Hjem
Espen Dragstmos bilde

Espen Dragstmo

Ph.d.-kandidat
 • E-postespen.dragstmo@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  537
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Rettsfilosofi, rettsteori og rettskildelære

 • Ex.Fac.
 • JUS 114 - Juridisk metode
 • JUS 133 - Rettskilde- og metodelære
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Rettslige gyldighetsbetingelser.
 • Vis forfatter(e) (2014). Prøvingsrettens demokratiske legitimitet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Konstitusjonell sedvanerett.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Democratic Legitimacy of Judicial Review.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hermeneutikk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Prøvingsretten i et spenningsfelt mellom jus og politikk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Habermas’ teori om demokratisk legitim prøvingsrett.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Må prøvingsretten være demokratisk illegitim?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Motstrid.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2014). "Individuelle valg og vurderinger" - noen kommentarer til Knut Martin Tande. Jussens venner. 121-138.
 • Vis forfatter(e) (2010). 1890-gårder og brannvernkonsulenter. Adresseavisen. 32-32.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Demokratisk domstolskontroll

 • Master i rettsvitenskap 2008
 • Bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap 2009
 • Master i filosofi 2011