Hjem
Eirik Holmøyviks bilde

Eirik Holmøyvik

Professor
 • E-postEirik.Holmoyvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 34
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
 • Statsrett
 • Rettshistorie

Offentlege utval og utgreiingar

Medlem av utvalet som skal greie ut Stortingets kontrollfunksjon (2020-2021). Rapport levert 1. februar 2021.

Utgreiing til kommunal- og moderniseringsdepartementet om høvet til å utsetje eller forlenge valtinget eller å halde omval ved stortingsvalet i 2021 grunna koronasituasjonen. Vedlegg til Prop. 89 L (2020-2021) Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19).

"Norge og covid-19-krisen", i: Rapport afgivet af den af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen nedsatte udredningsgruppe vedr. håndteringen af covid-19, Folketinget 2021, s. 469-504. Saman med Jostein Askim (UiO). Rapporten er vedlegg nr. 3.

Utgreiing av statsrettslege spørsmål i samband med styresmaktenes handtering av Covid-19. Vedlegg nr. 5 til NOU 2021: 6, Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Rapport fra Koronakommisjonen.

Utgreiing til Stortinget om dei konstitusjonelle sidene til regjeringas framlegg til Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronalova). Vedlegg til Innst. 204 L (2019-2020).

Utgreiing til vallovutvalet: "Klageordning for stortingsval", i: NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg, vedlegg 1 s. 415-424.

Medlem av vallovutvalet. Utgreiing og framlegg til ny vallov i: NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg.

Medlem av Grunnlovspråkutvalet, som utforma moderne språkversjonar av Grunnlova på bokmål og nynorsk. Dokument nr. 19 (2011-2012).

 

Fjernsyn

"Maktfordeling og folkesuverenitet i 1814", føredrag på 1814 på 24 timar, NRK2, 9. mai 2014.

"Folkesuverenitet eller maktfordeling? Kampen om Grunnlova etter 1814", føredrag på 1814 på 24 timar, NRK2, 10. mai 2014.

 

Populærvitskaplege artiklar

«Folkemålsjuristen», Norsk Tidend nr. 4 2019 s. 15-17. Med Astrid Marie Grov.

«Den nye vinen», Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2015 s. 163-172. Cathrine Holst i samtale med Eirik Holmøyvik og Katrine Løken.

«Folkestyre og maktfordeling», i: Menn for sitt ord. Grunnlovsverket sett fra bergenskanten (Anders Johansen, red.), Bergen 2014 s. 20-22.

 

Kronikkar , avisinnlegg, innlegg på bloggar

"Valordning på fjell, myr og skog", artikkel i Dag og Tid, 17.09.2021.

"Ytringsfridom og lojalitet", kronikk i Klassekampen 13.09.2021. Saman med Ola Johan Settem.

"Dommarars ytringsfridom og lojalitet", innlegg på Rett24 09.09.2021. Saman med Ola Johan Settem.

"Vil regjeringa ha hemmeleghald framfor rettferd?", innlegg i Aftenposten 11.05.2021.

"Stortinget bestemmer, ikkje juristane", innlegg i Klassekampen 10.05.2021.

"Sure oppgulp frå naken keisar", innlegg i Klassekampen 05.05.2021.

"Norway: voluntary vaccination is the policy, though the law seems to allow for more", innlegg på Lex-Atlas: Covid-19 03.05.2021.

"Independent commission finds lack of preparedness for the pandemic, but praises the Nordic Model", innlegg på Lex-Atlas: Covid-19 21.04.2021.

"Aftenpostens politiske redaktør sporer av om jernbanepakken", innlegg i Aftenposten 13.04.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen.

"Paragraf utan innhald?", kronikk i Klassekampen 09.04.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen.

"Ugrei utgreiing. Kommentar til Høgsteretts betenkning til Stortinget HR-2021-655-P", ekspertkommentar på Juridika Innsikt 06.04.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen.

"Ugrei utgreiing frå Høgsterett", kommentar på Rett24.no 06.04.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen.

"Grunnlovrealistane i Høgsgterett", kronikk på Rett24.no 23.12.2020.

"Krise eller juleeventyr?", kronikk i Klassekampen 19.12.2020. Saman med Benedikte Moltumyr Høgberg og Christoffer Conrad Eriksen.

"Konstitusjonelt prokuratortriks i domstolsdebatten", kronikk på Rett24.no. 09.12.2020.

"Strasbourg slams old democracies on elections", innlegg på Verfassungsblog 1.8.2020.

"Stortingets upresise endring av Grunnlova § 89", ekspertkommentar på Juridika innsikt 26.06.2020.

