Hjem
Eivind Heldaas Selands bilde

Eivind Heldaas Seland

Professor, antikkens historie og eldre globalhistorie
 • E-postEivind.Seland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 11
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
  Rom 
  509
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Forskningen min handler om forholdet mellom politisk makt, økonomi/naturforhold og ideologi/religion i den antikke/førislamske verden. Jeg har særlig arbeidet med Rødehavet og det Indiske hav samt Midtøsten, men er også interessert i Middelhavsområdet og Sentral-Asia. and Central Asia. 

Akkurat nå arbeider jeg med hvordan naturforhold påvirket kommunikasjon og bosetning ved Rødehavet og i Midtøsten. Jeg arbeider også med hvordan historikere, arkeologer og klimaforskere vurderer klimaets rolle i historiske endringer. Det kan hjelpe oss å forstå forholdet mellom klima- og samfunnsendringer bedre.

Sammen med nordiske kolleger organiserer jeg workshop-serien "Globalization, Urbanization and Urban Religion in the Eastern Mediterranean in the Roman and Early Islamic periods". Den er finansiert av The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (2018-2019).

Kollega Simon Malmberg og jeg arbeider med å etablere et nytt forskningsinitiativ kalt "Mediterranean on the Move".

Jeg avsluttet nylig et lengre prosjekt finansiert av Norges Forskningsråds SAMKUL-program: "Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East". (2013-17). Her undersøkte vi sosiale nettverk basert på handel, etnisitet, religion og makt i Midtøsten i den romerske perioden. Jeg har arbeidet mye med handelsbyen Palmyra i Syria, med handel på Det indiske hav, og med å utvikle globalhistorie som fagfelt på norsk.

I denne saken på UiB sine nettsider står det mer om forskningen min.

Jeg redigerer også bloggen Globalhistorie. Den oppdateres ikke så ofte, men der legger jeg blant annet ut en del av de populærvitenskapelige tekstene jeg skriver.

 

 

