Hjem
Emil Perrons bilde
Foto:
Privat

Emil Perron

Stipendiat
 • E-postemil.perron@uib.no
 • Telefon+47 55 58 26 21
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mitt prosjekt som doktorgradsstipendiat undersøker naturbegrepet i den franske 1500-tallsfilosofen og -humanisten Michel de Montaignes Essais, og hvordan dette begrepet kan informere oss i dag. 

Prosjekttittel: « Un écohumanisme pour l'Anthropocène : Une enquête du XXIe siècle sur la notion de « nature » dans les Essais de Michel de Montaigne » 

Forskningsgrupper og -prosjekter 

 • Medlem av forskningsgruppen LINGCLIM (language, climate and lifestyle). 

 • Tidligere vitenskapelig assistent til forskningsprosjektet CLIMLIFE 

Annet 

 

Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). Living with climate change Report from the CLIMLIFE project 2023 . .
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Eldre og unge er enige om å leve klima­vennlig, men ikke om hvem som er best. Forskersonen.no.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Titre du projet de thèse :

« Un écohumanisme pour l'Anthropocène : Une enquête du XXIe siècle sur la notion de « nature » dans les Essais de Michel de Montaigne » 

Jeg er videreutdannet filosofisk praktiker i regi av Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP).

Hva er filosofisk praksis? 
"Filosofisk praksis er en gryende profesjon der universitetsutdannede filosofer har spesialisert seg på å samtale med ikke-filosofer, det vil si med folk flest. 

Filosofisk praksis benytter dialogen som metode. En filosofisk praktiker følger Sokrates' eksempel ved å stille tankevekkende spørsmål fremfor å gi lærde svar. Gjennom samtaler som tar utgangspunkt i dagligdagse, personlige anliggender, fremmer praktikeren filosofisk refleksjon.

​I en travel hverdag kan det være lurt å stanse opp og reflektere over eget liv og virksomhet. Ved å oppdage det filosofiske i det hverdagslige, og det hverdagslige i det filosofiske, ser vi oss selv og vår virksomhet i et større perspektiv. Det er personlig givende og kan være svært nyttig." https://www.nsfp.no/. 


Erfaring som filosofisk praktiker 
Som filosofisk praktiker har jeg bred erfaring med å lede samtaler, både én-til-én-samtaler og gruppesamtaler for blant annet privatpersoner, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen, Human-Etisk Forbund, Bergen kommune, Tekstallmenningen, Tidsskriftet Røyst og andre. 

Hovedsakelig består min utdannelse av en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen (med fokus på klimaetikk), samt en mastergrad i menneskerettigheter og demokratisering fra EIUC (Venezia, Italia). Tidligere har jeg blant annet arbeidet som daglig leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen. 

Jeg verdsetter undring, den gode samtalen, og er opptatt av individets utfoldelse i et meningsfylt fellesskap, mangfold, kunst og kultur, og menneskets relasjon til miljø og natur – blant mye annet.

Kontakt meg gjerne (emil.perron@uib.no) dersom du er interessert i følgende: 
Jeg tilbyr både fysiske og digitale én-til-én-samtaler, ledelse av gruppedialoger, dialogkaféer, filosofikaféer, dødskaféer, sokratisk dialog, tros- og livssynsdialog og filosofiske spaserturer på norsk, fransk og engelsk. 
Du finner min profil på NSFPs nettsider her.