Hjem
Eli Kirstin Eides bilde

Eli Kirstin Eide

Professor, Professor i romdesign og interiørarkitektur
 • E-postEli-Kirstin.Eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 74 51
 • Besøksadresse
  Møllendalsveien 61
  5020 Bergen
  Rom 
  404
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Eli-Kirstin Eide, Interiørarkitekt MNIL og professor i romdesign og interiørarkitektur, har vært ansatt ved KMD siden 2006. Hun underviser i romdesign og interiørarkitektur, om farger, materialer, belysning, form og rommets ulike virkemidler i henhold til rommets bruk og brukerne, samt veileder studenter ved bachelor og master studiet. Eli-Kirstin Eide har utdannelse fra Bergen Kunsthåndverksskole, avd. for interiørarkitektur og møbeldesign, med diplomeksamen 1978, og kunsthistorie grunnfag fra Universitetet i Bergen i 1979.

Eide har siden arbeidet som interiørarkitekt ved Arkitektkontoret Aall-Løkeland-Ragde, avdeling for interiørarkitektur, fram til 1989. Deretter eget firma, og i 2006 etablerte hun aksjeselskapet EKE interiørarkitekter as, med seks ansatte.

Hennes forskningsfokus er på vår opplevelse av omgivelsene, på hva vi opplever når vi beveger oss gjennom rom. Hun er opptatt av hvordan arkitektur, lys, farger og materialer påvirker oss. I boken «Sanselig Arkitektur» diskuterer hun hvilke materialer og virkemidler som kan tas i bruk for å gjøre arkitekturen tilgjengelig, med tanke på materialenes egenskaper knyttet til vibrasjoner, akustikk, lukt, lys, farger, varme, taktilitet osv. Det er et prosjekt hvor hun belyser balansen mellom estetikk, funksjonalitet, arkitektonisk kvalitet, universell design, materialer og miljø.

– Det er min grunnleggende oppfatning at interiørarkitektur handler om rom og mennesker. Rom for mennesker, rom for ALLE. Rom som kan ses, høres, føles og oppleves. Rom som kan forstås og som gir brukeren noe, selv om man er blind, døv, eller har andre sanse- og funksjonstap.

Mine egne erfaringer gjennom år med prosjektering av rom og omgivelser har gitt meg den grunnleggende kunnskap om at omgivelsene påvirker våre tanker, følelser og med dette vår atferd. Hvordan vi designer rommet er altså av betydning. Den menneskelige hjernen er innrettet slik at den ikke kan la være å reagere på ytre inntrykk. Men hva vi opplever, hvorfor og hvordan vi reagerer er vanskelig å forklare. Jeg har derfor søkt faktabasert kunnskap innen hjerneforskning og miljøpsykologi for å kunne gi noen konkrete svar. Forskning og kunnskap som gir oss informasjon om hvordan omgivelsene er av betydning for trivsel, helse og velvære, og om hva som gjør at noen rom føles spesielt gode å være i.

Det har vært viktig for Eide å videreformidle hvordan vi sanser og opplever våre omgivelser, og ikke minst hva som skal til for at personer med tap av ulike sanser og funksjoner skal ha mulighet for å forstå rommet, føle rommet, se og høre rommet, og få adgang til ulike opplevelser. 

Paper til internasjonal konferanse i Johannesburg, 2014: "Designing with communities for social innovation."   Konferansens tema: "Changing the World by Design."

 

Artikler til fagfeltet om bl.a.: 

De bygde omgivelsers betydning. 

Arkitektur og rom for omsorg. 

Om trender kontra miljø og bærekraft.  

Om interiørarkitektens rolle i planlegging av bygg og omgivelser.

 

Undervisning og veiledning av bachelor og masterstudenter: 

Fokus på samfunnsengasjement og på bevisstgjøringen om interiørarkitektens og designeres rolle i samfunnet. At designeren er mer enn bare formgiver. Romdesign/interiørarkitektur handler i stor grad om forholdet mellom mennesker, hvor målet er å skape rammer og redskaper som kan gi en bedre hverdag med opplevelser og muligheter for alle. Dette engasjementet skal fremme gode nye løsninger og gjøre studentene trygge, frie, eksperimentelle, innovative og kreative.

Studentene lærer å tenke konseptuelt, utarbeide ideer og konsepter, samtidig som de skal ha fokus på detaljer og tekniske løsninger, og bli trygg på gjennomføringen av helhetlige prosjekter. Dette inkluderer læren om farger, materialer, belysning, universell utforming, arkitektur, romdesign og møbeldesign. Det er viktig å fokusere på disse virkemidlene, og på meningen ved å bruke dem, - at farger, lys, materialer og komponenter må benyttes med en dypere forståelse og mening.

Utvikling av undervisningsopplegg ut fra en intensjon om at studenten skal bli ledende i sitt fagfelt i spennet mellom god formgiving og utviklingen av helhetlige løsninger som har en menneskeorientert tilnærming som utgangspunkt. Opplegget skal gi studentene evnen til å tenke nytt og kreativt om løsninger på dagens og fremtidens utfordringer.

Det legges stor vekt på tverrfaglighet, slik at studentene lærer samarbeid med og forståelse for annen fagkompetanse.

SANSELIG ARKITEKTUR.

En bok om arkitektur, omgivelser, sanser, opplevelser og tilgjengelighet.

Boken er skrevet ut fra en grunnleggende oppfatning om at interiørarkitektur handler om rom for mennesker. Rom som kan ses, høres, føles og oppleves. Intensjonen med boken er å fokusere på vår sanselige opplevelse av omgivelsene, om hvordan vi påvirkes og hvordan vi reagerer og handler i de ulike miljøer.

Publisert desember 2016.

 

Kompetansefelt