Utvalgte publikasjoner
 • Teigen, Håkon Fiane; Seland, Eivind Heldaas. 2017. Sinews of Empire: Networks in the Roman Near East and beyond. Oxbow Books. 184 sider. ISBN: 9781785705960.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2016. Ships of the Desert and Ships of the Sea: Palmyra in the World Trade of the First Three Centuries CE. Harrassowitz Verlag. 128 sider. ISBN: 9783447107044.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Writ in water, lines in sand: Ancient trade routes, models and comparative evidence. Cogent Arts and Humanities. 2:111272: 1-11. doi: 10.1080/23311983.2015.1110272
 • Seland, Eivind Heldaas. 2013. Networks and social cohesion in ancient Indian Ocean trade: geography, ethnicity, religion. Journal of Global History. 8: 373-390. doi: 10.1017/S1740022813000338
 • Seland, Eivind Heldaas. 2011. The Persian Gulf or the Red Sea? Two axes in ancient Indian Ocean trade, where to go and why. World archaeology. 43: 398-409. doi: 10.1080/00438243.2011.605844
 • Seland, Eivind Heldaas. 2019. Religion and Early Trade in the Western Indian Ocean: Ideology and Knowledge Exchanges Across the Indian Ocean World. 4, sider 69-83. I:
  • Schottenhammer, Angela. 2019. Early Global Interconnectivity across the Indian Ocean World, Volume II, Exchange of Ideas, Religions, and Technologies. Palgrave Macmillan. 346 sider. ISBN: 9783319978000.
 • Seland, Eivind Heldaas; Raja, Rubina; Lichtenberger, Achim; Simpson, Ian; Kinnaird, Timothy. 2019. Urban-Riverine Hinterland Synergies in Semi-Arid Environments: Millennial-Scale Change, Adaptations, and Environmental Responses at Gerasa/Jerash. Journal of Field Archaeology. 55: 333-351. doi: https://doi.org/10.1080/00934690.2019.1625619
 • Seland, Eivind Heldaas. 2018. Å arbeidet med materielle kilder. Kapittel ni, sider 148-168. I:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 sider. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2018. Nomads and caravan trade in the Syrian Desert". Seven - Nomads and Caravan Trade in the Syrian Desert, sider 184-204. I:
  • Boivin, Nicole; Frachetti, Michael. 2018. Globalization in Prehistory: Contact, Exchange, and the 'People Without History'. Cambridge University Press. 344 sider. ISBN: 9781108573276.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2018. Hundre års undergang. Prosa - tidsskrift for skribenter. 5: 46-50.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2018. Wiesehöfer/Brinkhaus/Bichler (eds): Megasthenes und seine Zeit” (Book review). Orbis Terrarum. 15: 44-45.
 • Steiner, Pål; Tsakos, Alexandros; Seland, Eivind Heldaas. 2018. From the Fjords to the Nile: Essays in Honor of Richard Holton Pierce on his 80th Birthday. Archaeopress. 118 sider. ISBN: 9781784917760.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2017. Gemstones and Mineral Products in the Red Sea / Indian Ocean Trade of the First Millennium. RGZM - Tagungen. 30: 45-58.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2017. Tøffe valg med store konsekvenser: Historiske fortellinger i norsk klimapolitikk. Kapittel 10, sider 221-231. I:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 sider. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2017. Approaching trade in pre-state and early state societies. 2, sider 31-41. I:
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil. 2017. Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. 290 sider. ISBN: 978-1-47-247077-5.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2017. The iconography of caravan trade in Palmyra and the Roman Near East. Scientia Danica Series H. Humanistica. 4. 9: 106-114.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2017. En dag skal Palmyra bygges opp igjen. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2017-06-24.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2017. The Archaeological Record of Indian Ocean Engagements in the Red Sea. -, sider . I:
  • Riggs, Christina. 2017. Oxford Handbooks Online Archaeology. Oxford University Press. ISBN: 9780199935413.
 • Teigen, Håkon Fiane; Seland, Eivind Heldaas. 2017. Sinews of empire and the relational turn in classical scholarship. Introduction, sider v-xii. I:
  • Teigen, Håkon Fiane; Seland, Eivind Heldaas. 2017. Sinews of Empire: Networks in the Roman Near East and beyond. Oxbow Books. 184 sider. ISBN: 9781785705960.
 • Teigen, Håkon Fiane; Seland, Eivind Heldaas. 2017. Sinews of Empire: Networks in the Roman Near East and beyond. Oxbow Books. 184 sider. ISBN: 9781785705960.
 • Van der Lans, Birgit; Teigen, Håkon Fiane; Seland, Eivind Heldaas; Chambers, Amanda; Dukhan, Haian. 2017. Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten/Journeys to Tadmor: History and heritage in Palmyra and the Middle East. 52 sider. ISBN: 978-82-93545-01-9.
