Hjem
 • E-postElisabeth.Ardal@uib.no
 • Telefon+47 975 80 803
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Psykisk helse i skolen
 • Positive youth development
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Promoting Mental Health and Preventing Loneliness in Upper Secondary School in Norway: Effects of a Randomized Controlled Trial. Scandinavian Journal of Educational Research.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Five Cs of Positive Youth Development in a school context; gender and mediator effects. School Psychology International. 3-21.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Five Cs of positive youth development in Norway: Assessment and associations with positive and negative outcomes. International Journal of Behavioral Development. 559-569.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). Andre delrapport fra COMPLETE-prosjektet - Kortversjon. .
 • Vis forfatter(e) (2019). ANDRE DELRAPPORT FRA COMPLETE-PROSJEKTET Hovedrapport. Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i videregående skole. .
 • Vis forfatter(e) (2016). PILOTEVALUERING II AV DRØMMESKOLEN 2014-2016 EN EFFEKT OG PROSESSEVALUERING I TRE VIDEREGÅENDE SKOLER DEL A . .
 • Vis forfatter(e) (2016). PILOTEVALUERING II AV DRØMMESKOLEN 2014- 2016 ELEVMENTORENE I DRØMMESKOLEN BETYDNING, ERFARINGER OG UTFORDRINGER DEL B . .
 • Vis forfatter(e) (2016). Helse og trivsel blant barn og unge. Resultater fra den landsrepresentative spørreundersøkelsen «Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land». 1/2016. 1/2016. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter