Hjem
 • E-postembla.aae@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 60
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Forskingsinteressene mine omfattar dei sosiale og spirituelle apektene av det daglege livet i mellomalderen, og dessutan folk si befatning med skriftrelaterte prossesser som manuskript- og diplomproduksjon i religiøse kontekstar gjennom mellomalderen.

Gjennom doktorgradsprosjektet mitt undersøker eg sjelegavebrevspraksisen slik den oppstod innanfor bispedømma Nidaros, Hamar, Oslo, Stavanger, og Bergen i løpet av perioden c. 1200 til 1537. Målet med prosjektet er i hovudsak å undersøke korleis sjølve praksisen verka, men óg korleis praksisen vart dokumentert, og korleis denne dokumentasjonen vart bevart gjennom den katolske perioden i norsk mellomalder.

Utvalgte publikasjoner
 • Aae, Embla. 2021. Elucidating Charter Practice and Administrative Literacy in Four Works by Einarr Hafliðason. Chapter 15, sider 225-259. I:
  • Harðarson, Gunnar; Johansson, Karl G. 2021. Dominican Resonances in Medieval Iceland: The Legacy of Bishop Jón Halldórsson of Skálholt. Brill Academic Publishers. 337 sider. ISBN: 9789004448797.
 • Aae, Embla; Pouls, Nick; Tiemann, Juliane. 2021. 'Reduce, Reuse, Recycle. Das Schicksal der Handschrift Bergen, UB, MS 1550.5'. Maniculae: Beiträge zur Überlieferungsforschung mittelalterlicher Texte. 2: 1-5. doi: 10.21248/maniculae.9

HIS113: Temaansvarlig for Tema 1 - Death and the Afterlife in Medieval Scandinavia, c. 1000 - 1500.

HIS250: Veiledning innenfor temaer knyttet til ovennevnte.

Aae, Embla. "Elucidating Charter Practice and Administrative Literacy in Four Works by Einarr Hafliðason". In Dominican Resonances in Medieval Iceland: The Legacy of Bishop Jón Halldórsson of Skálholt, edited by Gunnar Harðarson and Karl G. Johansson. The Northern World. Leiden: Brill, 2021. https://doi.org/10.1163/9789004465510

Aae, Embla, Nick Pouls, og Juliane Tiemann. 2021. „Reduce, Reuse, Recycle : Das Schicksal Der Handschrift Bergen, UB, MS 1550.5“. Maniculae 2 (Mars):1-5. https://doi.org/10.21248/maniculae.9.

Twitter