Hjem
 • E-posterlend.lavik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 46+47 404 53 732
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  615
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Tv-serier, produksjonsstudier, filmhistorie, filmanalyse, filmteori, kulturkritikk, video essays, opphavsrett

2014: "Tv-serier: The Wire og den tredje gullalderen", Universitetsforlaget, ISBN: 9788215023182.

2014: "Romantic authorship in copyright law and the uses of aesthetics", i The Work of Authorship, edited by Mireille van Eechoud, University Amsterdam Press. Available as free ebook here.

2013: "On the prospects of raising the originality requirement in copyright law: Perspectives from the Humanities", co-authored with Stef van Gompel, in The Journal of the Copyright Society of the USA, vol. 60, no. 3.Preprint available here.

2013: "Quality, merit, aesthetics and purpose: An inquiry into EU copyright law’s eschewal of other criteria than originality", co-authored with Stef van Gompel, in Revue Internationale du Droit d'Auteur, vol. 236. Preprint available here

2012: "The Video Essay: The Future of Academic Film and Television Criticism?", in Frames, no. 1.

2012: "Style in The Wire", video essay on Vimeo.

2012: "Mystisk, magisk, svulstig, tragisk: Terrence Malicks The Tree of Life". Review of Tree of Life, in Ekfrase, no. 1, 2012.

2012: "Theory's Pyrrhic Victory", in Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud, edited by Jan Fredrik Hovden and Karl Knapskog, Scandinavian Academic Press.

2011: "The Poetics and Rhetorics of The Wire's Intertextuality", in Critical Studies in Television, 1: 6.

2010: "Den norske filmoffentligheten", in Vagant, no. 4.

2010: "Forward to the Past: The Strange Case of The Wire", in "Relocating Television. Television in the Digital Context", edited by Jostein Gripsrud, New York: Routledge.

2010: "Filmkritikkens vedvarende impotens - tid for digital Viagra?", in Norsk Medietidsskrift, no. 1.

2009: "New Narrative Depths? Spectacle and Narrative in Blockbuster Cinema Revisited", in Nordicom Review, 30:2. Available here. 

2009: "'Not the Obstacle but the Means': Film History and the Postmodern Challenge", in Rethinking History, 13:3. Available here. (subscription required).

2009: "Instruktive filmanalyser" . Review of Filmanalytiske tradisjoner, in Norsk Medietidsskrift, no. 2.

2009: "Relativt komplekst om narrativ kompleksitet". Review of Puzzle Films. Complex Storytelling in Contemporary Cinema., in 16:9. Full text.

2008: "Filmkritikk i den digitale tidsalderen", in Kulturjournalistikkens Offentlighet, edited by Karl Knapskog and Leif Ove Larsen). Spartacus Forlag.

2008: Changing Narratives. Five Essays on Hollywood History. Doctoral dissertation.

2008: "The Battle for the Blockbuster: Discourses of Spectacle and Excess", in New Review of Film and Television Studies, 6:2. Available here.

2008: "Film audiences", co-authored with Jostein Gripsrud, in Handbook of Film Studies, edited by James Donald and Michael Renov, London: Sage.

2007: "Komikk og Romantikk i Hollywood", in 16:9, no. 20, February 2007. Full text.

2006: "Narrative Structure in The Sixth Sense: A New Twist in 'Twist Movies'?", in The Velvet Light Trap, no. 58. Full text (subscription required).

2006: "'The Way Bordwell Tells It': Om Klassisk og post-klassisk Hollywoodfilm", in Norsk Medietidsskrift, no. 3. Full text.

2004: "Pressen og teatrene. En case-studie fra Bergen", in Søkelys på kulturjournalistikk. Bergen: Department of Information Science and Media Studies. ISBN 82-8033-023-2.

