Hjem
Eli Melbys bilde

Eli Melby

Stipendiat
 • E-posteli.melby@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 61
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Nøkkelord: Politisk sosiologi, sosiale bevegelser, politisk organisering og deltakelse, kjønn, aktivisme i Covid-19, fransk politikk.

Eli Melby er stipendiat i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Melbys forskningsinteresser er ligger hovedsaklig innenfor politisk sosiologi, med fokus på politisk deltakelse, organisering og kjønn. I doktorgradsprosjektet undersøkes kjønnet organisering i nye arbeiderbevegelser, med den franske Gule Vester-bevegelsen som case. 

Melby har vært gjesteforsker ved Centre for European Studies (CEE), Sciences Po Paris i April - Juli 2021, og gjesteforsker og -underviser ved CRAPUL Research Centre on Political Action, University of Lausanne i September - Desember 2021. 

SOS100A: Introduksjon til sosiale bevegelser

MET102: Kilder, data og undersøkelsesopplegg; Kvalitative forskningsintervju; Analyse av kvalitative data; Etikk

SOS202: Bacheloroppgave i sosiologi

SOS101: Feministisk teori

Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). Flergifte. Kunnskapsstatus om polygami, migrasjon og kvinners situasjon. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll. 9. 9. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Sosiale bevegelser og sted - Fra Gule Vester til russiske fredsaktivister.
 • Vis forfatter(e) (2023). Mobilizing women’s grievances.
 • Vis forfatter(e) (2022). “We can have order without power.” How horizontality creates gendered leadership.
 • Vis forfatter(e) (2022). Multi-sited pitfalls in the ethnographic study of a radical right/left social movement.
 • Vis forfatter(e) (2018). Queer seminars: Identity Struggles: LGBT Activism in Morocco.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2017). Kjenner rasismen ingen grenser?
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Pushed out by politics. Sociological Review Magazine.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2019). Education for Environmental Citizenship in Norway: A SWOT Analysis . 216-224. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). ENEC Cost Action Report — European SWOT Analysis on Education for Environmental Citizenship. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskningskonsulent, ARENA Senter for europastudier, Universitetet i Oslo, 2019-2020

Universitetslektor, Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, Universitetet i Oslo, 2019

Vitenskapelig assistent, NOVA, OsloMet, 2017-2019

 

Master i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2017

Bachelor i samfunnsvitenskap, Université Paris Descartes, 2014