Hjem
 • Kristendommens tilblivelse
 • Gnostisisme
 • Antikkens religioner
 • Islams tilblivelse
 • Komparativ religionshistorie

 

Mitt viktigste forskningsområde gjennom mange år har vært valentinianismen, den viktigste formen for kristen «gnostisisme» i antikken. Jeg ser den som en egen gren av kristendommen, grunnlagt av Valentin ca. 150 e.Kr. og fremdeles levende på slutten av 300-tallet. Valentinianerne ble fordømt som kjettere av den kristne hovedstrømningens teologer.

Jeg har arbeidet mye med de koptiske håndskriftene fra Nag Hammadi, som også inneholder flere viktige valentinianske tekster, og redigerer bokserien Nag Hammadi and Manichaean Studies.

Gresk-romersk religion og den tidlige kristendommens utviklingshistorie er generelle forskingsinteresser som naturlig knytter seg til denne spesialforskningen.

En annen forskningsinteresse er islam, der jeg tidligere bl.a. har arbeidet med sufismen. For tiden er jeg særlig opptatt av Koranens tilblivelse og dens senantikke kontekst.

Endelig har jeg alltid vært opptatt av komparative problemstillinger i religionsvitenskapen, både tematisk og historisk. Her interesserer jeg meg nå for makro-religionshistoriske forløp i lys av av kognitiv psykologi og generell evolusjonsteori

