Hjem
Elisabeth Akselvolls bilde

Elisabeth Akselvoll

Seniorkonsulent

Forskerutdanning

Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne

Bokkapitler
  • Akselvoll, Elisabeth. 2012. Intelligensen sin historikar. Artikkel, sider 33-49. I:
    • Bagge, Sverre H.; Collet, John Peter; Kjus, Audun. 2012. P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger. Dreyer Forlag A/S. 283 sider. ISBN: 978 82 8265 038 0.
  • Akselvoll, Elisabeth Katrin. 2005. Norsk aristokrati mellom 1814 og 1905 - Eit bidrag til unionsdebatten frå P.A. Munch, jurist og historikar. kapittel 5, sider 99-116. I:
    • Mestad, Ola. 2005. Rett, nasjon, union: Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Universitetsforlaget. 510 sider. ISBN: 82-15-00758-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.