Hjem
 • E-postDonald.Gullberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 63 32+47 928 04 941
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Molekylære mekanismer av celleadehsion

Gullberg laboratoriet har undersøkt integrin α11β1, som uttrykkes på delsett av normale fibroblaster og på karcinom-assosierte fibroblaster. Celler som mangler α11β1, viser forstyrret cellekollagen-interaksjoner, endret metalloproteinasesyntese og redusert celleproliferasjon. Store prosjekter innenfor gruppen tar sikte på å forstå hvilken rolle denne kollagenreseptoren og andre fibroblastinteginer har i løpet av helsen og sykdommen.

 • 2019. α11β1 integrin is induced in a subset of cancer- associated fibroblasts in desmoplastic tumor stroma and mediates in vitro cell migration. Cancers.
 • 2019. Toward understanding scarless skin wound healing and pathological scarring [version 1; peer review: 2 approved].
 • 2019. Stromal integrin α11 regulates PDGFR-β signaling and promotes breast cancer progression. Journal of Clinical Investigation. 4609-4628.
 • 2019. Integrin α11β1 is expressed in breast cancer stroma and associates with aggressive tumor phenotypes. The journal of pathology. Clinical research. 69-82.
 • 2019. Integrin alpha 11 cytoplasmic tail is required for FAK activation to initiate 3D cell invasion and ERK-mediated cell proliferation. Scientific Reports. 1-12.
 • 2019. Cancer-associated fibroblasts in desmoplastic tumors: emerging role of integrins. 1-16.
 • 2018. Selecting the correct cellular model for assessing of the biological response of collagen-based biomaterials. Acta Biomaterialia.
 • 2018. New developments on skin fibrosis - Essential signals emanating from the extracellular matrix for the control of myofibroblasts. 522-532.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

1990 Phd Medical Chemistry, Uppsala University

1990-1992 Post Doc, Molecular Biology Institute, University of California Los Angeles

1993-2003 Researcher, Uppsala University

2004- today Professor, Department of Biomedicine, UoB

Forskergrupper