Hjem
 • E-posterik.reinert@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

ERIK S. REINERT er professor i teknologistyring og utviklingsstrategiar ved Tallinn University of Technology, Estland, og grunnleggar og styreleiar av The Other Canon Foundation i Noreg. Hovudfokuset hans er teorien om ujamn utvikling og økonomisk historie. Professor Reinert, som føreles på fem språk, har halde seminar og førelesingar over heile verda. Han har skrive boka “How Rich Countries Got Rich... and Why Poor Countries Stay Poor;” ei bok som har blitt publisert på 20 språk og ofte kjem i nye utgåver. Når World Economics Association skulle plukke ut dei ti beste bøkene om økonomi dei siste åra, så inkluderte dei Reinert si bok blant dei 50 bøkene dei valte frå.

Føretrukken kontaktadresse: eriksreinert@gmail.com

Sjokkterapien. Kommentar i Klassekampen, 6. april 2022 (bak betalingsmur)

Minoritetshistorie med mangel. Bokmelding av "Samenes historie fra 1751 til 2010" i Prosa #3 2021.

How Rich Countries Get Rich & How Poor Countries Stay Poor: A Rethink of Economic Orthodoxy. Opptak på YouTube av samtale mellom Reinert og den tidlegare britiske statsministaren Gordon Brown, Lord David Sainsbury og USC-professor Jacob Soll. 06.05.2021

Når utviklingshjelp hinder økonomisk utvikling. Innlegg i Bistandsaktuelt, 29.05.2020

Norges skam. Innlegg i Klassekampen (15.07.2020) og Nordnorsk debatt (16.07.2020)

Reindriften og den norske "hakkeorden." Debattinnlegg in Nordnorsk debatt, 27.07.2020

Stordriftsulemper. Kommentar i Klassekampen, 30.12.2020 (bak betalingsmur)