Hjem
Endre Brunstads bilde

Endre Brunstad

Professor, nordisk fagdidaktikk/språk
 • E-postEndre.Brunstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 83 99+47 926 60 175
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Norsk/nordisk fagdidaktikk
Sosiolingvistikk
Språkhistorie
Språknormering
Nynorsk språk

- Fagdidaktisk kurs i integrert lektorutdanning
- Fagdidaktiske kurs i eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (1. og 2. semester)
- Kurs i erfaringsbasert master i undervisning (fagdidaktikk og fellesemne)

Bøker
 • Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre. 2019. Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk. 149 sider. ISBN: 978-82-02-64635-6.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 sider. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Sandøy, Helge; Hagen, Jon Erik; Brunstad, Endre; Tenfjord, Kari. 2004. Den fleirspråklege utfordringa. Nova Science Publishers, Inc.. 136 sider. ISBN: 82-7099-387-5.
 • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi Benedicte; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. 237 sider. ISBN: 82-7661-178-8.
Tidsskriftartikler
 • Bugge, Edit; Brunstad, Endre; Ims, Ingunn Indrebø. 2014. Pene piker sier ikke døvetolk. Språknytt.
 • Brunstad, Endre. 2012. Forsking til politisk bruk. Forskerforum. 44.
 • Brunstad, Endre. 2012. Vil løfte Nordisk. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 19: 48-51.
 • Brunstad, Endre. 2012. Kvifor er mangfald eit problem? Bergens Tidende. Publisert 2012-01-28.
 • Brunstad, Endre. 2012. Forskingsetikk og språkpolitikk. Avisa Nordland. Publisert 2012-10-13.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Heming. 2012. Misvisande om norskfaget. Dagavisen Nordlys. Publisert 2012-10-02.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Heming. 2012. Det heilskaplege norskfaget. Bergens Tidende. Publisert 2012-10-20.
 • Brunstad, Endre. 2010. Kunnskapskrav som diskriminering. Dag og Tid. Publisert 2010-06-04.
 • Smith, Kari; Sveen, Hans Knut; Brunstad, Endre. 2009. Lærerutdanning ved universitetene. Lektorbladet. 2. 13-15.
 • Brunstad, Endre. 2007. Catharina Nyström Höög: Teamwork? NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 1. 124-131.
 • Brunstad, Endre. 2007. Utfordringar for nynorsken. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 14: 26-27.
 • Brunstad, Endre. 2007. Norsk Ordbok bd. VI. Norsk Tidend. 3. 1 sider.
 • Brunstad, Endre. 2007. Ein fåfengd strid. Bergens Tidende. 11-11. Publisert 2007-10-14.
 • Brunstad, Endre. 2006. Frå Bronx til Hovdebygda. Hipphopp – global kultur med lokalt nedslagsfelt. Syn og Segn. 112: 4-11.
 • Brunstad, Endre. 2005. Nynorsk i Dagbladet og VG. Norsk Tidend. 2. 2-2.
 • Brunstad, Endre. 2005. Det internasjonale ved nynorsken. LNK-avisa. 1. 1 sider.
 • Brunstad, Endre. 2005. Ei ekkel bok. "Ut med språket" av Finn-Erik Vinje. Norsk Tidend. 5. 22-23.
 • Brunstad, Endre. 2005. Kjærleiken til målet. Klassekampen. 3-3. Publisert 2005-02-14.
 • Brunstad, Endre. 2005. Språkleg mangfald. Norsk Tidend. 1. 1 sider.
 • Brunstad, Endre. 2005. Provinsiell målstrid? Dagbladet. Publisert 2005-01-22.
 • Brunstad, Endre. 2004. Fleirtal for å ta bort nynorsken i Oslo-skulen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 13. Publisert 2004-01-13.
 • Brunstad, Endre. 2004. Styrk sidemålet! Adresseavisen. 17-17. Publisert 2004-03-20.
 • Brunstad, Endre. 2004. Carl I. Hagen � sidemålsvenn og dialektvenn. Dagbladet. 43. Publisert 2004-01-25.
 • Brunstad, Endre. 2004. Nynorsken i Oslo. Dagsavisen. 26. Publisert 2004-01-14.
