Hjem
Emil Perrons bilde
Foto:
Privat

Emil Perron

Stipendiat
 • E-postemil.perron@uib.no
 • Telefon+47 55 58 26 21
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mitt prosjekt som doktorgradsstipendiat undersøker naturbegrepet i den franske 1500-tallsfilosofen og -humanisten Michel de Montaignes Essais, og hvordan dette begrepet kan informere oss i dag. 

Prosjekttittel: « Un écohumanisme pour l'Anthropocène : Une enquête du XXIe siècle sur la notion de « nature » dans les Essais de Michel de Montaigne » 

Forskningsgrupper og -prosjekter 

 • Medlem av forskningsgruppen LINGCLIM (language, climate and lifestyle). 

 • Medlem i forskergruppen Miljøhumaniora

 • Tidligere vitenskapelig assistent til forskningsprosjektet CLIMLIFE 

Stipend

Annet 

 

Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). Living with climate change Report from the CLIMLIFE project 2023 . .
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Eldre og unge er enige om å leve klima­vennlig, men ikke om hvem som er best. Forskersonen.no.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Akademisk rapport 

10.2022 “RAPPORT - CLIMLIFE-undersøkelse om eldres (65+) perspektiv på klima og levemåte”. Kjersti Fløttum og Emil Perron. Bergen: Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. URL: https://www.uib.no/en/rg/lingclim/139228/climlife.

Annet 

12.2.2024 "Fotball på fransk: Når språkkunnskap åpner døren til SK Branns internasjonale eventyr", Studvest, URL: https://www.studvest.no/debatt/studer-sprak-og-opplev-magi-1/146495 

12.6.2023 “Pensjonsreformen i Frankrike: Leve for å arbeide, eller arbeide for å leve?”, Agenda Magasin, URL: https://agendamagasin.no/debatt/a-leve-for-a-arbeide/.  

12.2022 “Intervju med Pascaline Lécorché om valgene i Frankrike i 2022”, Tidsskriftet Røyst, URL: https://www.royst.no/post/intervju-med-pascaline-lécorché-om-valgene-i-frankrike-i-2022

21.11.2022 “Eldre og unge er enige om å leve klima­vennlig, men ikke om hvem som er best”, Forskersonen, Kjersti Fløttum og Emil Perron, 21 November 2022, URL: https://forskersonen.no/klima-klimatiltak-meninger/eldre-og-unge-er-enige-om-a-leve-klimavennlig-men-ikke-om-hvem-som-er-best/2111443.

10.2022 “Hele verdens rendez-vous i Haiti: Om litteratur, politikk og jordskjelv”, Tidsskriftet Røyst, #19-20 Latin-Amerika, s. 10-18. 

4.2022 “Den franske venstresidens hule hologrammer: Fortidens fremtidsspøkelser i vår samtids bugnende tåke”, Tidsskriftet Røyst, URL: https://www.royst.no/post/den-franske-venstresidens-hule-hologrammer

4.2022 “Gjengangere: om det franske presidentvalget”, Tidsskriftet Røyst, #18 Kunst og kapital, URL: https://www.royst.no/post/gjengangere

11.2021 Bokomtale: Civilizations, av Laurent Binet. “Å bygge sivilisasjon: En speilvending av den vestlige historien om Den nye verden, eller en kontrafaktisk øvelse i simulert historiefortelling”, Tidsskriftet Røyst, #17 Vi er lei, Bergen. s. 60-63. 

11.2021 “Fantasifortellinger for det 21. århundre: Fabuleringer om kollektiv psyke og filosofiske åpninger i antropocen”, Tidsskriftet Røyst, #17 Vi er lei, Bergen. s. 40-51. URL: https://www.royst.no/post/fantasifortellinger-for-det-21-århundre-fabuleringer-om-kollektiv-psyke-og-filosofiske-åpninger-i

21.12.2020 “Mesterbrev: A Philosophy for the Anthropocene: Climatic Virtue Ethics, or a Proposal for a Virtue Ethical Account of Life in a World of Global, Anthropogenic Climate Change”, Filosofisk supplement (16. årgang), Oslo. s. 80-82.

21.12.2020 “Michel Onfray: Frankrikes filosofiske Lucky Luke i ville Vest-Europa”, Tidsskriftet Røyst, URL: https://www.royst.no/post/michel-onfray-frankrikes-filosofiske-lucky-luke-i-ville-vest-europa.Oversettelse 


10.2022 “Oversettelse av Jacques Roumains "Folket og Eliten"” (oversettelse fra fransk til norsk), Tidsskriftet Røyst, #19-20 Latin-Amerika, s. 19-21. 

Titre du projet de thèse :

« Un écohumanisme pour l'Anthropocène : Une enquête du XXIe siècle sur la notion de « nature » dans les Essais de Michel de Montaigne » 

Jeg er videreutdannet filosofisk praktiker i regi av Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP).

Hva er filosofisk praksis? 
"Filosofisk praksis er en gryende profesjon der universitetsutdannede filosofer har spesialisert seg på å samtale med ikke-filosofer, det vil si med folk flest. 

Filosofisk praksis benytter dialogen som metode. En filosofisk praktiker følger Sokrates' eksempel ved å stille tankevekkende spørsmål fremfor å gi lærde svar. Gjennom samtaler som tar utgangspunkt i dagligdagse, personlige anliggender, fremmer praktikeren filosofisk refleksjon.

​I en travel hverdag kan det være lurt å stanse opp og reflektere over eget liv og virksomhet. Ved å oppdage det filosofiske i det hverdagslige, og det hverdagslige i det filosofiske, ser vi oss selv og vår virksomhet i et større perspektiv. Det er personlig givende og kan være svært nyttig." https://www.nsfp.no/. 


Erfaring som filosofisk praktiker 
Som filosofisk praktiker har jeg bred erfaring med å lede samtaler, både én-til-én-samtaler og gruppesamtaler for blant annet privatpersoner, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen, Human-Etisk Forbund, Bergen kommune, Tekstallmenningen, Tidsskriftet Røyst og andre. 

Hovedsakelig består min utdannelse av en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen (med fokus på klimaetikk), samt en mastergrad i menneskerettigheter og demokratisering fra EIUC (Venezia, Italia). Tidligere har jeg blant annet arbeidet som daglig leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen. 

Jeg verdsetter undring, den gode samtalen, og er opptatt av individets utfoldelse i et meningsfylt fellesskap, mangfold, kunst og kultur, og menneskets relasjon til miljø og natur – blant mye annet.

Kontakt meg gjerne (emil.perron@uib.no) dersom du er interessert i følgende: 
Jeg tilbyr både fysiske og digitale én-til-én-samtaler, ledelse av gruppedialoger, dialogkaféer, filosofikaféer, dødskaféer, sokratisk dialog, tros- og livssynsdialog og filosofiske spaserturer på norsk, fransk og engelsk. 
Du finner min profil på NSFPs nettsider her.