Hjem
Elen Elvebakks bilde

Elen Elvebakk

Universitetsbibliotekar, undervisningsstøtte. Fagansvarlig for juridiske fag
UB, Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte