Hjem
Eivind Nag Moslands bilde

Eivind Nag Mosland

Stipendiat, Akustikk

Eg forskar på ultralyd målesystem i gass. Eg utviklar ein metodikk for å bestemme ein korreksjonsfaktor for diffraksjon i slike målesystem, og rekner ut denne for piezoelektriske sendar- og mottakar-transdusarar med numerisk modellering (endelege element). Akustiske målingar i laboratoriet til akustikkgruppa ved IFT/UiB skal samanliknast med modelleringsresultat for å understøtte teorien og modelleringa.

Stipendiatstillinga er finansiert Norges Forskningsråd (NRF) under prosjektet Subsea energi- og kvalitetsmåling av naturgass med ultralyd strømningsmåling.

Medan eg tar doktorgraden er eg i permisjon frå mi stilling som forskar ved NORCE Norwegian Research Centre

 

Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) 2018. Pressure Wave Velocity in Fluid-Filled Pipes with and without Deposits in the Low-Frequency Range. Journal of Hydraulic Engineering.
  • Vis forfatter(e) 2018. Finite element modeling of ultrasound measurement systems for gas. Comparison with experiments in air. Journal of the Acoustical Society of America. 2613-2625.
Rapport
  • Vis forfatter(e) 2015. Evaluering av prediktive målesystemer for NOx utslipp. .
Faglig foredrag
  • Vis forfatter(e) 2020. Challenges in accurate CO2 emission reporting for flares.
Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) 2021. Diffraction correction for precision measurements of sound velocity in gas. Is full receiver modelling needed?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.