Hjem
Erik Knudsens bilde

Erik Knudsen

Forsker, MediaFutures Research Centre for Responsible Media Technology and Innovation
 • E-posterik.knudsen@uib.no
 • Telefon+47 97676173
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  541
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Erik Knudsen er forsker ved MediaFutures Research Centre for Responsible Media Technology and Innovation og projsketleder for prosjektet NEWSREC. Han tok sin postdoc ved The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) og har doktorgrad ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Knudsen har spisskompetanse innen kvantitativ medie- og publikumsforskning, effekter av bruk av nye og etablerte medier, tillit til journalistikk og effekter av politisk kommunikasjon. Han har skrevet doktoravhandling om medienes fremstillingsmakt og innvirkning på holdninger og institusjoner – med utgangspunkt i medienes omtale av NAV. Videre har han bred erfaring innen forsking som benytter eksperimentelle design og avanserte statistiske analyser av medietekster og meningsdanning. Knudsen leder prosjektet NEWSREC – The Double-edged Sword of News Recommenders’ Impact on Democracy, Norsk journalistpanel og PADKOM forskningsgruppen for politisk adferd, demokrati og kommunikasjon i Norsk Medborgerpanel. Hans arbeid har blitt publisert i anerkjente tidsskrift som Journal of Communication, Political Communication, Digital Journalism og Journalism.

Knudsen er er blant annet med i UiB sitt ekspertpanel for valget 2015: http://www.uib.no/form/90659/kommune-og-fylkestingsvalget-2015

Han har også skrevet en rekke kronikker og vært ekspertkilde i ulike saker.

Se Knudsens PechaKucha her: "Hvordan påvirkes vi av medienes vinkling?"

Se den første delen av Knudsens presentasjon på Forsker Grand Prix i Bergen 2014: https://vimeo.com/136707016

Foreleser

MEVI 102: Medienes publikum: mediebruk og meiningsdanning 

MEVI 100: Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon 

MEVI 101: Media: Institutions og History

MEVI 111: An Introduction to the Norwegian Media System in a Global Context

 

Kursleder

MEVI 317: Nyhetsmedienes dagsorden, kilder og effekter 

Publikasjoner:

For en oppdatert liste over mine publikasjoner se min profil på Google scholar.

 

 • Vis forfatter(e) (2024). The Impact of Climate Change on Lifestyle Journalism. Journalism Studies.
 • Vis forfatter(e) (2023). Topical Preference Trumps Other Features in News Recommendation: A Conjoint Analysis on a Representative Sample from Norway. CEUR Workshop Proceedings.
 • Vis forfatter(e) (2023). How Rally-Round-the-Flag Effects Shape Trust in the News Media: Evidence from Panel Waves before and during the COVID-19 Pandemic Crisis. Political Communication. 201-221.
 • Vis forfatter(e) (2023). Drivers of News Sharing: How Context, Content, and User Features Shape Sharing Decisions on Facebook. Digital Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2023). Affektiv polarisering i Norden – en oversikt. Tidsskrift for samfunnsforskning. 276-281.
 • Vis forfatter(e) (2022). Modeling news recommender systems’ conditional effects on selective exposure: evidence from two online experiments. Journal of Communication.
 • Vis forfatter(e) (2021). How the public understands news media trust: An open-ended approach. Journalism - Theory, Practice & Criticism.
 • Vis forfatter(e) (2020). The visual boundaries of journalism: Native advertising and the convergence of editorial and commercial content. Digital Journalism. 929-951.
 • Vis forfatter(e) (2020). Disentangling the Influence of Recommender Attributes and News-Story Attributes: A Conjoint Experiment on Exposure and Sharing Decisions on Social Networking Sites. Digital Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2020). Affective Polarization in Multiparty Systems? Comparing Affective Polarization Towards Voters and Parties in Norway and the United States. Scandinavian Political Studies.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mistillit til den andre siden : ideologisk selektiv eksponering og tillit til røde og blå medier . Norsk Medietidsskrift. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Beyond the Limits of Survey Experiments: How Conjoint Designs Advance Causal Inference in Political Communication Research. Political Communication. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2016). When politicians go native: The consequences of political native advertising for citizens’ trust in news. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 961-978.
 • Vis forfatter(e) (2016). Når nyhetsrammer og medialisering møtes : hvordan og hvorfor ramme- og medialiseringsteori bør integreres tettere. Norsk Medietidsskrift. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2016). Journalistikkens fremstillingsmakt. Nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering.
 • Vis forfatter(e) (2013). Simulation of a suite of generic long-pulse neutron instruments to optimize the time structure of the European Spallation Source. Review of Scientific Instruments. 9 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2021: NEWSREC: The Double-edged Sword of News Recommenders’ Impact on Democracy

2016: Konsekvenser av kamuflert reklame for lesernes tillit til journalistikk

2011-2015: Dokotrgradsprosjekt: "Journalistikkens fremstillingsmakt"

2012-2013: Medlem i programrådskomitéen for Christieseminaret 2013

2013: Leder av programrådskomitéen for Christieseminaret 2013

 

Nyheter og journalistikk, medieeffekter, eksperimentelle design, kvantitativ innholdsanalyse, framinganalyse, pressens samfunnsoppdrag, tillit til journalistikk

 

 

Twitter