2001: Kjærlighet i seriemonogamiets tidsalder. Romantiske komedier i Hollywood. Hovedoppgave/Masters thesis, Bergen: Department for Media Studies

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Cinematic TV drama. Journal of Aesthetics and Culture.
 • Vis forfatter(e) (2022). Towards a pragmatist aesthetics. British Journal of Aesthetics.
 • Vis forfatter(e) (2021). Setting the Scene: The Opening 164 Seconds of The Wire. [in]Transition.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Video Essay: The Future of Academic Film and Television Criticism? Frames Cinema Journal.
 • Vis forfatter(e) (2013). Quality, merit, aesthetics and purpose: An inquiry into EU copyright law’s eschewal of other criteria than originality. Revue Internationale du Droit d'Auteur. 100-295.
 • Vis forfatter(e) (2013). On the prospects of raising the originality requirement in copyright law: Perspectives from the Humanities. Journal of the Copyright Society. 387-443.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Poetics and Rhetoric of The Wire's Intertextuality. Critical Studies in Television. 52-71.
 • Vis forfatter(e) (2009). New Narrative Depths? Spectacle and Narrative in Blockbuster Cinema Revisited. Nordicom Review. 141-157.
 • Vis forfatter(e) (2009). 'Not the obstacle but the means': Film history and the postmodern challenge. Rethinking history. 371-394.
 • Vis forfatter(e) (2008). The battle for the blockbuster: discourses of spectacle and excess. New Review of Film and Television Studies. 169-187.
 • Vis forfatter(e) (2006). Narrative Structure in "The Sixth Sense": A New Twist in 'Twist Movies'? The Velvet Light Trap. 55-64.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). "Rat Film, The Wire og Baltimore".
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Paneldebatt: Teveserien vs. romanen.
 • Vis forfatter(e) (2015). "The Wire" - en kamp for tilværelsen.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Wire og den tredje gullalderen.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Wire og den tredje gullalderen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hva skjedde med TV-serien?
 • Vis forfatter(e) (2010). HBO-effekten.
 • Vis forfatter(e) (2009). Åpningstale til utstillingen "Seven Intellectuals in Bamboo Forest" av Yang Fudong.
 • Vis forfatter(e) (2009). Frå klassisk Hollywood til ny kompleksitet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Filmkritikken i krise.
 • Vis forfatter(e) (2009). Filmanalyse.
 • Vis forfatter(e) (2008). Filmatiske virkemidler.
 • Vis forfatter(e) (2008). Filmanalyse. Foredrag for lærere i den videregående skolen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Film culture in the digital era.
 • Vis forfatter(e) (2008). En reise i Hollywoodfilmens historie.
 • Vis forfatter(e) (2008). A journey through Hollywood history.
 • Vis forfatter(e) (2007). Digitle verktøy: En estetisk revolusjon?
 • Vis forfatter(e) (2006). Klassisk og post-klassisk Hollywoodfilm.
 • Vis forfatter(e) (2006). Film og dataspill - to sider av samme sak?
 • Vis forfatter(e) (2006). Debatt om David Lynch, studentersamfunnet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Singin' in the Rain.
 • Vis forfatter(e) (2005). Romantikk på film.
 • Vis forfatter(e) (2004). Om innkjøpsordningen. Filmklubbforbundets paneldebatt, 24/4 2004.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Videoessayet som vitenskapelig sjanger: filosofiske, epistemologiske og opphavsrettslige dimensjoner.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Rise and Fall of Theory.
 • Vis forfatter(e) (2011). Digital Film Criticism.
 • Vis forfatter(e) (2010). The relationship between the humanities and law as hermeneutic disciplines.
 • Vis forfatter(e) (2010). Intertekstualitet og symbolikk i The Wire.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Strange Case of The Wire.
 • Vis forfatter(e) (2009). Character complexity in The Wire.
 • Vis forfatter(e) (2009). Beyond the Literal: Intertextuality, Allegory, and Symbolism in The Wire.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Wire.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Strange Case of The Wire.
 • Vis forfatter(e) (2006). Spectacle and Excess in the Blockbuster.
 • Vis forfatter(e) (2005). Narration in The Sixth Sense.
 • Vis forfatter(e) (2003). Film og dramaturgi.
 • Vis forfatter(e) (2003). A New Twist in "Twist Movies"?
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2023). Et oppgjør med språklig ukultur. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den norske filmoffentligheten. Vagant.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Overflod og fordervelse. Essay om Succession. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Monstrøse fascinasjoner. Vagant.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bobilvandrere. Vagant.
 • Vis forfatter(e) (2018). Appetittvekkende produksjonsstudier. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tilsvar på bokanmeldelse. Wuxia.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mystisk, magisk, svulstig, tragisk: Terrence Malicks The Tree of Life. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur.
 • Vis forfatter(e) (2009). Relativt komplekst om narrativ kompleksitet. 16:9.
 • Vis forfatter(e) (2009). Instruktive filmanalyser. Norsk Medietidsskrift. 189-192.
 • Vis forfatter(e) (2007). Merkverdig Mylder. Bergens Tidende.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2015). Forfatterskap i TV-drama Showrunnermodellen, one vision – og Kampen for tilværelsen.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Tv-serier: The Wire og den tredje gullalderen".
