Hjem
Erik Knudsens bilde

Erik Knudsen

Forsker, MediaFutures Research Centre for Responsible Media Technology and Innovation
 • E-postErik.Knudsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 05+47 976 76 173
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Rom 
  541
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Erik Knudsen er forsker ved MediaFutures Research Centre for Responsible Media Technology and Innovation. Han tok sin postdoc ved The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) og har doktorgrad ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Knudsen har spisskompetanse innen kvantitativ medie- og publikumsforskning, effekter av bruk av nye og etablerte medier, tillit til journalistikk og effekter av politisk kommunikasjon. Han har skrevet doktoravhandling om medienes fremstillingsmakt og innvirkning på holdninger og institusjoner – med utgangspunkt i medienes omtale av NAV. Videre har han bred erfaring innen forsking som benytter eksperimentelle design og avanserte statistiske analyser av medietekster og meningsdanning. Knudsen leder Norsk journalistpanel og forskningsgruppen for politisk kommunikasjon i Norsk Medborgerpanel. Hans arbeid har blitt publisert i anerkjente tidsskrift som Political Communication, Digital Journalism og Journalism.

Knudsen er er blant annet med i UiB sitt ekspertpanel for valget 2015: http://www.uib.no/form/90659/kommune-og-fylkestingsvalget-2015

Han har også skrevet en rekke kronikker og vært ekspertkilde i ulike saker.

Se Knudsens PechaKucha her: "Hvordan påvirkes vi av medienes vinkling?"

Se den første delen av Knudsens presentasjon på Forsker Grand Prix i Bergen 2014: https://vimeo.com/136707016

Foreleser

MEVI 102: Medienes publikum: mediebruk og meiningsdanning 

MEVI 100: Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon 

MEVI 101: Media: Institutions og History

MEVI 111: An Introduction to the Norwegian Media System in a Global Context

 

Kursleder

MEVI 317: Nyhetsmedienes dagsorden, kilder og effekter 

Publikasjoner:

*=Begge forfattere har bidratt like mye i dette arbeidet. Rekkefølgen er derfor alfabetisk.

Knudsen, Erik & Mikael Poul Johannesson* (2018) Beyond the Limits of Survey Experiments: How Conjoint Designs Advance Causal Inference in Political Communication Research. Political Communication. Doi: 10.1080/10584609.2018.1493009. Pre-print avaliable here. 

 

Erik Knudsen, Mikael P Johannesson, and Sveinung Arnesen. 2017. “Selective Exposure to News Cues: Towards a Generic Approach to Selective Exposure Research.”. DIGSSCORE Working paper series 2017:6

Iversen, M. H*. and Knudsen, E.* (2017) “I've got our news and bad news: Party cues trump negativity bias when selecting political news online,”. DIGSSCORE Working paper series 2017:2.

Iversen M.H.* og Knudsen, E* (2017) When Politicians go Native: Consequences of Native Advertising for Citizens’ Trust in Political News. Journalism. DOI: 10.1177/1464884916688289

Knudsen, E. (2017) Velferdsstatens møte med nyhetspressen: Fremstillingstoner og kildebruk i nyhetsdekningen av NAV. I: Christensen, D. A., Ytre-Arne, B. & Aars, J. (red.) Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Nærland, T og Knudsen, E (2017) Velferdsstatens institusjoner og nyhetsmediene: En komparativ studie av medieinteraksjon i NAV og Universitets- og forskningssektoren. I: Christensen, D. A., Ytre-Arne, B. & Aars, J. (red.) Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Knudsen, E. (2016) Når nyhetsrammer og medialisering møtes: Hvordan og hvorfor ramme- og medialiseringsteori bør integreres tettere. Norsk Medietidsskrift, vol. 4/16

Knudsen, E. (2016) Journalistikkens fremstillingsmakt: nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering. Doktorgradsavhandling ved Det samfunnsvitenskaplige fakultetet ved Universtitetet i Bergen. Tilgjengelig her: http://bora.uib.no/handle/1956/12225

Knudsen, E. (2014). Media Effects as a Two-Sided Field: Comparing Theories and Research of Framing and Agenda Setting, pp.207-217. I: L. Kramp, N., Carpentier, Hepp, A., Tomanić Trivundža, I., Nieminen, H., Kunelius, R., Olsson, T., Sundin, E. og Kilborn, R. (red.) Media Practice and Everyday Agency in Europe. Bremen: edition lumière

 

Konferansepaper o.l.:

*=Begge forfattere har bidratt like mye i dette arbeidet. Rekkefølgen er derfor alfabetisk.

 

Knudsen, E. (novemember 2016) “Fool me once!” Exploring the effects of deception by ads that resembles news. Paper presentert ved ECREA-konferansen i Praha i november 2016.

Knudsen, E., Vatnøy, E.  og Iversen, M.H. (november 2016) Mistrust in a high-trust environment: The relationship between partisanship and trust in news media in a multiparty-system. Paper presentert ved ECREA-konferansen i Praha i november 2016.

