Hjem
 • E-postElisabeth.Schanche@uib.no
 • Telefon+47 55 58 90 88
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
  Rom 
  322
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Mindfulness i klinisk arbeid, med fokus på forebygging av tilbakevendende depresjon 

Virksomme prosesser i psykoterapi 

Trening av terapeutiske ferdigheter hos psykologistudenter

Selvkritikk og selvmedfølelse

Refleksjoner omkring tilgivelse. Seminar på Kunsthall 3.14 i forbindelse med utstillingen Living/Forgiving/Remembering: https://www.kunsthall314.art/seminar-living-forgiving-remembering

Refleksjoner omkring hva vi kan lære av god litteratur. Tsjekhovs Onkel Vanja (BT): https://www.bt.no/kultur/i/9OvL65/tsjekhovs-karakterer-strever-med-aa-finne-sin-plass

Lørdagskafe på DNS med teatersjef Stefan Larsson og skuespiller Petronella Barker hvor tema er Tsjekhovs skuespill "Onkel Vanja" og relevansen det kan ha for oss mennesker i dag: https://podcasts.apple.com/no/podcast/l%C3%B8rdagscaf%C3%A9-onkel-vanja-og-v%C3%A5r-rastl%C3%B8se-passivitet/id1485408728?i=1000493620221

Kroppsspråk (NRK, Tv series): https://tv.nrk.no/serie/kroppsspraak

Møt en forsker (Nysgjerrigper): https://nysgjerrigper.no/Artikler/2017/mai/mot_en_forsker

Møte med styggen på ryggen (BT): https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/P5VQR/Mote-med-Styggen-pa-ryggen

Slik kommer du ut av depresjonen (BT): https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/OElrw/Slik-kommer-du-ut-av-depresjonen

Hva er egentlig mindfulness (Kartasis): http://www.katarsisuib.no/del-2-egentlig-mindfulness/

Med ett bein i forskningen og ett hos pasientene (UiB): http://www.uib.no/aktuelt/79427/med-ett-bein-i-forskning-og-ett-hos-pasienten

 

 

 

 

Relasjon, prosess og allianse i psykoterapi : Undervisningen skal gi en innføring i det begreps- og forskningsmessige grunnlag for vurdering av relasjonelle faktorer som har betydning for utfall i psykoterapi. Temaet omfatter forelesninger og praktisk ferdighetstrening om terapeutiske intervensjoner som kan fremme den terapeutiske alliansen. Det vil bli lagt vekt på sentrale forhold ved den terapeutiske relasjonen som identifisering av kjennetegn på god kontakt og allianse mellom terapeut og pasient, empatisk validering og håndtering av alliansebrudd.

Dynamisk psykoterapi: Undervisningen gir en oversikt over hovedlinjene i utviklingen fra klassisk psykoanalyse og frem til moderne psykodynamisk psykoterapi med teoretiske hovedbegreper og prinsipper for psykodynamisk arbeidsmetodikk.

Terapi integrasjon: Undervisningen gir en innføring i det integrative perspektivet innenfor psykoterapifeltet. Kurset vil også gi en praktisk innføring i hvordan tekniske og teoretiske elementer fra flere terapimodeller kan integreres i arbeid med utgangspunkt i et transdiagnostisk klinisk temaområde

