Hjem
 • E-postElisabeth.Schanche@uib.no
 • Telefon+47 55 58 90 88
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
  Rom 
  322
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Mindfulness i klinisk arbeid, med fokus på forebygging av tilbakevendende depresjon 

Virksomme prosesser i psykoterapi 

Trening av kliniske ferdigheter hos studenter

Selvkritikk og selvmedfølelse

Relasjon, prosess og allianse i psykoterapi : Undervisningen skal gi en innføring i det begreps- og forskningsmessige grunnlag for vurdering av relasjonelle faktorer som har betydning for utfall i psykoterapi. Temaet omfatter forelesninger og praktisk ferdighetstrening om terapeutiske intervensjoner som kan fremme den terapeutiske alliansen. Det vil bli lagt vekt på sentrale forhold ved den terapeutiske relasjonen som identifisering av kjennetegn på god kontakt og allianse mellom terapeut og pasient, empatisk validering og håndtering av alliansebrudd.

Dynamisk psykoterapi: Undervisningen gir en oversikt over hovedlinjene i utviklingen fra klassisk psykoanalyse og frem til moderne psykodynamisk psykoterapi med teoretiske hovedbegreper og prinsipper for psykodynamisk arbeidsmetodikk.

Terapi integrasjon: Undervisningen gir en innføring i det integrative perspektivet innenfor psykoterapifeltet. Kurset vil også gi en praktisk innføring i hvordan tekniske og teoretiske elementer fra flere terapimodeller kan integreres i arbeid med utgangspunkt i et transdiagnostisk klinisk temaområde

I tillegg har jeg en interesse for å arbeide fram vurderingsformer som omfatter testing av ferdigheter i tillegg til kunnskap. Et ønske er å utarbeide oppgaver som gir for å vurdere studentene som i større grad enn nåværende eksamensoppgaver gir studentene mulighet til å vise sine evner til å anvende den kunnskap de har tilegenet seg.

