Hjem
Ellen Liens bilde
Foto:
UiB

Ellen Lien

Seniorrådgiver, Jeg arbeider i gruppen Læringsmiljø på Studieavdelingen, der jeg har ansvaret for å bygge opp UiB Universell. Dette er en sentral tjeneste som skal bistå fakultetene og instituttene i deres arbeid med universell utforming og tilrettelegging.
 • E-postEllen.Lien@uib.no
 • Telefon+47 55 58 72 71+47 975 06 074
 • Besøksadresse
  Nygårdsgaten 5
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Universell utforming ved UiB

UiB vedtok «Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming ved UiB 2020-2023» i mars 2021. Økt satsing på inkluderende læringsmiljø og universell utforming er et område der UiB har klart uttrykte ambisjoner om en kvalitetsheving. Dette arbeidet påvirkes av reguleringer i form av lov og forskrift, av initiativer fra nasjonale instanser, som pådriverorganet Universell, av andre nasjonale, europeiske og internasjonale trender, og av lokale ambisjoner og initiativer. Universell utforming av læringsmiljøet, og individuell tilrettelegging i de tilfellene der det er behov for tilpasninger utover dette, påvirker læringsmiljøet positivt for alle studenter.  

For å styrke arbeidet med universell utforming og tilrettelegging ved UiB, ble UiB Universell etablert 1. februar 2022. Denne skal være en kompetanseenhet som skal ha en pådriverrolle når det gjelder å støtte og koordinere arbeidet på UiB med universell utforming på alle områder, og å skape et inkluderende læringsmiljø for studenter med ulike typer funksjonsnedsettelser. Det skal også arbeides aktivt med kompetanseheving av ansatte og UiBs internkultur innen dette fagfeltet.