I tillegg har jeg en interesse for å arbeide fram vurderingsformer som omfatter testing av ferdigheter i tillegg til kunnskap. Et ønske er å utarbeide oppgaver som gir for å vurdere studentene som i større grad enn nåværende eksamensoppgaver gir studentene mulighet til å vise sine evner til å anvende den kunnskap de har tilegenet seg.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). The effect of the two-chair dialogue intervention on self-compassion - adding an emotional evocative component to a basic Rogerian condition. Counselling and Psychotherapy Research.
 • Vis forfatter(e) (2022). Self-Compassion and Its Association With Ruminative Tendencies and Vagally Mediated Heart Rate Variability in Recurrent Major Depression. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2022). From seeing difficult behaviour to recognizing legitimate needs–A qualitative study of mothers' experiences of participating in a Circle of Security Parenting program in a public mental health setting. Psychotherapy Research. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2022). Etiske dilemmaer for sykehjemsleger under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2021). Self-criticism and self-reassurance in individuals with recurrent depression: Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and relationship to relapse. Counselling and Psychotherapy Research. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2021). Priority-setting dilemmas, moral distress and support experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in Norway. Nursing Ethics. 66-81.
 • Vis forfatter(e) (2021). Clients’ Perspective on Predetermined Time Limits for Therapy in the Context of the Norwegian Welfare System. Sage Open.
 • Vis forfatter(e) (2020). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on risk and protective factors of depressive relapse – a randomized wait-list controlled trial . BMC Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2020). Participant experiences of change in mindfulness-based stress reduction for anxiety disorders. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) (2020). Is Dispositional Self-Compassion Associated With Psychophysiological Flexibility Beyond Mindfulness? An Exploratory Pilot Study. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients. Death Studies.
 • Vis forfatter(e) (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Frontiers in Psychology. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2019). “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). The association between juvenile onset of depression and emotion regulation difficulties. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kva typar mellommenneskelege situasjonar opplever norske psykologar o�ftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) (2019). Can clinical psychology students benefit from brief and intensive mindfulness training? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). A psychophysiological investigation of the interplay between orienting and executive control during stimulus conflict: A heart rate variability study. Physiology and Behavior. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2018). “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered and Experiential Psychotherapies. 139-159.
 • Vis forfatter(e) (2018). Facing social fears: How do improved participants experience change in mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder? Counselling and Psychotherapy Research. 35-44.
 • Vis forfatter(e) (2018). Does the two-chair dialogue intervention facilitate processing of emotions more efficiently than basic Rogerian conditions? European Journal of Psychotherapy & Councelling. 337-355.
 • Vis forfatter(e) (2018). Does an emotion-focused two-chair dialogue add to the therapeutic effect of the empathic attunement to affect? Clinical Psychology and Psychotherapy. 86-95.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dispositional mindfulness and attentional control: The specific association between the mindfulness facets of non-judgment and describing with flexibility of early operating orienting in conflict detection. Frontiers in Psychology. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2017). The association between self-reported difficulties in emotion regulation and heart rate variability: The salient role of not accepting negative emotions. Frontiers in Psychology. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist.
 • Vis forfatter(e) (2016). What brings you here? Exploring why young adults seek help for social anxiety. Qualitative Health Research. 1705-1720.
 • Vis forfatter(e) (2016). Trait self-compassion reflects emotional flexibility through an association with high vagally mediated heart rate variability. Mindfulness. 1103-1113.
 • Vis forfatter(e) (2016). Self-compassion and depressive symptoms in a Norwegian student sample. Nordic Psychology. 58-72.
