Hjem
Eirik Herfindals bilde

Eirik Herfindal

Vit. assistent

Vitenskapelig Assistent (2021-2023)

Som vitenskapelig assistent for CEDAS, også kjent som Center for Data Science (50%), har jeg som oppagve å hjelpe både studenter og kollegaer med å styrke sammarbeid rundt forskning på datavitenskap, og øke synligheten til relevant arbeid. Datavitenskap er et tverfaglig fagfelt som involverer kompetanse fra ulike institutter, og hos CEDAS kan alle kordinere arbeidet sitt sammen for å gjøre resultat mer oversiktelig og tilgjengelig.

 

Senior Student Mentor (2022)

Som en senior student mentor på det Humanistiske Fakultetet (5%) er det min jobb å assistere nye studenter, både faglig og sosialt, med å ta inn den enorme mengden med informasjon, hvorav noe er mer relevant enn annet, i tillegg til å helpe ellers sjenerte studenter med å sosialisere med sine medstudenter bedre.