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Protology and Eschatology in Gnostic Thought. Studien und Texte zu Antike und Christentum (STAC). 119-132.
 • Vis forfatter(e) (2021). Gnostic Prophecy: The Case of Marcus the Magician and his Women. Post Augustum. 34-44.
 • Vis forfatter(e) (2020). Were There Valentinian Schools? Vigiliae Christianae, Supplements. 32-44.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Relative Chronology of the Valentinian Systems. Nag Hammadi and Manichaean Studies. 15-28.
 • Vis forfatter(e) (2019). Da religionsvitenskapen kom til Bergen. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 17-36.
 • Vis forfatter(e) (2018). To profeter. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 57-74.
 • Vis forfatter(e) (2017). Theological and Philosophical Treatises in the Nag Hammadi Codices. Studien und Texte zu Antike und Christentum (STAC). 267-280.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Eucharist in Valentinianism. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament (WUNT). 1833-1850.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gnostic Paradises. Warburg Institute Colloquia. 95-107.
 • Vis forfatter(e) (2013). Guder og andre overmenneskelige aktører. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 105-111.
 • Vis forfatter(e) (2013). A New Edition of the Wizz Codex with an English Translation. Collectanea Christiana Orientalia. 193-209.
 • Vis forfatter(e) (2011). Jakten på gnostiske egg. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 109-119.
 • Vis forfatter(e) (2010). Le valentinisme à Nag Hammadi. Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. 1759-1770.
 • Vis forfatter(e) (2009). Islamic Hell. Numen. 401-416.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Epiphany of Gnosis. Illinois Classical Studies. 217-226.
 • Vis forfatter(e) (2004). Orthodoxy and Heresy in Second Century Rome. Harvard Theological Review. 241-256.
 • Vis forfatter(e) (2004). Anmeldelse av P. Mirecki og M. Meyer (utg.), Magic and Ritual in the Ancient World. The Classical Review. 443-445.
 • Vis forfatter(e) (2004). Anmeldelse av Ennio Sanzi, I culti orientali nell'impero romano: Un'antologia di fonti. Numen. 359-360.
 • Vis forfatter(e) (1998). Teologi og religionshistorie�mot en ny tverrfaglig identitet? Norsk Teologisk Tidsskrift. 30-36.
 • Vis forfatter(e) (1998). Religionsvitenskap i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 18-22.
 • Vis forfatter(e) (1997). Satansversene: Fiksjon og fakta. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 41-52.
 • Vis forfatter(e) (1995). Spiseritualer blant de første kristne. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 65-74.
 • Vis forfatter(e) (1995). L´historie du valentinisme et le Trait#/e tripartite. Annuaire - Ecole pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. 301-303.
 • Vis forfatter(e) (1994). J. Zandee: The Teachings of Sylvanus. Bibliotheca Orientalis.
 • Vis forfatter(e) (1994). Gnostic Semiotics: The Valentinian Notion of the Name. Temenos. 141-156.
 • Vis forfatter(e) (1994). Exodus 1-15, exempelvis. Tro & tanke. 91-104.
 • Vis forfatter(e) (1993). Gnostic Semiotics: The Valentinian Notion of the Name. Temenos. 141-156.
 • Vis forfatter(e) (1992). Målestokken og spanskrøret: Kanon som religionsvitenskapelig term. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 5-17.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Was there a special Gnostic book culture?
 • Vis forfatter(e) (2017). Response to Geoff Smith, “Anti-Origenist Redaction in the Fragments of the Gospel of Truth (NHC XII,2).”.
 • Vis forfatter(e) (2017). Religion among the Societal Challenges: Opportunities for Research on Religion in the Third Pillar of Horizon 2020.
 • Vis forfatter(e) (2017). Protology and Eschatology in Gnostic Thought.
 • Vis forfatter(e) (2017). Orphism as a Religion.
 • Vis forfatter(e) (2017). Historien om opprettelsen av religionsvitenskap ved UiB.
 • Vis forfatter(e) (2017). Eusebius on Apollonius: Recasting the boundaries of religion, magic and philosophy (Reply to Hierocles).
 • Vis forfatter(e) (2017). Canonization and Codification.
 • Vis forfatter(e) (2017). Asceticism at the Threshold between Christianity and Formative Islam.
 • Vis forfatter(e) (2015). Were there Valentinian Schools?
 • Vis forfatter(e) (2015). There is no such thing as Gnosticism. But what have we got instead?
 • Vis forfatter(e) (2015). Theological and Philosophical Treatises in the Nag Hammadi Codices.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Emergence of Islam.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Axial Age and the Question of Islam.
 • Vis forfatter(e) (2013). Were Gnostics Over-achievers?
 • Vis forfatter(e) (2013). The World of Symbols in Valentinian Gnosticism.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Rhetorical Construction of Heresy in the Church Fathers.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Relative Chronology of the Valentinian Systems.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Saved by Nature": Searching for the Right Questions.
 • Vis forfatter(e) (2007). Valentinian ideas about salvation as transformation.
 • Vis forfatter(e) (2007). La semence spirituelle.
 • Vis forfatter(e) (2007). Islamic Hell.
 • Vis forfatter(e) (2007). From life cycle rituals to rituals of initiation.
 • Vis forfatter(e) (2006). Valentiniansk kristologi og soteriologi - et misforstått kapitel i kirkehistorien.
 • Vis forfatter(e) (2006). Valentinianism: A misunderstood chapter in the history of early Christianity.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Spiritual Seed: Response.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Invention of Heresy.
 • Vis forfatter(e) (2006). Religionsfrihetens grenser i antikken.
 • Vis forfatter(e) (2006). Is Judas really the hero of the Gospel of Judas?
 • Vis forfatter(e) (2006). 1 Mos 1:26-27: den religionshistoriske bakgrunnen.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Reception of Graeco-Roman Religious and Cultic Terminology in Judaism and Christianity with a Special Reference to Sacrificial Terminology.
 • Vis forfatter(e) (2005). Tekstkritikk og kanon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Imagistic and doctrinal dimensions of Christian Gnostic ritual.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gnostic Hell.
 • Vis forfatter(e) (2005). Functions of scripture in ancient Christianity.
 • Vis forfatter(e) (2003). Marcus the Gnostic and female prophetesses.
 • Vis forfatter(e) (2003). Globalisation in Antiquity: Response.
 • Vis forfatter(e) (2003). From Wisdom to Gnosis.
 • Vis forfatter(e) (2003). An Unknown Sayings Gospel.
 • Vis forfatter(e) (2002). “The Womb of Rebirth”.
 • Vis forfatter(e) (2002). Valentinianismen.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Who were the Valentinians?".
 • Vis forfatter(e) (2002). "Thomasevangeliet og andre apokryfe evangelier".
