Hjem
 • E-postEndre.Tvinnereim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 38 89+47 474 56 166
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Jeg underviser og forsker på miljøreguleringer og meninger om miljøtiltak som f.eks. skatter og subsidier, skogplanting og karbonfangst og -lagring. Høstsemesteret er jeg emneansvarlig for innføringskurset i samfunnsvitenskapelig metode, MET102, og underviser i politisk styring og regulering, AORG209.

(Inntil videre: se engelsk versjon for detaljer.)

 • 2020. Who cares about Norway's energy transition? A survey experiment about citizen associations and petroleum. Energy Research & Social Science.
 • 2020. Political Orientation Moderates the Relationship Between Climate Change Beliefs and Worry About Climate Change. Frontiers in Psychology.
 • 2020. Climate change risk perceptions and the problem of scale: Evidence from cross-national survey experiments. Environmental Politics.
 • 2019. Åpne tekstsvar for å måle klimaholdninger og klimahandlinger.
 • 2019. Skoleelever over hele verden streiket for klima.
 • 2019. Scientific truth or debate: On the link between perceived scientific consensus and belief in anthropogenic climate change. Public Understanding of Science.
 • 2019. Public perceptions of carbon capture and storage: the perCCSeptions project.
 • 2019. Predictors of worry about climate change across Europe.
 • 2019. Political strategies of fossil fuel workers in times of crisis.
 • 2019. Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Norwegian citizens’ associations with “oil and gas”, “energy” and “transition”.
 • 2019. Norwegian citizens' associations with "oil and gas", "energy" and "transition".
 • 2019. Miljøløs klimakamp.
 • 2019. Kva meiner innbyggjarane om å redusere sitt eige forbruk for å redde miljøet? Nye resultat frå UiB sitt Medborgarpanel.
 • 2019. Klimakvoter i spenningen mellom kostnadseffektivitet og avkarbonisering .
 • 2019. Karbonpriser og kvoter .
 • 2019. Informing socially sustainable afforestation strategies to mitigate climate change.
 • 2019. Informing socially sustainable afforestation strategies to mitigate climate change.
 • 2019. Informing socially sustainable afforestation strategies.
 • 2019. Hvordan fungerer egentlig en klimakvote?
 • 2019. Hvilke svar gir en spørreundersøkelse? .
 • 2019. Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Efficient but contentious. One Earth. 8-8.
 • 2019. Day Zero event: Public perceptions of climate change.
 • 2019. Combined effects of implementing afforestation as part of climate mitigation strategy in Norway.
 • 2019. Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Bekymring for klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Attitudes to public spending on environmental risk reduction: the role of temporal and spatial distance. Environmental Sociology. 362-373.
 • 2019. Associations évoquées par le changement climatique chez des citoyens français et norvégiens. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 12 sider.
 • 2019. Afforestation to mitigate climate doesn’t always work.
 • 2019. Afforestation to mitigate climate doesn’t always work.
 • 2019. Afforestation to mitigate climate doesn't always work.
 • 2019. A Comparative Analysis of Public Perception on Air Pollution and Climate Change.
 • 2018. Who opposes climate regulation? Business preferences for the European emission trading scheme. The Review of International Organizations. 1-32.
 • 2018. Survey experiments.
 • 2018. Plastic, behavior, attitudes.
 • 2018. Norwegian Citizen Panel 2018: Study Documentation and data set. .
 • 2018. Norges klimaforpliktelser i internasjonal kontekst.
 • 2018. Holdninger til miljø og klima i Nord-Norge, på Arctic Frontiers og i Norge som helhet.
 • 2018. Generalization of Classic Question Order Effects across Cultures. Sociological Methods & Research. 1-36.
 • 2018. Folks oppfatninger av klimatiltak i transportsektoren: Norsk Medborgerpanels klima- og miljøgruppe.
 • 2018. Flykvoter - er det realistisk og hva må til?
 • 2018. Firms’ Preferences for Carbon Market Design in the EU.
 • 2018. Explaining variation in energy and emission taxes: Interactions of political economy, electoral systems, and environmental policy.
 • 2018. Er elbil mer eller mindre miljøvennlig enn bensin- og dieselbil? Fem klimaforskere svarer på samme spørsmål. .
 • 2018. Dette mener nordmenn om elbiler.
 • 2018. Carbon pricing and deep decarbonisation. Energy Policy. 185-189.
 • 2018. Carbon Pricing and the 1.5°C Target: Near-Term Decarbonisation and the Importance of an Instrument Mix. Carbon and Climate Law Review. 50-61.
 • 2018. CET Klimasnakk: Flykvoter - er det realistisk og hva må til? Live- innspilling av podcast 13.11.18 med stortingsrepresentant Ketil Kjenseth.
 • 2017. Topic modeling of multi-language, open-ended survey responses.
 • 2017. The political economy of greenhouse gas emission prices: Theory and practice.
 • 2017. Storms, ice and conspiracies: Explaining what people in four European countries associate with climate change.
 • 2017. Public concerns and preferences regarding energy supply systems: A comparison across four European countries.
 • 2017. Public acceptance of energy sources.
 • 2017. Pricing not enough for deep carbon cuts. Nature. 175-175.
 • 2017. Physical changes and risks to humans: Explaining what people in four European countries associate with climate change.
 • 2017. Norwegian citizens' conception of energy and energy transition.
 • 2017. Narrative as a method for eliciting tacit knowledge of climate variability in Bangladesh. Weather, Climate, and Society. 669-686.
 • 2017. Is support for international climate action conditional on perceptions of reciprocity? Evidence from survey experiments in Canada, the US, Norway, and Sweden. COSMOS, the Journal of the Singapore National Academy of Science.
 • 2017. Introduction to cap-and-trade.
 • 2017. Holdninger til klima- og energispørsmål i Norge.
 • 2017. Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts.
 • 2017. European Perceptions of Climate Change: Topline findings of a survey conducted in four European countries in 2016. .
 • 2017. European Perceptions of Climate Change - Six Recommendations for Public Engagement. .
 • 2017. Emotional reactions to climate change: A comparison across four European countries.
 • 2017. Emotional reactions to climate change: A comparison across Norway, Great Britain, Germany, and France.
 • 2017. Climate policy - an international perspective.
 • 2017. Citizens' preferences for tackling climate change. Quantitative and qualitative analyses of their freely formulated solutions. Global Environmental Change. 34-41.
 • 2017. Carbon prices: Models, practice, and the political economy of induced emission reductions.
 • 2017. CO2 pricing: Economics, energy security, and implications for climate models.
 • 2017. Aksept for lavutslippstiltak: Data, metoder og modeller.
 • 2017. A contingent valuation study comparing citizen’s willingness-to-pay for climate change mitigation in China and the United States. Environmental Economics and Policy Studies. 451-475.
 • 2016. Åpne surveysvar og kvantitativ tekstanalyse.
 • 2016. Research ethics: methods for safeguarding respondent anonymity.
 • 2016. Public perceptions of air pollution and climate change: Different manifestations; similar causes and concerns. Climatic Change. 399-412.
 • 2016. Klimaendringer på Svalbard: effekter på naturmangfold og konsekvenser for den fremtidige naturforvaltningen. Delprosjekt: de samfunnsmessige aspektene av klimaendringer på Svalbard. 35 sider.
 • 2016. Klimaendringer på Svalbard: effekter på naturmangfold og konsekvenser for den fremtidige naturforvaltningen. .
 • 2016. Informantintervjuing: eksempler fra Norsk Medborgerpanel.
 • 2016. Holdninger til miljø og klima: Medborgerpanelet, surveyeksperimenter og åpne spørsmål.
 • 2016. Holdninger til klimaendringer og -løsninger: Norsk medborgerpanel og åpne spørsmål .
 • 2016. Fossil Fuels, Employment, and Support for Climate Policies. Energy Policy. 364-371.
 • 2016. Folkelig aksept for klima- og energitiltak i Norge. Samfunnsøkonomen. 77-86.
 • 2016. Folk vil bidra til klimakutt. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2016. European Perceptions of Climate Change. Socio-political profiles to inform a crossnational survey in France, Germany, Norway and the UK. .
 • 2016. Empirical record of emissions under cap-and-trade and public understanding of climate solutions using open-ended survey questions.
 • 2016. Death or taxes? Explaining what people associate with climate change in four countries. SRA.
 • 2016. Death or taxes: Explaining what citizens associate with climate change in four countries.
 • 2016. CO2-priser og teknologisk utvikling.
 • 2016. 43,112 and counting: Prat om USA-valget ispedd litt statistikk.
 • 2015. Åpne spørsmål.
 • 2015. Who supports the EU ETS? Trends in the Carbon Market Survey. Carbon Market Monitor. 5-7.
 • 2015. Som du roper i skogen, får du svar. Bergens Tidende.
 • 2015. Kvantitativ tekstanalyse og kvalitativ metode: Eksempler på praktiske applikasjoner på klimafeltet.
 • 2015. Klimakvoter: Bedre enn sitt rykte, men langt fra nok. Røyst. 73-80.
 • 2015. Klimaforhandlingene på syv minutter.
 • 2015. Klimaendringer og norsk opinion.
 • 2015. Karbonprising, kvoter og kvotemarknad.
 • 2015. Exploring citizens’ views of climate solutions in their own words.
 • 2015. Explaining topic prevalence in answers to open-ended survey questions about climate change. Nature Climate Change. 744-747.
 • 2015. Economic Interest and Public Support for Climate Policies.
 • 2015. Climate Regulations and Carbon Pricing: Business Preferences for the European Emission Trading Scheme .
 • 2014. What do we talk about when we talk about climate change? Explaining topic prevalence in open-ended survey answers.
 • 2014. The bears are right: Why cap-and-trade yields greater emission reductions than expected, and what that means for climate policy. Climatic Change. 447-461.
 • 2014. Stoler nordmenn på klimavitenskapen? Hva mener de unge om klimaendringene?
 • 2014. Regulating greenhouse gases around the world: Emissions, emission prices, and complementary policies.
 • 2014. Public support for climate and energy policies: The use of survey experiments.
 • 2014. Når det snakkes om klima, bør vi se oljearbeideren i rommet. Yrke, arbeidsplass og holdninger til klimaendringer. 18 sider.
 • 2014. Nye retninger i forskning på klimaendringer og opinion.
 • 2014. Norsk ungdom: Klimaendringene er i stor grad menneskeskapte. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2014. Is support for international climate action conditional on perceptions of reciprocity? Evidence from three population-based survey experiments in Canada, the US, and Norway.
 • 2014. Inducing Information Structures for Data-driven Text Analysis. Association for Computational Linguistics (ACL). Annual Meeting Conference Proceedings.
 • 2014. Hva mener borgerne? Vi analyserer opinionen med Norsk Medborgerpanel.
 • 2014. Hva er en klimakvote?
 • 2014. Climate policy and markets for emissions.
 • 2014. Climate change governance at multiple levels: Constraining and enabling policies from the local to the global.
 • 2014. Climate change and Norwegian public opinion.
 • 2014. Ambiguous messaging on climate change and fossil fuel production: Evidence from the Norwegian Citizen Panel.
 • 2013. Virkemidler i klimapolitikken: Utslippsbegrensninger og støtteordninger.
 • 2013. Urban Climate Change Policies in the Transportation Sector: Approaches and Outcomes.
 • 2013. Public opinion about climate change: The role of individual employment in fossil-fuel intensive sectors.
 • 2013. Paths Toward Large, Unilateral Climate Policies: Policy-Seeking, Attenuated Accountability and Second-Order Government Assertiveness. Journal of Energy and Natural Resources Law. 379-405.
 • 2013. Norsk energi i europeisk perspektiv - kva vil EU og korleis påverkar dette oss?
 • 2013. Kvotehandel: Flaggskip i dødvanne. .
 • 2013. Kullkraft berger strømprisen. Gjest i studio: Endre Tvinnereim.
 • 2013. Frykter at EUs klimaplan havarerer.
 • 2013. Den lange vegen mot CO₂-lagring.
 • 2013. Cool markets, cool planet: Why cap-and-trade yields greater emission reductions than expected.
 • 2013. Cool markets, cool planet: Why cap-and-trade yields greater emission reductions than expected.
 • 2013. Climate policy: a global perspective.
 • 2013. Carbon markets and climate policy.
 • 2013. Ambiguous messaging and Norwegians’ views on climate change.
 • 2012. Tar for hardt i. Klima. 25-25.
 • 2012. Statoil sponser giftig industri.
 • 2012. Measuring Mitigation Policy.
 • 2012. Karbonhandel og debatten om ’kutt hjemme og ute’.
 • 2012. EU ved grønn korsvei.
 • 2012. Climate scepticism: Science literacy, world views, and economic interests.
 • 2012. Climate regulations around the world: Domestic and international approaches.
 • 2011. Stressing the 'A' in AGW: The Bergen program on governance and climate.
 • 2011. Climate regulations and carbon trading.
 • 2011. Brazil's domestic emission reductions and international climate policy stance.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt 

Twitter