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2001). Kjærlighet i seriemonogamiets tidsalder. Romantiske komedier i Hollywood.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Alt om ingenting. Klassekampen. 12-13.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mellom det gode og det onde: Karaktertegning i "The Wire". rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Ingen grunn til berøringsangst". Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hva skal vi med supercuts? rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2010). Filmkritikkens vedvarende impotens - tid for digital Viagra? Norsk Medietidsskrift. 85-92.
 • Vis forfatter(e) (2006). "The Way Bordwell Tells It": On classical and post-classical Hollywood cinema. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2006). "The Way Bordwell Tells It": Om Klassisk og post-klassisk Hollywoodfilm. Norsk Medietidsskrift. 266-273.
 • Vis forfatter(e) (2002). Historieskriving i Hollywood. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). Evnen til å kjede seg. Bergens Tidende.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Identitetspolitiske irrganger. Klassekampen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2008). Changing Narratives. Five Essays on Hollywood History.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). Virus og pester yndet filmtema.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kva makt ligg det i å få folk til å le?
 • Vis forfatter(e) (2008). Å "være seg selv" som kjendis.
 • Vis forfatter(e) (2008). Voldsom voldskritikk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mer lekent Hollywood.
 • Vis forfatter(e) (2008). Flaggermusmannen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bruker «The Daily Show» aktivt i presidentkampen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Musikerskjebner populært på kino.
 • Vis forfatter(e) (2007). Blockbustere til forskningsbegjær.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hollywood før og nå.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2012). "Style in The Wire".
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2019). Kurer - forelska i TV-serier.
 • Vis forfatter(e) (2008). Radiointervju, NRK Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fortellingens framtid.
 • Vis forfatter(e) (2008). Filmklubbene sliter.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Digitale tider. 63 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Romantic authorship in copyright law and the uses of aesthetics. 50 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Theory's pyrrhic victory. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forward to the Past: The Strange Case of The Wire. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Filmkritikk i den digitale tidsalderen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Film Audiences. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Pressen og teatrene. En case-studie fra Bergen. 16 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2006). "Spectacle and Excess in the Blockbuster".
 • Vis forfatter(e) (2005). The Concept of Classical Hollywood Cinema.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2012). Analyseeksempel: Stil i The Wire.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Tar maskinene over? rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Dokumnetarens problem - del 1. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Dokumentarens problem - del 3. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Dokumentarens problem - del 2. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). TV-dramaets gullalder (del II). rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). TV-dramaets gullalder (del I). rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Om kritiske begrunnelser og kritikkens begrunnelse. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Om estetisk ekspertise. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kreativitetens begrensninger. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Identitetspolitiske irrganger. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva/hvem er en serieskaper. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Filmatiske TV-serier - del 2. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Filmatiske TV-serier - del 1. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Dramedy-formatets tvetydigheter. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Dokumentarisk dramatisering og jakten på sannhet. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Den umulige kritikken. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Notes on the scholarliness of videography. The Cine-Files.
 • Vis forfatter(e) (2019). Gjensyn med The Sopranos – eller kunsten å ”recappe” en av tidenes tv-serier. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2018). Det vi snakker om når vi snakker om tv-serier. rushprint.no.
 • Vis forfatter(e) (2012). Videoessay om The Wire. Rushprint.
 • Vis forfatter(e) (2012). Høydepunkter fra BIFF 2012. Rushprint.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ødelegger reklame opplevelsen? Rushprint.
 • Vis forfatter(e) (2011). Høydepunkter fra BIFF. Rushprint.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Hva skal vi med filmkritikk?". Rushprint.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Er tv virkelig bedre enn film?". Rushprint. 44-47.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.