Hjem
Eirik Ekerhovd Vassendens bilde

Eirik Ekerhovd Vassenden

Professor, nordisk litteratur
 • E-posteirik.vassenden@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 59
 • Besøksadresse
  HF-bygget
  Sydnesplass 7
  Rom 
  447, HF-bygget
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nordisk litteratur, litteraturkritikk og offentlighetsteori, retorikk, vitalisme, samtidslitteratur, poesi. Kristofer Uppdal, Olav Nygard, Knut Hamsun.

Utvalgte publikasjoner
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget. 237 sider. ISBN: 9788252193305.
 • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik. 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. 652 sider. ISBN: 978-82-15-02450-9.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. 242 sider. ISBN: 9788245018141.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890-1940. Scandinavian Academic Press. 533 sider. ISBN: 978-82-304-0078-4.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Lyrikk. En håndbok. Spartacus. 386 sider. ISBN: 978-82-430-0631-7.
 • Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn; Vassenden, Eirik. 2010. Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. 310 sider. ISBN: 978-82-519-2718-5.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Skapelsens problem. Lesninger i Olav Nygards lyrikk. Scandinavian Academic Press. 425 sider. ISBN: 978-82-304-0028-9.
 • Vassenden, Eirik. 2004. Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen. 228 sider. ISBN: 82-04-10159-7.

Kritisk kvartett: Forum for litteraturkritikk, Litteraturhuset i Bergen. Oppdatert program: https://www.facebook.com/Kritiskkvartett. For podcaster fra tidligere kvartetter, se LittPod (iTunes).

Høstsemesteret 2022: 

