Hjem
Emma Jane Lords bilde

Emma Jane Lord

Stipendiat
 • E-postEmma.Lord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 14
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Emma Jane Lord er doktorgradskandidat ved Senter for vitskapsteori ved Universitetet i Bergen, Noreg. Ho har nyleg gjennomført feltarbeid om dei samfunnsmessige konsekvensane av utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk i Vest-Tanzania. For tida analyserer ho resultata sine på bakgrunn av spørsmål rundt ulike aspekt av rettferd (økonomisk distribusjon av fordelar, anerkjenning av samfunnsgrupper og prosedyrer rundt deltaking og representasjon); om og korleis ein kan utarbeide ansvarlegheitsmekanismar for internasjonal lovgjeving og politikk med tanke på utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk. Denne forskinga på avskogingsprosessar og styring er tverrfagleg og relatert til konseptet miljørettferd innanfor politisk økologi.

Emma har lenge interessert seg for tropisk avskoging. Ho er også interessert i dei menneskelege aspekta tilknytt arealendringar; inkludert tvungne utkastingar innanfor den tropiske naturvernindustrien og intern fordriving i Colombia.

Kapittelet hennar Displacement Power and REDD+: A Forest History of Carbonized Exclusion blei publisert i boka Global Forest Governance and Climate Change av Palgrave Macmillian i 2018. Dette introduserer lesaren til uretten som oppstår grunna globale maktforskjellar i utsleppsreduksjon og klimakvoter relatert til skogbruk, noko som kjem til å bli nærmare granska i doktoravhandlinga hennar.

Presentasjon av ph.d.-artikkel: Land tenure and the REDD+ paradox: How value grabbing recentralized forest governance in West Tanzania. Institute of Development Studies, Brighton (Zoom, opptak av presentasjonen er tilgjengeleg via lenka), 15.06.2022

Debattinnlegg: Vaksinemotstand i Tanzania kastar lys på Afrikas vaksineutfordringar. Bistandsaktuelt, 17.03.2022

Bloggpost: Who can say? Reflections on the unknown in Valle de Cauca, Colombia på plattformen Undisciplined Environments. 02.03.2017

 • Vis forfatter(e) (2019). Mahua for Jharkhand’s Ho? An accountability analysis of minor forest product governance.
 • Vis forfatter(e) (2018). Displacement, Power and REDD+: A Forest History of Carbonized Exclusion. 29 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.