Hjem
Eirik Holmøyviks bilde

Eirik Holmøyvik

Professor
 • E-postEirik.Holmoyvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 34
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
 • Statsrett
 • Rettshistorie

 

Fjernsyn

"Maktfordeling og folkesuverenitet i 1814", føredrag på 1814 på 24 timar, NRK2, 9. mai 2014.

"Folkesuverenitet eller maktfordeling? Kampen om Grunnlova etter 1814", føredrag på 1814 på 24 timar, NRK2, 10. mai 2014.

 

Populærvitskaplege artiklar

«Den nye vinen», Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2015 s. 163-172. Cathrine Holst i samtale med Eirik Holmøyvik og Katrine Løken.

«Folkestyre og maktfordeling», i: Menn for sitt ord. Grunnlovsverket sett fra bergenskanten (Anders Johansen, red.), Bergen 2014 s. 20-22.

 

Kronikkar , avisinnlegg, innlegg på bloggar

"Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS", kronikk i Aftenposten 12.04.2018. Eirik Holmøyvik, Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver og Eivind Smith.

"Alt handlar om fleirtalets tillit", kronikk i Minerva 13.02.2018 (klikk for versjon utan betalingsmur).

"Sex, storting og valordning", kronikk i Aftenposten 28.01.2018.

"Grunnlovens grenseland", kronikk i Klassekampen 5. januar 2018. Også publisert i Rett24 som "Grunnlovsstridig tilknytning til EUs energibyrå?". Eirik Holmøyvik og Halvard Haukeland Fredriksen.

"Asylbarna er den nye ulven", kronikk i Agenda Magasin 15. november 2017. Også publisert i ABC Nyheter 17. november 2017.

"Dop i domstolane", kronikk i Agenda Magasin 23. september 2017.

"A Stress Test for Europe's Judiciaries", innlegg på Verfassungsblog 23. august 2017. Eirik Holmøyvik og Anne Sanders.

"Menneskerettane er ingen trugsel mot demokratiet vårt", kronikk i Dagens Næringsliv, 7. juli 2017 s. 20. Bak betalingsmur.

"Slik skal Erdogan styre", intervju i Morgenbladet 21. april 2017 s. 2.

"Sjølvstendet til domstolane er truga", intervju i Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2017 s. 4-5.

"Ulvetid for den europeiske rettsstaten", kronikk i Agenda Magasin 26.02.2017. Også publisert i Dagsavisen 04.03.2017.

"Stortingets makt og avmakt", debattinnlegg i Aftenposten 06.02.2017.

"Statsrettsleg utpressing", debattinnlegg i Klassekampen 07.01.2017.

"Noreg må stå opp for Europas domstolar", kronikk i Aftenposten 30.11.2016.

"Formaljuss om finanstilsyn", kronikk i Dagens næringsliv 12.05.2016. Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik.

"Republikk pakka inn som monarki", kommentar i Agenda Magasin 07.04.2016.

"Ein juridisk floke", kronikk i Bergens Tidende 03.02.2016. Sigrid Eskeland Schütz, Eirik Holmøyvik, Ernst Nordtveit, Jørn Øyrehagen Sunde og Pål Lorentzen.

"Hagen-dom styrkar Stortinget", kronikk i Dagens næringsliv 27.02.2016.

"Justisministerens uryddighet", debattinnlegg i Aftenposten 29.01.2016. Eirik Holmøyvik og Anine Kierulf.

"Noen har snakket sammen. Hvorfor vurderes vår nye høyesterettsjustitiarius i en lukket prosess, av ukjente instanser og etter ukjente regler?", kronikk i Aftenposten 20.01.2016. Eirik Holmøyvik og Anine Kierulf.

"Harselas av religion", artikkel i Agenda Magasin, 12.01.2016.

"På tide å forplikte seg. En klimalov kan få norsk klimapolitikk tilbake på et ambisiøst spor", kronikk i VG, 27.02.2015 s. 24-25. Eirik Holmøyvik og Helga Rognstad.

"Kvifor har vi sjølvstendige domstolar?", kronikk i Rett på sak nr. 4 2014 s. 30-32.

"Stortinget må ta ansvaret selv", avisinnlegg i Klassekampen, 27.11.2014 s. 30. Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall.

"Halvgjort er ikke velgjort: Uten de to paragrafene Stortinget har utsatt å behandle, er vårens grunnlovsreform ufullstendig", kronikk i Klassekampen, 21.11.2014 s. 22-23. Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall.

"Er Grunnlova til hinder for krig?", avisinnlegg i Klassekampen, 17.09.2014 s. 23.

"Norway's Constitution at 200 years: A story of stability and change", innlegg på Verfassungsblog, 17.05.2014.

"Stortinget har alltid siste ord", avisinnlegg i Klassekampen, 09.04.2014 s. 23.

"Eit tilgjengeleg språk: Språkleg modernisering av Grunnlova er framfor alt eit demokratiseringsprosjekt. Det burde Venstre forstå", hovudinnlegg i Aftenposten (morgenutg.), Kultur & Meninger 05.03.2014 s. 5.

"Grunnlova er i grunnen ikkje så gammal som vi trur", Innsikt-artikkel i Bergens Tidende, 29.11.2013 s. 16-17.

«Din stemme teller», kronikk i Bergens Tidende, 19.02.2013. Eirik Holmøyvik, Henriette Sinding Aasen og Ragna Aarli.

"Naturleg med begge målformer", innlegg i Dag og Tid, 20.04.2012. Eirik Holmøyvik og Jørn Øyrehagen Sunde.

«Grunnlova og menneskerettane», kronikk i Bergens Tidende, 16.02.2012. Eirik Holmøyvik, Henriette Sinding Aasen og Ragna Aarli.

2017:

 • Rettsstat og menneskerettar (vår)
 • Constitution and Politics (vår)
 • EXFAC (haust)

 

Bøker

Lærebok i forfatningshistorie (Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen), Pax Forlag: Oslo 2015.
Kilder og årstall i forfatningshistorien (Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen, red.), Pax Forlag: Oslo 2015.
Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), Bergahn Books: New York 2014. (Informasjonsside hos Berghahn Books, melding i Canadian Journal of History (via ProQuest))
Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, red.), Oslo 2013. (Informasjonsside hos Pax Forlag, melding i Historisk tidsskrift 04/2014 og i Nytt Norsk Tidsskrift 04/2014)
Maktfordeling og 1814, Fagbokforlaget: Bergen 2012. (Informasjonsside hos Fagbokforlaget, melding i Tidsskrift for Rettsvitenskap 03-04/2014, Historisk tidsskrift 03/2013)

Union og suverenitet - Noreg si folkerettslege stilling før 1905, Rettshistoriske studier nr. 14, Oslo 2004.

 

Artiklar, bokkapittel

«Reform av grunnlovprosedyren», i: Kritisk juss, under publisering 2018 (24 sider).
«Når Stortinget ber regjeringa: Er det behov for fastare rammer for Stortingets oppmodingsvedtak?», i: Stat og styring, nr. 1 2018 s. 40-43.
«Constituent Power and Constitutionalism in 19th Century Norway», i: Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity: From Old Liberties to New Precedence, redigert av Ulrike Müßig, under publisering 2018 (35 sider).
«Europe and Norwegian Constitutionalism 1814-2014: From the Relationship between Parliament and King to the EEA», i: European Law and National Constitutions, redigert av Peter-Christian Müller-Graff, Hans-Petter Graver og Ola Mestad, Berlin 2016 s. 31-48.
«Pragmatisk radikalisme: Grunnlovas maktfordeling frå 17. mai til 4. november 1814», i: Overgangstid: Forargelse og forsoning høsten 1814, redigert av Ruth Hemstad og Bjørn Arne Steine, Oslo 2016 s. 197-209.
«Deux siècles de séparation horizontale des pouvoirs en Norvège», i: Revue française de droit constitutionnel, no. 106, 2016 s. 323-334.
«Prøvingsrett og tilbakeverknadsforbod. Borthen-dommen i Rt. 1996 s. 1415 og rettsutviklinga», i: Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei (Gunnar Bergby, Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie, red.), Oslo 2016 s. 210-242.
«Norway's Constitutional Acrobatics under the EEA Agreement», i: The European Union's Non-Members: Independence under Hegemony? (Erik Oddvar Eriksen and John Erik Fossum, red.), London: Routledge 2015 s. 137-152.
«Folkesuverenitet, likskap og menneskerettar i 1814», i: Grunnloven og velferdsstaten (Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal, red.), Bergen 2014 s. 29-46.
«The Changing Meaning of "Constitution" in Norwegian Constitutional History», in: Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), New York: Berghahn Books 2014 pp. 43-59.
Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik. «The Norwegian Constitution as a Text», in: Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), New York: Berghahn Books 2014 pp. 1-17.
William B. Warner, Eirik Holmøyvik, and Mona Ringvej. «The Thing That Invented Norway», in: Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), New York: Berghahn Books 2014 pp. 21-42.
«On the Origins of Judicial Independence», in: The Independence of Judges (Nils A. Engstad, Astrid Lærdal Frøseth and Bård Tønder, eds.), The Hague 2014 pp. 45-53.
«Grunnlova og avtalene med EU: Pragmatismens siger, det konstitusjonelle demokratiets tap», i: Det norske paradoks. Om Norges forhold til Den europeiske union (Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum, red.), Oslo 2014 s. 42-59.