 • Vis forfatter(e) (2016). Both sides of the story: Exploring how improved and less-improved participants experience mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder. Psychotherapy Research. 106-122.
 • Vis forfatter(e) (2016). An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology. 80-90.
 • Vis forfatter(e) (2013). Å kjenne mønstrene innenfra: Forskjeller og møtepunkter mellom relasjonell og emosjonsfokusert psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 765-771.
 • Vis forfatter(e) (2013). The transdiagnostic phenomenon of self-criticism. Psychotherapy. 316-321.
 • Vis forfatter(e) (2013). Med følelsene i sentrum - utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 790-794.
 • Vis forfatter(e) (2013). Affektfobi-terapi: Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 781-789.
 • Vis forfatter(e) (2011). The relationship between activating affects, inhibitory affects, and self-compassion in patients with Cluster C personality disorders. Psychotherapy. 293-303.
 • Vis forfatter(e) (2010). Training graduate students as raters in psychotherapy process research. Reliability of ratings with the Achievement of Therapeutic Objective Scale (ATOS). Nordic Psychology. 4-20.
 • Vis forfatter(e) (2010). Training graduate students as raters in psychotherapy process research. Nordic Psychology. 4-20.
 • Vis forfatter(e) (2010). Training graduate students as raters in pscyhotherapy process research. Reliability of ratings with the Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS). Nordic Psychology. 4-20.
 • Vis forfatter(e) (2009). Får jeg det til? en kartlegging av studentterapeuters bekymringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 240-245.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 899-908.
 • Vis forfatter(e) (2006). En sammenligning av dynamisk korttidsterapi og kognitiv terapi. Kognitiv terapi. 6-13.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). The functional interaction between attention networks reflects enhanced flexible and adaptive abilities – as measured with heart rate variability .
 • Vis forfatter(e) (2009). Affect exposure as a mechanism of change in affect phobia treatment.
 • Vis forfatter(e) (2008). Seminar i Korttids psykodynamisk terapi.
 • Vis forfatter(e) (2008). Can students reliably rate complex clinical processeses?
 • Vis forfatter(e) (2007). Hvordan fremme pasientens selvmedfølelse i psykoterapi?
 • Vis forfatter(e) (2007). Behandling av affektfobi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Behandling av affektfobi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Behandling av affektfobi.
 • Vis forfatter(e) (2006). Er affektopplevelse en virksom endringsmekanisme når pasienter endrer holdning til seg selv?
 • Vis forfatter(e) (2006). Behandling av affektfobi.
 • Vis forfatter(e) (2006). Behandling av Affektfobi.
 • Vis forfatter(e) (2006). Behandling av Affektfobi.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2013). Emosjonene inntar psykoterapifeltet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 738-739.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2006). Her og nå med Daniel Stern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 953-954.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2015). En systemforståelse av helende relasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2014). Forståelse og endring av menneskers negative forhold til seg selv. Perspektiver på selvkritikk i medfølelsesfokusert terapi og intensiv dynamisk korttidsterapi.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Emotion regulation difficulties. The role in onset, maintenance and recurrence of major depressive disorder.
 • Vis forfatter(e) (2018). Processing emotions in emotion-focused therapy. Exploring the impact of the two-chair dialogue intervention.
 • Vis forfatter(e) (2011). From self-criticism to self-compassion: An empirical investigation of hypothesized change processes in the Affect Phobia Treatment model of short-term dynamic psychotherapy for patients with Cluster C personality disorders.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Attentional Lapses as a Transdiagnostic Factor to Target Treatment in Mental Health Disorders: The Role of Mindfulness Training. 24 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Therapist responsiveness in challenging situations – Results from two surveys on what situations therapists find most challenging.
Errata
 • Vis forfatter(e) (2018). Correction to: Trait Self-Compassion Reflects Emotional Flexibility Through an Association with High Vagally Mediated Heart Rate Variability\. Mindfulness. 1994-1995.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Emotion regulation in current and remitted depression: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology. 20 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

