Hjem
Erik Østbys bilde
 • E-postErik.Ostby@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Gresk tempelarkitektur
 • Greske helligdommer
 • Skulpturdekorasjon på greske templer

Konsentrert om gresk arkitektur, billedkunst og arkeologi fra arkaisk og klassisk tid, i Hellas og Syd-Italia, og særlig fokusert på materiale fra templer og helligdommer. Baseres for det meste på felt- og dokumentasjonsprosjekter i Hellas og Italia, egne eller som deltager eller leder i større, bilaterale eller internasjonale prosjekter.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Athene og argonautene? En overraskelse fra Tegea. Klassisk Forum. 23-36.
 • Vis forfatter(e) (2020). A Protocorinthian aryballos with a myth scene from Tegea. Opuscula: Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome. 124-138.
 • Vis forfatter(e) (2017). Osservazioni sui templi arcaici della Sicilia. Mare Internum. 57-70.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nuove riflessioni sulle metope di Selinunte. Mneme. 207-248.
 • Vis forfatter(e) (2014). C-PC 72: Sherds from a Middle Protocorinthian pictorial aryballos. Papers from the Norwegian Institute at Athens. 459-466.
 • Vis forfatter(e) (2010). The temples of Apollo at Sikyon. Bollettino di Archeologia. 54-62.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tegea: Norsk arkeologi i Hellas. En innledning. Viking. 173-178.
 • Vis forfatter(e) (2010). Athena Alea i Tegea: Norsk arkeologi i en klassisk gresk helligdom. Viking. 179-196.
 • Vis forfatter(e) (2006). Continuatio, Renovatio and Innovatio: The birth of the Doric temple. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). 9-38.
 • Vis forfatter(e) (1992). Der Dorische Tempel von Pherai. Opuscula Atheniensia. 85-113.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Kjære Athena Alea - hva nå?
 • Vis forfatter(e) (2000). "Gresk kultur på Sicilia".
 • Vis forfatter(e) (1992). Utgravningene i Tegea.
 • Vis forfatter(e) (1992). Utgravningene i Tegea.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). The Norwegian Tegea excavation, started initially with a Swedish permit.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vitruvius and the origin of the Doric order - once more.
 • Vis forfatter(e) (2013). Giganter i kamp: Selinus og Akragas bygger templer.
 • Vis forfatter(e) (2013). But Vitruvius was right: Tegea, Olympia and the birth of the Doric frieze.
 • Vis forfatter(e) (2010). Skopas from Paros, Peloponnesian architect at Tegea.
 • Vis forfatter(e) (2010). New, but looking old: the temple of Apollo at Sikyon.
 • Vis forfatter(e) (2009). Oi naoi tou Apollonos stin Sikyona: anagnorisi kai anoikodomisi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tegea arcaica, Sparta, e il santuario di Atena Alea.
 • Vis forfatter(e) (2007). L'urbanistica di Sicione.
 • Vis forfatter(e) (2007). Early Tegea, Sparta, and the sanctuary of Athena Alea.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arkeologiske undersøkelser i Tegea, Arkadia.
 • Vis forfatter(e) (2006). Tempelfundamentet i Sikyion: En arkeologisk røverhistorie fra Hellas.
 • Vis forfatter(e) (2006). Persefones tilbakekomst - et oversett motiv i arkaisk vasemaleri.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kontinuitet, gjenoppdagelse og innovasjon: det doriske tempels tilblivelse.
 • Vis forfatter(e) (2006). Continuation, renovation and innovation. The birth of the Doric temple.
 • Vis forfatter(e) (2005). Recent archaeological investigation at Tegea.
 • Vis forfatter(e) (2004). The relief metopes from Selinus: Programs and Message.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mytemotiv på et mellom-protokorintisk skår fra Tegea.
 • Vis forfatter(e) (2004). Gli archi "trionfali" romani: scopi e messaggi.
 • Vis forfatter(e) (2004). Agrigento e Selinunte: la storia scritta dai templi.
 • Vis forfatter(e) (2003). Le metope di Selinunte.
 • Vis forfatter(e) (2003). Il santuario di Atena Alea a Tegea - il progetto archeologico norvegese.
 • Vis forfatter(e) (2003). Il santuario di Atena Alea a Tegea - il progetto archeologico norvegese.
 • Vis forfatter(e) (2003). Continuatio, renovatio and innovatio: the birth of the Doric temple.
 • Vis forfatter(e) (2003). Another early mythical representation in Greek art: An MPC sherd from Tegea.
 • Vis forfatter(e) (2002). Helligdommen på Hagios Elias ved Asea.
 • Vis forfatter(e) (2002). Archaic temple architecture in Arcadia.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Der Ursprung der griechischen Tempelarchitektur und ihre Beziehungen mit Ägypten".
 • Vis forfatter(e) (2000). Gresk bronsealder.
 • Vis forfatter(e) (2000). Det greske tempel.
 • Vis forfatter(e) (2000). Det greske teater.
 • Vis forfatter(e) (2000). Delphi and the archaic Doric architecture in the Peloponnese.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Om å samle på greske templer".
 • Vis forfatter(e) (1999). "Ionian elements in the metopes from Selinus".
 • Vis forfatter(e) (1998). Archaeological Conclusions for the Historic Period in the Argo-Saronic Golf.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Arnd Hennemeyer, Das Athenaheiligtum von Priene. Die Nebenbauten. (Resensjon). Bonner Jahrbücher. 338-341.
 • Vis forfatter(e) (2008). G. Gruben: Klassische Bauforschung (München 2007). Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn und des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege im Landschaftsverband Rheinland und des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. 310-313.
 • Vis forfatter(e) (2007). Clemente Marconi: Temple decoration and cultural identity in the archaic Greek world. The metopes from Selinus. Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn und des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege im Landschaftsverband Rheinland und des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. 390-393.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2014). Tegea II, Investigations in the sanctuary of Athena Alea at Tegea 1990-94 and 2004. The Norwegian Institute at Athens.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tegea I, Investigations in the temple of Athena Alea 1991-94. Norwegian institute at Athens.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tegea I : Investigations in the Sanctuary of Athena Alea 1991-94 . The Norwegian Institute at Athens.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ancient Arcadia. Papers from the third international seminar on ancient Arcadia, held at the Norwegian insitute at Athens, 7-10 May 2002. Norwegian Institute at Athens.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ancient Arcadia. Det norske institutt i Athen.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1996). I H.P. L'Oranges fotspor: forskning ved Det norske institut t i Roma. Det norske institutt i Roma / Messel forlag.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). The main urban sanctuary in Selinus. An analysis of a monumental multi-cultic temenos in the context of related Archaic Western Greek and Greek temene.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). The End of the Bronze Age in the Eastern Mediterranean. A Review and Discussion of the Archaeological and Historical Material of the Collapse around 1200 B.C.E.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Ritual and Symbolic Meanings of Animal Figurines". A Study of Animal Figurines from the Chalcolithic Period in Palestine.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Tretten eller fjorten søyler i langsidene? Nordisk tempelarkeologi i Arkadia. Klassisk Forum. 40-55.
 • Vis forfatter(e) (2017). Giganter i kamp. Gresk tempelbygging på Sicilia. Klassisk Forum. 30-51.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norske arkeologer i Arkadia: helligdommen for Athena Alea i Tegea. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. 55-62.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sikyon - Tempelet i aprikoslunden. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 23-35.
 • Vis forfatter(e) (2002). Norsk arkeologi i Hellas. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 27-32.
 • Vis forfatter(e) (1992). Tegea - norsk arkæologi i Arkadien. Sfinx. 48-52.
 • Vis forfatter(e) (1991). Helligdommen for Athena Alea i Tegea - annen utgravningssesong 1991. Klassisk Forum. 35-38.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1991). Scari di Pallantion 1940-84.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). A battle of giants: Selinus and Akragas building temples. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The sanctuary of Athena Alea at Tegea: The topographical evidence. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The sanctuary of Alea at Tegea in the pre-Classical period 11. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The classical temple of Athena Alea at Tegea. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Temples of Apollo at Sikyon. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). C-PC 72: Sherds from a Middle Protocorinthian pictorial aryballos 459. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). But Vitruvius was right: Argos, Tegea, Olympis, and the birth of the Doric frieze. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Architectural material from the northern sector. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Skopas from Paros: Peloponnesian architect at Tegea. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). The relief metopes from Selinus: Programs and messages. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Recent archaeological research at Tegea. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Prosfates archaiologikes ereunes sto iero Athinas Aleas stin Tegea. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Preface. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Archaic Temple Architecture in Arcadia. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Another early mythical representation in Greek art: An MPC sherd from Tegea. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Perserkrigene i arkeologien. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Idrett, religion og idealer: Zeus-templet i Olympia. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Klassisk arkeologi - gjenstander og monumenter". 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Idrett, religion og idealer: Zeus-helligdommen i Olympia". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). The Sanctuary of Agios Elias - Its Significance and Its Relations to Surrounding Sanctuaries and Settlements. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tegea - collaborazione archeologica in Arcadia. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Blant templer i Syd-Italia. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Pausanias og arkeologien. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (1991). The temples of Pallantion: archaeological collaboration in Arcadia. 15 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Tegea. 6572-6573. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). The Encyclopedia of Ancient History.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2008). Kontinuitet, gjenoppdagelse og nyskapning. Det doriske templet blir til. 173-194.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2008). The temple of Apollo at Sikyon.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2014). The Norwegian excavation project in the sanctuary of Athena Alea at Tegea: An introduction. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tegea 1990-94 and 2004: Work in the northern sector of the sanctuary. 1-10.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

