Hjem
Ernst Pedersens bilde

Ernst Pedersen

Seniorrådgiver, Sentral systemkoordinator for administrative systemer

Oversikt over IKT-systemer ved UiB. Sekretær for porteføljestyret for digitalisering. Prosjektleder Bookingsystem for leiesteder. Deltar i ressursgruppen for prosjekter. Ansvar for Prosjektportalen. Arbeider med virksomhetsarkitektur og planlegging av IKT løsninger ved UiB.

UiB sin koordinator for BOTT Økonomi og Lønn i nasjonal forvaltningsgruppe. 

Prosjektportalen

Prosjektveiviseren i UiB

Bookingsystem for kjernefasiliteter

Nytt servicesystem UiBHjelp (TopDesk)

GDPR