  Reidar Stiegler, J., Uleberg Vildalen, V., Heggem, T., Båfjord Ismaili, S., & Schanche, E. (2022). The effect of the two‐chair dialogue intervention on self‐compassion‐adding an emotional evocative component to a basic Rogerian condition. Counselling and Psychotherapy Research.

  Helle, J., Vøllestad, J., Schanche, E., & Hjelen Stige, S. (2022). From seeing difficult behaviour to recognizing legitimate needs–A qualitative study of mothers' experiences of participating in a Circle of Security Parenting program in a public mental health setting. Psychotherapy Research, 1-12.

  Svendsen, J. L., Schanche, E., Vøllestad, J., Visted, E., Jentschke, S., Karl, A., ... & Sørensen, L. (2022). Self-Compassion and Its Association With Ruminative Tendencies and Vagally Mediated Heart Rate Variability in Recurrent Major Depression.

  McLean, E., Onarheim, K. H., Schanche, E., Schaufel, M. A., & Miljeteig, I. (2022). Etiske dilemmaer for sykehjemsleger under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.

  Schanche, E. (2021). Den vanskelige tilgivelsen. Prismet72(3), 241-246.

  Schanche, E., Vøllestad, J., Visted, E., Svendsen, J.S., Osnes, B., Binder, P.E., Franer, P., & Sørensen, L. (2021). Self-criticism and Self-reassurance in Individuals with Recurrent Depression: Effects of Mindfulness Based Cognitive Therapy and Relationship to Relapse. Counselling and Psychotherapy Research. Doi: 10.1002/capr.12381

  Stige, S. H., Binder, P. E., Stiegler, J. R., Schanche, E., Hummelslund, D. A., & Hjeltnes, A. (2021). Clients’ Perspective on Predetermined Time Limits for Therapy in the Context of the Norwegian Welfare System. SAGE Open11(2), 21582440211009506.

  Miljeteig, I., Forthun, I., Hufthammer, K. O., Engelund, I. E., Schanche, E., Schaufel, M., & Onarheim, K. H. (2021). Priority-setting dilemmas, moral distress and support experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in Norway. Nursing Ethics, 0969733020981748.

  Schanche, E., Vøllestad, J., Visted, E., Svendsen, J.S., Osnes, B., Binder, P.E., Franer, P., & Sørensen, L. (2020). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on risk and protective factors of depressive relapse – a randomized wait-list controlled trial. BMC Psychology. Doi:10.1186/s40359-020-00417-1

  Schanche, E., Vøllestad, J., Binder, P.E., Hjeltnes, A., Dunas, I., & Nielsen, G-H. (2020). Participant experiences of change in mindfulness-based stress reduction for anxiety disorders. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1). https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1776094

  Svendsen, J. L, Schanche, E., Osnes, B., Vøllestad, J., Visted, E., Dundas, I., Nordby, H., Binder, P. E., & Sørensen, L. (2020). Is dispositional self-compassion associated with psychophysiological flexibility beyond mindfulness? An exploratory pilot study. Frontiers in Psychology, section Health Psychology.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00614

  Dundas, I., Hjeltnes, A., Schanche, E., & Stige, S.H. (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients, Death Studies, DOI: 10.1080/07481187.2020.1740831

  Schanche, E., Vøllestad, J., Binder, P.E., Osnes, B., Visted, E., Svendsen, J. L., Sørensen, L. (2019). Can clinical psychology students benefit from brief and intensive mindfulness training?Counselling and Psychotherapy Research. DOI: 10.1002/capr.12273

  Schanche, E., Hjeltnes, A., Nielsen, G. H., Stige, S., & Stiegler, J. R. (2019).  “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research. doi:10.1002/capr.12211

  Visted, E., Sørensen, L., Vøllestad, J., Osnes, B., Svendsen, J. L., Jentschke, S., Binder, P. E., Schanche, E. (2019). The Association between Juvenile Onset of Depression and Emotion Regulation Difficulties. Frontiers in Psychology. Doi:10.3389/fpsyg.2019.02262

  Sørensen, L., Wass, S., Osnes, B., Schanche, E., Adolfsdottir, S., Svendsen, J.L., Vised, E., Eilertsen, T., Jensen, D.A., Nordby, H., Fasmer, O.B., Binder, P.E., Koenig, J., & Sonuga-Barke, E. (2019). A psychophysiological investigation of the interplay between orienting and executive control during stimulus conflict: A heart rate variability study. Physiology & Behavior. doi.org/10.1016/j.physbeh.2019.112657

  Nødtvedt, Ø. O., Binder, P. E., Stige, S. H., Schanche, E., Stiegler, E., & Hjeltnes, A. (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Front. Psychol: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01996

  Stige, S. H., Dundas, I., Schanche, E., & Hjeltnes, A. (2019).Kva typar mellommenneskelege situasjoner opplever norske psykologar oftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, (8) 572-580.