"Feil avgjørelser til feil tid: Høyesteretts nylige Polen-kjennelser", kronikk på Rett24.no 25.03.2020. Terje Einarsen og Eirik Holmøyvik.

"For Norway it's Official: The Rule of Law is No More in Poland", innlegg på Verfassungsblog 29.02.2020.

"Ulvestrid mellom statsmaktene", kronikk på Rett24.no, 19.02.2020.

"På tide å revurdere dommarfullmektigordninga", kronikk på Rett24.no 27.01.2020.

"Norway's Heureka Moment?", innlegg på Verfassungsblog 11.09.2019.

"Difor bør Erna Solberg seie minst mogleg om Wara-saka", kronikk i Bergens Tidende 02.04.2019.

"Grunnlova forbyr ikkje internasjonale militæroperasjonar", lesarinnlegg i Aftenposten 09.01.2019. Eirik Holmøyvik, Benedikte Moltumyr Høgberg.

"Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres", kronikk i Aftenposten 24.12.2018. Eirik Holmøyvik, Benedikte Moltumyr Høgberg.

"Ei nokså ordinær regjeringskrise", kronikk i Agenda Magasin 16.10.2018.

"Grunnlovprosedyren bør reformerast", kronikk i Agenda Magasin 27.08.2018.

"Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS", kronikk i Aftenposten 12.04.2018. Eirik Holmøyvik, Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver og Eivind Smith.

"Alt handlar om fleirtalets tillit", kronikk i Minerva 13.02.2018 (klikk for versjon utan betalingsmur).

"Sex, storting og valordning", kronikk i Aftenposten 28.01.2018.

"Grunnlovens grenseland", kronikk i Klassekampen 5. januar 2018. Også publisert i Rett24 som "Grunnlovsstridig tilknytning til EUs energibyrå?". Eirik Holmøyvik og Halvard Haukeland Fredriksen.

"Asylbarna er den nye ulven", kronikk i Agenda Magasin 15. november 2017. Også publisert i ABC Nyheter 17. november 2017.

"Dop i domstolane", kronikk i Agenda Magasin 23. september 2017.

"A Stress Test for Europe's Judiciaries", innlegg på Verfassungsblog 23. august 2017. Eirik Holmøyvik og Anne Sanders.

"Menneskerettane er ingen trugsel mot demokratiet vårt", kronikk i Dagens Næringsliv, 7. juli 2017 s. 20. Bak betalingsmur.

"Slik skal Erdogan styre", intervju i Morgenbladet 21. april 2017 s. 2.

"Sjølvstendet til domstolane er truga", intervju i Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2017 s. 4-5.

"Ulvetid for den europeiske rettsstaten", kronikk i Agenda Magasin 26.02.2017. Også publisert i Dagsavisen 04.03.2017.

"Stortingets makt og avmakt", debattinnlegg i Aftenposten 06.02.2017.

"Statsrettsleg utpressing", debattinnlegg i Klassekampen 07.01.2017.

"Noreg må stå opp for Europas domstolar", kronikk i Aftenposten 30.11.2016.

"Formaljuss om finanstilsyn", kronikk i Dagens næringsliv 12.05.2016. Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik.

"Republikk pakka inn som monarki", kommentar i Agenda Magasin 07.04.2016.

"Ein juridisk floke", kronikk i Bergens Tidende 03.02.2016. Sigrid Eskeland Schütz, Eirik Holmøyvik, Ernst Nordtveit, Jørn Øyrehagen Sunde og Pål Lorentzen.

"Hagen-dom styrkar Stortinget", kronikk i Dagens næringsliv 27.02.2016.

"Justisministerens uryddighet", debattinnlegg i Aftenposten 29.01.2016. Eirik Holmøyvik og Anine Kierulf.

"Noen har snakket sammen. Hvorfor vurderes vår nye høyesterettsjustitiarius i en lukket prosess, av ukjente instanser og etter ukjente regler?", kronikk i Aftenposten 20.01.2016. Eirik Holmøyvik og Anine Kierulf.

"Harselas av religion", artikkel i Agenda Magasin, 12.01.2016.

"På tide å forplikte seg. En klimalov kan få norsk klimapolitikk tilbake på et ambisiøst spor", kronikk i VG, 27.02.2015 s. 24-25. Eirik Holmøyvik og Helga Rognstad.

"Kvifor har vi sjølvstendige domstolar?", kronikk i Rett på sak nr. 4 2014 s. 30-32.

"Stortinget må ta ansvaret selv", avisinnlegg i Klassekampen, 27.11.2014 s. 30. Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall.

"Halvgjort er ikke velgjort: Uten de to paragrafene Stortinget har utsatt å behandle, er vårens grunnlovsreform ufullstendig", kronikk i Klassekampen, 21.11.2014 s. 22-23. Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall.

"Er Grunnlova til hinder for krig?", avisinnlegg i Klassekampen, 17.09.2014 s. 23.

"Norway's Constitution at 200 years: A story of stability and change", innlegg på Verfassungsblog, 17.05.2014.

"Stortinget har alltid siste ord", avisinnlegg i Klassekampen, 09.04.2014 s. 23.

"Eit tilgjengeleg språk: Språkleg modernisering av Grunnlova er framfor alt eit demokratiseringsprosjekt. Det burde Venstre forstå", hovudinnlegg i Aftenposten (morgenutg.), Kultur & Meninger 05.03.2014 s. 5.

"Grunnlova er i grunnen ikkje så gammal som vi trur", Innsikt-artikkel i Bergens Tidende, 29.11.2013 s. 16-17.

«Din stemme teller», kronikk i Bergens Tidende, 19.02.2013. Eirik Holmøyvik, Henriette Sinding Aasen og Ragna Aarli.

"Naturleg med begge målformer", innlegg i Dag og Tid, 20.04.2012. Eirik Holmøyvik og Jørn Øyrehagen Sunde.

«Grunnlova og menneskerettane», kronikk i Bergens Tidende, 16.02.2012. Eirik Holmøyvik, Henriette Sinding Aasen og Ragna Aarli.

Haustemesteret 2020:

 • Jus121 Norske og internasjonale rettslege institusjonar

 

Vårsemesteret 2020:

 • Jus135 Rettsstat og menneskerettar
 • Jus286a Constitution and Politics
 • Jus134 Rettshistorie og komparativ rett (mellombels kursansvar)

 

Bøker

 

