Hjem
Elisabeth Hesjedals bilde

Elisabeth Hesjedal

Førsteamanuensis
 • Spesialpedagogikk
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Inkludering
 • Utsatte barn
Tidsskriftartikler
 • Hesjedal, Elisabeth. 2017. Tverrprofesjonelt samarbeid i ansvarsgrupper for utsette barn i lys av etisk fordring og instrumentalistisk mistak. Norsk pedagogisk tidsskrift. 101: 304-314. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2017-04-03
 • Hesjedal, Elisabeth. 2017. Barnevernsbarna taper. Bergens Tidende.
 • Hesjedal, Elisabeth; Iversen, Anette Christine; Bye, Hege Høivik; Hetland, Hilde. 2016. The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients [Bruken av ansvarsgrupper for å støtte barnevernsbarn]. European Journal of Social Work. 19: 841-855. doi: 10.1080/13691457.2015.1084268
 • Krumsvik, Rune Johan; Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar; Jones, Lise Øen; Øen, Kristian. 2016. Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35. Publisert 2016-12-02.
 • Hesjedal, Elisabeth; Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine. 2015. Interprofessional collaboration: self-reported successful collaboration by teachers and social workers in multidisciplinary teams. Child & Family Social Work. 20: 437-445. Publisert 2013-09-01. doi: 10.1111/cfs.12093
 • Hesjedal, Elisabeth; Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Manger, Terje. 2015. Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents. International Journal of Inclusive Education. 19: 1280-1293. doi: 10.1080/13603116.2015.1057241
Rapporter/avhandlinger
 • Hesjedal, Elisabeth. 2014. Tverrprofesjonelt samarbeid mellom skule og barnevern. Kva kan støtte utsette barn og unge? Universitetet i Bergen.
Bokkapitler
 • Hesjedal, Elisabeth. 2016. Spesialpedagogikk og spesialpedagogisk kompetanse i lys av tverrprofesjonelt samarbeid for utsette barn og unge. Kapittel 8, sider 113-119. I:
  • Hausstätter, Rune Sarromaa; Reindal Magnus, Solveig. 2016. Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. Cappelen Damm Akademisk. 171 sider. ISBN: 9788202494643.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Hesjedal, E. (2016). Spesialpedagogikk og spesialpedagogisk kompetanse i lys av tverrprofesjonelt samarbeid for utsette barn og unge. I R. S. Hausstätter & S. M. Reindal (Red.), Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte (s. 113-119). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Kompetansefelt 

Forskergrupper