Hjem
Eivind Helland Marienborgs bilde

Eivind Helland Marienborg

Stipendiat
 • E-postEivind.Marienborg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 59
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Skriver om trygderettslig tilbakesøkning - tilbakekreving av allerede utbetalte folketrygdytelser etter folketrygdloven, i lys av formuerettens ulovfestede regler om condictio indebiti.

Vitenskapelig artikkel
 • Marienborg, Eivind Helland. 2018. Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen ved uføretrygd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt