Hjem
Emma Louise Malongo Wolukau-Wanambwas bilde

Emma Louise Malongo Wolukau-Wanambwa

Stipendiat

Emma Wolukau-Wanambwa er tilsatt i stipendiatstilling ved avdeling kunst fra 01.10.15 Under opptaket til Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid i 2015 ble Emma Wolukau-Wanambwa tatt opp som KHiB-stipendiat med prosjektet ”Colonial Exhibition”. Stipendprogrammet var da en parallell til doktorgraden ved universitetene. Wolukau-Wanambwa undersøker i sitt virke kolonialismens praksis for anvendelse av representasjon, noe som har gjort henne oppmerksom på hvor sentral representasjon i seg selv er innen kolonidiskursen. I et bredt spekter av kontekster og disiplinære rammeverk er trangen til å vise avdekket som en fundamental del i etableringen av posisjoner og opprettholdelsen av koloniale maktrelasjoner, og koloniseringen av det fysiske rommet. Hun mistenker at en sentral årsak til hvorfor avkoloniseringsprosjektet forblir ufullstendig er fordi hegemoniske epistemologiske strukturer - Måter å se og erkjenne verden på - ble etablert i kolonial kontekst, og dermed ikke har undergått substansiell reevaluering siden.

Annen presentasjon
  • Vis forfatter(e) (2021). ROM studio.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.