Artiklar, bokkapittel

 • «Constitutional History», i: Research Methods in Constitutional Law: A Handbook, redigert av David Law og Malcom Langford, Edward Elgar Publishing (forventa 2022).
 • «The Right to an Effective (and Judicial) Examination of Election Complaints», i: European Yearbook of Human Rights 2021, redigert av Philip Czech, Lisa Heschl, Karin Lukas, Manfred Nowak, Gerd Oberleitner, Intersentia: Cambridge 2021, s. 541-567.
 • «§ 121», i: Grunn­loven, Historisk kommentar­utgave 1814-2020, redigert av Ola Mestad og Dag Michalsen, Oslo 2021, s. 1359-1400.
 • «§§ 27 og 29», i: Grunn­loven, Historisk kommentar­utgave 1814-2020, redigert av Ola Mestad og Dag Michalsen, Oslo 2021, s. 394-396.
 • «§ 14», i: Grunn­loven, Historisk kommentar­utgave 1814-2020, redigert av Ola Mestad og Dag Michalsen, Oslo 2021, s. 228-230.
 • «§ 12», i: Grunn­loven, Historisk kommentar­utgave 1814-2020, redigert av Ola Mestad og Dag Michalsen, Oslo 2021, s. 212-220.
 • «§ 3», i: Grunn­loven, Historisk kommentar­utgave 1814-2020, redigert av Ola Mestad og Dag Michalsen, Oslo 2021, s. 132-151.
 • «Krig og kontroll: Stortingets rolle i norske kriger», i: Stortinget og den lange krigen 1991-2021, redigert av Tormod Heier og Micheline Egge Grung, Oslo 2021, s. 44-66. Saman med Christoffer Conrad Eriksen.
 • E. Holmøyvik, C.C. Eriksen & B.M. Høgberg, ‘Norway’ in J. King, O. Ferraz (et. al) (eds), The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 (Oxford University Press, 2021).
 • «Electoral dispute resolution and the rule of law», i: Election dispute resolution. Tookit for strengthening electoral jurisprudence, Council of Europe 2020 s. 11-14.
 • «Den norske klageordninga ved stortingsval og europeisk rett», i: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år, redigert av  Iris Nguyen Duy, Sunniva Bragdø-Ellenes, Inge Lorange Backer, Svein Eng og Bjørn Erik Rasch, Oslo 2020 s. 307-321.
 • «A Stress Test for Europe's Judiciaries», i: European Yearbook of Constitutional Law 2019, redigert av Hirsch Ballin, Ernst, van der Schyff, Gerhard, Stremler LLM, Maarten, T.M.C. Asser Press: Haag 2020 s. 189-312. Saman med Anne Sanders.
 • «Statsretten», i: Knophs oversikt over Norges rett, redigert av Harald Irgens-Jensen, 15. utgåve, 2019 s. 42-65. Saman med Karl Harald Søvig.
 • «Med instruks skal landet byggjast? Om Stortingets instruksjonsrett overfor regjeringa og rettsutvikling på statsrettens område», i: Tidsskrift for rettsvitenskap nr. 5 2018 s. 461-492.
 • «Reform av grunnlovprosedyren», i: Kritisk juss nr. 1 2018 s. 5-34.
 • «Constituent Power and Constitutionalism in 19th Century Norway», i: Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity: From Old Liberties to New Precedence, redigert av Ulrike Müßig, 2018 s. 275-309.
 • «Europe and Norwegian Constitutionalism 1814-2014: From the Relationship between Parliament and King to the EEA», i: European Law and National Constitutions, redigert av Peter-Christian Müller-Graff, Hans-Petter Graver og Ola Mestad, Berlin 2016 s. 31-48.
 • «Pragmatisk radikalisme: Grunnlovas maktfordeling frå 17. mai til 4. november 1814», i: Overgangstid: Forargelse og forsoning høsten 1814, redigert av Ruth Hemstad og Bjørn Arne Steine, Oslo 2016 s. 197-209.
 • «Deux siècles de séparation horizontale des pouvoirs en Norvège», i: Revue française de droit constitutionnel, no. 106, 2016 s. 323-334.
 • «Prøvingsrett og tilbakeverknadsforbod. Borthen-dommen i Rt. 1996 s. 1415 og rettsutviklinga», i: Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei (Gunnar Bergby, Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie, red.), Oslo 2016 s. 210-242.
 • «Norway's Constitutional Acrobatics under the EEA Agreement», i: The European Union's Non-Members: Independence under Hegemony? (Erik Oddvar Eriksen and John Erik Fossum, red.), London: Routledge 2015 s. 137-152.
 • «Folkesuverenitet, likskap og menneskerettar i 1814», i: Grunnloven og velferdsstaten (Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal, red.), Bergen 2014 s. 29-46.
 • «The Changing Meaning of "Constitution" in Norwegian Constitutional History», in: Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), New York: Berghahn Books 2014 pp. 43-59.
 • Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik. «The Norwegian Constitution as a Text», in: Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), New York: Berghahn Books 2014 pp. 1-17.
 • William B. Warner, Eirik Holmøyvik, and Mona Ringvej. «The Thing That Invented Norway», in: Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), New York: Berghahn Books 2014 pp. 21-42.
 • «On the Origins of Judicial Independence», in: The Independence of Judges (Nils A. Engstad, Astrid Lærdal Frøseth and Bård Tønder, eds.), The Hague 2014 pp. 45-53.
 • «Grunnlova og avtalene med EU: Pragmatismens siger, det konstitusjonelle demokratiets tap», i: Det norske paradoks. Om Norges forhold til Den europeiske union (Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum, red.), Oslo 2014 s. 42-59.
 • «Tolkingar av Grunnlova», i: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, red.), Oslo 2013 s. 11-31.
 • «Mellom revolusjon og restaurasjon: Striden om Grunnlovas vesen 1824-1884», i: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, red.), Oslo 2013 s. 307-337.
 • «Maktfordeling under eineveldet - J. F. W. Schelgel og Eidsvollgrunnlova», i: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollmennenes læretid i København (Ola Mestad, red.), Oslo 2013 s. 260-282.
 • «'Sikker konstitusjonell praksis'? Grunnlova og Noregs avtaler om suverenitetsoverføring», i: Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2013 s. 117-125. Nominert av Nytt Norsk Tidsskrift til prisen Årets tidsskriftartikkel for 2013 på Universitetsforlaget.
 • «’Frihed er skadelig’ - Holberg, einevelde og maktfordeling», i: Ludvig Holbergs naturrett (Eiliv Vinje og Jørgen Magnus Sejersted, red.), Oslo 2012 s. 62-77.
 • «Bruk av norske styrkar utanfor Noreg - statsrettslege utfordringar i fortid og notid», i:Jussens venner nr. 3 2012 s. 184-215. Nominert av Jussens venner til prisen Årets tidsskriftartikkel for 2012 på Universitetsforlaget.
 • «Nokre historiske utviklingsliner for domstolanes sjølvstende i Noreg», i: Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år (Nils Asbjørn Engstad, Astrid Lærdal Frøseth og Bård Tønder, red.), Bergen 2012 s. 99-125.
 • «Grunnlova § 93 og læra om "lite inngripende" myndigheitsoverføring i lys av nyare konstitusjonell praksis», i: Lov og rett, nr. 8 2011 s. 447-471. Nominert av Lov og rett til prisen Årets tidsskriftsartikkel for 2011 på Universitetsforlaget.
 • Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall, «Grunnlovsfesting av menneskerettane», i: Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 2 2010, s. 327-374.
 • «Nikolaus Gjelsvik og rettsmålet», i: Festskrift til Juristmållaget (Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen, red.) Oslo 2010 s. 79-89.
 • «A little bit of This and a little bit of That - the Complexity of Legal Reception», i: Rendezvous of European Legal Cultures (Jørn Øyrehagen Sunde og Knut Einar Skodvin, red.), Bergen 2010 s. 45-59.
 • «Mellom to konstitusjonelle epokar. Nicolai Wergeland sitt grunnlovsutkast i 1814», i: Forfatningsteori møter 1814 (Dag Michalsen, red.), Oslo 2008 s. 182-214.
 • «Suveren suverenitet? Det 9. bodordet i ein folkerettsleg samanheng», i: Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion (Jørn Øyrehagen Sunde, red.), Bergen 2008.
 • «Årsaker til utviklinga av prøvingsretten i Noreg og Danmark», i: Tidsskrift for Rettsvitenskap, nr. 5 2007, s. 718-779.
 • «Den britiske modellen for domstolsprøving av lovgjeving etter Human Rights Act. Eit førebilete for andre land?», i: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, nr. 3 2006, s. 232-239.
 • «Verkshøgdevurderinga for fotografi», i: Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25-års jubileet (Johan Giertsen og Hans Fredrik Marthinussen, red.), Bergen 2005 s. 96-108. Elektronisk versjon (pdf-format).
 • «The Theory of Sovereignty and the Swedish-Norwegian Union of 1814», i: Journal of the History of International Law, nr. 2 2005 s. 137-156.
 • «Suverenitetsteorien og unionen», i: Rett, Nasjon, Union. Den svensk-norske unionens rettslige historie, Oslo 2005 s. 79-96.