  Hjeltnes, A.; Moltu, C., Schanche, E., Jansen, J., Binder, P. E. (2018). Facing social fears: How do young adults experience change in mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder? Counselling and Psychotherapy Research. 1-10. doi:10.1002/capr.12200

  Sørensen, Lin, Osnes, B., Visted, E., Svendsen, J. L., Adolfsdottir, S., Binder, P. E., & Schanche, E. (2018). Dispositional Mindfulness and Attentional Control: The Specific Association between the Mindfulness Facets of Non-judgement and Describing with Flexibility of Early Operating Orienting in Conflict Detection. Frontiers in Psychology.

  Visted, E., Vøllestad, J., Nielsen, M., & Schanche, E. (2018). Emotion Regulation in Current and Remitted Depression: A systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2018.02359

  Stiegler, J. R., Molde, H., & Schanche, E. (2018). Does the two-chair dialogue intervention facilitate processing of emotions more efficiently than basic Rogerian conditions? European Journal of Psychotherapy & Counselling, 20 (3), 337-355.

  Stiegler, J. R., Binder, P. E., Hjeltnes, A., Stige, S. H., & Schanche, E. (2018). ‘It’s heavy, intense, horrendous and nice’: clients’ experiences in two-chair dialogues. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 1-21.

  Visted, E., Sørensen, L., Osnes, B., Svendsen, J., Binder, P. E., & Schanche, E. (2017). The Association between Self-reported Difficulties in Emotion Regulation and Heart Rate Variability: The Salient Role of Not Accepting Negative Emotions. Frontiers in Psychology, 8: 328. doi:10.3389/2Ffpsyg.2017.00328

  Stiegler, J.R., Molde, H., & Schanche, E. (2017). Does an emotion-focused two-chair dialogue add to the therapeutic effect of the empathic attunement to affect? Clinical Psychology & Psychotherapy, 25 (1), 86-95. doi:10.1002/cpp.2144

  Svendsen, J.L., Osnes, B., Binder, P.-E., Dundaas, I., Visted, E., Nordby, H., Schanche, E., & Sørensen, L. (2016). Trait self-compassion reflects emotional flexibility through an association with high vagally mediated heart-rate variability. Mindfulness, 7: 1103.  doi:10.1007/s12671-016-0549-1

  Binder, P.E.; Schanche, E., Holgersen, H., Nielsen, G.H.; Hjeltnes, A., Stige, S. H., Veseth, M., & Moltu, C. (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? Scandinavian Psychologist, 3, 8. doi:10.15714/scandpsychol.3.e8

  Hjeltnes, A., Molde, H., Schanche, E., Vøllestad, J., Svendsen, J. L., Moltu, C., Binder, P. E. (2016). An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology. 58: 80-90. doi:10.1111/sjop.12342

  Hjeltnes, A., Moltu, C., Schanche, E., Jansen, Y, & Binder, P.E (2016). Both Sides of the story: Exploring How Improved and Less-Improved Participants Experience Mindfulness-Based Stress Reduction for Social Anxiety Disorder. Psychotherapy Research. 1-17. doi:10.1080/10503307.2016.1169330                                                                                   

  Dundas, I., Svendsen, J. L., Wiker, A. S., Granli, K. V., & Schanche, E. (2015). Self-compassion and depressive symptoms in a Norwegian student sample. Nordic Psychology 68, 58-72. doi:10.1080/19012276.2015.1071203

  Hjeltnes, A., Moltu, C., Schanche, E., Binder, P. E (2015). What Brings You Here? Exploring Why Young Adults Seek Help for Social Anxiety. Qualitative Health Research. 26: 1705-1720. doi:10.1177/1049732315596151 

   

  Sørensen, L., Osnes, B., Binder, P.E., & Schanche, E. (2015). Attentional lapses as a transdiagnostic factor to target treatment in mental health disorders: The role of mindfulness training. In Stoyanov, D., and Stieglitz, R.-D. (Eds). New developments in Clinical Psychology Research. Nova Science Publishers, INC.