«Tolkingar av Grunnlova», i: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, red.), Oslo 2013 s. 11-31.

«Mellom revolusjon og restaurasjon: Striden om Grunnlovas vesen 1824-1884», i: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, red.), Oslo 2013 s. 307-337.
«Maktfordeling under eineveldet - J. F. W. Schelgel og Eidsvollgrunnlova», i: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollmennenes læretid i København (Ola Mestad, red.), Oslo 2013 s. 260-282.
«'Sikker konstitusjonell praksis'? Grunnlova og Noregs avtaler om suverenitetsoverføring», i: Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2013 s. 117-125. Nominert av Nytt Norsk Tidsskrift til prisen Årets tidsskriftartikkel for 2013 på Universitetsforlaget.

«’Frihed er skadelig’ - Holberg, einevelde og maktfordeling», i: Ludvig Holbergs naturrett (Eiliv Vinje og Jørgen Magnus Sejersted, red.), Oslo 2012 s. 62-77.

«Bruk av norske styrkar utanfor Noreg - statsrettslege utfordringar i fortid og notid», i:Jussens venner nr. 3 2012 s. 184-215. Nominert av Jussens venner til prisen Årets tidsskriftartikkel for 2012 på Universitetsforlaget.
«Nokre historiske utviklingsliner for domstolanes sjølvstende i Noreg», i: Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år (Nils Asbjørn Engstad, Astrid Lærdal Frøseth og Bård Tønder, red.), Bergen 2012 s. 99-125.
«Grunnlova § 93 og læra om "lite inngripende" myndigheitsoverføring i lys av nyare konstitusjonell praksis», i: Lov og rett, nr. 8 2011 s. 447-471. Nominert av Lov og rett til prisen Årets tidsskriftsartikkel for 2011 på Universitetsforlaget.
Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall, «Grunnlovsfesting av menneskerettane», i: Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 2 2010, s. 327-374.
«Nikolaus Gjelsvik og rettsmålet», i: Festskrift til Juristmållaget (Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen, red.) Oslo 2010 s. 79-89.
«A little bit of This and a little bit of That - the Complexity of Legal Reception», i: Rendezvous of European Legal Cultures (Jørn Øyrehagen Sunde og Knut Einar Skodvin, red.), Bergen 2010 s. 45-59.
«Mellom to konstitusjonelle epokar. Nicolai Wergeland sitt grunnlovsutkast i 1814», i: Forfatningsteori møter 1814 (Dag Michalsen, red.), Oslo 2008 s. 182-214.
«Suveren suverenitet? Det 9. bodordet i ein folkerettsleg samanheng», i: Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion (Jørn Øyrehagen Sunde, red.), Bergen 2008.
«Årsaker til utviklinga av prøvingsretten i Noreg og Danmark», i: Tidsskrift for Rettsvitenskap, nr. 5 2007, s. 718-779.
«Den britiske modellen for domstolsprøving av lovgjeving etter Human Rights Act. Eit førebilete for andre land?», i: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, nr. 3 2006, s. 232-239.
«Verkshøgdevurderinga for fotografi», i: Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25-års jubileet (Johan Giertsen og Hans Fredrik Marthinussen, red.), Bergen 2005 s. 96-108. Elektronisk versjon (pdf-format).
«The Theory of Sovereignty and the Swedish-Norwegian Union of 1814», i: Journal of the History of International Law, nr. 2 2005 s. 137-156.
«Suverenitetsteorien og unionen», i: Rett, Nasjon, Union. Den svensk-norske unionens rettslige historie, Oslo 2005 s. 79-96.

 

Bokmeldingar

Marthe Hommerstad, Christian Magnus Falsen - Stridsmannen (Oslo, Cappelen Damm 2015), i: Klassekampen: Bokmagasinet 19.12.2015.

Hans Petter Graver, Dommernes krig - Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten (Oslo: Pax Forlag 2015), i: Klassekampen: Bokmagasinet 05.09.2015.

Kári á Rogvi, West-Nordic Constitutional Judicial Review - A Comparative Study of Scandinavian Judicial Review and Judicial Reasoning (Copenhagen: DJØF Publishing 2013), i: European Public Law nr. 3 2015 s. 598-604.

Trond Nordby, Grunnlov og styreform: Norge 1814-2010, i: Lov og rett, nr. 5 2011 s. 312-314.

 

 

 

 

 

Publications in national current research information system (CRIStin)