Vitenskapelig artikkel
 • Nødtvedt, Øystein Ottesen; Binder, Per-Einar; Stige, Signe Hjelen; Schanche, Elisabeth; Stiegler, Jan Reidar; Hjeltnes, Aslak. 2019. “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Frontiers in Psychology. 1-11.
 • Schanche, Elisabeth; Hjeltnes, Aslak; Nielsen, Geir Høstmark; Stige, Signe Hjelen; Stiegler, Jan Reidar. 2019. “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Visted, Endre; Sørensen, Lin; Vøllestad, Jon; Osnes, Berge; Svendsen, Julie Lillebostad; Jentschke, Sebastian; Binder, Per-Einar; Schanche, Elisabeth. 2019. The association between juvenile onset of depression and emotion regulation difficulties. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Stige, Signe Hjelen; Dundas, Ingrid; Schanche, Elisabeth; Hjeltnes, Aslak. 2019. Kva typar mellommenneskelege situasjonar opplever norske psykologar o�ftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Schanche, Elisabeth; Vøllestad, Jon; Binder, Per-Einar; Osnes, Berge; Visted, Endre; Svendsen, Julie Lillebostad; Sørensen, Linn. 2019. Can clinical psychology students benefit from brief and intensive mindfulness training? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Sørensen, Lin; Wass, Sam Vincent; Osnes, Berge; Schanche, Elisabeth; Adolfsdottir, Steinunn; Svendsen, Julie Lillebostad; Visted, Endre; Eilertsen, Thomas; Jensen, Daniel André; Nordby, Helge; Fasmer, Ole Bernt; Binder, Per-Einar; Koenig, Julian; Sonuga-Barke, Edmund J.S. 2019. A psychophysiological investigation of the interplay between orienting and executive control during stimulus conflict: A heart rate variability study. Physiology and Behavior. 1-8.
 • Stiegler, Jan Reidar; Hjeltnes, Aslak; Stige, Signe Hjelen; Schanche, Elisabeth; Binder, Per-Einar. 2018. “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered and Experiential Psychotherapies. 139-159.
 • Hjeltnes, Aslak; Moltu, Christian; Schanche, Elisabeth; Jansen, Ylva; Binder, Per-Einar. 2018. Facing social fears: How do improved participants experience change in mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder? Counselling and Psychotherapy Research. 35-44.
 • Stiegler, Jan Reidar; Molde, Helge; Schanche, Elisabeth. 2018. Does the two-chair dialogue intervention facilitate processing of emotions more efficiently than basic Rogerian conditions? European Journal of Psychotherapy. 337-355.
 • Stiegler, Jan Reidar; Molde, Helge; Schanche, Elisabeth. 2018. Does an emotion-focused two-chair dialogue add to the therapeutic effect of the empathic attunement to affect? Clinical Psychology and Psychotherapy. 86-95.
 • Sørensen, Lin; Osnes, Berge; Visted, Endre; Svendsen, Julie Lillebostad; Adolfsdottir, Steinunn; Binder, Per-Einar; Schanche, Elisabeth. 2018. Dispositional mindfulness and attentional control: The specific association between the mindfulness facets of non-judgment and describing with flexibility of early operating orienting in conflict detection. Frontiers in Psychology. 1-9.
 • Visted, Endre; Sørensen, Lin; Osnes, Berge; Svendsen, Julie Lillebostad; Binder, Per-Einar; Schanche, Elisabeth. 2017. The association between self-reported difficulties in emotion regulation and heart rate variability: The salient role of not accepting negative emotions. Frontiers in Psychology. 1-9.
 • Binder, Per-Einar; Schanche, Elisabeth; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark; Hjeltnes, Aslak; Stige, Signe Hjelen; Veseth, Marius; Moltu, Christian. 2016. Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist.
 • Hjeltnes, Aslak; Moltu, Christian; Schanche, Elisabeth; Binder, Per-Einar. 2016. What brings you here? Exploring why young adults seek help for social anxiety. Qualitative Health Research. 1705-1720.
 • Svendsen, Julie Lillebostad; Osnes, Berge; Binder, Per-Einar; Dundas, Ingrid; Visted, Endre; Nordby, Helge; Schanche, Elisabeth; Sørensen, Lin. 2016. Trait self-compassion reflects emotional flexibility through an association with high vagally mediated heart rate variability. Mindfulness. 1103-1113.
 • Dundas, Ingrid; Svendsen, Julie Lillebostad; Wiker, Agnethe Smith; Granli, Katrine Valvatne; Schanche, Elisabeth. 2016. Self-compassion and depressive symptoms in a Norwegian student sample. Nordic Psychology. 58-72.
 • Hjeltnes, Aslak; Moltu, Christian; Schanche, Elisabeth; Jansen, Ylva; Binder, Per-Einar. 2016. Both sides of the story: Exploring how improved and less-improved participants experience mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder. Psychotherapy Research. 106-122.
 • Hjeltnes, Aslak; Molde, Helge; Schanche, Elisabeth; Vøllestad, Jon; Svendsen, Julie Lillebostad; Moltu, Christian; Binder, Per-Einar. 2016. An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology. 80-90.
 • Binder, Per-Einar; Hjeltnes, Aslak; Nielsen, Geir; Schanche, Elisabeth. 2013. Å kjenne mønstrene innenfra: Forskjeller og møtepunkter mellom relasjonell og emosjonsfokusert psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 765-771.
 • Schanche, Elisabeth. 2013. The transdiagnostic phenomenon of self-criticism. Psychotherapy. 316-321.
 • Binder, Per-Einar; Nielsen, Geir; Hjeltnes, Aslak; Schanche, Elisabeth; Holgersen, Helge. 2013. Med følelsene i sentrum - utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 790-794.
