Hjem
Enrico Faccas bilde

Enrico Facca

Postdoktor
 • E-postEnrico.Facca@uib.no
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Jeg er Marie Skłodowska-Curie postdoktor ved Universitetet i Bergen. Prosjektet mitt, som heter NIOT (Network Inpainting via Optimal Transport), har som mål å definere nye matematiske og numeriske verktøy for å rekonstruere korrupte nettverk. Det endelige målet er å anvende disse verktøyene på blodkarnettverk i menneskehjernen.

Forskningsaktivitetene mine er hovedsakelig fokusert på å utvikle nye numeriske metoder for løsning av Optimal Transport-problemet. Jeg begynte å jobbe med dette temaet under doktorgraden min i beregningsmatematikk, som jeg tok i 2018 ved universitetet i Padova under veiledning av professor Mario Putti.

Jeg jobbet spesielt med numerisk løsning av PDE-baserte formuleringer av det optimale transportproblemet for lineære og kvadratiske kostnader. Jeg er også interessert i studier av forgrenede transportproblemer og anvendelser av disse.       

Du finner mer informasjon på nettsiden min og i Google Scholar-profilen min.