Hjem
Erlend Sundes bilde
Foto:
Sunniva S. Hammerås

Erlend Sunde

Postdoktor
 • E-posterlend.sunde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 40
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5020 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Skiftarbeid:

 • døgnrytme
 • søvn
 • lys
 • søvnighet og prestasjon

Støy og helseeffekter:

 • Kartlegging av støyeksponering
 • Hørsel
 • Søvn
 • Kognitiv funksjon
  Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2024). Simulated quick returns in a laboratory context and effects on sleep and pre-sleep arousal between shifts: a crossover controlled trial. Ergonomics.
  • Vis forfatter(e) (2024). Moral decision-making at night and the impact of night work with blue-enriched white light or warm white light: a counterbalanced crossover study. Annals of Medicine.
  • Vis forfatter(e) (2024). Effects of a work schedule with abated quick returns on insomnia, sleepiness and work-related fatigue. Results from a large-scale cluster randomized controlled trial . Sleep.
  • Vis forfatter(e) (2022). Sleep homeostasis and night work: a polysomnographic study of daytime sleep following three consecutive simulated night shifts. Nature and Science of Sleep. 243-254.
  • Vis forfatter(e) (2022). Bright light exposure during simulated night work improves cognitive flexibility. Chronobiology International. 948-963.
  • Vis forfatter(e) (2020). Role of nocturnal light intensity on adaptation to three consecutive night shifts: a counterbalanced crossover study. Occupational and Environmental Medicine. 249-255.
  • Vis forfatter(e) (2020). Blue-enriched white light improves performance but not subjective alertness and circadian adaptation during three consecutive simulated night shifts. Frontiers in Psychology. 1-16.
  • Vis forfatter(e) (2020). Alerting and Circadian Effects of Short-Wavelength vs. Long-Wavelength Narrow-Bandwidth Light during a Simulated Night Shift. Clocks & Sleep. 502-522.
  • Vis forfatter(e) (2018). Variability and Determinants of Occupational Noise Exposure Among Iron and Steel Factory Workers in Tanzania. Annals of Work Exposures and Health. 1109-1122.
  • Vis forfatter(e) (2016). Noise and sleep on board vessels in the Royal Norwegian Navy. Noise & Health. 85-92.
  • Vis forfatter(e) (2015). Noise exposure and cognitive performance: A study on personnel on board Royal Norwegian Navy vessels. Noise & Health. 320-327.
  • Vis forfatter(e) (2015). Noise and exposure of personnel aboard vessels in the royal norwegian navy. Annals of Occupational Hygiene. 182-199.
  • Vis forfatter(e) (2015). Hearing loss in the royal Norwegian navy: a cross-sectional study. International Archives of Occupational and Environmental Health. 641-649.
  Faglig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2022). Lysmåling og kalkulering av lysparametre.
  • Vis forfatter(e) (2022). Lyseksponering for å bedre tilpasning til nattarbeid.
  Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2022). Reversal learning and working memory scanning task performance improve with bright light exposure during simulated night work: a counterbalanced crossover study.
  • Vis forfatter(e) (2021). Effekter av sterkt lys på kognitiv fungering under simulert nattarbeid.
  • Vis forfatter(e) (2021). Bright light exposure during simulated night work impacts manual dexterity as assessed by the grooved pegboard test.
  • Vis forfatter(e) (2019). Effects of Different Light Intensities on Adaptation to Simulated Night Shifts: A Randomized Counterbalanced Crossover Study.
  • Vis forfatter(e) (2015). Noise and Noise Exposure of Personnel Aboard Vessels in the Royal Norwegian Navy (RNoN), and Hearing Loss in the RNoN.
  Doktorgradsavhandling
  • Vis forfatter(e) (2021). Effects of light interventions for adaptation to night work.
  Intervju
  • Vis forfatter(e) (2023). Søvnregistrering - Ville definitivt kuttet det ut.
  • Vis forfatter(e) (2021). Våken stillstand.
  • Vis forfatter(e) (2021). Slik har pandemien påvirket søvnen vår.
  • Vis forfatter(e) (2021). Korona påvirket søvnen vår - og vil fortsette å gjøre det.
  Programdeltagelse
  • Vis forfatter(e) (2022). Riktig lys kan øke produktivitet og sikkerhet ved nattskiftarbeid.
  • Vis forfatter(e) (2017). Døgnvill.
  Sammendrag/abstract
  • Vis forfatter(e) (2024). Effects of a work schedule with reduced quick returns on insomnia, sleepiness and work-related fatigue among healthcare workers: a large-scale cluster randomized controlled trial. Sleep Medicine. 100-101.
  Poster
  • Vis forfatter(e) (2023). Effects of a work schedule with reduced quick returns on insomnia, sleepiness and work-related fatigue among healthcare workers: A large-scale cluster randomized controlled trial.
  • Vis forfatter(e) (2018). Effects of bright light on sleepiness and cognitive performance during simulated night shift work.
  • Vis forfatter(e) (2018). Daytime sleep following night shifts- impact of light intensity.
  • Vis forfatter(e) (2018). Daytime sleep following bright light exposure during simulated night shift work.
  • Vis forfatter(e) (2018). Bright light exposure during simulated night shift work- impact on daytime sleep.
  • Vis forfatter(e) (2015). Noise exposure and heart rate variability on Navy vessels.
  • Vis forfatter(e) (2013). Noise exposure and hearing loss among naval personnel.
  Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
  • Vis forfatter(e) (2022). Protocol for a systematic review and meta-analysis on the associations between shift work and sickness absence. Systematic Reviews. 9 sider.
  Fagartikkel
  • Vis forfatter(e) (2022). Lyseksponering og tilpasning til nattarbeid. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 8-10.
  • Vis forfatter(e) (2021). COVID-19-pandemien og søvn. SØVN. 11-17.

  Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

  2021- : Health-promoting work schedules (HEWOS)

  2016-2020  : Effects of bright light intervention for adaptation to night work: Shift work simulation experiments - Institutt for samfunnspsykologi

  2012-2016: Støy og helse i Sjøforsvaret - Forskergruppe for arbeids- og miljømedisin