  Schanche, E. (2013). The trans diagnostic phenomenon of self-criticism. Psychotherapy (50) 3, s. 316-321. doi:10.1037/a0032163

  Schanche, E., Hjeltnes, A., Berggraf, L., & Ulvenes, P. (2013). Affektfobi-terapi:Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8 , s. 781-789

  Binder, P. E., Nielsen, G. H., Hjeltnes, A., Schanche, E., & Holgersen, H. (2013). Medfølelsene i sentrum – utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8, s. 790-794

  Binder, P. E., Hjeltnes, Nielsen, G. H., & Schanche, E. (2013).  Å kjenne mønstrene innenfra: Forskjeller og møtepunkter mellom relasjonell og emosjonsfokusert psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8, s. 765-771

  Schanche E., Stiles, T. C., McCullough, L., Svartberg, M., & Nielsen, G. H. (2011). The relationship between activating affects, inhibitory affects, and self-compassion in psychotherapy patients with Cluster C personality disorders. Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training, 48, 293-303.

  Schanche E., Nielsen, G.H., McCullough, L., Valen, J., & Mykletun, A. (2010). Training graduate students as raters in psychotherapy process research: Reliability of ratings with the Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS). Nordic Psychology, 3, 4-20.

  Nielsen, G. H., Vøllestad, J., Schanche, E., & Nielsen, M. B. (2009). Får jeg det til? En kartlegging av studentterapeuters bekymringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 3, s. 240-245.

  Binder, P. E., Nielsen, G. H., Vøllestad, J., Holgersen, H., & Schanche, E. (2006). Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, s. 899-908.

  My main research interest is the study of mindfulness based approaches, with a focus on preventing recurrent depression. I am myself an instructor within Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), and are also involved as a group therapist within an ongoing research project. This project is in collaboration between the Institute of Clinical Psychology, and the Institute of Biological and Medical Psychology.  The main focus of the project is understanding processes that contribute to the successful treatment of recurrent depression within the eight-week program of MBCT. We investigate what effects MBCT has on attention and emotional control functions in patients with recurrent Major Depressive Disorder (rMDD) through behavior performance (cognitive testing), brain activation patterns (functional magnetic resonance imaging; fMRI), heart rate variability (HRV), and self-report of emotion regulation difficulties, mindfulness, rumination, attachment, personality traits, self-criticism and self-compassion. Here is a link to the project and the research group involved: mindfulness.b.uib.no

  My second main research interest is investigating how to further interpersonal and other skills in student of clinical psychology. I am currently involved in a project investigating what students learned after being trained in coding emotional arousal and experiencing and then observing and rating a whole course of emotion focused treatment.  Each student requited a fellow student who did not participate in this training. Self-efficacy concerning central therapeutic skills and experience of clinical mastery are then registered and compared between the two groups of students. I believe research within therapist training will be of high importance in years to come, contributing to better clinical training within university settings.

  2016-2017      National Program for Young Research Leaders

  2015-2017      Program in University Pedagogy, at the University of Bergen, Norway

  2011               PhD: From self-criticism to self-compassion. Supervised by Professor Geir Høstmark Nielsen. Defended at The Faculty of Psychology 30.03.2011:  https://www.uib.no/info/dr_grad/2011/Schanche_Elisabeth.html

  2009              Specialist in clinical psychology, with focus on psychotherapy with adults

  2001              Cand. Psychol from the Faculty of Psychology at the University of Bergen

  1996              Fundamental thesis (grunnfag) in The Science of Religion, Faculty of Humanities, Bergen, Norway

  1994              Batchelor thesis (mellomfag) in Pedagogy, Norsk Lærerhøyskole, Bergen, Norway