 • Brunstad, Endre. 2004. Kampen mot sidemålet. Bergens Tidende. Publisert 2004-01-22.
 • Brunstad, Endre. 2004. Nynorsken har det bra. Dagbladet. 49-49. Publisert 2004-12-29.
 • Brunstad, Endre. 2004. Fienden. Norsk Tidend. 4. 1-1.
 • Brunstad, Endre. 2004. Nye vegval. Norsk Tidend. 5. 1-1.
 • Brunstad, Endre. 2004. Er målstriden over? Klassekampen. 9-9. Publisert 2004-11-24.
 • Brunstad, Endre. 2004. Brandal og målrørsla. Klassekampen. Publisert 2004-12-04.
 • Brunstad, Endre. 2004. Kulturkamp for målet. Bergens Tidende. 28-28. Publisert 2004-05-28.
 • Brunstad, Endre. 2004. Sidemålet i Oslo. Klassekampen. Publisert 2004-02-23.
 • Brunstad, Endre. 2004. Sidemålet nok ein gong. Dag og Tid. 43. 1 sider.
 • Brunstad, Endre. 2004. Nynorsk i Oslo-avisene. Dagbladet. 47-47. Publisert 2004-06-05.
 • Brunstad, Endre. 2004. Fleirtal for å ta bort nynorsken i Oslo-skulen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 13-13. Publisert 2004-01-13.
 • Brunstad, Endre. 2004. Nynorsken i Oslo. Dagsavisen. 26-26. Publisert 2004-01-14.
 • Brunstad, Endre. 2004. Kampen mot sidemålet. Bergens Tidende. Publisert 2004-01-22.
 • Brunstad, Endre. 2004. Carl I. Hagen – sidemålsvenn og dialektvenn. Dagbladet. 43-43. Publisert 2004-01-25.
 • Brunstad, Endre. 2004. Målstrid og synleggjering av nynorsken. Norsk Tidend. 1. 1-1.
 • Brunstad, Endre. 2004. Stå på. Norsk Tidend. 2. 1-1.
 • Brunstad, Endre. 2004. Alt heng saman med alt. Norsk Tidend. 3. 1-1.
 • Brunstad, Endre. 2003. Svar frå doktoranden. Maal og Minne. 1. 71-80.
 • Brunstad, Endre. 2003. Oslo - byen med den store navlen. Bergens Tidende. 23-23. Publisert 2003-11-14.
 • Brunstad, Endre. 2003. Standard language and linguistic purism. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 17: 52-70.
 • Brunstad, Endre. 2003. Det språklege mangfaldet. Dagsavisen. 25-25. Publisert 2003-10-23.
 • Brunstad, Endre. 2003. Ei folkerørsle. Norsk Tidend. 4. 2-2.
 • Brunstad, Endre. 2003. Lyst og vilje. Norsk Tidend. 3. 2-2.
 • Brunstad, Endre. 2003. Oslo og kampanjen mot nynorsk. Bergens Tidende. 20-20. Publisert 2003-01-12.
 • Brunstad, Endre. 2003. Oslo er faktisk hovudstaden i Noreg, Oslo Byes Vel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 30-30. Publisert 2003-10-07.
 • Brunstad, Endre. 2003. Den synlege nynorsken. Dagsavisen. 3-3. Publisert 2003-11-06.
 • Brunstad, Endre. 2003. Sidemålet som ressurs. Dagbladet. Publisert 2003-11-28.
 • Brunstad, Endre. 2003. Oslo Byes Vel og sidemålet. Dagbladet. 37-37. Publisert 2003-10-10.
 • Brunstad, Endre. 2003. Høgre og sidemålet. Bergens Tidende. 26-26. Publisert 2003-06-05.
 • Brunstad, Endre. 2003. FrP, sidemålet og det norske. Bergens Tidende. 16-16. Publisert 2003-06-30.
 • Brunstad, Endre. 2003. Nynorsken i Åsane. Bergens Tidende. 21-21. Publisert 2003-06-16.
 • Brunstad, Endre. 2003. Kan nynorskfolk lite på Høgre? Bergens Tidende. 30-30. Publisert 2003-05-31.
 • Brunstad, Endre. 2003. Kvifor hatar Oslo nynorsken? Dag og Tid. 22-23. Publisert 2003-09-13.
 • Brunstad, Endre. 2003. Sidemålet. Norsk Tidend. 5. 2-2.
 • Brunstad, Endre. 2002. Den nye nasjonalkulturen. Refleksjonar kring "Norsk nasjonalkultur" av Bjarne Hodne. Norsklæreren. 26: 59-63.
 • Brunstad, Endre. 2002. Islandsk purisme etter 1945. Nordica Bergensia. 26. 69-93.
 • Brunstad, Endre. 2002. Engelsk ovanfrå og nedanfrå. Refleksjonar kring Bent Preislers bok "Danskerne og det engelske sprog". Nordica Bergensia. 26. 95-108.
 • Brunstad, Endre. 2002. Då ein privatiserte normeringa. Dag og Tid. 3. Publisert 2002-05-25.
 • Brunstad, Endre. 2002. Stille gravferd for samnorsken. Dag og Tid. Publisert 2002-11-16.
 • Brunstad, Endre. 2002. Nordisk purisme. Språknytt. 30: 10-14.
 • Brunstad, Endre. 2000. Dansk purisme mot engelsk? Nordica Bergensia. 22. 69-93.
 • Brunstad, Endre. 2000. Det europeiske ved Bergen. Bergens Tidende. Publisert 2000-07-29.
 • Brunstad, Endre. 2000. Det europeiske ved Bergen. Bergens Tidende. Publisert 2000-07-29.
 • Brunstad, Endre. 2000. Språkstrid og språkleg mangfald i Europa. Språknytt. 28: 5-8.
 • Brunstad, Endre. 2000. Språkstrid og språkleg mangfald i Europa. Språknytt. 28: 5-8.
 • Brunstad, Endre. 2000. Alltid fleire normer. Refleksjonar kring språknormomgrepet og talemålsgranskinga. Målbryting. 4. 115-128.
 • Brunstad, Endre. 2000. Ord og uttrykk i Sykkylven. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 6. 103-106.
 • Brunstad, Endre. 2000. Alltid fleire normer. Refleksjonar kring språknormomgrepet og talemålsgranskinga. Målbryting. 4. 115-128.
 • Brunstad, Endre. 2000. Ord og uttrykk i Sykkylven. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 6. 103-106.
 • Brunstad, Endre. 2000. Dansk purisme mot engelsk? Nordica Bergensia. 22. 69-93.
 • Brunstad, Endre. 1999. Språk er strid. Vagant. 11: 74-79.
 • Brunstad, Endre. 1998. Svart engelsk. Syn og Segn. 104: 314-321.
 • Brunstad, Endre. 1997. Nordens språk (bokmelding). Syn og Segn. 103: 373-376.
 • Brunstad, Endre. 1996. Færøysk og frisisk målreising. Språknytt. 1. 35-37. Publisert 1996-03-15.
 • Brunstad, Endre. 1995. Eitt sindur um starseting av nynorskum, fr#/isiskum og føroyskum skriftm#/ali #/i 19. øld. Málting. 14: 12.
Rapporter/avhandlinger
 • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint : om purisme i dei nordiske språka. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. 15. Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, Volda. 237 sider.
 • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint : om purisme i dei nordiske språka. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. 15. Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, Volda. 237 sider.
 • Brunstad, Endre. 2001. Det reine språket. Om purisme i dansk, svensk, færøysk og norsk. 449 sider.
 • Brunstad, Endre. 1997. Purisme og nasjonalisme. Norsk språkråds skrifter. 4. Norsk språkråd. 8 sider.
 • Brunstad, Endre. 1995. Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi. Om nynorsk, frisisk og færøysk målreising. KULTs skriftserie. 36. Noregs forskingsråd. 255 sider.
Bokkapitler
 • Brunstad, Endre; Helset, Stig Jarle. 2019. Utfordringar og moglegheiter for skriftkulturforskinga. 1, sider 9-19. I:
  • Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre. 2019. Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk. 149 sider. ISBN: 978-82-02-64635-6.
 • Brunstad, Endre. 2018. Kan sidemålet fremje djupnelæring? Prinsipielle og teoretiske perspektiv på toskriftsopplæringa. Artikkel, sider 129-156. I:
  • Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2018. Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget. 212 sider. ISBN: 9788252195613.
 • Brunstad, Endre. 2017. Nynorsk under press. Folkerøystingar om opplæringsspråk i bergensområdet på 2000-talet. Kapittel, sider 63-81. I:
  • Hansen, Zakaris Svabo; Johansen, Anfinnur; Petersen, Hjalmar P.; Reinert, Lena. 2017. Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn. 451 sider. ISBN: 978-99918-65-80-5.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2014. Introduksjon. Introduksjon, sider 9-30. I:
  • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 sider. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Brunstad, Endre. 2011. Arkaismar i nynorsken. Artikkel, sider 137-160. I:
  • Jenstad, Tor Erik; Vikør, Lars Sigurdsson. 2011. Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. 224 sider. ISBN: 9788251926874.
 • Brunstad, Endre. 2011. Kva om Ivar Aasen tok med islandsk og færøysk? Faktisk og kontrafaktisk språkhistorie. Kapittel, sider 277-296. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 sider. ISBN: 978-99918-65-36-2.
 • Brunstad, Endre; Røyneland, Unn; Opsahl, Toril. 2010. Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural and Urban Norway. 8, sider 223-255. I:
  • Terkourafi, Marina. 2010. Languages of Global Hip Hop. Continuum. 352 sider. ISBN: 9780826431608.
 • Brunstad, Endre. 2009. Kva er god nynorsk språkføring? Kapittel, sider 91-108. I:
  • Omdal, Helge; Røsstad, Rune. 2009. Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. 299 sider. ISBN: 978-82-7099-518-9.
 • Brunstad, Endre. 2008. Nordiske språk og språk i Norden. Kapittel om nordiske språk og ulike språk i Norden, sider 325-343. I:
  • Dillevig, Stein. 2008. Netttopp norsk. Påbygging til generell studiekompetanse. Aschehoug & Co. 356 sider. ISBN: 978-82-03-33697-3.
 • Brunstad, Endre. 2007. Språkverdiar. Kapittel, sider 33-41. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. 260 sider. ISBN: 978-82-7099-456-4.
 • Brunstad, Endre. 2006. Globalisering og språkleg mangfald. Kapittel, sider 40-72. I:
  • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-449-6.
 • Brunstad, Endre. 2005. Identitet og purisme i ein hipphopp-diskusjon. Kapittel, sider 147-160. I:
  • Dyndahl, Petter; Kulbrandstad, Lars Anders. 2005. High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur, språk og estetikk. Oplandske Bokforlag. 261 sider. ISBN: 82-7518-123-2.
 • Brunstad, Endre. 2003. Mellom rasjonalitet og patriotisme. Om svensk purisme. 147-179. I:
  • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi Benedicte; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. 237 sider. ISBN: 82-7661-178-8.
 • Brunstad, Endre. 2003. Det reine språket. 7-17. I:
  • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi Benedicte; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. 237 sider. ISBN: 82-7661-178-8.
 • Brunstad, Endre. 2003. Purismeomgrepet gjennom to tusen år. 37-64. I:
  • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi Benedicte; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. 237 sider. ISBN: 82-7661-178-8.
 • Brunstad, Endre. 2000. Språknormer som forskingsobjekt. Refleksjonar kring språknormomgrepet og språknormforskinga. 46-68. I:
  • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brunstad, Endre. 1999. Namnet �Stressless�. 52-55. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Årbok for Sykkylven.
 • Brunstad, Endre. 1998. Purism towards English: A comparative analysis of language planning in the Nordic language communities. 1-14. I:
  • Niemi, Jussi; Odlin, Terence; Heikkinen, Janne. 1998. Language Contact, Variation, and Change. ISBN: 951-708-745-4.
 • Brunstad, Endre. 1998. Stressless. 79-87. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle. 1998. Ord etter ord. ISBN: 82-7834-013-7.
 • Brunstad, Endre. 1996. Autonomi som normeringsproblem. Eksempel frå færøysk og frisisk språknormering. 37-46. I:
  • Omdal, Helge. 1996. Språknormering og språkbrukar. Artiklar frå seminar ved Uni versitetet i Bergen. ISBN: 82-7117-301-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Stilling

Professor i nordisk fagdidaktikk/språk (2013)

Tidlegare stillingar/andre stillingar

• Professor II ved Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda, 01.03.2017–28.02.2019. 

• Førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, UiB, frå 01.01.2006.
• Førsteamanuensis II ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Høgskulen i Volda, 01.3.2006–30.06.2012.
• Postdoktorstipendiat (NFR) ved Nordisk institutt, UiB, 15.10.2001–31.12.2005. 
• Leiar i Noregs Mållag, april 2003–april 2005 (to periodar)
• Forskar i prosjektet “Moderne importord i språka i Norden”, 01.10.2001–01.10.2002.
• NFR-stipendiat ved Nordisk institutt, UiB, 01.08.1996 – 31.07. 2000.
• Høgskulelektor i norsk, førskulelærar- og allmennlærarutdanninga, Høgskolen Stord/Haugesund, 01.01.1996– 31.07.1996.
• Universitetslektor (vikar) i nordisk språkvitskap, Nordisk institutt, UiB, 01.08.1995–31.12. 1995.
• Amanuensisvikar i nordisk språkvitskap, Nordisk institutt, UiB, 01.01.1995-31.07.1995.

Utdanning

• Dr. art. 2001 med doktoravhandling i nordisk språkvitskap.
• Cand.philol. hausten 1994 med hovudfag i nordisk språkvitskap.
• Praktisk-pedagogisk eksamen våren 1994.

Faglege verv ved UiB

• Leiar for programstyret for lektor- og adjunktutdanning ved Universitetet i Bergen, frå 01.08.2012–31.07.2016
• Nordkurs-koordinator ved UiB frå 2005–2013
• Medlem av Utval for utdanning og internasjonalisering ved LLE, UiB, 2008–2009 og 2011–2012.
• Leiar for Programutval for lærarutdanning ved HF-fakultetet frå 1.8.2009–31.12.2009.
• Leiar for Lærarutdanningsutvalet ved HF-fakultetet, UiB, frå 1.2. 2007–1.8.2009.
• Medlem av programstyret for lærarutdanning ved UiB, frå 1.2. 2007–31.12.2009.

Faglege verv nasjonalt

• Medlem av styret ved Høgskulen i Volda, frå 01.08.2015–01.03.2017

• Medlem av styringsgruppa frå "Ny i Hordaland" frå 01.01.2015–31.07.2017

• Medlem i Nasjonalt råd for lærarutdanning (NRLU) frå 1.8.2012–31.07.2017.

• Medlem av Fagrådet for normering og språkobservasjon i Språkrådet frå 01.01.2008–01.08.2014

• Medlem i målpolitisk råd for Det Norske Teatret, frå 1.4. 2006–31.12.2009.

• Medlem i fagrådet for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, frå 1.1. 2005–31.12.2010.

