Hjem
 • E-posterik.brown@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
  Rom 
  522
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2012). Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur (revidert 2 utgave). Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Postintensjonal moralsk vilkårlighet. Norsk Filosofisk tidsskrift. 80-92.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forholdet mellom samtidsfilosofi og fortidens filosofi :. Norsk Filosofisk tidsskrift. 278-290.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2003). Is any variety of scepticism worth taking seriously?
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1995). Vitenskapsfilosofi (revidert utg.). Sigma forlag.
 • Vis forfatter(e) (1992). Vitenskapsfilosofi. Sigma Forlag.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1999). Is any Variety of Sceptisicism Worth taking Seriously?
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1979). Nøvendighet, referanse og apriori kunnskap : en analyse av ulike typer nøvendige påstander, deres innbyrdes forhold og vårt kunnskapsforhold til dem.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2000). The contingency of knowledge. 27 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.