Hjem
Eivind Heldaas Selands bilde
Foto:
Eivind Senneset

Eivind Heldaas Seland

Professor, antikkens historie og eldre globalhistorie
 • E-posteivind.seland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 11
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
  Rom 
  509
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Forskningen min handler om forholdet mellom politisk makt, økonomi/naturforhold og ideologi/religion i den antikke/førislamske verden. Jeg har særlig skrevet om Midtøsten, Rødehavet og det Indiske hav, men er også interessert i Middelhavsområdet og Sentral-Asia. Jeg har arbeidet mye med handelsbyen Palmyra i Syria, med handel på Det indiske hav, og med å utvikle globalhistorie som fagfelt på norsk.

I det siste har jeg arbeidet med hvordan historikere, arkeologer og klimaforskere vurderer klimaets rolle i historiske endringer. Det kan hjelpe oss å forstå forholdet mellom klima- og samfunnsendringer bedre. Sammen med klimaforskeren Kikki Kleiven har jeg skrevet en bok om klima og historie.

Jeg er også opptatt av hvordan eldre historie har blitt forstått og brukt i senere perioder. Sammen med kollega Ingvar Mæhle leder jeg forskergruppen Antikkens virkningshistorie

De neste årene (2024-2027) deltar jeg i prosjektet SILKROMO, ledet av Tomas Høisæter, Høgskulen Vestlandet, hvor vi skal utforske handel og kulturkontakt langs silkevegen i seinantikken.

Jeg har nylig vært vert for Marie Skłodowska-Curie prosjektene ASCNET og RENE (2020-2022), som begge utforsker hvordan digitale metoder kan være til hjelp for å forstå religiøse nettverk i antikken.

Sammen med nordiske kolleger organiserte jeg workshop-serien "Globalization, Urbanization and Urban Religion in the Eastern Mediterranean in the Roman and Early Islamic periods". Den var finansiert av The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (2018-2019).

2013-2017 ledet jeg prosjektet: "Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East" finansiert av Norges Forskningsråds SAMKUL-program. Her undersøkte vi sosiale nettverk basert på handel, etnisitet, religion og makt i Midtøsten i den romerske perioden.

I denne saken på UiB sine nettsider står det mer om forskningen min.

Jeg har også bloggen Globalhistorie. Den oppdateres ikke så ofte, men der legger jeg blant annet ut en del av de populærvitenskapelige tekstene jeg skriver.

 

 

Utvalgte publikasjoner
 • Seland, Eivind Heldaas; Kleiven, Helga Flesche. 2023. En kort introduksjon til klimahistorie - menneskene og klimaet etter siste istid. Cappelen Damm Akademisk. 210 sider. ISBN: 9788202775155.
 • Campmany Jiménez, Joan; Romanowska, Iza; Raja, Rubina; Seland, Eivind Heldaas. 2022. Food security in Roman Palmyra (Syria) in light of paleoclimatological evidence and its historical implications. PLOS ONE. 17. doi: 10.1371/journal.pone.0273241
 • Seland, Eivind Heldaas. 2021. A global history of the ancient world. Asia, Europe and Africa before Islam. Routledge. ISBN: 9781003142263.
 • Lichtenberger, Achim; Raja, Rubina; Seland, Eivind Heldaas; Simpson, Ian. 2021. Scaling up and zooming in: global history and high-definition archaeology perspectives on the longue durée of urban–environmental relations in Gerasa (Jerash, Jordan). Journal of Global History. 16: 395-414. doi: 10.1017/S1740022821000012
 • Seland, Eivind Heldaas. 2016. Ships of the Desert and Ships of the Sea: Palmyra in the World Trade of the First Three Centuries CE. Harrassowitz Verlag. 128 sider. ISBN: 9783447107044.

Hver vår underviser jeg på emnet HIS101: Oversikt over eldre historie.

De siste årene har jeg vekslet mellom å tilby fordypningsemnene HIS114 /250: Klima og samfunn i førmoderne tid og HIS114 /250: Midtøsten på romersk tid. Høsten 2024 vil jeg tilby klimaemnet.