 

Bokmeldingar

 • Marthe Hommerstad, Christian Magnus Falsen - Stridsmannen (Oslo, Cappelen Damm 2015), i: Klassekampen: Bokmagasinet 19.12.2015.
 • Hans Petter Graver, Dommernes krig - Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten (Oslo: Pax Forlag 2015), i: Klassekampen: Bokmagasinet 05.09.2015.
 • Kári á Rogvi, West-Nordic Constitutional Judicial Review - A Comparative Study of Scandinavian Judicial Review and Judicial Reasoning (Copenhagen: DJØF Publishing 2013), i: European Public Law nr. 3 2015 s. 598-604.
 • Trond Nordby, Grunnlov og styreform: Norge 1814-2010, i: Lov og rett, nr. 5 2011 s. 312-314.

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veneziakommisjonen

Eg har sidan 2016 vore møtande varamedlem for Noreg i European Commission for Democracy through Law, også kjend som Veneziakommisjonen. Dette er Europarådets ekspertorgan for konstitusjonell rett. Kommisjonen arbeider innanfor tre område: 1. demokratiske institusjonar og grunnleggjande rettar. 2. Konstitusjonsdomstolar og vanlege domstolar. 3. Demokratiske val, referenda og politiske parti. Veneziakommisjonen evaluerer konkrete grunnlov- og lovreformar i dei 62 medlemsstatane, lagar europeiske retningsliner om rettsstatlege emne på grunnlag av folkerett og komparativ rett, og gjev partsinnlegg (amicus curiae) til nasjonale konstitusjonsdomstolar og Den europeiske menneskerettsdomstolen. Sjå kommisjonens heimeside www.venice.coe.int for meir informasjon.

Eg har vore rapportør på 17 rapportar (opinions) om konkrete lov- og grunnlovreformar eller amicus curiae-innlegg til konstitusjonsdomstolar, 1 amicus curiae-innlegg til Den europeiske menneskerettsdomstolen og 1 rapport med generelle retningsliner eller standardar.

 

Grunnlovreform

 

Domstolsreform, domstolanes sjølvstende

 

Amicus Curiae-innlegg til storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstolen i saka Mugemangango mot Belgia, saksnr. 310/15.

 • CDL-AD(2019)021-f, Mémoire amicus curiae pour la Cour européenne des Droits de l’Homme en l’affaire Mugemangango c. Belgique sur les garanties procédurales qu'un État doit fournir dans le cadre d'une procédure de contestation du résultat d’une élection ou de répartition des sièges

 

Valreform

 

Parlament og regjering

 

Uavhengige institusjonar

 

Retningsliner for løysing av valtvistar