Hjem
Eirik Vassendens bilde

Eirik Vassenden

Professor, nordisk litteratur
 • E-postEirik.Vassenden@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 59+47 402 44 626
 • Besøksadresse
  HF-bygget
  Sydnesplass 7
  Rom 
  447, HF-bygget
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nordisk litteratur, litteraturkritikk og offentlighetsteori, retorikk, vitalisme, samtidslitteratur, poesi. Kristofer Uppdal, Olav Nygard, Knut Hamsun.

Utvalgte publikasjoner
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget. 237 sider. ISBN: 9788252193305.
 • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik. 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. 652 sider. ISBN: 978-82-15-02450-9.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. 242 sider. ISBN: 9788245018141.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890-1940. Scandinavian Academic Press. 533 sider. ISBN: 978-82-304-0078-4.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Lyrikk. En håndbok. Spartacus. 386 sider. ISBN: 978-82-430-0631-7.
 • Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn; Vassenden, Eirik. 2010. Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. 310 sider. ISBN: 978-82-519-2718-5.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Skapelsens problem. Lesninger i Olav Nygards lyrikk. Scandinavian Academic Press. 425 sider. ISBN: 978-82-304-0028-9.
 • Vassenden, Eirik. 2004. Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen. 228 sider. ISBN: 82-04-10159-7.

Kritisk kvartett: Forum for litteraturkritikk, Litteraturhuset i Bergen. Oppdatert program: https://www.facebook.com/Kritiskkvartett. For podcaster fra tidligere kvartetter, se LittPod (iTunes).

Underviser følgende emner vårsemesteret 2020

 • Aarvik, Trude-Kristin Mjelde; Skorgen, Torgeir; Vassenden, Eirik. 2019. Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Vassenden, Eirik; Skorgen, Torgeir; Aarvik, Trude-Kristin Mjelde. 2019. Poesi, krise, utopi. Et forord. 7-12.
 • Vassenden, Eirik; Vest, Rasmus Dahl; Andersen, Hadle Oftedal; Madsen, Claus. 2019. Nye posisjoner i samtidslyrikken / Nye posisjoner i poplyrikken. Modernisme i nordisk lyrikk 10–11. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Vassenden, Eirik. 2019. Liv, bilde, fortelling. Narrative mønstre i Edvard Munchs "Livsfrisen".
 • Vassenden, Eirik. 2019. Life, Images, Storytelling. Narrative patterns in Edvard Munch's "The Frieze of Life".
 • Vassenden, Eirik. 2019. Kunsten å hate. Kritikk i den nye offentligheten. Samtiden. 108-115.
 • Vassenden, Eirik. 2019. Jeg, ikke jeg. Om ekspressivitet, lyriske subjekter og det uoriginale i samtidspoesien. 26 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2019. Dystopier, alternative verdener og litterær aksjonisme. Poesi i krisetider. 22 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2018. Vitalisme og dødsdrift hos Tor Jonsson. 15 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2018. Nasjonallitteraturen revisited. Anmeldelse av Jon Haarbergs Nei, vi elsker ikke lenger. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 97-101.
 • Vassenden, Eirik. 2018. Lyrikk. 129-181. I:
  • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
 • Hagen, Erik Bjerck; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Pedersen, Frode Helmich. 2018. Litterær kvalitet 2. Nyere utfordringer. 30 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine; Pedersen, Frode Helmich. 2018. Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. 28 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck; Hamm, Christine; Pedersen, Frode Helmich; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2018. Literary Quality: Historical Perspectives. 27 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2018. Kritikk og skam. Litt om hvorfor det er på tide å snakke om smak igjen. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur. 18-26.
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Føreord. 7-8.
 • Vassenden, Eirik. 2018. Det mest utmattende vennskap. Om å lage tidsskrift. Prosopopeia.
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
 • Vassenden, Eirik. 2018. "Slikk min Kallimachos." Øyvind Berg og de gamle grekere. 13 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2017. “Vitalisme og dødsdrift hos Tor Jonsson”. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. 7-21.
 • Vassenden, Eirik. 2017. Menneske, dyr og nye utsigelsesinstanser i norsk samtidspoesi. 21 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2017. Livskraft, soldyrking, naturkultus – og sivilisasjonskritikk. Hamsun-selskapets skriftserie. 7-26.
 • Vassenden, Eirik. 2017. Kulturkanon og skole – feil spørsmål fra Høyre. Klassekampen. 41-41.
 • Furuseth, Sissel; Vassenden, Eirik. 2017. Kritikkens funksjon før og nå.
 • Vassenden, Eirik. 2017. Kritikere og norske verdier. Klassekampen.
 • Vassenden, Eirik. 2017. Den levende Inger og de døde barna; barnemord-debatten og Markens grøde.
 • Vassenden, Eirik. 2017. Da Knut Hamsun kom til Bergen. Litteraturkritikk og mediestrategi anno 1891. 403-413.
 • Vassenden, Eirik. 2017. "Vi skal tappe våre myrer". Skyld og uskyld i Hamsuns læredikt Markens grøde. Vinduet.
 • Vassenden, Eirik. 2017. "Norwegian Spirit and Will". Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942). 18 sider.
 • Furuseth, Sissel; Larsen, Dag Eivind Undheim; Karlsen, Ole; Vassenden, Eirik; Vold, Jan Erik. 2017. "De ignorerer en hel sjanger".
 • Vassenden, Eirik. 2016. «I am that radiance». Expansion of the Lyrical «I», Expressionism and Whitmanism in the Lyric Poetry of Kristofer Uppdal . Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-227.
 • Vassenden, Eirik; Thon, Jahn Holljen. 2016. Tegnet litteraturkritikk: satire og kritisk portrettkunst. 17 sider.
 • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik. 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Vassenden, Eirik; Furuseth, Sissel. 2016. Nasjonalsosialistisk estetikk og motstandskritikk: litteraturkritikk under okkupasjonen. 17 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Livskraft, soldyrking, naturkultus – og sivilisasjonskritikk. Vitalismen i norsk litteratur.
 • Ellefsen, Bernhard; Furuseth, Sissel; Jul-Larsen, Kristoffer; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik; Økland, Ingunn. 2016. Litteraturkritikken i går, i dag og i morgen.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Kvalitetsspørsmålet i norskfaget og i de estetiske fagene: Post-litterære kvaliteter?
 • Vassenden, Eirik. 2016. Kunsten, moralen og kritikken. Christen Collin og naturalismedebatten våren 1894. 9 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Kritikkjournalen (1983–1998) som kjønnspolitisk og litteraturkritisk korrektiv. 13 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Kritikkens fenomenologi. Kroppen i norsk litteraturkritikks historie. 13 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Kritikken i Syn og Segn ved inngangen til 1970-åra: litteratur, samfunn og nye opplysningsprosjekt. 9 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Kristofer Uppdal (kritikarportrett). 178-179. I:
  • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik. 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Furuseth, Sissel; Vassenden, Eirik. 2016. Innledning. 13-23.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Høyt og lavt i VG. Litteraturkritikken i VG i uke 50, 1949. 10 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Hun har gått over i rensdyret. Forvandlinger og forflytninger i Cecilie Løveids portrettdikt. 18 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Henning Hagerup (kritikerportrett). 520-521. I:
  • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik. 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Vassenden, Eirik; Thon, Jahn Holljen. 2016. Georg Johannesen som kritiker og metakritiker. 9 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Frå kristentru målreising til anarkistisk konfrontasjon. Arne Garborg og Fedraheimen (1874-1882). 8 sider.
 • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik. 2016. Forord. 5-6.
 • Vassenden, Eirik. 2016. En varslet sensasjon. Den tidlige mottakelsen av Knut Hamsuns Sult, sommeren og høsten 1890. 13 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Den nynorske skriftålmenta i ein konsolideringsfase. Litteraturkritikken i avisa Den 17de Mai og familiebladet For bygd og by. 10 sider.
 • Vassenden, Eirik; Haugen, Trond. 2016. Den kritiske arbeiderpressen i Norge. Social-Demokraten frem til 1918. 11 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. Bolette Christine Pavels Larsen (kritikarportrett). 94-95. I:
  • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik. 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Vassenden, Eirik. 2016. 1965–1990: Litteraturkritikk i velferdsstaten. 17 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2016. 1905–1925: Nasjonalisering av kritikkoffentligheten. 10 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2015. «Kristofer Uppdals ekspresjonisme revisited».
 • Vassenden, Eirik. 2015. Til kjernen av poesien#1: Walt Whitmans Leaves of Grass.
 • Vassenden, Eirik. 2015. Til kjernen av poesien #3: Arild Nyquists Havet.
 • Vassenden, Eirik. 2015. TIl kjernen av poesien #2: Inger Hagerups Så rart.
 • Vassenden, Eirik. 2015. Nordsjøens topografier. 15 sider.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. 11-19.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
 • Vassenden, Eirik. 2015. "Norwegian Spirit and Will". Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942).
 • Vassenden, Eirik. 2014. “Diktet og den antropologiske maskinen. Menneske, dyr og nye utsigelsesinstanser hos bl.a. Øyvind Rimbereid og Aina Villanger”.
 • Vassenden, Eirik. 2014. «Documenting Reflection» – what, why, how and for whom? .
 • Vassenden, Eirik. 2014. Om innhold i litteraturen. 17 sider.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2014. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik ; Jegerstedt, Kari. 2014. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2014. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vassenden, Eirik. 2014. LIVET - en reform. Vitalisme som sivilisasjonskritikk og handlingsplan.
 • Vassenden, Eirik. 2014. Hva er kritisk refleksjon? Et spørsmål om kunstnerisk forskning, sjanger og "the exercise of making narratives about one’s own work". .
 • Vassenden, Eirik. 2014. Grønn og GRRRønn poesi.
 • Vassenden, Eirik. 2014. "Norwegian Spirit and Will": Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942).
 • Vassenden, Eirik. 2014. "Men et aent dyr". Språk og erfaring i Øyvind Rimbereids Jimmen. 18 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2013. “A dizzying account with all values reversed and multiplied”. Disease and cure in Johannes V. Jensen's vitalist crime fiction: Hjulet (1905).
 • Vassenden, Eirik. 2013. Livet i Bjørnsons salmer. Det evige foraar som darwinisme og vitalisme. 20 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2013. Litteraturhistorien er et rom som stadig må ommøbleres. Vitalismen i norsk mellomkrigslitteratur som eksempel.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 253-254.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 101-103.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 173-175.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine; Vassenden, Eirik ; Sejersted, Jørgen Magnus. 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2013. Kunsten å lese læreplaner. En analysemodell og et forsinket høringsutkast.
 • Vassenden, Eirik. 2013. Inn i og ut av det store spelet. Litt om Vesaas' vitalisme(r).
 • Vassenden, Eirik. 2013. Heroes, Villains, and Peasants: Writing the History of Minor Critics?
 • Vassenden, Eirik. 2013. Eirik Vassenden: Norway. The Province and its Metropolites: Impressionisten (1886-90), Exlex (1919-20), PLAN (1933-6). 25 sider.
 • Vassenden, Eirik ; Furuseth, Sissel; Økland, Siri; Karlsen, Ole. 2013. Ein spegel [Edda 100 år].
 • Vassenden, Eirik. 2013. Dystopi og poetisk aktivisme. Noen linjer i skandinavisk samtidspoesi.
 • Vassenden, Eirik. 2013. Critical Democratic Competence and Rhetorical Performance in Classroom Discussions.
 • Vassenden, Eirik. 2012. «Men et aent dyr». Språk og erfaring i Øyvind Rimbereids Jimmen (2011).
 • Vassenden, Eirik ; Farsethås, Ane; Lindholm, Audun. 2012. Vitalisme og suget etter virkelighet. Ein samtale rundt litterære strømninger før og no.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Ved grensen. Liv, død og drøm hos Olav Nygard.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Norsk vitalisme: Litteratur, ideologi og livsdyrking. Og litt om estetisk (av)danning.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890-1940.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Norsk vitalisme - før og nå.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Norsk vitalisme.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Mangler vi ord? Litt om kropp, smak og litteraturkritikkens kroniske utilstrekkelighet.
 • Vassenden, Eirik ; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vassenden, Eirik ; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 63-65.
 • Vassenden, Eirik ; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 177-178.
 • Vassenden, Eirik ; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Lauvhyttor og ei klaka hare. Kvifor er Olav H. Hauge så stor?
 • Vassenden, Eirik. 2012. Kunsterfaring og fagspråk. 23 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2012. (Ny)norsk vitalisme.
 • Vassenden, Eirik. 2012. "All jorda var ein einaste kyrkjegard". Døden som vitalitetsfigur hos Kristofer Uppdal og andre norske vitalister.
 • Vassenden, Eirik. 2011. ”Forvitneleg”: Kan vi stole på (sjølv)biografen? Eit forsøk på å lese Olav H. Hauges roman Dagbok 1924 – 94.
 • Vassenden, Eirik. 2011. The Teacher as the Main Character? A Literary Approach to Curriculum Research.
 • Vassenden, Eirik. 2011. Marginalia og nye språk: Den nynorske kritikkoffentligheten rundt 1920.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Lyrikk. En håndbok.
 • Hamm, Christine; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 107-108.
 • Vassenden, Eirik Ekerhovd; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-288.
 • Hamm, Christine; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Vassenden, Eirik Ekerhovd; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-210.
 • Vassenden, Eirik. 2011. Kunsterfaring og fagspråk. Om forskningsobjekt og skrivemåte i estetiske fag.
 • Vassenden, Eirik. 2011. Kunst vs. moral? Christen Collin og naturalismedebatten våren 1894.
 • Vassenden, Eirik. 2011. Hva er samtidslitteratur? Litt om selvtilstrekkelighet og antikunst i den litterære institusjonen (og i litteraturen).
 • Vassenden, Eirik Ekerhovd. 2011. Fra mesterforteller til mesterleser? Et utkast til en litterær kritikk av læreplandokumenter.
 • Vassenden, Eirik. 2011. Den solidariske vurderingen? Jan Erik Vold og det kritiske forsvarsverket. 15 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Vitalistisk modernisme. Johannes V. Jensen og maskinenes indre liv.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2010. Tilbake til framtida? 2009: Den nymoralske romanens år. 10-29.
 • Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn; Vassenden, Eirik. 2010. Tidsskrift, kritikk, historie - en innledning. 9 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Sol og skygge. Vitalismens dilemma hos Åsmund Sveen. 25 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Skandinavisme i kritikken: Litteraturen. Nordens kritiske revue (1918-1921). 19 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Magefølelse. Nese for kunst. Ryggmargsrefleks. Artikulasjon av estetisk erfaring som litteraturkritisk grunnproblem.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Livet i Bjørnsons salmer. Idealisme, darwinisme, collinisme og vitalisme.
 • Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn; Vassenden, Eirik. 2010. Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Ibsens Brand, Collins Ibsen og Carlyles helter – heroismen revisited. 25 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Fra leselyst til forskningsprosjekt. Hvordan leser og tolker vi litterære tekster når vi forsker på dem?
 • Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn; Vassenden, Eirik. 2010. Forord. 5-6.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Folkekjær eller skremmende? Jakob Sande og kritikken.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Et eget rom? Kritikkbegrepet i Kritikkjournalen (1983-1998). 19 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Er litteraturkritikken historieløs? Innlegg og paneldebatt.
 • Vassenden, Eirik. 2010. En Ildebrand i en Boglade : modernisme og vitalisme i Hamsuns Sult og i Sult-resepsjonen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 101-115.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Diktekunst, politikk, terrorisme: Litteratur og ideologi i det 21. århundret.
 • Vassenden, Eirik. 2010. Attlatne bøker: korleis opnar ein dei? Uppdal og Kulten-diktinga.
 • Vassenden, Eirik. 2009. «Sol og skygge. Vitalistiske trekk i Åsmund Sveens lyrikk».
 • Vassenden, Eirik. 2009. «Sand i maskineriet». Anmeldelse av Bård Torgersen: Maskinens uerstattelige deler. Klassekampen.
 • Vassenden, Eirik. 2009. «Risiko i kritikken», innledning til debatt og møteledelse.
 • Vassenden, Eirik. 2009. «Litteraturforskning», skolebesøk.
 • Vassenden, Eirik. 2009. «Kurt blir voksen». Anmeldelse av Erlend Loe: Stille dager i Mixing Part. Klassekampen.
 • Vassenden, Eirik. 2009. «Fiksjonell fakta – faktuell fiksjon», innlegg og paneldebatt.
 • Vassenden, Eirik. 2009. Welhaven og den andre romantikken. 14 sider.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Vond og skjønn: Ein statue for Hamsun. Norsk Litterær Årbok. 9-25.
 • Vassenden, Eirik. 2009. Skandinavisme i kritikken. Om Litteraturen. Nordens kritiske revue (1918–21).
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Norsk litterær årbok 2009. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget.
 • Vassenden, Eirik. 2009. Hvordan skrive norsk kritikkhistorie?
 • Vassenden, Eirik. 2009. Farvel til litteraturvitenskapen? Anmeldelse av Anders Johansson: Nonfiction (2008). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 441-446.
 • Vassenden, Eirik. 2009. En ildebrand i en boglade. Hva skal vi bruke kategorien "modernisme" til når vi leser Hamsuns Sult?
 • Vassenden, Eirik. 2009. Den solidariske vurdering? Jan Erik Vold og det kritiske forsvarsverket.
 • Vassenden, Eirik. 2009. Attlatne bøker – korleis opnar vi dei? Kristofer Uppdals dikting som døme på nokre forståingsmessige og pedagogiske utfordringar knytte til lyrikken.
 • Vassenden, Eirik. 2009. "Nu maler maskinerne!" Johannes V. Jensen i pariserhjulet. Vagant. 5 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2009. "Fra kjellerdypet". Anmeldelse av Nils Henrik Smith: Austerrike. Klassekampen.
 • Vassenden, Eirik. 2009. "Den enkle bevegelsen som krysser alle opptrukne linjer og binder dem sammen" - En introduksjon til Henri Bergson og Den skapende utviklingen (1907). Prosopopeia. 13 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2008. ”Krim - kunst eller tidtrøyte”.
 • Vassenden, Eirik. 2008. ’Livsens løyndom’. Litt om vitalismen i Jakob Sandes diktning.
 • Vassenden, Eirik. 2008. ‘Men politiske Digtere? Gives der noget motbydeligere?‘ Om ulike former for engasjement i nyere norsk literatur.
 • Vassenden, Eirik. 2008. Vage begreper. Og litt om hva vi bruker dem til i litteraturvitenskapen.
 • Vassenden, Eirik. 2008. Ung maa verden endnu være. Om Henrik Wergelands Jødinden. 11 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2008. Norsk vitalisme: 1905-1930.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2008. Norsk litterær årbok 2008. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Vassenden, Eirik. 2008. Mellom hand og tanke. Melding av Tone Hødnebø: Nedtegnelser. Dag og Tid. 23-23.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2008. Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Vassenden, Eirik. 2008. Ibsens Brand og Collins Ibsen – heroismen revisited.
 • Vassenden, Eirik. 2008. Fagfolk og dilettanter. Læreren mellom det høye og det lave.
