Hjem
 • E-postEivind.Ronold@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 04
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

PhD kandidat og psykolog som arbeider med kognitiv funksjon ved depresjon. Forkningsinteresser inkluder klinisk nevropsykologi generelt, og kognitiv funksjon ved psykiatriske lidelser spesielt. Forholdet mellom affektivt materiale, emosjonsregulering og eksekutive funksjoner er av særlig interesse. Intervensjoner for å forbedre kognitiv funksjon, som arbeidsminnetrening, er en del av doktorgradsarbeidet mitt. Ut over dette har jeg noe erfaring fra kognitiv nevrovitenskap, samt fra alderspsykiatri, med utredning av ulike typer demens og nevropsykiatriske tilstander, og barnehabilitering, gjennom utredning av ulike former for lærevansker ved utviklingsforstyrrelser og andre nevrologiske tilstander hos barn og ungdommer. Ble spesialist i nevropsykologi våren 2020. Bistilling som nevropsykolog på psykiatrisk poliklinikk for stemningslidelser, Sandviken sykehus, siden høsten 2021.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). A pilot study of cognitive remediation in remitted major depressive disorder patients. Applied neuropsychology: Adult. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2020). A longitudinal 5-year follow-up study of cognitive function after first episode major depressive disorder: Exploring state, scar and trait effects. Frontiers in Psychiatry. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). Facing recovery: Emotional bias in working memory, rumination, relapse, and recurrence of major depression; an experimental paradigm conducted five years after first episode of major depression. Applied neuropsychology: Adult. 1-13.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2021). Risk Factors and Cognitive Deficits in First Episode Major Depression: A Five-Year Longitudinal Study of Explorative Subgroups. Biological Psychiatry.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2021). Cognitive deficits and neurocognitive profiles in major depression – Clinical Perspectives, targets for Treatment, Prevention, and Potential Consequences for Aging.
 • Vis forfatter(e) (2018). Emotional Working Memory and Depression.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kan strukturerte behandlingsforløp forbedre oversikt, samarbeid og oppfølging av pasienter på et alderspsykiatrisk sykehus?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2022). Cognitive Impairment and Neurocognitive Profiles in Major Depression—A Clinical Perspective. Frontiers in Psychiatry. 1-21.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Behandlingsforløp ved NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus - Hva gjør vi? Tidsskriftet aldring og helse. 36-39.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.