Hjem
 • E-postelse.mundal@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Óðinn og hans ulydige valkyrjer. Religionsvidenskapeligt Tidsskrift. 356-370.
 • Vis forfatter(e) (2022). «A Woman Shall Be Punished for All Crimes Like a Man» Gendered Punishments in Nordic Medieval Legislation ca. 1100–ca. 1300. Historisk Tidsskrift (Norge). 299-324.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Relationship between Old and New Justice in Norwegian and Icelandic Laws in the Middle Ages. Historisk Tidsskrift (Norge). 286-298.
 • Vis forfatter(e) (2021). Old Norse Myths, Heroic Legends, and Folkelore. Sources for Old Norse Religion on the Move. FF communications. 613-632.
 • Vis forfatter(e) (2018). Tidseininga fimt, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka . Maal og Minne. 83-114.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sami Sieidis in a Nordic Context? Journal of Northern Studies. 11-20.
 • Vis forfatter(e) (2017). Når den “rette” teksten er rang. Tolkinga av tilnamnet til kongssonen Sigurd Rise. Scandinavian Philology. 248-260.
 • Vis forfatter(e) (2010). MEMORY OF THE PAST AND OLD NORSE IDENTITY. Later Medieval Europe. 463-472.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Relationship between Sami and Nordic Peoples Expressed in Terms of Family Associations. Journal of Northern Studies. 25-37.
 • Vis forfatter(e) (2009). Rekonstruksjonar av norrønne skaldedikt og andre rekonstruksjonar på usikkert grunnlag. Maal og Minne. 114-119.
 • Vis forfatter(e) (2006). Literacy - kva talar vi eigentleg om? Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok. 119-126.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sigurðr hrísi eller Sigurðr risi. Nordica Bergensia. 5-13.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mageplask i Mimes brønn. Nokre refleksjonar kring tverrfagleg forsking i tilknyting til Brit Solli: Seid, myter, sjamanisme og kjønn i vikingenes verden. Maal og Minne. 36-48.
 • Vis forfatter(e) (2002). Genealogiane i norrøne kjelder – ideologi og funksjon. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 57-64.
 • Vis forfatter(e) (2002). Children, Parents and Society as Reflected in Old Norse Sources. Nordica Bergensia. 175-191.
 • Vis forfatter(e) (2001). Om manndómr og meydómr. Språket som kjelde til synet på kvinne og mann. Nordica Bergensia. 103-125.
 • Vis forfatter(e) (2000). The Idea of the Good. Frands Herschend. The Idea of the Good in Late Iron Age Society. Collegium Medievale. 85-94.
 • Vis forfatter(e) (2000). The Idea of the Good. Frands Herschend. The Idea of the Good in Late Iron Age Society. Collegium Medievale. 85-94.
 • Vis forfatter(e) (2000). Medieval Arthurian Texts from Iceland, Norway and Sweden. Marianne Kalinke (ed), Norse Romance vol. I. The Tristan Legend; Norse Romance vol. II. The Knights of the Round Table. Collegium Medievale. 251-255.
 • Vis forfatter(e) (2000). Medieval Arthurian Texts from Iceland, Norway and Sweden. Marianne Kalinke (ed), Norse Romance vol. I. The Tristan Legend; Norse Romance vol. II. The Knights of the Round Table. Collegium Medievale. 251-255.
 • Vis forfatter(e) (2000). Margaret Clunies Ross. Prolonged Echoes: Old Norse Myths in Medieval Northern Society. Maal og Minne. 105-110.
 • Vis forfatter(e) (2000). Margaret Clunies Ross. Prolonged Echoes: Old Norse Myths in Medieval Northern Society. Maal og Minne. 105-110.
 • Vis forfatter(e) (2000). Jón Karl Helgason: The Rewriting of Njáls saga. Translation, Ideology and Icelandic Sagas. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 290-293.
 • Vis forfatter(e) (2000). Jón Karl Helgason: The Rewriting of Njáls saga. Translation, Ideology and Icelandic Sagas. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 290-293.
 • Vis forfatter(e) (2000). Bjarnar saga hítd�lakappa. Svak soge med interessante sider. Nordica Bergensia. 187-203.
 • Vis forfatter(e) (2000). Bjarnar saga hítdœlakappa. Svak soge med interessante sider. Nordica Bergensia. 187-203.
