 2008. Kjetteribegrepets opprinnelse og de første kjetterne. 21 sider.
 • 2008. Kjetteri i middelalderen: katarene. 21 sider.
 • 2008. Kilder og arbejdsredskaper til studiet af gnosticismen. 16 sider.
 • 2008. Judasevangeliet og gnosticismen. 24 sider.
 • 2008. Is Judas really the Hero of the Gospel of Judas? 14 sider.
 • 2007. “Forgery” in the New Testament. 17 sider.
 • 2007. Traité tripartite (NH I, 5). 96 sider.
 • 2007. The Valentinian School of Gnostic Thought. 5 sider.
 • 2007. The Tripartite Tractate. 45 sider.
 • 2007. The Treatise on Resurrection. 3 sider.
 • 2007. The Interpretation of Knowledge. 12 sider.
 • 2007. The Gospel of Truth. 5 sider.
 • 2007. Tekstkritikk og kanon. 16 sider.
 • 2007. L’Évangile de la vérité (NH I, 3; XII, 2). 42 sider.
 • 2007. Interprétation de la gnose (NH XI, 1). 31 sider.
 • 2007. IV. Les écrits valentiniens de Nag Hammadi. 1 sider.
 • 2007. From Wisdom to Gnosis. 14 sider.
 • 2007. Forord. 3 sider.
 • 2007. Den gnostiske reisen. 14 sider.
 • 2006. The Reception of Greco-Roman Religious and Cultic Terminology in Judaism and Christianity, with Special Reference to Sacrificial Terminology. 17 sider.
 • 2006. Religious Education in a Pluralistic Society: Experiences from Norway. 10 sider.
 • 2006. Hva enhver student i religionsvitenskap trnger å vite om filologi. 17 sider.
 • 2006. Gos. Philip 67:27–30: not “in a mystery”. 15 sider.
 • 2004. Sacrifice: Ritual murder or dinner party? 11 sider.
 • 2004. Musings on 'Syncretism'. 11 sider.
 • 2003. Das norwegische Experiment mit Religionsunterricht für alle. 11 sider.
 • 2003. Becoming a different person: Baptism as an initiation ritual. 14 sider.
 • 2002. "Jesu hemmelige ord: Thomasevangeliet og andre apokryfe evangelier". 10 sider.
 • 2001. Et gnostisk syn på oppstandelsen. 6 sider.
 • 2000. Wilhelm Schencke—Norway’s First Professor in History of Religions. 14 sider.
 • 2000. The Derivation of Matter in Monistic Gnosticism. 17 sider.
 • 1999. Islam. 107 sider.
 • 1999. Humanismen. 66 sider.
 • 1999. "Is Philology Relevant?". 10 sider.
 • 1999. "Is Magic a Subclass of Ritual?".
 • 1998. Moskérommet. 5 sider.
 • 1997. How Valentinian is The Gospel of Philip? 29 sider.
 • 1996. "Welcoming a New Department". 4 sider.
 • 1995. Ortodoksi og heterodoksi i det andre århundrets Roma. 19 sider.
 • 1995. Notes pour la d#/elimitation d'un corpus valentinien #`a Nag Hammadi. 21 sider.
 • 1995. Logos apo siges proelthon (Ignatius, Mag. 8:2). 21 sider.
 • 1993. The Platonic and the Gnostic "Demiurge". 19 sider.
 • 1993. Letters to Makkib, Abd al-Aziz. 31 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2015. (Review of) J. Rüpke (ed.),The Individual in the Religions of the Ancient Mediterranean. 206-208.
 • 2014. Are gods really moral monitors? Some comments on Ara Norenzayan’s Big Gods by a historian of religions. 667-673.
 • 2010. Anmeldelse av Johanna Brankaer/Hans-Gebhadt Bethge, Codex Tchacos: Texte und Analysen. ISBN 978-3-11-019570-5. 536-541.
Innledning
 • 2020. Introduction. 1-14.
Fagartikkel
 • 2017. Selektiv historieskrivning. Avisa Vårt land. 14-15.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Ulike tema i valentiniansk kristendom
 • Hva er monoteisme?