 • Meyer, Jørgen Christian; Seland, Eivind Heldaas. 2016. Palmyra and the trade-route to the Euphrates. ARAM. 28: 497-523.
 • Meyer, Jørgen Christian; Seland, Eivind Heldaas; Anfinset, Nils. 2016. Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade Between Orient and Occident: Proceedings of the Conference Held in Athens, December 1-3, 2012. Archaeopress. 192 sider. ISBN: 9781784912802.
 • Meyer, Jørgen Christian; Seland, Eivind Heldaas; Anfinset, Nils. 2016. Palmyrena. Introduction. Introduction, sider iii-v. I:
  • Meyer, Jørgen Christian; Seland, Eivind Heldaas; Anfinset, Nils. 2016. Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade Between Orient and Occident: Proceedings of the Conference Held in Athens, December 1-3, 2012. Archaeopress. 192 sider. ISBN: 9781784912802.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2016. Here, there and Everywhere: A Network Approach to Textile Trade in the Periplus Maris Erythraei. Kapittel 13, sider 211-220. I:
  • Droß-Krüpe, Kerstin; Nosch, Marie-Louise. 2016. Textiles, Trade and Theories: From the Ancient Near East to the Mediterranean. Ugarit-Verlag. 346 sider. ISBN: 9783868352245.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2016. Trade diasporas and merchant social cohesion in early trade in the western Indian Ocean. 5, sider 125-137. I:
  • Chowdhury, Amitava; Akenson, Donald Harman. 2016. Between dispersion and belonging. Global approaches to diaspora in practice. McGill-Queen's University Press. 384 sider. ISBN: 9780773547124.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2016. The Periplus of the Erythraean Sea: A Network Approach. Asian Review of World Histories. 4: 191-205. doi: 10.12773/arwh.2016.4.1.191
 • Seland, Eivind Heldaas. 2016. Ancient trading networks and new institutional economics: the case of Palmyra. -, sider 223-234. I:
  • Droß-Krüpe, Kerstin; Föllinger, Sabine; Ruffing, Kai. 2016. Antike Wirtschaft und ihre kulturelle Prägung/The cultural shaping of the ancient economy. Harrassowitz Verlag. 320 sider. ISBN: 9783447106740.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2016. Ships of the Desert and Ships of the Sea: Palmyra in the World Trade of the First Three Centuries CE. Harrassowitz Verlag. 128 sider. ISBN: 9783447107044.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Dette er den virkelige verdenshistorien som har inspirert Game of Thrones. Aftenposten Viten. 2 sider. Publisert 2015-04-12.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Preconditions of Palmyrene Long-distance trade: Land, River, and Maritime routes in the first three centuries CE. 4:. I:
  • Walter, Mariko N.; Ipo-Adler, James P. 2015. The Silk Road: Interwoven History. Cambridges Institutes Press. 374 sider. ISBN: 9780991042807.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Hva skal vi med historie? www.bt.no. Publisert 2015-04-13.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Kampen om Den syriske ørken. Aftenposten Viten. Publisert 2015-04-10.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Derfor frykter de bilder. www.bt.no. Publisert 2015-04-02.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Det "rettferdige" verdenskartet. www.bt.no. Publisert 2015-01-02.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Hva skal vi med historie? Historie. 3: 6-16.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Writ in water, lines in sand: Ancient trade routes, models and comparative evidence. Cogent Arts and Humanities. 2:111272: 1-11. doi: 10.1080/23311983.2015.1110272
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Camels, Camel Nomadism and the Practicalities of Palmyrene Caravan Trade. ARAM. 27: 45-53.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Antikkens Globale Verden. Portal forlag. 228 sider. ISBN: 9788283140453.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2015. Google Earth – tiåringen som forandret verden. www.bt.no. Publisert 2015-08-28.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2014. Caravans, Smugglers and Trading Fairs: Organizing Textile Trade on the Syrian Frontier. 6, sider 83-91. I:
  • Droß-Krüpe, Kerstin. 2014. Textile Trading and Distribution in Antiquity-Textilhandel und -distribution in der Antike. Harrassowitz Verlag. 228 sider. ISBN: 978-3-447-10220-9.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2014. Early Christianity in East Africa and Red Sea/Indian Ocean Commerce [Les débuts du Christianisme en Afrique de l’est et le commerce de la mer Rouge et de l’Océan Indien]. African Archaeological Review. 31: 637-647. doi: 10.1007/s10437-014-9172-5
 • Seland, Eivind Heldaas. 2014. Archaeology of Trade in the Western Indian Ocean, 300 BC-AD 700. Journal of Archaeological Research. 22: 367-402. Publisert 2014-04-02. doi: 10.1007/s10814-014-9075-7