Iversen, M.H*. og Knudsen, E*. (november 2016) What guides our choice when selecting political news: party preference or negativity bias? Abstract akseptert for presentering ved ECREA-konferansen i Praha i november 2016.

Iversen M.H.* og Knudsen, E* (juni 2016) When Politicians go Native: Consequences of Native Advertising for Citizens’ Trust in Political News. Paper akseptert for presentasjon ved den årlige ICA-konferansen. Fukuoka.

Knudsen E. (august 2015) Framing the Third-person Effect: Perceptions of Framing Effects on Self and Others. NordMedia 2015. København.

Knudsen E og Iversen MH. (august 2015) Consequences of Native Advertising for Citizens’ Trust in Political News. NordMedia 2015. København.

Knudsen E. (mai 2015) Reputation Management, Mediatization, and News Framing of a Norwegian Public Sector Organization. ICA 2015 afternoon pre-conference: Public Sector Communication: The Challenge of Building Intangible Assets. San Juan.

Nærland TU, Knudsen E , Sjøvaag H. og Ytre-Arne, B. (mai 2015) Mediating the Nordic Welfare Model: Journalistic Representations and Public Attitudes. Paper presentert på ICA 2015 afternoon pre-conference: Public Sector Communication: The Challenge of Building Intangible Assets. San Juan.

Knudsen E og Iversen MH. (februar 2015) Reinvention through experimenting. How can we increase our understanding of journalism’s audience by using survey experiments? Poster presentert på Re-Inventing Journalism. Winterthur, Sveits.

Knudsen, E. (november 2014) The Persuasive Effect of Conceptual Metaphors: Motivated Reasoning, Political Rhetoric and Public Opinion. The Norwegian Citizen Panel Conference. 6.-7. november, Bergen.

Knudsen, E. (oktober 2014) Sammenhengen mellom negativitet og nyhetsrammer i tre norske avisers nyhetsdekning av NAV. Norsk Medieforskerlags konferanse, Trondheim.

Knudsen, E. (august 2014) Negative press and attitude change: comparing a longitudinal content analysis of press coverage with trend analysis of public opinion. ECREA Summer School Alumni Conference. 15.-16. august, Bremen.

Knudsen, E. (juli 2014) Investigating Effects of Political Frame Sponsoring on Public Opinion. International Summer School in Political Communication and Electoral Behavior: (New) Media Effects on Electoral Behaviour. 7.-11. juli, Milano.

Knudsen, E. (november 2013) Press Coverage of a Norwegian “Welfare Crisis”: An Analysis of the Combination of Episodic/Thematic News Framing and use of Sources. VAM Workshop, 14.november, Rotterdam.

Knudsen, E. (mai 2013) How the press framed the Norwegian welfare crisis. Nordic Research Network in Journalism Studies. 29.-30. mai, Stockholm.

Knudsen, E. (august 2013) Welfare on the Agenda: Negative Press Coverage and Attitude Change. ECREA summer school, Bremen.

Knudsen, E. (august 2013) Media Coverage as Attitude Source: A Study of Second-Level Agenda Setting at the Outbreak of a Norwegian Welfare Crisis. NordMedia2013. 8.-11. august, Oslo.

Knudsen, E. (november 2013) Welfare on the Agenda: Negative Press and Attitude Change. Paper i kurset: 8509 - Media, Opinion and Political Behaviour, Department of Sociology and Political Science, NTNU, Trondheim.

Knudsen, E. (februar 2013) The Welfare Crisis on the Agenda: Negative Press and Attitude Change. VAM nettverksseminar, Oslo.

Knudsen, E. (oktober 2012) Automatiserte forsideanalyser: arkiverings- og analyseprogramvare løser utfordringer med kvantitative innholdsanalyser av nettaviser. Norsk Medieforskerlags konferanse, 18.-19. oktober, Kristiansand.

Knudsen, E. (april 2012) Combining Induction and Deduction: Studying Issue-specific News Frames Quantitatively. Master Class for PhD-students at Stockholm University, the Department of Media Studies, 24.-27. april, Stockholm.

Knudsen, E. (2012) Et vitenskapsteoretisk paradoks: induksjon som premissleverandør for deduksjon. Obligatory essay i vitenskapsteori for PhD-graden,  Institutt for informasjons- og medievitenskap. Univertitetet i Bergen, Bergen.

Knudsen, E. (2011). Monsterjournalistikken: Pressens rolle i Hardangersaken. Masteroppgave, Institutt for informasjons- og medievitenskap. Bergen: Universitetet i Bergen.