“Continuatio, Renovatio and Innovatio: The Birth of the Doric Temple”, i Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia 20, 2006, s. 9-38.

“Recent Archaeological Investigations at Tegea”, i Polis ii (2006), s. 111-126

Ancient Arcadia. Papers from the Third International Seminar on Ancient Arcadia, Held at the Norwegian Institute at Athens, 7-10 May 2002 (Papers from the Norwegian Institute at Athens vol. viii), Athen 2005. Utgiver.

“Delphi and Archaic Doric Architecture in the Peloponnese”, i A. Jacquemin (utg.), Delphes cent ans après la Grande fouille. Essai de bilan (Bulletin de Correspondance Hellénique, suppl. vol. xxxvi), Paris 2000, s. 239-262

“Scavi di Pallantion” , i samarbeid med A. De Franciscis, M. Iozzo og M. Pagano; Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene lxviii-lxix (1990-91, utg. 1995), s. 20-403. Jeg har ansvaret for redaksjonen og for avsnittene “I templi di Pallantion” (s. 52-93; deskriptivt), “Il tempio C: ricostruzione e interpretazione” (s. 109-118: analytisk), og “Templi di Pallantion e dell’Arcadia: confronti e sviluppi” (s. 285-391; komparativt).

“Chronological Problems of Archaic Selinus”, i Acta Hyperboraea vi (1994), s. 1-18.

“Der dorische Tempel von Pherai”, i Opuscula Atheniensia xix (1992), s. 85-113

“Osservazioni sui templi di Locri Epizefirii”, i Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia ser. II, vi (1987), s. 1-58

“Riflessioni sulle metope di Selinunte”, i Parola del Passato fasc. ccxxxiii (1987), s. 123-153.

 

 

 • Helligdommen og templet for Athena Alea i Tegea, Hellas (ledelse av internasjonalt feltprosjekt, inkl. redaksjonsansvar for publikasjonen)
 • Helligdommen og templet ved Hagios Elias, Asea, Hellas (delansvar for nordisk fellesprosjekt)
 • Helligdommen og templet ved agora i Sikyon, Hellas (i samarbeid med det greske arkeologiske selskap og greske kolleger)
 • Jonisk tempelarkitektur i Syd-Italia og på Sicilia (i tilkytning til et prosjekt ved universitetet i Reggio Calabria, Italia)
 • Metoperelieffene fra templene i Selinunt på Sicilia (individuelt prosjekt)