 • Seland, Eivind Heldaas. 2014. The organisation of the Palmyrene caravan trade. Ancient West & East. 13: 197-211. doi: 10.2143/AWE.13.0.3038738
 • Seland, Eivind Heldaas; Halsnes, Magnus. 2014. Tilbake til start: på tvers av Irak og Syrias ørkengrenser. Bergens Tidende. Publisert 2014-07-06.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2013. : Antikkforskning som faghistorie. KAPITTEL 12, sider 320-338. I:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 sider. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2013. Autour du Périple de la mer Érythrée. Azania. Publisert 2013-10-21. doi: 10.1080/0067270X.2013.841929
 • Seland, Eivind Heldaas. 2013. Ancient Afghanistan and the Indian Ocean: Maritime Links of the Kushan Empire ca 50-200 CE. Journal of Indian Ocean Archeology. 9: 61-69.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2013. Networks and social cohesion in ancient Indian Ocean trade: geography, ethnicity, religion. Journal of Global History. 8: 373-390. doi: 10.1017/S1740022813000338
 • Seland, Eivind Heldaas. 2013. Peacock, d. and l. Blue, (eds.) (2011). Myos Hormos – Quseir al-Qadim. Roman and Islamic Ports on the Red Sea. Volume 2: Finds from the excavations 1999- 2003. Journal of Indian Ocean Archeology. 9: 119-120.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2012. Trade and Christianity in the Indian Ocean during Late Antiquity. Journal of Late Antiquity. 5: 72-86. doi: 10.1353/jla.2012.0002
 • Seland, Eivind Heldaas. 2012. Death or taxes? Choosing itineraries between the Persian Gulf and the Mediterranean in the mid-18th century. Akademisk Kvarter. 04: 97-108.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2012. Globalhistorisk atlas. Portal forlag. 189 sider. ISBN: 9788292712658.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2012. The Liber Pontificalis and Red Sea Trade of the Early to Mid 4th Century AD. 13, sider 117-126. I:
  • Agius, Dionisius A.; Cooper, John P.; Trakadas, Athena; Zazzarro, Chiara. 2012. Navigated Spaces, Connected Places Proceedings of Red Sea Project V held at the University of Exeter September 2010. Archaeopress. ISBN: 9781407309293.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2011. The Persian Gulf or the Red Sea? Two axes in ancient Indian Ocean trade, where to go and why. World archaeology. 43: 398-409. doi: 10.1080/00438243.2011.605844
 • Seland, Eivind Heldaas. 2011. Kameler og kamelkaravaner i romersk kunst. Klassisk Forum. 2. 45-53.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2011. Ørkenens skip: Kamelen og den første transportrevolusjonen. Replikk. 31: 65-72.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2011. Romerne og Rødehavet. Ostrakon. 3: 4-9.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2011. Antikken Globale Verden: Asia, Europa og Afrika før islam. Portal forlag. 213 sider. ISBN: 9788292712498.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2010. Palmyra : karavanehandel og geopolitikk i romersk Syria. Klassisk Forum. 2. 54-69.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2010. Ports and political power in the periplus: complex societies and maritime trade on the Indian Ocean in the first century AD. Archaeopress. 97 sider. ISBN: 9781407305783.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2009. Shipwreck, Maroons and Monsters: The Hazards of Ancient Red Sea Navigation. 18, sider 179-185. I:
  • Blue, Lucy; Cooper, John; Thomas, Ross; Whitewright, Julian. 2009. Connected Hinterlands: Proceedings of the Red Sea Project IV. Held at the University of Southampton September 2008. Archaeopress. 232 sider. ISBN: 9781407306315.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2009. Piratvirksomhet med historiske røtter. Historie. 1.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2009. Ptolemaiere på elefantjakt. Klassisk Forum. 2: 95-106.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2009. Antikk økonomi og moderne historie. Fortid. 1. 19-25.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2008. Photographic web resource for the Indian Ocean: Bergen Ancient History Photo Archives. Journal of Indian Ocean Archeology. 4: 113-114.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2008. Taxation of ancient Indian Ocean trade. Journal of Indian Ocean Archeology. 4: 18-30.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2008. De lovløses havn. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2008-12-26.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2008. Kyrenaika: Grekerne på det grønne fjellet. Historie. 4. 10 sider.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2008. The Indian Ships at Moscha and the Indo-Arabian trading circuit. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 38: 283-288.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2008. The Indian Ocean and the Globalisation of the Ancient World. Ancient West & East. 7: 65-77. doi: 10.2143/AWE.7.0.2033253