 • Schanche, Elisabeth; Hjeltnes, Aslak; Berggraf, Lene; Ulvenes, Pål Gunnar. 2013. Affektfobi-terapi: Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 781-789.
 • Schanche, Elisabeth; Stiles, Tore C; McCullough, Leigh; Svartberg, Martin; Nielsen, Geir Høstmark. 2011. The relationship between activating affects, inhibitory affects, and self-compassion in patients with Cluster C personality disorders. Psychotherapy. 293-303.
 • Schanche, Elisabeth; Nielsen, Geir Høstmark; McCullough, Leigh; Valen, Jakob; Mykletun, Arnstein. 2010. Training graduate students as raters in psychotherapy process research. Reliability of ratings with the Achievement of Therapeutic Objective Scale (ATOS). Nordic Psychology. 4-20.
 • Schanche, Elisabeth; Nielsen, Geir Høstmark; McCullough, Leigh; Valen, Jakob; Mykletun, Arnstein. 2010. Training graduate students as raters in psychotherapy process research. Nordic Psychology. 4-20.
 • Schanche, Elisabeth; Nielsen, Geir Høstmark; McCullough, Leigh; Valen, Jakob; Mykletun, Arnstein. 2010. Training graduate students as raters in pscyhotherapy process research. Reliability of ratings with the Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS). Nordic Psychology. 4-20.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Vøllestad, Jon; Schanche, Elisabeth; Nielsen, Morten Birkeland. 2009. Får jeg det til? en kartlegging av studentterapeuters bekymringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 240-245.
 • Binder, Per-Einar; Nielsen, Geir Høstmark; Vøllestad, Jon; Holgersen, Helge; Schanche, Elisabeth. 2006. Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 899-908.
 • Schanche, Elisabeth; Hoffart, Asle. 2006. En sammenligning av dynamisk korttidsterapi og kognitiv terapi. Kognitiv terapi. 6-13.
Vitenskapelig foredrag
 • Sørensen, Lin; Schanche, Elisabeth; Adolfsdottir, Steinunn; Svendsen, Julie Lillebostad; Visted, Endre; Eilertsen, Thomas; Binder, Per-Einar; Osnes, Berge. 2016. The functional interaction between attention networks reflects enhanced flexible and adaptive abilities – as measured with heart rate variability .
 • Schanche, Elisabeth; Nielsen, Geir Høstmark; McCullough, Leigh; Hoffart, Asle; Sexton, Hal. 2009. Affect exposure as a mechanism of change in affect phobia treatment.
 • Schanche, Elisabeth. 2008. Seminar i Korttids psykodynamisk terapi.
 • Schanche, Elisabeth. 2008. Can students reliably rate complex clinical processeses?
 • Schanche, Elisabeth. 2007. Hvordan fremme pasientens selvmedfølelse i psykoterapi?
 • Schanche, Elisabeth. 2007. Behandling av affektfobi.
 • Schanche, Elisabeth. 2007. Behandling av affektfobi.
 • Schanche, Elisabeth. 2007. Behandling av affektfobi.
 • Schanche, Elisabeth. 2006. Er affektopplevelse en virksom endringsmekanisme når pasienter endrer holdning til seg selv?
 • Schanche, Elisabeth. 2006. Behandling av affektfobi.
 • Schanche, Elisabeth. 2006. Behandling av Affektfobi.
 • Schanche, Elisabeth. 2006. Behandling av Affektfobi.
Leder
 • Binder, Per-Einar; Hjeltnes, Aslak; Schanche, Elisabeth. 2013. Emosjonene inntar psykoterapifeltet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 738-739.
Short communication
 • Schanche, Elisabeth; Binder, Per-Einar. 2006. Her og nå med Daniel Stern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 953-954.
Hovedfagsoppgave
 • Paulsberg, Eirik Strøm. 2015. En systemforståelse av helende relasjoner.
 • Kvamme, Kari Ann Halvorsen; Sollie, Eirik Jørgensen. 2014. Forståelse og endring av menneskers negative forhold til seg selv. Perspektiver på selvkritikk i medfølelsesfokusert terapi og intensiv dynamisk korttidsterapi.
Doktorgradsavhandling
 • Visted, Endre. 2019. Emotion regulation difficulties. The role in onset, maintenance and recurrence of major depressive disorder.
 • Stiegler, Jan Reidar. 2018. Processing emotions in emotion-focused therapy. Exploring the impact of the two-chair dialogue intervention.
 • Schanche, Elisabeth. 2011. From self-criticism to self-compassion: An empirical investigation of hypothesized change processes in the Affect Phobia Treatment model of short-term dynamic psychotherapy for patients with Cluster C personality disorders.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Sørensen, Lin; Osnes, Berge; Binder, Per-Einar; Schanche, Elisabeth. 2015. Attentional Lapses as a Transdiagnostic Factor to Target Treatment in Mental Health Disorders: The Role of Mindfulness Training. 24 sider.
Errata
 • Svendsen, Julie Lillebostad; Osnes, Berge; Binder, Per-Einar; Dundas, Ingrid; Visted, Endre; Nordby, Helge; Schanche, Elisabeth; Sørensen, Lin. 2018. Correction to: Trait Self-Compassion Reflects Emotional Flexibility Through an Association with High Vagally Mediated Heart Rate Variability\. Mindfulness. 1994-1995.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Visted, Endre; Vøllestad, Jon; Nielsen, Morten Birkeland; Schanche, Elisabeth. 2018. Emotion regulation in current and remitted depression: A systematic review and meta-analysis. 20 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Svendsen, J. L, Schanche, E., Osnes, B., Vøllestad, J., Visted, E., Dundas, I., Nordby, H., Binder, P. E., & Sørensen, L. (2020). An exploratory pilot study: Is dispositional self-compassion associated with psychophysiological flexibility beyond mindfulness? Journal: Frontiers in Psychology, section Health Psychology

