Hjem
 • E-postespen.gamlund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 02
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12-13
  Bergen
  Rom 
  314
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er professor i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Jeg arbeider hovedsakelig med etikk og moralfilosofi, og har en spesiell interesse for anvendt eller praktisk etikk.

Jeg har nettopp avsluttet en bok om takknemlighet, og jeg arbeider for tiden på en engelskspråklig bok om moralisme.

 • I 2023 publiserte jeg boken Takknemlighetens filosofi på Dreyers forlag.
 • I 2021 publiserte jeg boken Kunsten å moralisere på Dreyers Forlag. 
 • Jeg har også nylig avsluttet to prosjekter om døden. Ett som omhandler spørsmålet om når det er verst å dø, og relevansen av dette spørsmålet for globale helseprioriteringer. Sammen med Carl Tollef Solberg redigerte jeg antologien Saving People from the Harm of Death med artikler om denne tematikken, som ble publisert på Oxford University Press i februar 2019.
 • Sammen med Carl Tollef Solberg har jeg også skrevet en liten bok om døden. som gir en oversikt over noen av de sentrale temaene knyttet til døden. Den heter Hva er døden og ble publisert på Universitetsforlaget i mai 2020.

 

 

Jeg driver utstrakt formidling gjennom foredrag, kronikker, deltakelse i radio- og paneldebatter, intervjuer i aviser og magasiner, og gjennom sosiale medier. I 2015 vant jeg Humanistisk Fakultets formidlingspris.

 

Populærvitenskapelige artikler og kronikker

"Genteknologi og etikk", artikkel i Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie, 27.9.2023.

"Formidlingsplikt for alle?", kronikk i Khrono 19.9.2023.

"Uetisk å la være å satse på genteknologi", kronikk i Dagsavisen 12.6.2023 (sammen med Sigrid Bratlie, Muath Alsheikh, Trygve Brautaset, Arne Holst-Jensen, Camilla Tøndel, Anna Wargelius).

"Akademia sett innenfra – hvorfor prioriterer vi ikke deltakelse i offentligheten?", kronikk i Khrono 11.3.2023.

"Derfor bør du boikotte fotball-VM", kronikk i Dagens Næringsliv 18.11.2022.

«Ja til mer moralisme i klimakampen», Fri Tanke 01/2022.

«Vaksinepass er feil», kronikk i Bergens Tidende 14.12.2021.

«Det er vaksineplikt», kronikk i VG 14.12.2021.

«Vi bør moralisere mer» kronikk i Morgenbladet 22.8.2021

«Syv lærdommer fra pandemien», kronikk i Bergens Tidende 28.8.2021

«På tide å vurdere aktiv dødshjelp i Norge", kronikk (med Edvin Schei og C. T. Solberg) i Bergens Tidende 31.10.2020

«Hvem er jeg?» Barn i Byen, juni-august nr 92, 2021

«Should we fear death?», (med C. T. Solberg) blogginnlegg på OUPBlog 29.5.2020

"Døden rykker nærmere", artikkel i Morgenbladet 29.5.2020 (skrevet sammen med Carl Tollef Solberg).

"Etikken bør overlates til etikere", kronikk i Khrono 9.5.2020.

"Vi må passe oss for å vifte med pekefingeren", kronikk i Bergensavisen 23.4.2010.

"Tåler du kritikk for at du flyr for mye?", kronikk i Bergensavisen 24.9.2019.

"Selvbestemt abort må også gjelde fosterreduksjon", kronikk i Dagbladet 2.4.2019 (skrevet sammen med Silje Langseth Dahl, Rebekka Vaksdal, Mathias Barra og Carl Tollef Solberg).

"Gode grunner til skepsis mot statsministerens ønske om flere barn", kronikk i Aftenposten 8.1.2019.

"La oss være ærlige om at julenissen ikke finnes", kronikk i Dagbladet 22.12.2018.

"Tviler du på om du er skikket til å være forelder, så bør du la være å få barn", kronikk i Dagbladet 28.7.2018.

"Menn som ikke respekterer kvinner", kronikk i Bergens Tidende 25.1.2018.

"Tillit basert på skjønn", kronikk i Dagbladet 15.8.2017.

"Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle velgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme", kronikk i Aftenposten 20.7.2017 (skrevet sammen med Kristian Skagen Ekeli).

"Familieetikkens mor", kronikk i Bergens Tidende 7.6.2017 (skrevet sammen med Steinar Bøyum).

"Tanker om det som betyr noe", Morgenbladet 20.1.2017.

”Moralisme er bedre enn relativisme” Røyst ”Moral” nr. 5, 2016.

Hva skylder vi våre foreldre?” kronikk i Bergens Tidende 6.8.2016.

Skal vi frykte døden?”, kronikk i Avisen Vårt Land 25.7.2016.

"Filosofisk impact", artikkel på Salongen.no 15.3.2016.

"Det er moralsk galt å spise kjøtt", kronikk i Aftenposten 29.9.2015.

"Hvor mye vil du egentlig vite?", kronikk på NRK Ytring 19.9.2015.

"Vi må stille krav til foreldre", kronikk i Bergens Tidende 28.4.2015.

"Hva skal vi med filosofi?" artikkel på Salongen.no 10.3.2015.

"Skolen svikter barna", kronikk i Bergens Tidende 14.11.2014.

"En forskers bekjennelser", kronikk i Forskerforum nr. 5.2014.

"Klima - spiller det noen rolle hva du gjør?" artikkel i Bergens Tidende 2.3.2014.

"Berettiget skadefryd", kronikk på NRK Ytring 3.11.2014.

"Skal vi tilgi urett?", kronikk på NRK Ytring 23.10.2013.

"Hva er galt med dypøkologien?", artikkel i Klassekampen 8.1.2013.

"Roseboblen som sprakk", kronikk i Dagsavisen 16.5.2012.

"Pelsdyroppdrett: Regjeringens verkebyll", kronikk skrevet med Eskil Pedersen m.fl. i Dagsavisen 16.1.2012.

"Den utilgivelige ondskapen", kronikk i Bergens Tidene 16.8.2011.

"Hvorfor skal vi kjøre tog?", kronikk i Aftenposten 14.9. 2010.

Dyreforsøk i (u)etisk farvann”, kronikk i Bladet Forskningsetikk nr. 2/2010.

Ut i skogen og opp i trærne”, kronikk skrevet sammen med Siri Kalvig, Bergens Tidene 25.4.2010.

Egg og samfunn”, kronikk skrevet sammen med HildeValbjørn Hagelin, Klassekampen 6.4.2010.

Pelsdyravl bør forbys”, kronikk skrevet sammen med Live Kleveland, Klassekampen 15.9.2009.

Den grønne bølgen”, kronikk skrevet sammen med Kristian Bjørkdahl, Dagbladet 27.8.2009.

Det er tid for tilgivelse”, kronikk i Aftenposten 6.10.2008.

Moralsk betenkelig”, kronikk i Dagbladet 13.4.2007.

“Klimaendringer, Fattigdom og Etikk”, RØST 1/2007: 27-31.

Uunngåelig dommedag”, kronikk i Nytid 18.5.2007.

Har dypøkologien en fremtid?”, kronikk i Morgenbladet 6.1.2006.

Jeg underviser på alle nivåer, både på fagstudiet i filosofi og på examen philosophicum.

Examen Philosophicum 

Moralfilosofi (FIL128/228/328)

Masteremne i praktisk filosofi (FIL344)

Miljøetikk (FIL106/236/336)

Moderne Politisk Teori (FIL116/216/316)

Innføring i etikk (FIL227)

Toleranse og pluralisme

 

 

Bøker:

Gamlund, Espen. Takknemlighetens filosofi. Oslo: Dreyer forlag (2023).

Gamlund, Espen. Kunsten å moralisere. Oslo: Dreyer forlag (2021).

Gamlund, Espen, Lars Fr. H. Svendsen, & Simo Sättelä. Filosofi for humanister. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget (2021).

Gamlund, Espen & Carl Tollef Solberg (2020). hva er døden. Oslo: Universitetsforlaget.

Gamlund, Espen & Carl Tollef Solberg (eds) (2019) Saving People from the Harm of Death. Oxford University Press.

Gamlund, Espen, Lars F. H. Svendsen, & Simo Säätelä (2016). Filosofi for humanister. Oslo: Universitetsforlaget.

Lie, Reidar, Lars Fr. H. Svendsen & Espen Gamlund (2015). Filosofi og helseforskning. Bergen: Alvheim og Eide.

Artikler:

Gamlund, Espen (2023) "Er forskjellene mellom behandlingsbegrensning og dødshjelp etisk relevante?" Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, nr. 3: 33-39.

Gamlund, Espen (2021) "Klimamoralisme" Norsk Filosofisk Tidsskrift volum 56, nr 2-3: 77-90.

Gamlund, Espen (med Carl Tollef Solberg, Ole Frithjof Norheim, Karl Erik Müller, Preben Sørheim & Mathias Barra). "The Devils in the DALY: Prevailing Evaluative AssumptionsPublic Health Ethics, Volume 13, Issue 3, November 2020: 259–274.

Gamlund, Espen (med Karl Erik Müller, Katrine Knarvik Paquet, & Carl Tollef Solberg) (2020) "Mandatory Vaccination: Should Norway follow?" Etikk i Praksis 1/2020.

Gamlund, Espen (med Silje Langseth Dahl, Rebekka Vaksdal, Mathias Barra & Carl Tollef Solberg) (2019). "Abort og fosterreduksjon: En etisk sammenligning", Etikk i Praksis (Early view).

Gamlund, Espen & Carl Tollef Solberg (2019). "Introduction. Perspectives on Evaluating Deaths and their Relevance to Health Policy", i E. Gamlund & C. T. Solberg (eds) Saving People from the Harm of Death, Oxford University Press.

Gamlund, Espen (2019). ”Age, death, and the allocation of scarce healthcare resources”, i E. Gamlund & C. T. Solberg (eds) Saving People from the Harm of Death, Oxford University Press.

Gamlund, Espen (med J. Millum, E. Ngamasana & C. T. Solberg) (2019). "The valuation of deaths at different ages”, i O. F. Norheim et al. (eds) Global Health Priority-Setting: Beyond Cost-Effectiveness, Oxford University Press (forthcoming).

Gamlund, Espen (2017), "Hva legitimerer filosofi i Norge?", Norsk Filosofisk Tidsskrift, nr. 1-2: 6-14.

Gamlund, Espen (med C.T. Solberg & P. Sørheim) (2016), ”En tapt fremtid – Den filosofiske debatten om døden som et onde”, Arr-Idéhistorisk Tidsskrift nr. 2: 3-15. 

Gamlund, Espen (med Carl Tollef Solberg) (2016). "The badness of death and priorities in health", BMC Medical Ethics 17:21.

Gamlund, Espen (2016). "What is so important about completing lives?A critique of the modified youngest first principle of scarce resource allocation", Theoretical Medicine and Bioethics 37.2 (April): 113-128.

Gamlund, Espen (2016). "Når du forstår hvorfor vi skal være moralske", i Trond A. Skjelbred (red) Perspektiver på PR. Fagbokforlaget.

Gamlund, Espen (2014). "Ethical aspects of self-forgiveness", SATS Northern European Journal of Philosophy 15.2, pages 237-256.

Gamlund, Espen & Carl Tollef Solberg (2014). "Når er det verst å miste sitt liv? Relevansen av filosofiske grunnlagsteorier for helseprioriteringer". Norsk Filosofisk Tidsskrift, vol 49, nr 3-4: 205-217.

Gamlund, Espen (2013). "Etiske perspektiver på dyr og natur", i Ragnhild Sollund, Morten Tønnessen og Guri Larsen (red.) Hvem er villest i landet her? Spartacus Forlag AS.

Gamlund, Espen (2012). "Hva er galt med dypøkologien? Noen kommentarer til Arne Næss' Økosofi T", Norsk Filosofisk Tidsskrift nr. 4: 229-244.

Gamlund, Espen (2011). "Reconsidering approaches to moral status" (co-authored with Kristian S. Ekeli), Ethics, Policy & Environment, Volume 14, Issue 3, pages 361-375.

Gamlund, Espen (2011). "Introduction to Confronting Environmental Values" (Guest-editorial), Ethics, Policy & Environment, Volume 14, Issue 3, pages 307-312.

Gamlund, Espen (2011). "Forgiveness without Blame", in Christel. Fricke  (Ed), The Ethics of Forgiveness. London & New York: Routledge. [Reviews of the book can be found here and here]

Gamlund, Espen (2011). "Living under the Guidance of Reason: Arne Naess`s Interpretation of Spinoza", Inquiry, Volume 54, Issue 1, pages 2-17.

Gamlund, Espen (2010). "Supererogatory Forgiveness", Inquiry, Volume 53, Issue 6 December, pages 540 - 564.

Gamlund, Espen (2010). "The Duty to Forgive Repentant Wrongdoers", International Journal of Philosophical Studies, Volume 18, Issue 5, pages 651-671.

Gamlund, Espen (2007). "Who has Moral Status in the Environment? A Spinozistic Answer", The Trumpeter, Vol 23, Nr 1: 3-27.

Gamlund, Espen (2006). "Arne Naess’s Humanistic Ethic: Personal Impressions and Reflections", The Trumpeter, Vol 22, Nr 2: 103-115.

Gamlund, Espen (2006). "The Moral Basis of Vegetarianism", in Matthias Kaiser and Marianne Lien (Eds), Ethics and the Politics of Food. Wageningen: Wageningen Academic Publishers: 123-128.

Gamlund, Espen (2005). "Spinoza og konfliktløsning - et frigjøringsperspektiv", Norsk Filosofisk Tidsskrift, vol 40, nr 1: 38-56.

Gamlund, Espen (2004). "Hvem har moralsk status i naturen? Et spinozistisk argument", Parabel - tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori, vol VII, nr 2: 41-68.

Gamlund, Espen (2003). "Kan Spinozas etikk forstås som interpersonlig og holistisk?" Agora, nr 2-3: 149-174.

Jeg skriver på en bok om moralisme (Oxford University Press, 2024).

Jeg skriver på en bok om identitet sammen med Carl Tollef Solberg (Universitetsforlaget, 2025).

 

 

Jeg veileder studenter på alle nivåer - examen philosophicum, bachelor- og masterstudiet i filosofi, samt doktorgradsstipendiater.

Ta kontakt med meg dersom du har et prosjekt du ønsker å diskutere med meg!