Hjem
Eli Melbys bilde

Eli Melby

Stipendiat
 • E-postEli.Melby@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 61
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Mine forskningsinteresser er ligger hovedsaklig innenfor politisk sosiologi, med fokus på politisk deltakelse, kollektiv identitet, sosiale bevegelser og kjønnede dimensjoner ved deltakende og representativt demokrati. I mitt doktorgradsprosjekt undersøker jeg hvilke roller kvinner har i nye arbeiderbevegelser, med den franske Gule Vester-bevegelsen som case. Videre arbeider jeg med den teoretiske analysen av "nye sosiale bevegelser" og "klasse-baserte bevegelser" og hvilke roller kollektiv identitet og interesser tar i disse.

SOS100A: Introduksjon til sosiale bevegelser

MET102: Kilder, data og undersøkelsesopplegg; Kvalitative forskningsintervju; Analyse av kvalitative data

SOS202: Bacheloroppgave i sosiologi

Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). Flergifte. Kunnskapsstatus om polygami, migrasjon og kvinners situasjon. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll. 9. 9. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Queer seminars: Identity Struggles: LGBT Activism in Morocco.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2019). Education for Environmental Citizenship in Norway: A SWOT Analysis . 216-224.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskningskonsulent, ARENA Senter for europastudier, Universitetet i Oslo, 2019-2020

Universitetslektor, Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, Universitetet i Oslo, 2019

Vitenskapelig assistent, NOVA, OsloMet, 2017-2019

 

Master i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2017

Bachelor i samfunnsvitenskap, Université Paris Descartes, 2014