 • Vis forfatter(e) (1999). Den doble verknaden av kristninga for kvinnene i den norrøne kulturen. Kvinneforskning. 65-78.
 • Vis forfatter(e) (1998). Norsk litteratur i seinmellomalderen. Prismet. 217-226.
 • Vis forfatter(e) (1998). Framveksten av den islandske identiteten, dei norske røtene og forholdet til Noreg. Collegium Medievale. 7-29.
 • Vis forfatter(e) (1998). Androgyny as an image of chaos in Old Norse mythology. Maal og Minne. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (1997). Symbol og symbolhandlingar i sagalitteraturen. Working paper. 53-69.
 • Vis forfatter(e) (1997). Sjelsførestellingane i den heidne norrøne kulturen, i: Kropp og sjel i middelalderen. Onsdagskvelder i Bryggens museum. 7-30.
 • Vis forfatter(e) (1997). Midgardsormen og andre heidne vesen i kristen kontekst. Nordica Bergensia. 20-38.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kong Harald hårfagre og samejenta Snøfrid. Samefolket sin plass i den norske rikssamlingsmyten. Nordica Bergensia. 39-53.
 • Vis forfatter(e) (1996). Norrøn filologi innenfor norskfaget. Norskfaget fra førskole til forskning. 47-53.
 • Vis forfatter(e) (1996). Korleis påverka kristninga og kyrkja kjønnsrollemønstra. Religion och Bibel. 95-103.
 • Vis forfatter(e) (1996). Helgenkult og norske helgener. Collegium Medievale. 105-129.
 • Vis forfatter(e) (1995). Religiøs litteratur som kjelde. KULTs skriftserie. 10.
 • Vis forfatter(e) (1994). The position of women in Old Norse Society and the basis for their power. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 3-11.
 • Vis forfatter(e) (1994). #/Islendingab#/ok vurdert som bispestolskrønike, alv#/issm#/al. Forschung zur mittelalterlichen Kultur Scandinaviens. 63-72.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Kvinnelege forbrytarar og straff i nordiske mellomalderlover.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Saami people in Old Norse sources.
 • Vis forfatter(e) (2008). Rognvald Kali Kolsson: Orkneyinga saga's portrait of a good ruler.
 • Vis forfatter(e) (2008). Modes of authorship and types of text.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvítramannaland and other fictional islands in the sea.
 • Vis forfatter(e) (2007). Words for ‘wise’ and ‘wisdom’ in the Old Norse language.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Old Norse Saga Genres.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Christianization of the Saami People in the Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) (2007). Remnants of Old Norse Heathendom in Popular Religion in Christian Times.
 • Vis forfatter(e) (2007). Memory of the past and Old Norse identity.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kva funksjon har forteljinga om den mytiske fortida hjå Saxo og Snorri?
 • Vis forfatter(e) (2007). How did the arrival of writing influence the Old Norse oral culture?
 • Vis forfatter(e) (2007). Forholdet mellom samar og nordmenn i norrøne kjelder.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Treatment of the Supernatural and the Fantastic in Different Saga Genres.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Picture of the World in Old Norse Written Sources.
 • Vis forfatter(e) (2006). Relics of Old Norse Heathendom in popular Religion in Christian Times.
 • Vis forfatter(e) (2006). Orkneyinga saga: Its literary Form, Content and Origin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Licensed to insult: Goading women in Old Norse Society.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forboda mot heidendom og "trolldom" i norske lover i mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kong Håkon Magnussons rattarbot for Hålogaland av 1313.
 • Vis forfatter(e) (2005). King Magnus barelegg's adventures in the West.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bruken av sagalitteratur som kulturhistoriake kjelder – med særleg vekt på dei siste 30–40 åra.
 • Vis forfatter(e) (2004). Theories, explanatory models and terminology - aids and pitfalls in the research of Old Norse Mythology.
 • Vis forfatter(e) (2004). The View of Blood Vengeance in Medieval Norwegian Sources.
 • Vis forfatter(e) (2004). Some mythic motives and patterns in Voluspá.
 • Vis forfatter(e) (2004). Oral or scribal variations in Voluspá. A case study in Old Norse poetry.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norrøne genrar.
 • Vis forfatter(e) (2004). Med kva rett kan vi tale om ein norrøn renessanse?
 • Vis forfatter(e) (2003). Skaldedikt og eddadikt som kjelde til kristninga i Norden.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane?
 • Vis forfatter(e) (2003). Kontakt mellom nordisk og samisk kultur reflektert i norrøne mytar og religion.
 • Vis forfatter(e) (2003). Forskingshistoriske tilbakeblikk og prioriterte forskingsoppgåver.
 • Vis forfatter(e) (2003). Early literacy in the North in the light of oral culture.
 • Vis forfatter(e) (2002). Snorri's portrayals of women and their literary function.
 • Vis forfatter(e) (2001). Some thoughts about Færeyinga saga.
 • Vis forfatter(e) (2001). Genealogiane i norrøne kjelder. Ideologi og funksjon.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fornaldarsogene - vurderinga og vurderingskriteria.
 • Vis forfatter(e) (2000). Voluspå– Filologien som basis for teksttolking.
 • Vis forfatter(e) (2000). Coexistence of Saami and Norse culture � reflected in and interpreted by Old Norse myths.
 • Vis forfatter(e) (2000). Coexistence of Saami and Norse culture – reflected in and interpreted by Old Norse myths.
 • Vis forfatter(e) (1999). The saints of the Church and the saints of the people in medieval Norway.
 • Vis forfatter(e) (1999). Skaldekunsten � det biletskapande ordet.
 • Vis forfatter(e) (1999). Frå munnleg tradisjon til tekst i den norrøne kulturen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Dei norske røtene,forholdet til Noreg og den islandske identiteten.
 • Vis forfatter(e) (1994). Mytar og dikting.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kvinner som vitne i norske og islandske lover i mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) (1993). Snorre som forfattar - kjelde i forskinga.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Lucie Korecká: Wizards and Words. The Old Norse vocabulary of magic in a cultural context. European Journal of Scandinavian Studies. 374-378.
 • Vis forfatter(e) (2020). Carolyne Larrington, Judy Quinn, and Brittany Schorn (eds.), A Handbook to Eddic Poetry: Myths and Legends of Early Scandinavia. Speculum. 847-848.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ann-Marie Long, Iceland's Relationship with Norway c. 870–c. 1100. Memory, History and Identity. Journal of Northern Studies. 102-104.
 • Vis forfatter(e) (2019). [Melding av] Matthew Driscoll, Silvia Hufnagel, Philip Lavender og Beeke Stegmann (red.) The legendary legacy. Transmission and reception of the Fornaldarsögur Norðurlanda. The Viking Collection 24. Historisk Tidsskrift (Norge). 274-280.
 • Vis forfatter(e) (2019). [Melding av] Anatoly Liberman: The Saga Mind and the Beginnings of Icelandic Prose. Maal og Minne. 161-166.
 • Vis forfatter(e) (2018). [Melding av] Christof Seidler, Das Edda-Project der Brüder Grimm. Hintergrund, Analyse und Einordnung, München: Herbert Utz Verlag 2015. Journal of Northern Studies. 138-141.
 • Vis forfatter(e) (2015). Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason (red.) Eddukvæði I–II. Maal og Minne. 147-153.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ursula Dronke, The Poetic Edda, 3: Mythological Poems, 2. Speculum. 786-788.
 • Vis forfatter(e) (2011). Straubhaar, Sandra Ballif: Old Norse Women's Poetry. The Medieval Review. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Rikke Malmros: Vikingernes syn på militær og samfund. Historisk Tidsskrift (Danmark). 267-273.
 • Vis forfatter(e) (2009). Reflections on Old Norse Myths, red. Pernille Hermann, Jens Peter Schjødt og Rasmus Tranum Kristensen, Turnhout: Brepols, 2007, 176 s. Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok. 207-213.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kennedy, John: Translating the Sagas: Two Hundred Years of Challenge and Response. Medieval Review. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bokmelding: Ny vitskapleg utgåve av Geisli. Einar Skúlason`s Geisli. A critical Edition. Martin Chase (ed). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 325-328.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bokmelding av: Klaus von See, Beatrice la Farge, Wolfgang Gerhold, Debora Dusse, Ece Picard, Katja Schulz. Kommentar zu den Liedern der Edda Bd. 4: Heldenlieder. Collegium Medievale. 199-201.
 • Vis forfatter(e) (2005). Torfi H. Tulinius: Skáldi∂ í skriftinni – Snorri Sturluson og Egils saga. Maal og Minne. 199-204.
 • Vis forfatter(e) (2005). Book Discussion. Hanne Montclair: Lederskapsideologi på Island i det trettende århundret. En analyse av gavegivning, gjestebud og lederfremtoning i islandsk sagamateriale (doctoral thesis, Centre for Viking and Medieval Studies, University of Oslo, 2002, ISBN 82 7477 176 1). Scandinavian Journal of History. 326-331.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norske Diplom 1301-1310, Edited by Erik Simensen. Corpus Codicum Norwegicorum. Medii Aevi.Quarto Series X. Saga-book/Viking Society for Northern Research. 98-99.
 • Vis forfatter(e) (2003). Gudrún Nordal. Tools of Literacy: The Role of Skaldic Verse in Icelandic Textual Culture of the Twelfth and Thirteenth Centuries (bokmelding). Maal og Minne. 106-110.
 • Vis forfatter(e) (2002). Thor Heyerdahl og Per Lillieström. Jakten på Odin. På sporet av vår fortid. Maal og Minne. 98-109.
 • Vis forfatter(e) (2002). Pseudo-arkeologisk jakt på Odin. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 66-80.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Landslova av 1274. Rett, politikk og samfunn i norsk høgmellomalder. Dreyer Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) (2019). Moving Words in the Nordic Middle Ages: Tracing Literacies, Texts, and Verbal Communities. Brepols.
 • Vis forfatter(e) (2015). MEDIEVAL NORDIC LITERATURE IN ITS EUROPEAN CONTEXT. Dreyer Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) (2014). Riddarasögur. The Translation of European Court Culture in Medieval Scandinavia. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2013). Dating the Sagas. Reviews and Revisions. Museum Tusculanum Press.
 • Vis forfatter(e) (2012). Modes of Authorship in the Middle Ages. Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
 • Vis forfatter(e) (2010). Saxo og Snorre. Museum Tusculanums Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2010). Samer som ”de andra”, samer om ”de andra”: identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. Umeå universitet.
 • Vis forfatter(e) (2010). Along the oral-written continuum : types of texts, relations and their implications. Brepols.
 • Vis forfatter(e) (2008). Oral art forms and their passage into writing. Museum Tusculanums Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ting og tekst. Bryggens Museum.
 • Vis forfatter(e) (1997). Middelalderens symboler. Senter for europeiske kulturstudier.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). They too. Norm og praksis I behandlinga av kvinner i det norrøne samfunnet. Klassekampen. 16-20.
 • Vis forfatter(e) (2003). Vikingane kjende godt til samane. Daerpies Dierie.
 • Vis forfatter(e) (2003). Vikingane kjende godt til samane. Daerpies Dierie.
 • Vis forfatter(e) (2002). Vikingane kjende godt til samane. Daerpies Dierie. 2-3.
 • Vis forfatter(e) (2000). Nøkkel til islendingesagaene. Heimir Pálsson: Nøkkel til islendingesagaene. Norsklæreren. 59-61.
 • Vis forfatter(e) (2000). Nøkkel til islendingesagaene. Heimir Pálsson: Nøkkel til islendingesagaene. Norsklæreren. 59-61.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). Eyvind Fjeld Halvorsen 4/5 1922–19/3 2013. Arkiv för nordisk filologi. 179-181.
 • Vis forfatter(e) (2000). Snorres og Heyerdahls tidløse fantasier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (1998). Clunies Ross, margaret, Prolonged Echoes: Old Norse myths in Medieval Northern Society. Vol. 1: The Mythis. Parergon. 165-171.
 • Vis forfatter(e) (1997). Jenny Jochens. Women in Old Norse Society. Maal og Minne. 207-212.
 • Vis forfatter(e) (1996). Preben Meulengracht Sørensen: Fortælling og ære: Studier i islendingesagaene, Aarhus universitetsforlag, Aarhus 1993, 390 s. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 194-196.
 • Vis forfatter(e) (1994). Soga om Margreta (omsett frå norrønt). Norrøne tekster i utval. 266-276.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Kongemakt og ting. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sankta Sunniva og litterære heltinnetypar i norrøne verdslege genrar / St Sunniva and literary heroine types in Old Norse secular genres. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sagaliteratur. 56 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kva hadde kvinnene på tinget å gjere? Kvinneroller på tinget etter norske landskapslover og Landslova. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). I kva grad kan forholdet til Island ha påverka den norske lovgjevinga som fører fram til Landslova av 1274? 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Edda und Skaldendichtung. 70 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). From Oral to Written in Old Norse Culture: Questions of Genre, Contact, and Continuity. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). To what degree did written texts change oral performance? 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Reykholt and its Literary Environment in the First Half of the Thirteenth Century. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). II: 45 Origins. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Om øuktliki og hærliki. To kapittel om vanskapte born i Eldre Eidsivatingslov. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Avaldsnes and Kormt in Old Norse Written Sources. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). “At læra prest til kirkju”. Islandske prestar i ufridom. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Textuality and the Oral-Written Continuum in Old Norse Culture. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Creation of Identity in the Viking World. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). ‘Svá kona sem karlmaðr.’ Women in Old Norse Society. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Obscurities in Skaldic and Latin Poetry. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Bakgrunnen for kvinnesynet i den norrøne kulturen. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Dating of the Oldest Sagas about Early Icelanders. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sagaskrivarane og Bergen. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sagalitteraturen. 45 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Remnants of Old Norse Heathendom in Popular Religion in Christian Times. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Female Mourning Songs and Other Lost Oral Poetry in Pre-Christian Nordic Culture. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Edda- og skaldedilting. 61 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Relationship between Heathens and Christians in Scandinavia in the Time before Christiansation. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Growth of Consciousness of Fiction in Old Norse Culture. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norrøn mytologi. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Friðþjófs saga ins frœkna. The connection between the character of the hero and heroine and their success in life. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kva funksjon har forteljinga om den mytiske fortida hjå Saxo og Snorre? 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forholdet mellom samar og nordmenn i norrøne kjelder. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ynglinga saga og genreproblematikken. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Oral or Scribal Variation in Voluspá. A Case Study in Old Norse Poetry. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Introduction. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sagaliteratur. 50 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kristninga av samane i lærebøker og faglitteratur – og kva kjeldene frå mellomalderen seier. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Theories, explanatory models and terminology. Possibilities and problems in research on Old Norse mythology. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Treatment of the Supernatural and the Fantastic in Different Saga Genres.
 • Vis forfatter(e) (2006). Innleiing. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Inngangur. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kvinnesynet til Sighvatr skáld. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fornaldarsogene – vurderinga og vurderingskriteria. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Erkebispesetet i Nidaros – arnestad og verkstad for olavslitteraturen. -352 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Voluspá – skaping, kvinner og kaos. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kvinnenamn og kvinnesyn i den norrøne kulturen. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Austr sat in aldna... Giantesses and female powers in Voluspá. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). The Double Impact of Christianization for Women in Old Norse Culture. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Skaping og undergang i V*luspá. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Holdninga til erotikk i norrøn dikting. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kåre Lundens forhold til sagakvinnene � eit kjærleikshat? 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Korleis påverka kristninga og kyrkja kjønnsrollemønstra? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Korleis påverka kristninga og kyrkja kjønnsrollemønstra? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Introducción [til Saga de los Habitantes de Eyr]. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Introducción [til Saga de los Habitantes de Eyr]. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Den latinspråklege historieskrivinga og den norrøne tradisjonen: ulike teknikkar og ulike krav. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Vurderinga av norrøn litteratur gjennom tidene. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kvinnesynet og forståinga av biologisk arv i den norrøne kulturen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Eyvind Finnsson Skaldaspiller - liv og dikting. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Legender, helgenkult og misjonsstrategi i kristningstida. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Introduction. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Heiden kult som kan knytast til holer og hellerar. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Var Håvamål kjent i Bergen på 1500-talet? Frejas psalter-festskrift til Jonna Louis-Jensen den 21.oktober 1996.
 • Vis forfatter(e) (1996). The perception of the Saamis and their religion in Old Norse sources. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Islendingesoge, forfattarane og samtida - Rammetekst. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Sagarealismen. -12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Kristusframstillinga i den tidlege norrøne diktinga. -13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Den tidlige norrøne diktinga som kjelde til møtet mellom heidendom og kristendom. -13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Women and Old Norse narrative. 17 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). [Review of] Christof Seidler, Das Edda-Projekt der Brüder Grimm. Hintergrund, Analyse und Einordnung, München: Herbert Utz Verlag, 2015. Journal of Northern Studies. 138-141.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2014). Minnetale over Professor Dr. Philos. Eyvind Fjeld Halvorsen. 136-142. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Årbok 2013. Novus Forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.