Dundas, I., Hjeltnes, A., Schanche, E., & Stige, S.H. (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients, Death Studies, DOI: 10.1080/07481187.2020.1740831

Schanche, E., Vøllestad, J., Binder, P.E., Osnes, B., Visted, E., Svendsen, J. L., Sørensen, L. (2019). Can clinical psychology students benefit from brief and intensive mindfulness training?Counselling and Psychotherapy Research. DOI: 10.1002/capr.12273

Schanche, E., Hjeltnes, A., Nielsen, G. H., Stige, S., & Stiegler, J. R. (2019).  “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research. doi:10.1002/capr.12211

Visted, E., Sørensen, L., Vøllestad, J., Osnes, B., Svendsen, J. L., Jentschke, S., Binder, P. E., Schanche, E. (2019). The Association between Juvenile Onset of Depression and Emotion Regulation Difficulties. Frontiers in Psychology

Sørensen, L., Wass, S., Osnes, B., Schanche, E., Adolfsdottir, S., Svendsen, J.L., Vised, E., Eilertsen, T., Jensen, D.A., Nordby, H., Fasmer, O.B., Binder, P.E., Koenig, J., & Sonuga-Barke, E. (2019). A psychophysiological investigation of the interplay between orienting and executive control during stimulus conflict: A heart rate variability study. Physiology & Behavior. doi.org/10.1016/j.physbeh.2019.112657

Nødtvedt, Ø. O., Binder, P. E., Stige, S. H., Schanche, E., Stiegler, E., & Hjeltnes, A. (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Front. Psychol: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01996

Stige, S. H., Dundas, I., Schanche, E., & Hjeltnes, A. (2019).Kva typar mellommenneskelege situasjoner opplever norske psykologar oftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, (8) 572-580.

Hjeltnes, A.; Moltu, C., Schanche, E., Jansen, J., Binder, P. E. (2018). Facing social fears: How do young adults experience change in mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder? Counselling and Psychotherapy Research. 1-10. doi:10.1002/capr.12200

Sørensen, Lin, Osnes, B., Visted, E., Svendsen, J. L., Adolfsdottir, S., Binder, P. E., & Schanche, E. (2018). Dispositional Mindfulness and Attentional Control: The Specific Association between the Mindfulness Facets of Non-judgement and Describing with Flexibility of Early Operating Orienting in Conflict Detection. Frontiers in Psychology.

Visted, E., Vøllestad, J., Nielsen, M., & Schanche, E. (2018). Emotion Regulation in Current and Remitted Depression: A systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2018.02359

Stiegler, J. R., Molde, H., & Schanche, E. (2018). Does the two-chair dialogue intervention facilitate processing of emotions more efficiently than basic Rogerian conditions? European Journal of Psychotherapy & Counselling, 20 (3), 337-355.

Stiegler, J. R., Binder, P. E., Hjeltnes, A., Stige, S. H., & Schanche, E. (2018). ‘It’s heavy, intense, horrendous and nice’: clients’ experiences in two-chair dialogues. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 1-21.

Visted, E., Sørensen, L., Osnes, B., Svendsen, J., Binder, P. E., & Schanche, E. (2017). The Association between Self-reported Difficulties in Emotion Regulation and Heart Rate Variability: The Salient Role of Not Accepting Negative Emotions. Frontiers in Psychology, 8: 328. doi:10.3389/2Ffpsyg.2017.00328

Stiegler, J.R., Molde, H., & Schanche, E. (2017). Does an emotion-focused two-chair dialogue add to the therapeutic effect of the empathic attunement to affect? Clinical Psychology & Psychotherapy, 25 (1), 86-95. doi:10.1002/cpp.2144

Svendsen, J.L., Osnes, B., Binder, P.-E., Dundaas, I., Visted, E., Nordby, H., Schanche, E., & Sørensen, L. (2016). Trait self-compassion reflects emotional flexibility through an association with high vagally mediated heart-rate variability. Mindfulness, 7: 1103.  doi:10.1007/s12671-016-0549-1

Binder, P.E.; Schanche, E., Holgersen, H., Nielsen, G.H.; Hjeltnes, A., Stige, S. H., Veseth, M., & Moltu, C. (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? Scandinavian Psychologist, 3, 8. doi:10.15714/scandpsychol.3.e8

Hjeltnes, A., Molde, H., Schanche, E., Vøllestad, J., Svendsen, J. L., Moltu, C., Binder, P. E. (2016). An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology. 58: 80-90. doi:10.1111/sjop.12342

Hjeltnes, A., Moltu, C., Schanche, E., Jansen, Y, & Binder, P.E (2016). Both Sides of the story: Exploring How Improved and Less-Improved Participants Experience Mindfulness-Based Stress Reduction for Social Anxiety Disorder. Psychotherapy Research. 1-17. doi:10.1080/10503307.2016.1169330                                                                                   

