Hjem
Elin Pedersens bilde

Elin Pedersen

Seniorkonsulent

Saksbehandling knyttet til rekruttering og tilsetting av norske og utenlandske arbeidstakere

Rådgiving og rettledning i rekrutterings- og personalsaker

Vedlikehold og utvikling av rekrutteringsrutiner

Generell saksbehandling innen personalfeltet

Oppgaver knyttet til inkluderende arbeidsliv og oppfølging av sykemeldte

Kompetansefelt