Hjem
Eirik Abildsness bilde

Eirik Abildsnes

Gjesteforsker
 • E-postEirik.Abildsnes@uib.no
 • Telefon+47 907 44 480
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Implementation of the norwegian ‘Starting right’ child health service innovation: implementation adjustments, adoption, and acceptability. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) 2020. The New Patterns study: coordinated measures to combat child poverty. Scandinavian Journal of Public Health. 1-9.
 • Vis forfatter(e) 2020. How are body mass and body attitude impacted by a behaviour change intervention in primary care? A pragmatic randomised controlled trial. Scandinavian Journal of Public Health. 1-9.
 • Vis forfatter(e) 2020. Forventet dødsfall i hjemmet - en kvalitativ studie om samarbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-8.
 • Vis forfatter(e) 2020. Evaluation of eleven rapid tests for detection of antibodies against SARS-CoV-2. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 1595-1600.
 • Vis forfatter(e) 2020. Changes in self-rated health and quality of life among Syrian refugees migrating to Norway: a prospective longitudinal study . International Journal for Equity in Health. 1-9.
 • Vis forfatter(e) 2019. Do young people who are not in education, employment or training (NEET) have more health problems than their peers? A cross-sectional study among Norwegian adolescents. Norsk Epidemiologi. 89-95.
 • Vis forfatter(e) 2018. The Norwegian Healthy Life Centre Study: A pragmatic RCT of physical activity in primary care. Scandinavian Journal of Public Health. 1-10.
 • Vis forfatter(e) 2018. Participants at Norwegian Healthy Life Centres: Who are they, why do they attend and how are they motivated? A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health. 774-781.
 • Vis forfatter(e) 2018. International variation in programmes for assessment of children’s neurodevelopment in the community: Understanding disparate approaches to evaluation of motor, social, emotional, behavioural and cognitive function. Scandinavian Journal of Public Health. 805-816.
 • Vis forfatter(e) 2018. "Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre" En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring. Tidsskrift for ungdomsforskning. 23-44.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Norwegian Healthy Life Study: protocol for a pragmatic RCT with longitudinal follow-up on physical activity and diet for adults. BMC Public Health. 1-10.
 • Vis forfatter(e) 2017. Helpful strategies for GPs seeing patients with medically unexplained physical symptoms: a focus group study. British Journal of General Practice. 572-579.
 • Vis forfatter(e) 2017. Fun, influence and competence-a mixed methods study of prerequisites for high school students' participation in physical education. BMC Public Health. 1-12.
 • Vis forfatter(e) 2016. Using the Intervention Mapping protocol to develop a family-based intervention for improving lifestyle habits among overweight and obese children: study protocol for a quasi-experimental trial. BMC Public Health. 1-15.
 • Vis forfatter(e) 2016. Stakeholders' expectations of Healthy Life Centers: A focus group study. Scandinavian Journal of Public Health. 709-717.
 • Vis forfatter(e) 2016. Exploring the relationship between physical activity, life goals and health-related quality of life among high school students: a cross-sectional study. BMC Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. "It's not like a fat camp" - A focus group study of adolescents' experiences on group-based obesity treatment. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1-13.
 • Vis forfatter(e) 2015. Physical education teachers' and public health nurses' perception of Norwegian high school students' participation in physical education - a focus group study. BMC Public Health.
 • Vis forfatter(e) 2012. Power and powerlessness: GPs' narratives about lifestyle counselling. British Journal of General Practice. e160-e166.
 • Vis forfatter(e) 2012. Case stories in general practice: a focus group study. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) 2011. Patients' experiences with lifestyle counselling in general practice: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 99-103.
 • Vis forfatter(e) 2011. Lifestyle, health and the ethics of good living. Health behaviour counselling in general practice. Patient Education and Counseling. 180-184.
 • Vis forfatter(e) 2011. Lifestyle consultation in general practice - the doctor s toolbox. A qualitative focus group study. Family Practice. 220-225.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2016. An Econometric Analysis of Rehabilitation Measures.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Forandringer i røykevaner og bruk av alkohol under migrasjon – en kohortstudie blant syriske flyktninger i Libanon og i Norge.
 • Vis forfatter(e) 2020. Access to healthcare and self-rated health among refugees in transit in Lebanon and after arrival in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2019. eCHANGE - E-helseverktøy for å støtte opp om langvarig vedlikehold av vekttap.
 • Vis forfatter(e) 2018. Sosial støtte i en presset livssituasjon – en undersøkelse blant voksne syriske flyktninger i Libanon og Norge.
 • Vis forfatter(e) 2017. Sosial ulikhet i helse i verdens rikeste land.
 • Vis forfatter(e) 2017. Allmennlegers beste strategier i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer - En kvalitativ studie om norske allmennlegers erfaringer.
 • Vis forfatter(e) 2016. ”It ́s not like a fat camp” – en fokusgruppestudie om ungdomers erfarenheter av gruppbaserade livsstilskurser.
 • Vis forfatter(e) 2016. Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS.
 • Vis forfatter(e) 2016. SDT and quality of behavior change counselling - a mixed method approach.
 • Vis forfatter(e) 2016. Expectations and early experiences with Healthy Life Centres – a focus group study.
 • Vis forfatter(e) 2016. Evaluating a complex intervention: Healthy Life Centres in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2016. An Econometric Analysis of Rehabilitation Measures: A Research Protocol.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2011. Jakten på risikanter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 362-364.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2012. The general practitioner as lifestyle advisor. A focus group study exploring case story discussions.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Sosioøkonomiske perspektiver på fysisk aktivitet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Reviewing Effects of ICT in Primary Healthcare Services: A Public Value Perspective.
 • Vis forfatter(e) 2016. Ansvar for egen helse. 19 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2018. Access to healthcare and unmet health needs among Syrian asylum seekers in transit and at arrival in Norway. European Journal of Public Health.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2018. Now I have finally found something I like to do.
 • Vis forfatter(e) 2016. “It's not like fat camp”. A focus group study of adolescents’ experiences on group based obesity treatment.
 • Vis forfatter(e) 2016. Using the intervention mapping protocol to develop a family-based weight-management program.
 • Vis forfatter(e) 2015. Forventninger og til og erfaringer fra frisklivssentraler - en fokusgruppestudie.
 • Vis forfatter(e) 2013. Promoting health in Healthy Living Centers – does it work, how does it work, and why? A study protocol.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2013. Diagnosens makt og avmakt. 128-142. I:
  • Vis forfatter(e) 2013. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. Portal forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt