Hjem
Elisabeth Andviks bilde

Elisabeth Andvik

Førsteamanuensis
 • E-postelisabeth.andvik@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). “Let’s get out of here!”: Cognitive motivation and maximizing help teams solving an escape room. Frontiers in Psychology. 7 sider.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Å mestre tverrfaglig samarbeid i utdanningssektoren.
 • Vis forfatter(e) (2023). Stressmestring i Forsvaret.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan knekke samhandlingskoden i tverrfaglig teamarbeid med Førsteamanuensis Elisabeth Andvik.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan bryte profesjonsgrenser og skape samarbeidsmirakler med Elisabeth Andvik.
 • Vis forfatter(e) (2023). Healthcare for the Future.
 • Vis forfatter(e) (2023). Fra tverr og faglig til tverrfaglig samarbeid som funker – med Elisabeth Andvik.
 • Vis forfatter(e) (2022). Tverrfaglig samarbeid i håndtering av sammensatte lidelser hos kvinner.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan mestre tverrfaglig samarbeid i spesialisthelsetjenesten?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Tverrt og faglig eller tverrfaglig?
 • Vis forfatter(e) (2023). Tverrfaglig samarbeid fra A til Å.
 • Vis forfatter(e) (2023). Tverrfaglig Samarbeid i Toppidretten.
 • Vis forfatter(e) (2023). Samarbeid på tvers i primærhelsetjenesten.
 • Vis forfatter(e) (2023). Reisen fra individuelle eksperter til tverrfaglige ekspertteam.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan sikre utvikling av mangfoldskompetanse.
 • Vis forfatter(e) (2022). Transforming Knowing in Practice Across Boundaries in Interprofessional Teams.
 • Vis forfatter(e) (2022). The First Decisive Minutes: How Initial Interaction Patterns Matter for Solving Complex Problems.
 • Vis forfatter(e) (2022). Samarbeid på tvers i ROP enheter.
 • Vis forfatter(e) (2022). Samarbeid på tvers i Medieklynger.
 • Vis forfatter(e) (2022). From boundary guard to rebel: The interplay of boundary strategies in interprofessional teams.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan kan ensomme ryttere bli tre musketerer?
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Når indikator blir diktator. BI Business Review.
 • Vis forfatter(e) (2023). Knekte samarbeidskoden – hjalp utsatte barn. BI Business Review.
 • Vis forfatter(e) (2022). Skal vi få mange, suksessfulle gründere, må det bli kult å feile også. BI Business Review.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi må hindre at enda flere unge blir uføretrygdet. Dagens næringsliv.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Klarte å hjelpe barn som hadde vært kasteballer i systemet.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan bryte ned profesjonsgrenser og skape samarbeidsmirakler.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2022). Transforming Knowing in Practice Across Boundaries in Interprofessional Teams. Academy of Management Proceedings.
 • Vis forfatter(e) (2022). The First Decisive Minutes: How Initial Interaction Patterns Matter for Solving Complex Problems. Academy of Management Proceedings.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Klarte å hjelpe barn som hadde vært kasteballer i systemet. Dagens Perspektiv.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.