NOL103 – Den eldre litteraturen: Litteratur før 1900

NOLI250 – Litterær analyse og teori

SAS2A – Scandinavian Literature - 19th Century - Scandinavian Area Studies

 • Vis forfatter(e) (2023). «’Jeg vil i al Beskedenhed og simpelthen kalde Walt Whitman en Vild’. Knut Hamsun og poesikritikken ved sivilisasjonens grenser». 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Prisen for kraften. Naturtap og industrihistorie i Gro Holms De hvite kull (1936) . Norsk Litterær Årbok. 55-82.
 • Vis forfatter(e) (2023). Panelsamtale: Skriving i ChatGPTs tidsalder.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kritikerens spøkelse. Om kunsten å felle smaksdommer i det 21. århundret. Pelikanen forlag.
 • Vis forfatter(e) (2022). «Teknologien og oss: Mediebruk og demokrati» En samtale med Jill Walker Rettberg og Hallvard Moe.
 • Vis forfatter(e) (2022). Tidsskriftets død, tidsskriftets fødsel. Tale på Tidsskriftdagen 2022. Vagant. 451-457.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hope in the Age of Dystopia: The Ghost in the Machine in Øyvind Rimbereid's Solaris korrigert. Scandinavian Studies. 221-243.
 • Vis forfatter(e) (2022). Den uferdige sangen. Om Pedro Carmona-Avarez' stemme. 31-41.
 • Vis forfatter(e) (2021). «Plutselige, modige, uventede spørsmål». Poeten Cecilie Løveid på 70-årsdagen. BLA - Bokvennen litterær avis.
 • Vis forfatter(e) (2021). «Naar du ikkje kan tala fritt, so kan du heller ikke tenkja fritt.» Språk, nasjon og klasse hos Arne Garborg rundt 1877.
 • Vis forfatter(e) (2021). Glasshus, drivhus og speilsal. Litt om tidsskriftet som hukommelsesmaskin – og om Jan Kjærstads bidrag til utvidelsen av fantasirommet i norsk litteratur som redaktør av Vinduet (1985–1989). Vinduet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Den romantiske kritiker i følsomhetens tid. Vagant.
 • Vis forfatter(e) (2021). Den lykkelige oppgaveskriver.
 • Vis forfatter(e) (2021). Cecilie Løveid som lyriker.
 • Vis forfatter(e) (2020). What makes a successful dissertation (both monographs and article-based)? Experiences from previous evaluation committee members.
 • Vis forfatter(e) (2020). Welhaven! .
 • Vis forfatter(e) (2020). Kriseministeren. Samtiden. 164-177.
 • Vis forfatter(e) (2020). En enda bedre debatt om instapoesien!? BLA - Bokvennen litterær avis.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ekspansjonen. Om Thure Erik Lunds forfatterskap.
 • Vis forfatter(e) (2020). "Upp til fjells, so høgt som sky kann naa". Fjellet som metafysisk og økokritisk sted hos Aukrust, Nygard og Hauge og i samtidspoesien. Norsk Litterær Årbok. 198-223.
 • Vis forfatter(e) (2020). "La meg få bruke deg som farkost". Moderne læredikt og sakpoesi. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tale til årets litteraturkritiker 2019: Cathrine Krøger.
 • Vis forfatter(e) (2019). Scandinavian Dystopia.
 • Vis forfatter(e) (2019). Poesi, krise, utopi. Et forord. 7-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nye posisjoner i samtidslyrikken / Nye posisjoner i poplyrikken. Modernisme i nordisk lyrikk 10–11. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Vis forfatter(e) (2019). Liv, bilde, fortelling. Narrative mønstre i Edvard Munchs "Livsfrisen". 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Life, Images, Storytelling. Narrative patterns in Edvard Munch's "The Frieze of Life". 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kunsten å hate. Kritikk i den nye offentligheten. Samtiden. 108-115.
 • Vis forfatter(e) (2019). Jeg, ikke jeg. Om ekspressivitet, lyriske subjekter og det uoriginale i samtidspoesien. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Dystopier, alternative verdener og litterær aksjonisme. Poesi i krisetider. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Vitalisme og dødsdrift hos Tor Jonsson. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nasjonallitteraturen revisited. Anmeldelse av Jon Haarbergs Nei, vi elsker ikke lenger. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 97-101.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lyrikk. 129-181. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Litterær kvalitet 2. Nyere utfordringer. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Literary Quality: Historical Perspectives. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kritikk og skam. Litt om hvorfor det er på tide å snakke om smak igjen. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 18-26.
 • Vis forfatter(e) (2018). Inn i naturen. 101 norske dikt.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvorfor tidsskrift? Omtale av Bjerke og Halvorsen (red.): Kulturtidsskriftene. En analyse av kulturtidsskriftene i Norge. Vagant.
 • Vis forfatter(e) (2018). Føreord. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2018). Forord. 3-6.
 • Vis forfatter(e) (2018). Det mest utmattende vennskap. Om å lage tidsskrift. Prosopopeia.
 • Vis forfatter(e) (2018). Den skødeløse Haandskrift. Hamsun i galleriet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Slikk min Kallimachos." Øyvind Berg og de gamle grekere. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). “Vitalisme og dødsdrift hos Tor Jonsson”. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. 7-21.
 • Vis forfatter(e) (2017). Menneske, dyr og nye utsigelsesinstanser i norsk samtidspoesi. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Livskraft, soldyrking, naturkultus – og sivilisasjonskritikk. Hamsun-selskapets skriftserie. 7-26.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kulturkanon og skole – feil spørsmål fra Høyre. Klassekampen. 41-41.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kritikkens funksjon før og nå.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kritikere og norske verdier. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Den levende Inger og de døde barna; barnemord-debatten og Markens grøde.
 • Vis forfatter(e) (2017). Da Knut Hamsun kom til Bergen. Litteraturkritikk og mediestrategi anno 1891. 403-413.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Vi skal tappe våre myrer". Skyld og uskyld i Hamsuns læredikt Markens grøde. Vinduet.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Norwegian Spirit and Will". Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942). 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). "De ignorerer en hel sjanger".
 • Vis forfatter(e) (2016). «I am that radiance». Expansion of the Lyrical «I», Expressionism and Whitmanism in the Lyric Poetry of Kristofer Uppdal . Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-227.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tegnet litteraturkritikk: satire og kritisk portrettkunst. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nasjonalsosialistisk estetikk og motstandskritikk: litteraturkritikk under okkupasjonen. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Livskraft, soldyrking, naturkultus – og sivilisasjonskritikk. Vitalismen i norsk litteratur.
 • Vis forfatter(e) (2016). Litteraturkritikken i går, i dag og i morgen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kvalitetsspørsmålet i norskfaget og i de estetiske fagene: Post-litterære kvaliteter?
 • Vis forfatter(e) (2016). Kunsten, moralen og kritikken. Christen Collin og naturalismedebatten våren 1894. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kritikkjournalen (1983–1998) som kjønnspolitisk og litteraturkritisk korrektiv. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kritikkens fenomenologi. Kroppen i norsk litteraturkritikks historie. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kritikken i Syn og Segn ved inngangen til 1970-åra: litteratur, samfunn og nye opplysningsprosjekt. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kristofer Uppdal (kritikarportrett). 178-179. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Innledning. 13-23.
 • Vis forfatter(e) (2016). Høyt og lavt i VG. Litteraturkritikken i VG i uke 50, 1949. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hun har gått over i rensdyret. Forvandlinger og forflytninger i Cecilie Løveids portrettdikt. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Henning Hagerup (kritikerportrett). 520-521. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Georg Johannesen som kritiker og metakritiker. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Frå kristentru målreising til anarkistisk konfrontasjon. Arne Garborg og Fedraheimen (1874-1882). 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forord. 5-6.
 • Vis forfatter(e) (2016). En varslet sensasjon. Den tidlige mottakelsen av Knut Hamsuns Sult, sommeren og høsten 1890. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Den nynorske skriftålmenta i ein konsolideringsfase. Litteraturkritikken i avisa Den 17de Mai og familiebladet For bygd og by. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Den kritiske arbeiderpressen i Norge. Social-Demokraten frem til 1918. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Bolette Christine Pavels Larsen (kritikarportrett). 94-95. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). 1965–1990: Litteraturkritikk i velferdsstaten. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). 1905–1925: Nasjonalisering av kritikkoffentligheten. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Kristofer Uppdals ekspresjonisme revisited».
 • Vis forfatter(e) (2015). Til kjernen av poesien#1: Walt Whitmans Leaves of Grass.
 • Vis forfatter(e) (2015). Til kjernen av poesien #3: Arild Nyquists Havet.
 • Vis forfatter(e) (2015). TIl kjernen av poesien #2: Inger Hagerups Så rart.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nordsjøens topografier. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. 11-19.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Norwegian Spirit and Will". Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942). 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). “Diktet og den antropologiske maskinen. Menneske, dyr og nye utsigelsesinstanser hos bl.a. Øyvind Rimbereid og Aina Villanger”.
 • Vis forfatter(e) (2014). «Documenting Reflection» – what, why, how and for whom? .
 • Vis forfatter(e) (2014). Om innhold i litteraturen. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 275-277.
 • Vis forfatter(e) (2014). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2014). LIVET - en reform. Vitalisme som sivilisasjonskritikk og handlingsplan. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hva er kritisk refleksjon? Et spørsmål om kunstnerisk forskning, sjanger og "the exercise of making narratives about one’s own work". .
 • Vis forfatter(e) (2014). Grønn og GRRRønn poesi.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Norwegian Spirit and Will": Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942).
 • Vis forfatter(e) (2014). "Men et aent dyr". Språk og erfaring i Øyvind Rimbereids Jimmen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). “A dizzying account with all values reversed and multiplied”. Disease and cure in Johannes V. Jensen's vitalist crime fiction: Hjulet (1905).
 • Vis forfatter(e) (2013). Livet i Bjørnsons salmer. Det evige foraar som darwinisme og vitalisme. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Litteraturhistorien er et rom som stadig må ommøbleres. Vitalismen i norsk mellomkrigslitteratur som eksempel.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 253-254.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 101-103.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 173-175.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kunsten å lese læreplaner. En analysemodell og et forsinket høringsutkast.
 • Vis forfatter(e) (2013). Inn i og ut av det store spelet. Litt om Vesaas' vitalisme(r).
 • Vis forfatter(e) (2013). Heroes, Villains, and Peasants: Writing the History of Minor Critics?
 • Vis forfatter(e) (2013). Eirik Vassenden: Norway. The Province and its Metropolites: Impressionisten (1886-90), Exlex (1919-20), PLAN (1933-6). 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ein spegel [Edda 100 år].
 • Vis forfatter(e) (2013). Dystopi og poetisk aktivisme. Noen linjer i skandinavisk samtidspoesi.
 • Vis forfatter(e) (2013). Critical Democratic Competence and Rhetorical Performance in Classroom Discussions.
 • Vis forfatter(e) (2012). «Men et aent dyr». Språk og erfaring i Øyvind Rimbereids Jimmen (2011).
 • Vis forfatter(e) (2012). Vitalisme og suget etter virkelighet. Ein samtale rundt litterære strømninger før og no.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ved grensen. Liv, død og drøm hos Olav Nygard.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk vitalisme: Litteratur, ideologi og livsdyrking. Og litt om estetisk (av)danning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890-1940.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk vitalisme - før og nå.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk vitalisme.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mangler vi ord? Litt om kropp, smak og litteraturkritikkens kroniske utilstrekkelighet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 63-65.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 177-178.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2012). Lauvhyttor og ei klaka hare. Kvifor er Olav H. Hauge så stor?
 • Vis forfatter(e) (2012). Kunsterfaring og fagspråk. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). (Ny)norsk vitalisme.
 • Vis forfatter(e) (2012). "All jorda var ein einaste kyrkjegard". Døden som vitalitetsfigur hos Kristofer Uppdal og andre norske vitalister.
 • Vis forfatter(e) (2011). ”Forvitneleg”: Kan vi stole på (sjølv)biografen? Eit forsøk på å lese Olav H. Hauges roman Dagbok 1924 – 94.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Teacher as the Main Character? A Literary Approach to Curriculum Research.
 • Vis forfatter(e) (2011). Marginalia og nye språk: Den nynorske kritikkoffentligheten rundt 1920.
 • Vis forfatter(e) (2011). Lyrikk. En håndbok.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 107-108.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-288.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-210.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kunsterfaring og fagspråk. Om forskningsobjekt og skrivemåte i estetiske fag.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kunst vs. moral? Christen Collin og naturalismedebatten våren 1894.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva er samtidslitteratur? Litt om selvtilstrekkelighet og antikunst i den litterære institusjonen (og i litteraturen).
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra mesterforteller til mesterleser? Et utkast til en litterær kritikk av læreplandokumenter.
 • Vis forfatter(e) (2011). Den solidariske vurderingen? Jan Erik Vold og det kritiske forsvarsverket. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vitalistisk modernisme. Johannes V. Jensen og maskinenes indre liv.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tilbake til framtida? 2009: Den nymoralske romanens år. Norsk Litterær Årbok. 10-29.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tidsskrift, kritikk, historie - en innledning. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sol og skygge. Vitalismens dilemma hos Åsmund Sveen. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Skandinavisme i kritikken: Litteraturen. Nordens kritiske revue (1918-1921). 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Magefølelse. Nese for kunst. Ryggmargsrefleks. Artikulasjon av estetisk erfaring som litteraturkritisk grunnproblem.
 • Vis forfatter(e) (2010). Livet i Bjørnsons salmer. Idealisme, darwinisme, collinisme og vitalisme.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ibsens Brand, Collins Ibsen og Carlyles helter – heroismen revisited. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fra leselyst til forskningsprosjekt. Hvordan leser og tolker vi litterære tekster når vi forsker på dem?
 • Vis forfatter(e) (2010). Forord. 5-6.
 • Vis forfatter(e) (2010). Folkekjær eller skremmende? Jakob Sande og kritikken.
 • Vis forfatter(e) (2010). Et eget rom? Kritikkbegrepet i Kritikkjournalen (1983-1998). 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Er litteraturkritikken historieløs? Innlegg og paneldebatt.
 • Vis forfatter(e) (2010). En Ildebrand i en Boglade : modernisme og vitalisme i Hamsuns Sult og i Sult-resepsjonen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 101-115.
 • Vis forfatter(e) (2010). Diktekunst, politikk, terrorisme: Litteratur og ideologi i det 21. århundret.
 • Vis forfatter(e) (2010). Attlatne bøker: korleis opnar ein dei? Uppdal og Kulten-diktinga.
 • Vis forfatter(e) (2009). «Sol og skygge. Vitalistiske trekk i Åsmund Sveens lyrikk».
 • Vis forfatter(e) (2009). «Sand i maskineriet». Anmeldelse av Bård Torgersen: Maskinens uerstattelige deler. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2009). «Risiko i kritikken», innledning til debatt og møteledelse.
 • Vis forfatter(e) (2009). «Litteraturforskning», skolebesøk.
 • Vis forfatter(e) (2009). «Kurt blir voksen». Anmeldelse av Erlend Loe: Stille dager i Mixing Part. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2009). «Fiksjonell fakta – faktuell fiksjon», innlegg og paneldebatt.
 • Vis forfatter(e) (2009). Welhaven og den andre romantikken. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vond og skjønn: Ein statue for Hamsun. Norsk Litterær Årbok. 9-25.
 • Vis forfatter(e) (2009). Skandinavisme i kritikken. Om Litteraturen. Nordens kritiske revue (1918–21).
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk litterær årbok 2009. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hvordan skrive norsk kritikkhistorie?
 • Vis forfatter(e) (2009). Farvel til litteraturvitenskapen? Anmeldelse av Anders Johansson: Nonfiction (2008). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 441-446.
 • Vis forfatter(e) (2009). En ildebrand i en boglade. Hva skal vi bruke kategorien "modernisme" til når vi leser Hamsuns Sult?
 • Vis forfatter(e) (2009). Den solidariske vurdering? Jan Erik Vold og det kritiske forsvarsverket.
 • Vis forfatter(e) (2009). Attlatne bøker – korleis opnar vi dei? Kristofer Uppdals dikting som døme på nokre forståingsmessige og pedagogiske utfordringar knytte til lyrikken.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Nu maler maskinerne!" Johannes V. Jensen i pariserhjulet. Vagant. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Fra kjellerdypet". Anmeldelse av Nils Henrik Smith: Austerrike. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Den enkle bevegelsen som krysser alle opptrukne linjer og binder dem sammen" - En introduksjon til Henri Bergson og Den skapende utviklingen (1907). Prosopopeia. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). ”Krim - kunst eller tidtrøyte”.
 • Vis forfatter(e) (2008). ’Livsens løyndom’. Litt om vitalismen i Jakob Sandes diktning.
 • Vis forfatter(e) (2008). ‘Men politiske Digtere? Gives der noget motbydeligere?‘ Om ulike former for engasjement i nyere norsk literatur.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vage begreper. Og litt om hva vi bruker dem til i litteraturvitenskapen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ung maa verden endnu være. Om Henrik Wergelands Jødinden. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norsk vitalisme: 1905-1930.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norsk litterær årbok 2008. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mellom hand og tanke. Melding av Tone Hødnebø: Nedtegnelser. Dag og Tid. 23-23.
 • Vis forfatter(e) (2008). Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ibsens Brand og Collins Ibsen – heroismen revisited.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fagfolk og dilettanter. Læreren mellom det høye og det lave.
 • Vis forfatter(e) (2008). Estetikk og vold. Om noen motiver hos Åsmund Sveen. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Dobbel nektelse. Anmeldelse av Abo Rasul/Matias Faldbakken: Unfun. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Det nasjonale som faghistorisk forutsetning.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Livsens løyndom". Litt om vitalismen i Jakob Sandes diktning. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Dette som eig oss et oss". Litt om naturen i poesien – og om den ubestemte gleden hos Kjartan Hatløy. Ratatosk (Trondheim). 40-49.
 • Vis forfatter(e) (2007). Musikk til Obstfelders dikt. Samtale med komponist Nils Henrik Asheim i programposten "Musikk i brennpunktet".
 • Vis forfatter(e) (2007). Life-forms and vitalist structures in early-modernist Norwegian poetry and in current theory.
 • Vis forfatter(e) (2007). Estetikk og vold. Om noen motiver hos Åsmund Sveen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Verdiforvaltning og mediering

Norsk litteraturkritikks historie er et nasjonalt samarbeidsprosjekt (med deltakere fra universitetene i Trondheim, Oslo, Bergen og Agder samt Nasjonalbiblioteket) som har som mål å presentere en teoretisk og empirisk oppdatert analyse av litteraturkritikkens normer, format og funksjonssammenhenger slik disse har gjort seg gjeldende fra det moderne gjennombrudds litterære offentlighet fram mot vår tids flermediale kultur. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (FRIHUM) for perioden 2009-2013.

Professor, dr. art.