Jeg bidrar også på emnene HIS100: Innføring i historie, HIS203: Teorier, metoder og historiske kilder, samt HIS309: Historikerens arbeidsmåter og AHKR300: Forskningsetikk.

Sammen med kollegaene mine Marijn Visscher og Ingvar Mæhle driver jeg masterseminaret Antikkens verden. Se på nettsiden vår hvis du er interessert i å ta mastergrad i antikkens historie.

 

 

 

 • Vis forfatter(e) (2024). Maritime trade. Thematic Dictionary of Ancient Arabia.
 • Vis forfatter(e) (2023). Å studere historie. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2023). Water, Communication, Sight, and the Location of Fortifications on the Strata Diocletiana (Syria) in Late Antiquity. Open Archaeology. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2023). Trust networks in ancient cross-cultural and long-distance trade. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Resilience and vulnerability in the Syrian Desert in the first millennium CE: The case of the oasis city Tadmor (Palmyra). Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). 63-78.
 • Vis forfatter(e) (2023). Palmyra and the Indian Ocean.
 • Vis forfatter(e) (2023). Modelling an Urban Hinterland The Case of Roman Palmyra. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Introduction. ix-xiii. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). City, Hinterland and Environment: Urban Resilience during the First Millennium Transition. Scienze e Lettere.
 • Vis forfatter(e) (2023). History in Arbeidernes Leksikon. Representation, use, and counterculture. Arbeiderhistorie. 45-61.
 • Vis forfatter(e) (2023). En kort introduksjon til klimahistorie - menneskene og klimaet etter siste istid.
 • Vis forfatter(e) (2023). City, Hinterland and Environment: Urban Resilience during the First Millennium Transition. Scienze e Lettere.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Paradox of Palmyra: An Ancient anomalopolis in the Desert. Journal of Urban Archaeology (JUA). 177-189.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Classical World in a Norwegian Workers' Encyclopedia: Arbeidernes Leksikon (1931–1936). Clotho. 29-45.
 • Vis forfatter(e) (2022). Spaces, Places and Things. The Spatial Dimension of Early Indian Ocean Exchange . 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Markets in the Erythra Thalassa. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Food security in Roman Palmyra (Syria) in light of paleoclimatological evidence and its historical implications. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2022). Firmus of Alexandria and the trade of Palmyra. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Caravans in Palmyrene tesserae? How to tell a pack camel from a steed of war? 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Urbanization and Riverine Hinterlands: A Proposal for an Integrative High-Definition and Multi-Scalar Approach to Understanding Ancient Cities and their Dynamic Natural Resources. Journal of Urban Archaeology (JUA). 33-59.
 • Vis forfatter(e) (2021). Trade, Traders, and Religion in Gateway-Cities of the Roman East. Religion in the Roman Empire. 297-312.
 • Vis forfatter(e) (2021). Scaling up and zooming in: global history and high-definition archaeology perspectives on the longue durée of urban–environmental relations in Gerasa (Jerash, Jordan). Journal of Global History. 395-414.
 • Vis forfatter(e) (2021). Local Dynamics of Globalization in the Roman Near East: The case of Palmyra. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hva er globalhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2021). Horses and Camels in Palmyrene Art: Iconography, Contexts and Meanings. Zeitschrift für Orient-Archäologie. 300-344.
 • Vis forfatter(e) (2021). Associations and Interactions in Urban Networks of the Roman Near East. Journal of Urban Archaeology (JUA). 131-136.
 • Vis forfatter(e) (2021). A kinship network analysis of Palmyrene genealogies. Journal of Historical Network Research (JHNR). 41-84.
 • Vis forfatter(e) (2021). A global history of the ancient world. Asia, Europe and Africa before Islam. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2020). The rise of the merchant princes? Scale, status, and wealth in Palmyrene trade. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Red Sea Studies: A historiographical sketch. 1234-5415.
 • Vis forfatter(e) (2020). Methods and models in ancient history. Essays in honor of Jørgen Christian Meyer. Norwegian Institute at Athens.
 • Vis forfatter(e) (2020). Coastal and high-sea passages in ancient Red Sea navigation: combining GIS with common-sense geography. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Climate Change in Urban Biographies: Stage, Event, Agent. Journal of Urban Archaeology (JUA). 187-196.
 • Vis forfatter(e) (2020). A raft, a ship and a lighthouse in the desert. Fluvial and maritime graffiti from ancient Palmyra. Syria. Archéologie, art et histoire. 305-314.
 • Vis forfatter(e) (2019). Urban-Riverine Hinterland Synergies in Semi-Arid Environments: Millennial-Scale Change, Adaptations, and Environmental Responses at Gerasa/Jerash. Journal of Field Archaeology. 333-351.
 • Vis forfatter(e) (2019). Travelling the treacherous seas: pirates, storms and sirens. 376-392. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). Silk Roads. Peoples, Cultures, Landscapes. Thames & Hudson.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Trade of Palmyra. 127-136. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). The Road to Palmyra.
 • Vis forfatter(e) (2019). Religion and Early Trade in the Western Indian Ocean: Ideology and Knowledge Exchanges Across the Indian Ocean World. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Portable Religion and the Palmyrene Diaspora. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Als Indien das Römische Reich entdeckte. Exploration und Handel im Indischen Ozean vom Osten aus gesehen. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Å arbeidet med materielle kilder. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nomads and caravan trade in the Syrian Desert". . 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Limbs of the Light Mind. The social world of a Manichaean community in fourth-century Egypt.
 • Vis forfatter(e) (2018). From the Fjords to the Nile: Essays in Honor of Richard Holton Pierce on his 80th Birthday. Archaeopress.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tøffe valg med store konsekvenser: Historiske fortellinger i norsk klimapolitikk. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The iconography of caravan trade in Palmyra and the Roman Near East. Scientia Danica Series H. Humanistica. 4. 106-114.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Archaeological Record of Indian Ocean Engagements in the Red Sea. 45 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sinews of empire and the relational turn in classical scholarship. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sinews of Empire: Networks in the Roman Near East and beyond. Oxbow Books.
 • Vis forfatter(e) (2017). Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten/Journeys to Tadmor: History and heritage in Palmyra and the Middle East.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gemstones and Mineral Products in the Red Sea / Indian Ocean Trade of the First Millennium. RGZM - Tagungen. 45-58.
 • Vis forfatter(e) (2017). Approaching trade in pre-state and early state societies. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Trade diasporas and merchant social cohesion in early trade in the western Indian Ocean. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Periplus of the Erythraean Sea: A Network Approach. Asian Review of World Histories. 191-205.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ships of the Desert and Ships of the Sea: Palmyra in the World Trade of the First Three Centuries CE.
 • Vis forfatter(e) (2016). Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade Between Orient and Occident: Proceedings of the Conference Held in Athens, December 1-3, 2012. Archaeopress.
 • Vis forfatter(e) (2016). Palmyra and the trade-route to the Euphrates. ARAM. 497-523.
 • Vis forfatter(e) (2016). Here, there and Everywhere: A Network Approach to Textile Trade in the Periplus Maris Erythraei. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ancient trading networks and new institutional economics: the case of Palmyra. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Writ in water, lines in sand: Ancient trade routes, models and comparative evidence. Cogent Arts & Humanities. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2015). Preconditions of Palmyrene Long-distance trade: Land, River, and Maritime routes in the first three centuries CE.
 • Vis forfatter(e) (2015). Camels, Camel Nomadism and the Practicalities of Palmyrene Caravan Trade. ARAM. 45-53.
 • Vis forfatter(e) (2015). Antikkens Globale Verden.
 • Vis forfatter(e) (2014). The organisation of the Palmyrene caravan trade. Ancient West and East. 197-211.
 • Vis forfatter(e) (2014). Early Christianity in East Africa and Red Sea/Indian Ocean Commerce [Les débuts du Christianisme en Afrique de l’est et le commerce de la mer Rouge et de l’Océan Indien]. African Archaeological Review. 637-647.
 • Vis forfatter(e) (2014). Caravans, Smugglers and Trading Fairs: Organizing Textile Trade on the Syrian Frontier. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Archaeology of Trade in the Western Indian Ocean, 300 BC-AD 700. Journal of Archaeological Research. 367-402.
 • Vis forfatter(e) (2013). Networks and social cohesion in ancient Indian Ocean trade: geography, ethnicity, religion. Journal of Global History. 373-390.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ancient Afghanistan and the Indian Ocean: Maritime Links of the Kushan Empire ca 50-200 CE. Journal of Indian Ocean Archeology. 61-69.
 • Vis forfatter(e) (2013). : Antikkforskning som faghistorie. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Trade and Christianity in the Indian Ocean during Late Antiquity. Journal of Late Antiquity. 72-86.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Liber Pontificalis and Red Sea Trade of the Early to Mid 4th Century AD. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Globalhistorisk atlas.
 • Vis forfatter(e) (2012). Death or taxes? Choosing itineraries between the Persian Gulf and the Mediterranean in the mid-18th century. Akademisk Kvarter. 97-108.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ørkenens skip: Kamelen og den første transportrevolusjonen. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 65-72.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Persian Gulf or the Red Sea? Two axes in ancient Indian Ocean trade, where to go and why. World archaeology. 398-409.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kameler og kamelkaravaner i romersk kunst. Klassisk Forum. 45-53.
 • Vis forfatter(e) (2011). Antikken Globale Verden: Asia, Europa og Afrika før islam.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ports and political power in the periplus: complex societies and maritime trade on the Indian Ocean in the first century AD.
 • Vis forfatter(e) (2010). Palmyra : karavanehandel og geopolitikk i romersk Syria. Klassisk Forum. 54-69.
 • Vis forfatter(e) (2009). Shipwreck, Maroons and Monsters: The Hazards of Ancient Red Sea Navigation. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ptolemaiere på elefantjakt. Klassisk Forum. 95-106.
 • Vis forfatter(e) (2009). Antikk økonomi og moderne historie. Fortid. 19-25.
 • Vis forfatter(e) (2008). Trade routes of Palmyra, with special notes on western routes in Palmyrene trade. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Indian Ships at Moscha and the Indo-Arabian trading circuit. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 283-288.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Indian Ocean and the Globalisation of the Ancient World. Ancient West & East. 65-77.
 • Vis forfatter(e) (2008). Taxation of ancient Indian Ocean trade. Journal of Indian Ocean Archeology. 18-30.
 • Vis forfatter(e) (2008). Antikkens globale verden: Asia, Europa og Afrika før Islam. Portal forlag.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Indian Ocean in the Ancient Period: Definite Places, translocal exchange. Archaeopress.
 • Vis forfatter(e) (2007). Red Sea and Indian Ocean: Ports and their hinterland. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ports, Ptolemy, Periplus and Poetry - Romans in Tamil South India and on the Bay of Bengal. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Definite places, translocal exchange - an introduction. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Definite places, translocal exchange. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Roman Attack on Aden: an unintended result of successful propaganda. Symbolae Osloenses - Norwegian Journal of Greek and Latin Studies. 60-67.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2024–2027 SILKROMO: Like Islands in a Sea of Sand. Understanding the Silk Roads of Late Antiquity as a layered network model, Resesarch Council of Norway (partner).

2020–2022 I supervised the Marie-Sklodowska-Curie-IF-projects of Francesca Mazzilli, Regional Religious Networks in the Roman Empire and Tomas Glomb, Favorable Conditions of the Spread of the Cult of Asclepius across the Transportation Network of the Roman Mediterranean: A Quantitative Evaluation. 

Globalization, Urbanization and Urban Religion in the Eastern Mediterranean in the Roman and Early Islamic periods (partner 2018-2019)

Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East (Project manager 2013-2016)

Local dynamics of globalization in the pre-modern Levant (core group member 2014-15)

Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident (Postdoc 2009-2012)