Hjem
Eirik Hovdens bilde

Eirik Hovden

Forsker, arabisk, Midtøsten og islamske studier
 • E-postEirik.Hovden@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 93
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  248
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

2020-2024 leder jeg CanCode-prosjektet. Prosjektet studerer endring i islamske lovtekster gjennom begrepene kanonisering og kodifisering. Prosjektet er finansiert av Trond Mohn Stiftelse og UiB og er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for fremmedspråk og Institutt for arkeologi, historie, religion- og kulturvitenskap.

Hjemmeside: uib.no/cancode

I forbindelse med pliktarbeidet som postdoktor har jeg undervist på bachelorgraden i arabisk. Jeg har undervist i tekster og oversettelse på kursene ARA111 og ARA112 som er to kurs i begynnelsen på graden og ARA211 som er et kurs i fordypning av moderne og klassiske tekster mot slutten av graden. 

Utvalgte publikasjoner:

Eirik Hovden, Waqf in Zaydī Yemen. Legal theory, Codification and Local Practice, “Studies in Islamic Law and Society”, Leiden: Brill, 2019.

Eirik Hovden and Johann Heiss, “Zaydī theology popularized: a hailstorm hitting the heterodox”, in Cultures of Eschatology, vol. 1: Worldly Empires and Scriptural Authorities in Medieval Christian, Islamic, and Buddhist Communities. Ed. Veronika Wieser, Vincent Eltschinger, Johann Heiss. DeGruyter, 2020. 

Eirik Hovden. “Sanaa. Dynastienes kamparena i et splittet land” in Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme. Ed. Nils Buitenschøn and Rania Maktabi. Oslo: Universitetsforlaget, 2018.

Johann Heiss, and Eirik Hovden. “Competing Visions of Community in Mediaeval Zaydī Yemen”. Journal of the Economic and Social History of the Orient (JESHO) 59 (2016) 366-407

Meanings of Community Across Medieval Eurasia. Editors: Eirik Hovden, Christina Lutter and Walter Pohl Leiden: Brill, 2016. (Open access: Brill online)

Eirik Hovden, “Birka and Baraka - Cistern and Blessing: Notes on Custom and Islamic Law Regarding Public Cisterns in Northern Yemen”. In Southwest Arabia across History: Essays to the Memory of Walter Dostal, Ed. Andre Gingrich and Siegfried Haas. Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften, 472. Band, 55-65. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014 (Open access: epub.oeaw.ac.at) 

Hvordan skjer endring i islamsk lov? Kanonisering og kodifisering av islamske lovtekster (CanCode, 2020-2024).

Hovden skal være leder for prosjektet som begynner i august 2020. Prosjektet er finansiert av Trond Mohn stiftelse og Universitetet i Bergen.

Hjemmeside: https://www.uib.no/prosjekt/cancode