Hjem
 • E-posterik.reinert@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

ERIK S. REINERT er professor i teknologistyring og utviklingsstrategiar ved Tallinn University of Technology, Estland, og grunnleggar og styreleiar av The Other Canon Foundation i Noreg. Hovudfokuset hans er teorien om ujamn utvikling og økonomisk historie. Professor Reinert, som føreles på fem språk, har halde seminar og førelesingar over heile verda. Han har skrive boka “How Rich Countries Got Rich... and Why Poor Countries Stay Poor;” ei bok som har blitt publisert på 20 språk og ofte kjem i nye utgåver. Når World Economics Association skulle plukke ut dei ti beste bøkene om økonomi dei siste åra, så inkluderte dei Reinert si bok blant dei 50 bøkene dei valte frå.

Føretrukken kontaktadresse: eriksreinert@gmail.com

Sjokkterapien. Kommentar i Klassekampen, 6. april 2022 (bak betalingsmur)

Minoritetshistorie med mangel. Bokmelding av "Samenes historie fra 1751 til 2010" i Prosa #3 2021.

How Rich Countries Get Rich & How Poor Countries Stay Poor: A Rethink of Economic Orthodoxy. Opptak på YouTube av samtale mellom Reinert og den tidlegare britiske statsministaren Gordon Brown, Lord David Sainsbury og USC-professor Jacob Soll. 06.05.2021

Når utviklingshjelp hindrer økonomisk utvikling. Innlegg i Bistandsaktuelt, 29.05.2020

Norges skam. Innlegg i Klassekampen (15.07.2020) og Nordnorsk debatt (16.07.2020)

Reindriften og den norske "hakkeorden." Debattinnlegg in Nordnorsk debatt, 27.07.2020

Stordriftsulemper. Kommentar i Klassekampen, 30.12.2020 (bak betalingsmur)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Impact assessment culture in the European Union. Time for something new? Environmental Science and Policy. 99-111.
 • Vis forfatter(e) (2020). The technique is never neutral. How methodological choices condition the generation of narratives for sustainability. Environmental Science and Policy. 87-98.
 • Vis forfatter(e) (2007). Saami reindeer pastoralism under climate change: Applying a generalized framework for vulnerability studies to a sub-arctic social-ecological system. Global Environmental Change.
 • Vis forfatter(e) (1995). Technology transfer vs. technological learning: IT-infrastructure and health care in developing countries. Information Technology for Development. 15-23.
 • Vis forfatter(e) (1993). Recent trends in economic theory - implications for development geography. Ukjent.
 • Vis forfatter(e) (1993). Recent trends in economic theory - implications for Latin America. Ukjent.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2004). How Rich nations got Rich: Essays in the History of Economic Policy. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Tjenestesektoren i det økonomiske helhetsbildet. 11. 11. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Recent trends in economic theory - implications for development geography. 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Hvorfor er økonomisk vekst geografisk ujevnt fordelt? 19. 19. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Competitiveness and its predecessors: A 500-year cross-national perspective. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) (1994). A Schumpeterian theory of underdevelopment - a condtradiction in terms? 15. 15. .
 • Vis forfatter(e) (1993). Technology and uneven development - an evolutionary approach.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2004). Assessing vulnerabilities: a new strategy for the Arctic.
 • Vis forfatter(e) (1993). Post-Porter blues - Norwegian industrial policy between oil and mature industries.
 • Vis forfatter(e) (1993). Porter-prosjektet og nyskaping i norsk industri.
 • Vis forfatter(e) (1993). Evolusjonær økonomi og næringspolitikk.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2013). Rein, rovvilt og bortforklaringer. Dagens næringsliv. 24-24.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (1993). Porter-prosjektet, økonomisk teori og fremtidig næringspolitikk. Praktisk økonomi og ledelse.
 • Vis forfatter(e) (1993). Catching up from way behind - a third world view on first world economic history. Ukjent.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). Useriøst om rein og rovvilt. Dagens næringsliv. 30-31.
 • Vis forfatter(e) (2011). Reindriften – hva slags krise? Dagsavisen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Naturstridig reinsdyrpolitikk. Dagbladet. 65-65.
 • Vis forfatter(e) (2011). Feil om reinsdyr. Dagbladet. 58-58.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Reindeer Herding in Norway: Cyclicality and Permanent Change vs. Governmental Rigidities. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Samisk reindrift - norsk forvaltning. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Adapting to climate change in Sámi reindeer herding: the nation-state as problem and solution. 16 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Five ways to ensure that models serve society: a manifesto, . Nature. 482-484.
 • Vis forfatter(e) (1993). Technology, evolutionary economics, and the world economic order. Fremtek-notat. 16.
 • Vis forfatter(e) (1993). Porter-prosjektet, økonomisk teori og fremtidig industripolitikk. Fremtek-notat. 18.
 • Vis forfatter(e) (1993). Catching up from way behind - a third world perspective on first world history. Fremtek-notat. 30.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.