 

Populærvitenskaplige artikler/kronikker:

Kronikker:

Knudsen, Erik (2012) "Analyseprogram avdekker nettavisenes prioriteringer". Vox Publica [Internett] 26.03.2012  

 

Knudsen, Erik (2011) "Grundig og kritisk om mastene". BT 25.07.2011

 

Knudsen, Erik og Magnus Hoem Iversen (2013) "Må avisen ha en mening?", BT 09.11.2013

 

Intervjuer:

"-Journalisten har ansvaret" i Studvest 11.09.2013

Masteroppgave:  

Monsterjournalistikken - Pressens rolle i Hardangersaken  

 • Vis forfatter(e) 2021. Political media effects in a Nordic perspective.
 • Vis forfatter(e) 2021. How the public understands news media trust: An open-ended approach. Journalism - Theory, Practice & Criticism.
 • Vis forfatter(e) 2020. The visual boundaries of journalism: Native advertising and the convergence of editorial and commercial content. Digital Journalism. 1-23.
 • Vis forfatter(e) 2020. Disentangling the Influence of Recommender Attributes and News-Story Attributes: A Conjoint Experiment on Exposure and Sharing Decisions on Social Networking Sites. Digital Journalism.
 • Vis forfatter(e) 2020. Affective Polarization in Multiparty Systems? Comparing Affective Polarization Towards Voters and Parties in Norway and the United States. Scandinavian Political Studies.
 • Vis forfatter(e) 2018. Mistillit til den andre siden : ideologisk selektiv eksponering og tillit til røde og blå medier . Norsk Medietidsskrift. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Beyond the Limits of Survey Experiments: How Conjoint Designs Advance Causal Inference in Political Communication Research. Political Communication. 1-13.
 • Vis forfatter(e) 2017. Velferdsstatens møte med nyhetspressen: Fremstillingstoner og kildebruk i nyhetsdekningen av NAV.
 • Vis forfatter(e) 2017. Velferdsstatens institusjoner og nyhetsmediene: en komparativ studie av medieinteraksjon i NAV og universitets- og forskningssektoren. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. When politicians go native: The consequences of political native advertising for citizens’ trust in news. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 961-978.
 • Vis forfatter(e) 2016. When Politicians Go Native: Consequences of Political Native Advertising for Citizens’ Trust in Political News.
 • Vis forfatter(e) 2016. Når nyhetsrammer og medialisering møtes : hvordan og hvorfor ramme- og medialiseringsteori bør integreres tettere. Norsk Medietidsskrift. 1-19.
 • Vis forfatter(e) 2016. Mistrust in a High-Trust Environment: The Relationship Between Partisanship and Trust in News Media in a Multiparty-System.
 • Vis forfatter(e) 2016. Journalistikkens fremstillingsmakt. Nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering.
 • Vis forfatter(e) 2016. HVORDAN BLIR VI PÅVIRKET AV MEDIENES VINKLING?
 • Vis forfatter(e) 2015. Reputation Management, Mediatization, and News Framing of a Norwegian Public Sector Organization.
 • Vis forfatter(e) 2015. Mediating the Nordic Welfare Model: Journalistic Representations and Public Attitudes.
 • Vis forfatter(e) 2015. Framing the Third-person Effect: Perceptions of Framing Effects on Self and Others.
 • Vis forfatter(e) 2015. Consequences of Native Advertising for Citizens’ Trust in Political News.
 • Vis forfatter(e) 2014. Sammenhengen mellom negativitet og nyhetsrammer i tre norske avisers nyhetsdekning av NAV.
 • Vis forfatter(e) 2014. Persuasion and Political Metaphors: Motivated Reasoning, Political Rhetoric and Public Opinion.
 • Vis forfatter(e) 2014. Når velferd blir dagsorden.
 • Vis forfatter(e) 2014. Negative press and attitude change: comparing a longitudinal content analysis of press coverage with trend analysis of public opinion.
 • Vis forfatter(e) 2014. Medienes trusselteater. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Media Effects as a Two-Sided Field: Comparing Theories and Research of Framing and Agenda Setting. 1811 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Investigating Effects of Political Frame Sponsoring on Public Opinion.
 • Vis forfatter(e) 2013. – Journalistene har ansvaret.
 • Vis forfatter(e) 2013. Simulation of a suite of generic long-pulse neutron instruments to optimize the time structure of the European Spallation Source. Review of Scientific Instruments. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Når velferd blir dagsorden: NAV, presse og opinion.
 • Vis forfatter(e) 2013. Må avisen ha en mening? Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Må avisen ha en mening? Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Media Coverage as Attitude Source: A Study of Second-Level Agenda Setting at the Outbreak of a Norwegian Welfare Crisis.
 • Vis forfatter(e) 2013. How the press framed the Norwegian Welfare crisis.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2016: Konsekvenser av kamuflert reklame for lesernes tillit til journalistikk

2011-2015: Dokotrgradsprosjekt: "Journalistikkens fremstillingsmakt"

2012-2013: Medlem i programrådskomitéen for Christieseminaret 2013

2013: Leder av programrådskomitéen for Christieseminaret 2013

 

Nyheter og journalistikk, medieeffekter, eksperimentelle design, kvantitativ innholdsanalyse, framinganalyse, pressens samfunnsoppdrag, tillit til journalistikk