Hjem
Elin Sarais bilde

Elin Sarai

Førsteamanuensis, Førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet
 • E-postElin.Sarai@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2011. Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2004. Intervju vedrørende norske statsmisjonærer.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Rettssikkerhet i lignings og avgiftsbehandlingen. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Saksbehandling i avgiftssaker m.m. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Finansiering. 38 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2008. Kommentarer til lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. feb. 1997 nr. 19 Kap. 23 og 24. 2623-2628. I:
  • Vis forfatter(e) 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kommentarer til lov om Folketrygdfondet av 29. juni 2007 nr. 44. 4244-4245. I:
  • Vis forfatter(e) 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kommentar til lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. feb. 1997 nr. 19. Kap. 23 og 24. 2657-2660. I:
  • Vis forfatter(e) 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt