Hjem
Eivind Nag Moslands bilde

Eivind Nag Mosland

Stipendiat, Akustikk
 • E-posteivind.mosland@uib.no
 • Besøksadresse
  Allégaten 55
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Eg forskar på ultralyd målesystem i gass. Eg utviklar ein metodikk for å bestemme ein korreksjonsfaktor for diffraksjon i slike målesystem, og rekner ut denne for piezoelektriske sendar- og mottakar-transdusarar med numerisk modellering (endelege element). Akustiske målingar i laboratoriet til akustikkgruppa ved IFT/UiB skal samanliknast med modelleringsresultat for å understøtte teorien og modelleringa.

Stipendiatstillinga er finansiert Norges Forskningsråd (NRF) under prosjektet Subsea energi- og kvalitetsmåling av naturgass med ultralyd strømningsmåling.

Medan eg tar doktorgraden er eg i permisjon frå mi stilling som forskar ved NORCE Norwegian Research Centre

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Pressure Wave Velocity in Fluid-Filled Pipes with and without Deposits in the Low-Frequency Range. Journal of Hydraulic Engineering.
 • Vis forfatter(e) (2018). Finite element modeling of ultrasound measurement systems for gas. Comparison with experiments in air. Journal of the Acoustical Society of America. 2613-2625.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2015). Evaluering av prediktive målesystemer for NOx utslipp. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Challenges in accurate CO2 emission reporting for flares.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Radiation in air from a piezoelectric ceramic disk in radial mode vibration. Contributions from front, side and rear surfaces.
 • Vis forfatter(e) (2021). Diffraction correction for precision measurements of sound velocity in gas. Is full receiver modelling needed?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.