Dundas, I., Svendsen, J. L., Wiker, A. S., Granli, K. V., & Schanche, E. (2015). Self-compassion and depressive symptoms in a Norwegian student sample. Nordic Psychology 68, 58-72. doi:10.1080/19012276.2015.1071203

Hjeltnes, A., Moltu, C., Schanche, E., Binder, P. E (2015). What Brings You Here? Exploring Why Young Adults Seek Help for Social Anxiety. Qualitative Health Research. 26: 1705-1720. doi:10.1177/1049732315596151 

 

Sørensen, L., Osnes, B., Binder, P.E., & Schanche, E. (2015). Attentional lapses as a transdiagnostic factor to target treatment in mental health disorders: The role of mindfulness training. In Stoyanov, D., and Stieglitz, R.-D. (Eds). New developments in Clinical Psychology Research. Nova Science Publishers, INC.

Schanche, E. (2013). The trans diagnostic phenomenon of self-criticism. Psychotherapy (50) 3, s. 316-321. doi:10.1037/a0032163

Schanche, E., Hjeltnes, A., Berggraf, L., & Ulvenes, P. (2013). Affektfobi-terapi:Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8 , s. 781-789

Binder, P. E., Nielsen, G. H., Hjeltnes, A., Schanche, E., & Holgersen, H. (2013). Medfølelsene i sentrum – utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8, s. 790-794

Binder, P. E., Hjeltnes, Nielsen, G. H., & Schanche, E. (2013).  Å kjenne mønstrene innenfra: Forskjeller og møtepunkter mellom relasjonell og emosjonsfokusert psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8, s. 765-771

Schanche E., Nielsen, G.H., McCullough, L., Valen, J., & Mykletun, A. (2010). Training graduate students as raters in psychotherapy process research: Reliability of ratings with the Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS). Nordic Psychology, 3, 4-20.

Schanche E., Stiles, T. C., McCullough, L., Svartberg, M., & Nielsen, G. H. (2011). The relationship between activating affects, inhibitory affects, and self-compassion in psychotherapy patients with Cluster C personality disorders. Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training, 48, 293-303.

Nielsen, G. H., Vøllestad, J., Schanche, E., & Nielsen, M. B. (2009). Får jeg det til? En kartlegging av studentterapeuters bekymringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 3, s. 240-245.

Binder, P. E., Nielsen, G. H., Vøllestad, J., Holgersen, H., & Schanche, E. (2006). Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, s. 899-908.

2016-2017      National Program for Young Research Leaders

2015-2017      Program in University Pedagogy, at the University of Bergen, Norway

2011               PhD: From self-criticism to self-compassion. Supervised by Professor Geir Høstmark Nielsen. Defended at The Faculty of Psychology 30.03.2011:  https://www.uib.no/info/dr_grad/2011/Schanche_Elisabeth.html

2009              Specialist in clinical psychology, with focus on psychotherapy with adults

2001              Cand. Psychol from the Faculty of Psychology at the University of Bergen

1996              Fundamental thesis (grunnfag) in The Science of Religion, Faculty of Humanities, Bergen, Norway

1994              Batchelor thesis (mellomfag) in Pedagogy, Norsk Lærerhøyskole, Bergen, Norway

My main research interest is the study of mindfulness based approaches, with a focus on preventing recurrent depression. I am myself an instructor within Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), and are also involved as a group therapist within an ongoing research project. This project is in collaboration between the Institute of Clinical Psychology, and the Institute of Biological and Medical Psychology.  The main focus of the project is understanding processes that contribute to the successful treatment of recurrent depression within the eight-week program of MBCT. We investigate what effects MBCT has on attention and emotional control functions in patients with recurrent Major Depressive Disorder (rMDD) through behavior performance (cognitive testing), brain activation patterns (functional magnetic resonance imaging; fMRI), heart rate variability (HRV), and self-report of emotion regulation difficulties, mindfulness, rumination, attachment, personality traits, self-criticism and self-compassion. Here is a link to the project and the research group involved: mindfulness.b.uib.no

My second main research interest is investigating how to further interpersonal and other skills in student of clinical psychology. I am currently involved in a project investigating what students learned after being trained in coding emotional arousal and experiencing and then observing and rating a whole course of emotion focused treatment.  Each student requited a fellow student who did not participate in this training. Self-efficacy concerning central therapeutic skills and experience of clinical mastery are then registered and compared between the two groups of students. I believe research within therapist training will be of high importance in years to come, contributing to better clinical training within university settings.