Hjem
Elisabeth Hagen Hjellbrekkes bilde

Elisabeth Hagen Hjellbrekke

Rådgiver, studieadministrasjon
 • Superbruker for Felles studentsystem (FS)
 • Superbruker for time- og eksamensplanleggingssystemet TP
 • Koordinator for eksamensnettverket ved HF

Jobber med:

 • Studiereglementsspørsmål
 • Rapportering til DBH
 • Vitnemålsutskrift
 • Saksbehandling:
  – Studieplansaker og EpN
  – Studentsøknader: vurderingsmelding/betaling etter oppmeldingsfristen,
     gjenoppretting av studierett, dispensasjon fra tregangersregelen
  – Klager på enkeltvedtak og klager på formelle feil ved eksamen

 

Master i religionsvitenskap (UiB, 2007) "Ikoner - kunst eller hellige bilder. En komparativ analyse av ikoner i ortodokse kirker og i Den norske kirke"

Bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap (UiB, 2004)