• Medlem i NOLES (Nettverk for norsk med vekt på lese- og skriveopplæring) frå 1.11.2010.

• Medlem i Rådet for Nynorsk kultursentrum, frå 1.1.2011–31.12.2014, varamedlem frå 01.01.2015.

• Varamedlem i styret for Norsk Ordbok 2014 frå 1.1.2011–31.12.2014.

 

Rettleiing av innleverte masteroppgåver

• Abelsnes, Gunhild (2017). I breidda og i djupna. Fordjupingsoppgåva i norskfaget. Masteroppgåve, NORMAU. V-2017.

• Vikum, Ingunn Viken (2016). Medelevrespons. «Men vi er ikkje gode nok til å gje skikkeleg respons». Masteroppgåve, NORMAU. H-2016. 

• Årbog, Bjørn Atle (2015). Addere, subtrahere, revidere eller maltraktere. Elevenes revisjonskompetanse brukt i egen tekst. Masteroppgåve, NORMAU. V-2015.

• Bakken, Magny (2015). Fordypningsoppgaven i norsk. Hvordan forstår lærerne kompetansemålet og hvordan forvalter de metodefriheten som Kunnskapsløftet inviterer til? Masteroppgåve, NORMAU. V-2015.

• Høines, John Martin (2014). På jakt eter formativ vurderingspraksis. En studie av læreres bruk og omtale av formativ vurdering i det skriftlige vurderingsarbeidet i norskfaget på Vg3. Masteroppgåve, NORMAU, V-2014.

• Bakken, Rita-Karin (2014). Danning for alle – ein utopi? Yrkesfagnorsk i eit danningsperspektiv. Masteroppgåve, NORMAU. V-2014.

• Asperanden, Edit Marie (2014). Leseopplæring på yrkesfag – det toget har vel gått? Masteroppgåve, NORMAU. V-2014.

• Nyrnes, Hæge (2011). «Nynorsken er så nære, men samtidig så langt ifrå». Ein studie av rammevilkåra for lesing på nynorsk i ungdomsskulen i Bergen. Masteroppgåve i nordisk. V-2011.

• Fauskanger, Solveig (2010). Brorskap frå Bronx til Bergen. Ein studie av stil og kjønn i bergensk hipphopp. Masteroppgåve i nordisk. V-2010.

• Nordvik, Bernt Eirik (2010). Lokalavisa – nynorskbastion under press. Eit språkkulturelt blikk på avisene Vestnytt og Os- og Fusaposten. Masteroppgåve i nordisk. V-2010.

• Hammerseth, Jan Arve Kittang (2009). Et feminisert norskfag? Lesing, tekstkultur og kjønn. Masteroppgåve i nordisk. V-2009.

 

Rettleiing av pågåande masteroppgåveprosjekt

• Saure, Jorid. Korleis fremje eit språk for språket? Norskdidaktikk i ei språkleg randsone. (Master i undervisning med fordjuping i norsk.) Forventinga innlevering: V-2019.

• Åsan, Eirik Stenrud. Dataspill i skolen. (Lektorutdanning i nordisk.) Forventa innlevering: V-2019

• Vatsaas, Helga Ramstad. Elevoppfatningar av nynorsk norm og valfridom. (Master i allmenn lingvistikk.) Forventa innlevering: V-2019

• Eide, Berit Brekkenes. Sidemålsopplæring i ungdomsskulen; nynorsk i ein bergensskule. (Master i undervisning med fordjuping i norsk.) Forventa innlevering: V-2019.

 

Rettleiing av doktorgradsprosjekt

Fiskerstrand, Pernille (2017). Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag. Avhandling for ph.d.-graden ved UiB. Leverte V-2017 og disputerte H-2017.

Eiksund, Hjalmar. Literacy med nynorsk eller bokmål som hovudmål. Gransking av skrivekompetanse i eit norsk tospråkperspektiv. Pågåande ph.d.-prosjekt med forventa innlevering V-2019.

"Stolt av eige språk" (Fjell kommune)