Hjem
Elin Sarais bilde

Elin Sarai

Førsteamanuensis, Førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet
 • E-postelin.sarai@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2011). Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2004). Intervju vedrørende norske statsmisjonærer.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Rettssikkerhet i lignings og avgiftsbehandlingen. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Saksbehandling i avgiftssaker m.m. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Finansiering. 38 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. feb. 1997 nr. 19 Kap. 23 og 24. 2623-2628. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om Folketrygdfondet av 29. juni 2007 nr. 44. 4244-4245. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. feb. 1997 nr. 19. Kap. 23 og 24. 2657-2660. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt