Hjem
Espen Ingebrigtsens bilde

Espen Ingebrigtsen

Postdoktor, Strafferettens fortellinger
 • E-postEspen.Ingebrigtsen@uib.no
 • Telefon+47 980 16 049
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  358
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Lov og litteratur, narratologi, litteraturteori, hermeneutikk, litterær retorikk, intertekstualitet, oversettelse, tyskspråklig litteratur fra 1750 til i dag, W. G. Sebald, minne og litteratur. 

 

Mer info kommer.

TYS202 Figurationen der Melancholie in Texten von Wolfgang Hildesheimer, Günter Grass und W. G. Sebald (VS 2015).

TSAK318: Erinnern, erzählen, erfinden. W. G. Sebalds Austerlitz (HS 2014).

TYS202: Varianten des Erinnerns in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (Maron, Timm, Wackwitz) (VS 2012).

TYS315: Künstlerporträts bei Thomas Bernhard, W. G. Sebald und Christa Wolf (VS 2013)

TYS202: Ästhetische, politische und soziale Umbrüche in Heinrich von Kleists Prosatexten (VS 2011).

 

TYS114: Oversiktsforelesninger i tysk litteratur etter år 1800 2011–2014)

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Talepresentasjon i straffedommer. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 443-490.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Representations of Verbal Threats in Criminal Convictions.
 • 2018. Talepresentasjon som klander og karakterisering i straffedommer.
 • 2018. Speech Representation in Written Judgments.
 • 2018. Sitater i straffeprosessens dokumenter.
 • 2012. Motive des Lesens und des Schreibens in deutschsprachigen Romanen der Gegenwartsliteratur.
Annen presentasjon
 • 2017. Samtale med Fredrik Græsvik.
 • 2017. Samtale med Florian Huber.
 • 2016. Podiumssamtale med Maxim Leo.
 • 2014. Samtale med Peter Stamm.
 • 2014. Podiumssamtale med Térezia Mora.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2013. Perspektiven : das IX. Nordisch-Baltische Germanistentreffen in OS/Bergen, 14.-16. Juni 2012. Stockholm University.
Vitenskapelig monografi
 • 2016. Bisse ins Sacktuch. Zur mehrfachkodierten Intertextualität bei W. G. Sebald.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2012. Olav Nygard og 'Wergelands Geist'. Prosopopeia. 82-89.
 • 2011. På Gjallarbrui. Om Draumkvedet. ENO Magasin. 88-94.
 • 2011. Oversettelse av Heinrich von Kleist: Om den gradvise utforminga av tankar når ein snakkar. Vagant. 88-93.
Kronikk
 • 2018. Vi trenger ikke flere agentfortellinger. Bergens Tidende. 52.
Doktorgradsavhandling
 • 2016. Bisse ins Sacktuch. Zur mehrfachkodierten Intertextualität bei W. G. Sebald.
Programledelse
 • 2014. Franz Schuberts Lieder. Formidling og analyse i programmet «Klassisk avsporing».
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2012. «Å skrive setningen videre blir å hule tankene ut.» Erindring i Herta Müllers essayistikk. 13 sider.
 • 2012. Gedächtnismotive in Herta Müllers Essays. 9 sider.
Oversatt bok
 • 2016. Hitlers rus. Folk og Fører på dop.
 • 2016. Barn, lov at du skyter deg. Vanlige tyskeres undergang i 1945.
 • 2015. Rød kjærlighet. En østtysk familiehistorie.
 • 2013. Ikke si det til noen!
Innledning
 • 2013. Vorwort. IV-XVII.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • 2017. Vanskelig, men presist tysk? Litt om falske venner på setningsnivå. Innlegg på sakprosabloggen www.oversattsakprosa.wordpress.com.
Innledning i musikal og teaterprogram
 • 2017. Stefan Zweig: Forfatteren av i går.
Faglig kapittel
 • 2019. Direkte sitater i straffeprosessens dokumenter . 157-180. I:
  • 2019. Etterforskning under lupen. 3. 2019: 3. .
Intervju tidsskrift
 • 2011. Imot litteraturen. Intervju med Tomas Espedal. [Natt & Dags bergensutgave]. Natt & dag : trend- og mediainformasjon. 17-20.
 • 2011. "Neste like morosam som eg." Intervju med Agnes Ravatn. Fett. 16-20.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.