 • Vassenden, Eirik. 2008. Estetikk og vold. Om noen motiver hos Åsmund Sveen. 16 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2008. Dobbel nektelse. Anmeldelse av Abo Rasul/Matias Faldbakken: Unfun. Klassekampen.
 • Vassenden, Eirik. 2008. Det nasjonale som faghistorisk forutsetning.
 • Vassenden, Eirik. 2008. "Livsens løyndom". Litt om vitalismen i Jakob Sandes diktning.
 • Vassenden, Eirik. 2008. "Dette som eig oss et oss". Litt om naturen i poesien – og om den ubestemte gleden hos Kjartan Hatløy. Ratatosk (Trondheim). 40-49.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Åpner opp lyrikken.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Åpner for lyrikken.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Welhaven og den andre romantikken.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Tolker tradisjonen. Intervju i Klassekampen.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Skapelsens problem. Lesninger i Olav Nygards lyrikk.
 • Vassenden, Eirik. 2007. På flukt fra livet. Anmeldelse av Erlend Loe: Muleum. Klassekampen. 2 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Norsk vitalisme. En presentasjon.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Norsk vitalisme. Det store spelet vs. det lille livet?
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Norsk litterær årbok 2007. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Naturen som ideologi. Sivilisasjonskritikk, vitalisme og det umenneskelige.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Musikk til Obstfelders dikt. Samtale med komponist Nils Henrik Asheim i programposten "Musikk i brennpunktet".
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Life-forms and vitalist structures in early-modernist Norwegian poetry and in current theory.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Lesing i skolen: Utfordringer i dag. Innlegg og paneldebatt.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Kuler og krut! Ibsenår, kanondebatt og franske sjarlatanar. 9-19.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Kritikken i krise? Innlegg og deltakelse i paneldebatt.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Ja, vi elsker. Dagbladet. 2 sider.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Intervju om "Lyrikkhåndboken", i NRKP2, Kulturnytt, 28.03.2007.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Hvordan lese et dikt.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Hvordan lese dikt? Intervju om Lyrikkhåndboken og om et dikt av Olav Nygard.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Hva er «samtidslitteratur», og hvorfor leser vi den? Noen begrepshistoriske og fagkritiske bemerkninger. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 357-371.
 • Vassenden, Eirik. 2007. God vs. viktig? Om forholdet mellom kvalitet og relevans i vurderingen av litteratur. Norsklæreren. 15-23.
 • Vassenden, Eirik. 2007. God vs. viktig? Om forholdet mellom kvalitet og relevans i litteraturkritikken.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Forord. 9 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Estetikk og vold. Om noen motiver hos Åsmund Sveen.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Detaljrikt forsvar for Welhaven. Anmeldelse av Anne-Lise Seip: Demringstid. Johan Sebastian Welhaven og nasjonen. Bergens Tidende.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Det hvite på kartet er ikke snø. Et lite reisebrev. Kraftsentrum. 96-97.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Den sanselige Vesaas. Anmeldelse av Kjell Ivar Skjerdingstad: Skyggebilder. Tarjei Vesaas og det sanselige språket. Bergens Tidende.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Den ajourførte litteraturen.
 • Vassenden, Eirik. 2007. 101 dikt og tolkninger. 90 sider.
 • Vassenden, Eirik. 2007. "Fordi jeg kun motvillig omgås det melodramatiske". Anmeldelse av Rune Christiansen: Fraværet av musikk. Vagant. 115-120.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Professor, dr. art.

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Verdiforvaltning og mediering

Norsk litteraturkritikks historie er et nasjonalt samarbeidsprosjekt (med deltakere fra universitetene i Trondheim, Oslo, Bergen og Agder samt Nasjonalbiblioteket) som har som mål å presentere en teoretisk og empirisk oppdatert analyse av litteraturkritikkens normer, format og funksjonssammenhenger slik disse har gjort seg gjeldende fra det moderne gjennombrudds litterære offentlighet fram mot vår tids flermediale kultur. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (FRIHUM) for perioden 2009-2013.