 • Seland, Eivind Heldaas. 2008. Antikkens globale verden: Asia, Europa og Afrika før Islam. 202 sider. ISBN: 9788292712122.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2008. Trade routes of Palmyra, with special notes on western routes in Palmyrene trade. 7, sider 89-98. I:
  • Lönnqvist, Minna. 2008. Jebel Bishri in Context: Introduction to the Archaeological Studies and the Neighbourhood of Jebel Bishri in Central Syria, Proceedings of a Nordic Research Training Seminar in Syria, May 2004. Archaeopress. 130 sider. ISBN: 9781407303031.
 • Bjørkelo, Anders; Meyer, Jørgen Christian; Seland, Eivind Heldaas. 2007. Definite places, translocal exchange. Introduksjon, sider 3-7. I:
  • Seland, Eivind Heldaas. 2007. The Indian Ocean in the Ancient Period: Definite Places, translocal exchange. Archaeopress. 93 sider. ISBN: 978-1-4073-0009-2.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2007. The Indian Ocean in the Ancient Period: Definite Places, translocal exchange. Archaeopress. 93 sider. ISBN: 978-1-4073-0009-2.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2007. Ports, Ptolemy, Periplus and Poetry - Romans in Tamil South India and on the Bay of Bengal. Artikkel, sider 69-82. I:
  • Seland, Eivind Heldaas. 2007. The Indian Ocean in the Ancient Period: Definite Places, translocal exchange. Archaeopress. 93 sider. ISBN: 978-1-4073-0009-2.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2007. Red Sea and Indian Ocean: Ports and their hinterland. 19, sider 211-218. I:
  • Starkey, Janet; Starkey, Paul; Wilkinson, Tony. 2007. Natural Resources and Cultural Connections of the Red Sea. Archaeopress. 264 sider. ISBN: 9781407300979.
 • Seland, Eivind Heldaas; Bjørkelo, Anders; Meyer, Jørgen Christian. 2007. Definite places, translocal exchange - an introduction. Introduksjon, sider 3-8. I:
  • Seland, Eivind Heldaas. 2007. The Indian Ocean in the Ancient Period: Definite Places, translocal exchange. Archaeopress. 93 sider. ISBN: 978-1-4073-0009-2.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2006. The Roman Attack on Aden: an unintended result of successful propaganda. Symbolae Osloenses. 80: 60-67. doi: 10.1080/00397670600834031
 • Seland, Eivind Heldaas. 2006. Bokmelding: Per Bjarne Ravnå, ”gresk og romersk politisk historie. HIFO-nytt. 4. 28-30.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2006. Kulturminner i skuddlinjen. Bergens Tidende. Publisert 2006-07-29.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2006. Indian Ocean in Antiquity: trade and the emerging state. Universitetet i Bergen, Historisk-Filosofisk Fakultet, Bergen. 263 sider.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2006. Eritrea: Nasjonsbygging, kolonihistorie og arkitektur. Historie. 3. 42-53.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2005. Langs Romerrikets grense i øst. Historie. 15: 46-55.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2005. The Periplus' report of a Roman attack on Aden an unintended result of successful propaganda? Symbolae Osloenses. 80: 60-67.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2005. Johan Henrik Schreiner: Two Battles and two Bills: Marathon and the Athenian Fleet (Bokmelding). Historisk Tidsskrift. 84: 511-518.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2005. Ancient South Arabia: trade and strategies of state control as seen in the Periplus Maris Erythraei. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 35: 271-280.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2005. Fra Hav til Hafrsfjord - Utstein før Harald Hårfagre. Kapittel 1, sider 17-51. I:
  • Haug, Eldbjørg. 2005. Utstein kloster og Klosterøys historie. 200 sider. ISBN: 82-303-0536-6.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2004. Et handelsperspektiv på arabisk ekspansjon rundt Det indiske hav i antikken. Historisk Tidsskrift. 83: 521-535.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2004. På reisefot i antikken. Historie. 1. 50-59.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2003. Aksum - Antikkens glemte sivilisasjon. Historie. 3. 22-32.
 • Seland, Eivind Heldaas. 2001. Handel og handelsveger i Sør-India. Et østlig handelsnettverk på Det indiske hav i antikken. UiB, Bergen. 103 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Globalization, Urbanization and Urban Religion in the Eastern Mediterranean in the Roman and Early Islamic periods (partner 2018-2019)

Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East (Project manager 2013-2016)

Local dynamics of globalization in the pre-modern Levant (core group member 2014-15)

Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident (Postdoc 2009-2012)

 

Twitter