Hjem
Emilie Randebergs bilde

Emilie Randeberg

Seniorrådgiver, Studieleder
 • E-postEmilie.Randeberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 96
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
  Rom 
  3A11f - 3106
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Studieleder, Institutt for geovitenskap

 • Koordinator for masterprogrammet i geovitenskap
  • Rekruttering av nye studenter
  • Mottak av nye masterstudenter
  • Informasjon til nye og etablerte masterstudenter
  • Studieveiledning på masternivå
  • Opptak og oppfølging av internasjonale studenter (INTGRAD/EU)
    
 • Sektretær i programstyret ved Institutt for geovitenskap
 • Emneadministrasjon ved Institutt for geovitenskap, inkl. undervisningsbudsjett
 • Allokering av undervisningsassistenter og ressurser i undervisningen
 • Etter- og videreutdanning (EVU - UiB Videre)
 • PPU

Master of Science: Mastergrad i geovitenskap, retning kvartærgeologi og paleoklima