 • Vis forfatter(e) (2002). "The Presence of the Gnostic Revealer".
 • Vis forfatter(e) (2002). "Revelation as Book and Book as Revelation: Reflections on the Gospel of Truth.”.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Presentasjon av høringsutkastet til ny KRL-plan".
 • Vis forfatter(e) (2001). The epiphany of gnosis.
 • Vis forfatter(e) (2001). Muhammad i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Orthodoxy and Heresy in Second Century Rome.
 • Vis forfatter(e) (2000). Orthodoxy and Heresy in Second Century Rome.
 • Vis forfatter(e) (2000). Orthodoxie et hérésie à Rome au deuxième siècle.
 • Vis forfatter(e) (2000). Evaluation of diagnostic tests for antinuclear antibodies in rheumatological practice.
 • Vis forfatter(e) (2000). Early Christian Initiation: The Valentinian Version.
 • Vis forfatter(e) (2000). Early Christian Initiation and the Theory of Transformation Rituals.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ancient Christian Baptism as an Initiation Rite.
 • Vis forfatter(e) (1999). Is Magic a Subclass of Ritual?
 • Vis forfatter(e) (1997). Is Philology Relevant?
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Sarah-Magdalena Kingreen, Tertullians Schrift Adversus Valentinianos. Theologische Literaturzeitung. 217-218.
 • Vis forfatter(e) (2022). Review of Joseph Verheyden, Jens Schröter, and Tobias Nicklas (ed.), Texts in Context: Essays on Dating and Contextualising Christian Writings from the Second and Early Third Centuries (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 319; Peeters; 2021). Review of Biblical Literature, Society of Biblical Literature http://www.bookreviews.org/subscribe.asp. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Anmeldelse av Bjørn Are Davidsen, Lurt av læreboken? Feil og forvirring om kristen tro i læremidlene. Prismet. 310-315.
 • Vis forfatter(e) (2019). Review of Exposé du mythe valentinien et textes liturgiques (NH XI,2). By Wolf-Peter Funk and Jean-Pierre Mahé. Québec/Louvain 2016. The Journal of Ecclesiastical History. 333-336.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Qur’an: A New Annotated Translation. By Arthur J. Droge. Marburg Journal of Religion. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Anmeldelse av Kristin Brandtsegg Johansen, Maria Magdalena: Disippelen Jesus elsket. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2014). Anmeldelse av Bart D. Ehrman, Forgery and Counterforgery. Journal of Theological Studies. 241-243.
 • Vis forfatter(e) (2013). Anmeldelse av Jan N. Bremmer, The Rise of Christianity through the Eyes of Gibbon, Harnack and Rodney Stark. Numen. 149-151.
 • Vis forfatter(e) (2011). Anmeldelse av Uwe-Karsten Plisch, Das Thomasevangelium. Originaltext mit Kommentar (Stuttgart 2007). Zeitschrift für antikes Christentum. 360-361.
 • Vis forfatter(e) (2011). Anmeldelse av M. Ziegler, Successio. Die Vorsteher der stadrömischen Christengemeinde in den ersten beiden Jahrhunderten. Anzeiger für die Altertumswissenschaft. 188-190.
 • Vis forfatter(e) (2010). Anmeldelse av Ismo Dunderberg, Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. Journal of Religion in Europe. 191-193.
 • Vis forfatter(e) (2010). Anmeldelse av Barbara Aland, Was ist Gnosis? Theologische Literaturzeitung. 1330-1332.
 • Vis forfatter(e) (2010). Anmeldelse av Anders-Christian Jacobsen (ed.), The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity. Religionsvidenskapeligt Tidsskrift. 90-94.
 • Vis forfatter(e) (2008). Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 60-78.
 • Vis forfatter(e) (2002). Moskeer i Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 105.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2020). Valentinianism: New Studies. Brill Academic Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2010). Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture. Museum Tusculanums Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mellem venner og fjender : en folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis. Forlaget ANIS.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Da julen ble til. Avisa Vårt land. 20-21.
 • Vis forfatter(e) (2017). 50 år med religionsvitenskap i Bergen. Bergens Tidende. 46-46.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Gospel of Judas, or, Is Philology a Science? Interdisciplinary Communications. 110-113.
 • Vis forfatter(e) (2004). Dualisme på godt og ondt. Morgenbladet. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Om å tolke Koranen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 42-47.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2007). Tidsskriftartikkelfetisjismen. Forskerforum. 32-33.
 • Vis forfatter(e) (2004). Om skaut og 'islam'. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fellesfag i forandring. VG : Verdens gang. 39-39.
 • Vis forfatter(e) (1998). Anmeldelse av G. Wurst, Die Bema-Psalmen. Orientalia Suecana. 154-155.
 • Vis forfatter(e) (1997). Det misforståtte faget. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1996). Fire innlegg om religionsvitenskapens fremtid: Innledning. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 129-130.
 • Vis forfatter(e) (1996). Anmeldelse av S. Richter, Exegetisch-literarkritische Untersuchungen von Herakleidespsalmen des koptisch-manichäischen Psalmenbuches. ACTA ORIENTALIA (København). 163-165.
 • Vis forfatter(e) (1996). Anmeldelse av A. Khosroyev, Die Bibliothek von Nag Hammadi: Einige Probleme des Christentums in Ägypten während der ersten Jahrhunderte. Bibliotheca Orientalis. 810-812.
 • Vis forfatter(e) (1996). "Det nye religiøse Norge.". Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1993). Omtale av J. Zandee, The Teachings of Sylvanus. Bibliotheca Orientalis. 414-416.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Widengren, Gnosticism, and the Religionsgeschichtliche Schule. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Was there a distinct Gnostic Book Culture? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Philology. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Valentinus and the Valentinians. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). There Is No Such Thing as Gnosticism: But What Have We Got Instead? 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Überblick. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Valentinus und der Valentinianismus. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The rhetorical construction of heresy in the Church Fathers. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Temple and Sacerdotal Imagery in Valentinian Gnosticism. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sethianismus. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Saving Letter, Saving Book: The Hymn of the Pearl, the 23rd Ode of Solomon and the Gospel of Truth. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Basileides und seine Anhänger. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bardesanes (Bardaisan) von Edessa. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). A ‘Sayings Gospel’ attested at Nag Hammadi. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Melothesia of the Apocryphon of John and the Umm al-kitāb. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gnosis and Philosophy in Competition. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). What Is a “God” Actually?: Some Comparative Reflections. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Filologiens videnskabelighet. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Valentinian Materials in James (NHC V,3 and CT,2). 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sethian Names in Magical Texts: Protophanes and Meirotheos. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Saved by nature? The question of human races and soteriological determinism in Valentinianism. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ikke bare Bibelen: Hellige skrifter i antikken. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Going to Church With the Valentinians. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). What is Heresy, and Why Did it Matter? 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Egypt som paradiset. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Philology. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Baptism among the Valentinians. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). An Unknown ‘Apocryphal’ Text from the White Monastery. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Some Notes on the Development of Christian Ideas about a Canon. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Orphics and Gnostics. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Le valentinisme à Nag Hammadi. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Heracleon. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Valentinian ideas about salvation as transformation. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Jesus in the New Testament Apocrypha. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dialogues with the Archons: The Post-mortem Encounters of the Ascending Soul in Gnostic Texts. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kjetteribegrepets opprinnelse og de første kjetterne. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kjetteri i middelalderen: katarene. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kilder og arbejdsredskaper til studiet af gnosticismen. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Judasevangeliet og gnosticismen. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Is Judas really the Hero of the Gospel of Judas? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). “Forgery” in the New Testament. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Traité tripartite (NH I, 5). 96 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Valentinian School of Gnostic Thought. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Tripartite Tractate. 45 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Treatise on Resurrection. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Interpretation of Knowledge. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Gospel of Truth. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tekstkritikk og kanon. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). L’Évangile de la vérité (NH I, 3; XII, 2). 42 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Interprétation de la gnose (NH XI, 1). 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). IV. Les écrits valentiniens de Nag Hammadi. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). From Wisdom to Gnosis. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forord. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den gnostiske reisen. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Reception of Greco-Roman Religious and Cultic Terminology in Judaism and Christianity, with Special Reference to Sacrificial Terminology. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Religious Education in a Pluralistic Society: Experiences from Norway. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hva enhver student i religionsvitenskap trnger å vite om filologi. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Gos. Philip 67:27–30: not “in a mystery”. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sacrifice: Ritual murder or dinner party? 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Musings on 'Syncretism'. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Das norwegische Experiment mit Religionsunterricht für alle. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Becoming a different person: Baptism as an initiation ritual. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Jesu hemmelige ord: Thomasevangeliet og andre apokryfe evangelier". 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Et gnostisk syn på oppstandelsen. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Wilhelm Schencke—Norway’s First Professor in History of Religions. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). The Derivation of Matter in Monistic Gnosticism. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Islam. 107 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Humanismen. 66 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). "Is Philology Relevant?". 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). "Is Magic a Subclass of Ritual?".
 • Vis forfatter(e) (1998). Moskérommet. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). How Valentinian is The Gospel of Philip? 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). "Welcoming a New Department". 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Ortodoksi og heterodoksi i det andre århundrets Roma. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Notes pour la d#/elimitation d'un corpus valentinien #`a Nag Hammadi. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Logos apo siges proelthon (Ignatius, Mag. 8:2). 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). The Platonic and the Gnostic "Demiurge". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Letters to Makkib, Abd al-Aziz. 31 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2015). (Review of) J. Rüpke (ed.),The Individual in the Religions of the Ancient Mediterranean. The Classical Review. 206-208.
 • Vis forfatter(e) (2014). Are gods really moral monitors? Some comments on Ara Norenzayan’s Big Gods by a historian of religions. Religion. 667-673.
 • Vis forfatter(e) (2010). Anmeldelse av Johanna Brankaer/Hans-Gebhadt Bethge, Codex Tchacos: Texte und Analysen. ISBN 978-3-11-019570-5. Zeitschrift für antikes Christentum. 536-541.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Selektiv historieskrivning. Avisa Vårt land. 14-15.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Ulike tema i valentiniansk kristendom
 • Hva er monoteisme?