Hjem
Eivind Alexander Valestrands bilde

Eivind Alexander Valestrand

Stipendiat
  • Vis forfatter(e) 2017. Predicting irritable bowel syndrome (IBS) from brain MR imaging data using machine learning.
  • Vis forfatter(e) 2017. Praksis for fremtidens helsetjeneste. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1148-1148.
  • Vis forfatter(e) 2016. Mot en nasjonal delprøve i medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 390-391.
  • Vis forfatter(e) 2016. J. Frich og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 784-784.
  • Vis forfatter(e) 2016. En legeutdanning til pasientens beste - lærdommer av en syk ungdomstid. Tidsskrift for Den norske legeforening.
  • Vis forfatter(e) 2016. Dagens studenter er fremtidens helseledere. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1520-1520.
  • Vis forfatter(e) 2015. Hvem skal bli lege? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1235.
  • Vis forfatter(e) 2015. Heilskapleg medisinarutdanning – felles ansvar :. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1233-1234.
  • Vis forfatter(e) 2014. Profesjonalitet kommer ikke av seg selv. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1482-1483.
  • Vis forfatter(e) 2014. A.S. Mørner Paus og medarbeidere svarer: :. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1634.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter