Hjem
Esperanza Diaz s bilde

Esperanza Diaz

Professor, Leder Pandemisenteret
 • E-postEsperanza.Diaz@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 44+47 474 14 104
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Esperanza Diaz er lege med utdannelse fra Spania (1995) og spesialist i allmennmedisin i Norge siden 2003. I tillegg til stillingene hennes som leder av Pandemisenteret siden 2020 og professor ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin ved UiB, jobber hun også som seniorforsker (20 %) ved Høgskulen på Vestlandet.

Diaz har forsket på innvandrerhelse siden 2008, skrevet over hundre fagfellevurderte artikler om emnet og utgitt boken Migrant Health: A Primary Care Perspective. Esperanza Diaz har lang erfaring med å samarbeide på tvers av fakulteter, institusjoner og grupper i befolkningen.

Diaz har utviklet og ledet Pandemisenteret siden 2020. Senteret er administrativt forankret ved IGS, men er et interdisiplinært senter med representanter fra alle sju fakulteter ved UiB. Å jobbe på tvers av fagområder og med ikke akademiske miljøer, samt inkludering av sosial ulikhet i helse i et pandemisk perspektiv har vært nøkkelord i forskningen til Diaz de siste årene.

I 2023 leder hun NFR-finansiert prosjektet Integrering for helse(link), som følger prosjektet Endringer i helse- og helsebehov blant syriske flyktninger på vei til Norge. Hun er også involvert som partner i andre NFR-prosjekter som EqualPart (On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART) - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)) og vil fra 2024 også være partner i det EU-finansierte UniHealth-prosjektet.

Diaz har undervist om flere temaer relatert til allmennmedisin, blant annet klinisk konsultasjon, ØNH i allmennpraksis, svangerskapskontroll i allmennpraksis, klinisk møte med pasienter fra andre kulturer, narrativ medisin, og uheldige hendelser, som en del av stillingen ved UiB. De siste årene har hun hovedsakelig undervist i migrasjon og helse og pandemirelaterte temaer. I begge emner har hun utviklet egne PhD/emnekurs (link)

Foredragsholder ved flere kurs for medisinstudenter, sykepleierstudenter og leger i Spania og Norge siden 1999.

Undervisning i blant annet klinisk konsultasjon,  ØNH i allmennpraksis, svangerskapskontroll i allmennpraksis, klinisk møte med pasienter fra andre kulturer, narrativ medisin, og uheldige hendelser, som en del av stilling ved UiB.

Foredragsholder ved flere kurs for medisinstudenter, sykepleierstudenter og leger i Spania og Norge siden 1999

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Trends in cervical cancer screening in Norway 2012–2017: a comparison study of non-immigrant and immigrant women. Scandinavian Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2023). Occupation-related factors affecting the health of migrants working during the COVID-19 pandemic – a qualitative study in Norway. International Journal for Equity in Health.
 • Vis forfatter(e) (2023). Mental Health of Immigrant Children and Adolescents (6-17 Years) in Canada: Evidence from the Canadian Health Measures Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).
 • Vis forfatter(e) (2023). Health status of Syrian refugees in Ireland - research and routine data informing service provision. Rural and remote health. 8119.
 • Vis forfatter(e) (2023). Food insecurity and its association with mental health among Syrian refugees resettled in Norway: A cross-sectional study. Journal of Migration and Health.
 • Vis forfatter(e) (2023). A Culturally Adapted Diet and Physical Activity Text Message Intervention to Prevent Type 2 Diabetes Mellitus for Women of Pakistani Origin Living in Scotland: Formative Study. JMIR Formative Research.
 • Vis forfatter(e) (2022). ‘Who is telling the truth?’ Migrants’ experiences with COVID-19 related information in Norway: a qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). The evolvement of trust in response to the COVID-19 pandemic among migrants in Norway. International Journal for Equity in Health. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2022). The acceptability and effect of a culturally-tailored dance intervention to promote physical activity in women of South Asian origin at risk of diabetes in the Netherlands—A mixed-methods feasibility study. PLOS ONE. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Self-rated health and quality of life among Syrian refugees in Ireland – data from a cross-sectional study. BMC Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Polish immigrants’ access to colorectal cancer screening in Norway – a qualitative study. BMC Health Services Research. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2022). Migration health research in the Nordic countries: Priorities and implications for public health. Scandinavian Journal of Public Health. 1039-1046.
 • Vis forfatter(e) (2022). Medication Use among Immigrants from Syria Living in Western Norway: A Cross-Sectional Study. Pharmacoepidemiology. 76-88.
 • Vis forfatter(e) (2022). General Practice/Family Medicine Research During the Pandemic: Showing the Links to the EGPRN Research Strategy. Eurasian Journal of Family Medicine.
 • Vis forfatter(e) (2022). Effect of a self-help group intervention using Teaching Recovery Techniques to improve mental health among Syrian refugees in Norway: a randomized controlled trial. International Journal of Mental Health Systems. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Disparities in the offer of COVID-19 vaccination to migrants and non-migrants in Norway: a cross sectional survey study. BMC Public Health. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Covid-19, vaksiner og innvandrere. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). COVID-19: information access, trust and adherence to health advice among migrants in Norway. Archives of Public Health. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Use of health care services among Syrian refugees migrating to Norway: a prospective longitudinal study. BMC Health Services Research. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). The road to equitable healthcare: A conceptual model developed from a qualitative study of Syrian refugees in Norway. Social Science and Medicine. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). The correlation between socioeconomic factors and COVID-19 among immigrants in Norway: a register-based study. Scandinavian Journal of Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Restless legs syndrome - a study from general practice. Tidsskrift for Den norske legeforening. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Physician factors associated with medical errors in Norwegian primary care emergency services. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 429-437.
 • Vis forfatter(e) (2021). Overuse or underuse? Use of healthcare services among irregular migrants in a north-eastern Spanish region. International Journal for Equity in Health. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Matusikkerhet under den første fasen av koronapandemien blant innvandrere og for hele befolkningen i Norge. Tidsskrift for velferdsforskning. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Learning from the COVID-19 pandemic among migrants: An innovative, system-level, interdisciplinary approach is needed to improve public health . Scandinavian Journal of Public Health. 804-808.
 • Vis forfatter(e) (2021). General practitioners’ management of depression symptoms in Somali refugee and Norwegian patients: a film vignette experiment. BMJ Open. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2021). Effect of a community-based intervention to increase participation in cervical cancer screening among Pakistani and Somali women in Norway. BMC Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). A qualitative study on the experiences of southern European immigrant parents navigating the Norwegian healthcare system. International Journal for Equity in Health. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2020). The effect of physiotherapy group intervention in reducing pain disorders and mental health symptoms among syrian refugees: A randomized controlled trial. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Physician factors associated with increased risk for complaints in primary care emergency services: a case - control study. BMC Family Practice. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2020). Multimorbidity and chronic diseases among undocumented migrants: evidence to contradict the myths. International Journal for Equity in Health. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). Health status and use of medication and their association with migration related exposures among Syrian refugees in Lebanon and Norway: a cross-sectional study. BMC Public Health. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). Effect of an intervention in general practice to increase the participation of immigrants in cervical cancer screening: A cluster randomized clinical trial. JAMA Network Open. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Changes in self-rated health and quality of life among Syrian refugees migrating to Norway: a prospective longitudinal study . International Journal for Equity in Health. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). Changes in health among Syrian refugees along their migration trajectories from Lebanon to Norway: a prospective cohort study. Public Health. 240-245.
 • Vis forfatter(e) (2020). Barriers to access to the Norwegian healthcare system among sub-Saharan African immigrant women exposed to female genital cutting. PLOS ONE. 1-22.
 • Vis forfatter(e) (2019). Two interventions to treat pain disorders and post-traumatic symptoms among Syrian refugees: protocol for a randomized controlled trial. Trials. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2019). The definition of immigrant status matters: Impact of nationality, country of origin, and length of stay in host country on mortality estimates. BMC Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2019). Strategies to improve research capacity across European general practice: The views of members of EGPRN and Wonca Europe. European Journal of General Practice. 25-31.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sense of community belonging among immigrants: perspective of immigrant service providers. Public Health. 28-33.
 • Vis forfatter(e) (2019). Accessing public healthcare in Oslo, Norway: The experiences of Thai immigrant masseuses. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). Access to Norwegian healthcare system - Challenges for sub-Saharan African immigrants. International Journal for Equity in Health. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2019). A community-based intervention to increase participation in cervical cancer screening among immigrants in Norway. BMC Medical Research Methodology. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2018). Use of hormonal contraceptives among immigrant women and their daughters in Norway: Data from the Norwegian Prescription Database. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2018). Health care-seeking patterns for female genital mutilation/cutting among young Somalis in Norway. BMC Public Health. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Health care curricula in multicultural societies. International Journal of Medical Education. 42-44.
 • Vis forfatter(e) (2018). Experiences with a national strategy on migrant health in Norway. European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2018). Developing culturally adapted lifestyle interventions for South Asian migrant populations: a qualitative study of the key success factors and main challenges. Public Health. 50-58.
 • Vis forfatter(e) (2018). Cervical cancer screening among immigrant women in Norway- The healthcare providers’ perspectives. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 415-422.
 • Vis forfatter(e) (2018). An observational study of immigrant mortality differences in Norway by reason for migration, length of stay and characteristics of sending countries. BMC Public Health. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Primary healthcare usage and use of medications among immigrant children according to age of arrival to Norway: A population-based study. BMJ Open. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2017). Multimorbidity and immigrant status: associations with area of origin and length of residence in host country. Family Practice. 662-666.
 • Vis forfatter(e) (2017). Migration and social determinants of mental health: Results from the Canadian health measures survey. Canadian journal of public health. e362-e367.
 • Vis forfatter(e) (2017). General practitioners' strategies in consultations with immigrants in Norway - practice-based shared reflections among participants in focus groups. Family Practice. 216-221.
 • Vis forfatter(e) (2017). Differences in primary health care use among sub-Saharan African immigrants in Norway: A register-based study. BMC Health Services Research. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2017). Barriers and facilitators to cervical cancer screening among Pakistani and somali immigrant women in Oslo: A qualitative study. International Journal of Women's Health. 487-496.
 • Vis forfatter(e) (2016). Socioeconomic status and primary health service use for mental health problems among immigrants with short and long lengths of stay. International Journal of Migration, Health and Social Care. 85-98.
 • Vis forfatter(e) (2016). Primary health care utilisation and morbidity among immigrant children compared to non-immigrant children: a population-based study in Norway. BMJ Open. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2016). Patterns of pharmaceutical use for immigrants to Spain and Norway: A comparative study of prescription databases in two European countries. International Journal for Equity in Health. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2016). Non-adherence to antihypertensive medication: The role of mental and physical comorbidity. International Journal of Cardiology. 310-316.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mental Health of Refugees and Non-refugees from War-Conflict Countries: Data from Primary Healthcare Services and the Norwegian Prescription Database. Journal of Immigrant and Minority Health.
 • Vis forfatter(e) (2016). Global healthcare use by immigrants in Spain according to morbidity burden, area of origin, and length of stay. BMC Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2016). Differences in cervical cancer screening between immigrants and nonimmigrants in Norway: a primary healthcare register-based study. European Journal of Cancer Prevention. 521-527.
 • Vis forfatter(e) (2015). The healthy migrant effect in primary care. GACETA SANITARIA JOURNAL. 15-20.
 • Vis forfatter(e) (2015). Multimorbidity and its patterns according to immigrant origin. A nationwide register-based study in Norway. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2015). Multimorbidity among registered immigrants in Norway: the role of reason for migration and length of stay. Tropical medicine & international health. 1805-1814.
 • Vis forfatter(e) (2015). Managing mental health problems among immigrant women attending primary health care services. Health Care for Women International. 118-139.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lung Function in Rural Guatemalan Women Before and After a Chimney Stove Intervention to Reduce Wood Smoke Exposure: Results From the Randomized Exposure Study of Pollution Indoors and Respiratory Effects and Chronic Respiratory Effects of Early Childhood Exposure to Respirable Particulate Matter Study. Chest. 1184-1192.
 • Vis forfatter(e) (2015). Immigrant patients with dementia and memory impairment in primary health care in Norway: A national registry study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 321-331.
 • Vis forfatter(e) (2015). How do immigrants use primary health care services? A register-based study in Norway. European Journal of Public Health. 72-78.
 • Vis forfatter(e) (2014). Use of hormonal contraceptives among immigrant and native women in Norway: data from the Norwegian Prescription Database. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1221-1228.
 • Vis forfatter(e) (2014). Immigrants' use of primary health care services for mental health problems. BMC Health Services Research. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Immigrant and native regular general practitioners in Norway. A comparative registry-based observational study. European Journal of General Practice. 93-99.
 • Vis forfatter(e) (2014). How adolescent subjective health and satisfaction with weight and body shape are related to participation in sports. Journal of Environmental and Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2014). Frequent attenders in general practice and immigrant status in Norway: a nationwide cross-sectional study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 232-240.
 • Vis forfatter(e) (2014). Differential utilization of primary health care services among older immigrants and Norwegians: a register-based comparative study in Norway. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) (2014). Associations of Respiratory Symptoms and Lung Function with Measured Carbon Monoxide Concentrations among Nonsmoking Women Exposed to Household Air Pollution: The RESPIRE Trial, Guatemala. Environmental Health Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2012). Immigrants' use of emergency primary health care in Norway: a registry-based observational study. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) (2012). Immigrants' use of emergency primary health care in Norway: a registry-based observational study. BMC Health Services Research. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvilke fastleger deltar i legevakt? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2277-2280.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fastlegepasienters bruk av legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Vis forfatter(e) (2012). Clinical practice patterns among native and immigrant doctors doing out-of-hours work in Norway: a registry-based observational study. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2011). Immigrant general practitioners in Norway: A special resource? A qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health. 239-244.
 • Vis forfatter(e) (2009). Effect of reducing indoor air pollution on women’s respiratory symptoms and lung function: The RESPIRE Randomized Trial, Guatemala. American Journal of Epidemiology. 211-220.
 • Vis forfatter(e) (2008). Self-rated health among Mayan women participating in a randomised intervention trial reducing indoor air pollution in Guatemala. BMC International Health and Human Rights.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lung function and symptoms among indigenous Mayan women exposed to high levels of indoor air pollution. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 1372-1379.
 • Vis forfatter(e) (2007). Eye discomfort, headache and back pain among Mayan Guatemalan women taking part in a randomised stove intervention trial. Journal of Epidemiology and Community Health. 74-79.
 • Vis forfatter(e) (2004). Reducing indoor air pollution with a randomised intervention design � A presentation of the Stove Intervention Study in the Guatemalan Highlands. Norsk Epidemiologi. 137-143.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2021). Covid-19 i Bergen etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Er kroniske smerter relatert til opplevelse av sammenheng blant syriske flyktninger? .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Å navigere i et ukjent landskap: innvandrerforeldres opplevelse av diagnostisering og behandling i primærhelsetjenesten i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forandringer i røykevaner og bruk av alkohol under migrasjon – en kohortstudie blant syriske flyktninger i Libanon og i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2020). Effect of group treatment on physical inactivity among Syrian refugees with pain disorders and/or post-traumatic symptoms. A randomised controlled trial.
 • Vis forfatter(e) (2020). Access to healthcare and self-rated health among refugees in transit in Lebanon and after arrival in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Stillesitting blant syriske flyktninger i to ulike faser i migrasjonsprosessen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Stillesitting blant syriske flyktninger i to ulike faser i migrasjonsprosessen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sosial støtte i en presset livssituasjon – en undersøkelse blant voksne syriske flyktninger i Libanon og Norge.
 • Vis forfatter(e) (2015). Managing mental health problems among immigrant women attending primary care services.
 • Vis forfatter(e) (2013). Use of contraceptives among immigrant and native women in Norway: Data from the Norwegian Prescription database.
 • Vis forfatter(e) (2013). Use of GP services for mental health problems: A comparison with Norwegians and immigrants.
 • Vis forfatter(e) (2007). Impact of an improved stove on women's lung health in a rural wood-using community. RESPIRE Guatemala.
 • Vis forfatter(e) (2006). Impact of a chimney stove on women’s lung health in a rural wood-using community: challenges in assessment and preliminary results.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2023). Migration and Health: Time for a new research agenda. Scandinavian Journal of Public Health. 309-311.
 • Vis forfatter(e) (2022). Times of migration crises, times of opportunities. Atención Primaria.
 • Vis forfatter(e) (2016). Shifting migrant health care away from an agenda of conflicts and problems towards solutions. Scandinavian Journal of Primary Health Care.
 • Vis forfatter(e) (2012). I gang etter 40 år. Utposten.
 • Vis forfatter(e) (2012). And so it is Xtmas. Utposten.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2015). Innvandring fører ikke til en eksplosjon i helsekostnader. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Del 2, s.3.
 • Vis forfatter(e) (2010). Overdramatisert pandemi. Brev til redaktøren. Tidsskrift for Den norske legeforening. 590.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2019). Migrant Health: A Primary Care Perspective. CRC Press.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Praeger Handbook of Environmental Health. Praeger.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Møtet med den papirløse pasient –en etisk analyse. Utposten.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hva vet vi om innvandreres bruk av primærhelsetjenesten for psykiske plager? Utposten. 28-30.
 • Vis forfatter(e) (2012). Konsultasjoner med fremmedspråkelige. Refleksjoner over en pasient. Utposten.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). The potential to meet the needs of refugees and other migrants through Music therapy. The Lancet Regional Health - Europe.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nei, innvandring fører ikke til en eksplosjon i helsekostnader | Elstad, Kumar, Diaz og Lien. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2009). Ny fastlegeordning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Cervical cancer screening among immigrants in Norway. Challenges, possibilities and the effect of an intervention.
 • Vis forfatter(e) (2008). Impact of reducing indoor air pollution on women's health.RESPIRE Guatemala- Randomised exposure study of pollution indoors and respiratory health.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2023). The road from knowledge to change - pandemics, diversity and social inequality declaration, Bergen 2022. Scandinavian Journal of Public Health. 312-314.
 • Vis forfatter(e) (2023). Workshop: Difficult to reach – populations: How to recruit for qualitative and/or quantitative studies? . European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2020). Non-communicable diseases and use of medication among Syrian refugees: a prospective cohort study. European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2019). Self Rated Health among Syrian refugees in Lebanon and Norway – a cross sectional study. European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2019). Chronic pain and migration-related factors among Syrian refugees: a cross-sectional study. European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2018). “I simply haven’t given it a thought before!” - health care providers’ experiences regarding cervical cancer screening among immigrant women in Norway- a qualitative study. European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2018). Reported pain and use of painkillers among Syrian refugees at various stages in the migration process . European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2018). Evidence on interventions that improve mental health of child refugees and child asylum seekers in Europe: a rapid systematic review . European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2018). Development of an intervention for the prevention of type 2 diabetes addressing the specific needs of South Asian-origin population living in the Netherlands: a pilot study. European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2018). Access to healthcare and unmet health needs among Syrian asylum seekers in transit and at arrival in Norway. European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2018). A qualitative intervention approach to increase the participation of Pakistani and Somali women in cervical cancer screening program in Norway . European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2009). Effect of Personal Exposure to Indoor Air Pollution from Solid Fuel on Lung Symptoms and Function in Women: An Exposure-Response Analysis from the Guatemala Woodstove Randomised Control Trial. Epidemiology. S206-S206.
 • Vis forfatter(e) (2007). Does reduced indoor air pollution exposure have similar impact on upper and lower respiratory symptoms? Epidemiology. S114-S115.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2020). Non-communicable diseases and use of medication among Syrian refugees: a prospective cohort study .
 • Vis forfatter(e) (2018). Irritable bowel syndrome, chronic fatigue and pain in a Norwegian primary care population.
 • Vis forfatter(e) (2014). Managing mental health problems among immigrant women.
 • Vis forfatter(e) (2013). Use of GP services for mental health problems: A comparison with Norwegians and immigrants.
 • Vis forfatter(e) (2010). Immigrant GPS in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Self Perceived Health after a Randomised Intervention Trial Reducing Indoor Air Pollution (IAP). RESPIRE Guatemala.
 • Vis forfatter(e) (2004). Eye Discomfort, Headache And Back Pain Among Women In Guatemala Using Open Fires For Cooking And Heating.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2023). Food Insecurity among International Migrants during the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Helse blant personer med innvandrerbakgrunn. Folkehelseinstituttet.
 • Vis forfatter(e) (2022). Health of international migrant workers during the COVID-19 pandemic: A scoping review. Frontiers in Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Migration health research in Norway: a scoping review. Scandinavian Journal of Public Health. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Developing a realist informed framework for cultural adaptation of lifestyle interventions for the prevention of type 2 diabetes in South Asian populations in Europe. Diabetic Medicine. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2021). Chronic pain and mental health problems among Syrian refugees: associations, predictors and use of medication over time: a prospective cohort study. BMJ Open. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2018). Migrants access to healthcare services within the European Union: a content analysis of policy documents in Ireland, Portugal and Spain. Globalization and Health. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Interventions to improve immigrant health. A scoping review. European Journal of Public Health. 433-439.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Bruk av tolk blant fastleger på Vestlandet. Utposten.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tolkens ti råd til helsepersonell. Utposten.
 • Vis forfatter(e) (2020). Situational Brief: Migration and Covid-19 in Scandinavian Countries. Lancet ERA - International Health.
 • Vis forfatter(e) (2020). Godt Eksempel: Migrasjonskonferanse 2020: helse og arbeid i det nye landet. Bergen 24.-25. september 2020. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ser medico de familia en Noruega (Being a General Practitioner in Norway). AMF (Actualizacion en Medicina de Familia). 231-233.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2017). Epidemiology of Dementia in Migrant- and Ethnic-Minority Populations. 29-48. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Dementia, Ethnic Minorities and Migrants - A Review of the Literature. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Diagnosis and Management of Migrants and Ethnic Minorities With Dementia. 49-62. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Dementia, Ethnic Minorities and Migrants - A Review of the Literature. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Språk og kultur på legevakten. . I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2012). Norges unge legers representant i Europa. Robert Burman intervjuet av Esperanza Díaz. Utposten.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Publications last five years:

·       Peer-reviewed:

* Diaz E, Kumar BN. Differential utilization of Primary Health Care services among older immigrants and Norwegians. A register-based comparative study in Norway. BMC Health Services Research 2014

* Diaz E, Gimeno-Feliu L-A, Calderón-Larrañaga A, Prado-Torres A. Frequent attenders in general practice and immigrant status in Norway: A nationwide cross-sectional study. Scan J Prim Health Care 2014

* D Pope, E Diaz, T Smith-Sivertsen, RT Lie, P Bakke, J Balmes, K Smith, N Bruce. Associations of Respiratory Symptoms and Lung Function with Measured Carbon Monoxide Concentrations among Nonsmoking Women Exposed to Household Air Pollution: The RESPIRE Trial, Guatemala. Environmental Health perspectives 2014

*M Straiton, A Renflot, E Diaz. Immigrants’ use of primary health care services for mental health problems. BMC Health Services Research 2014

*Luis Andres Gimeno-Feliu, Amaia Calderón-Larrañaga, Esperanza Diaz,

Beatriz Poblador-Plou, Rosa Macipe-Costa, Alexandra Prados-Torres.The healthy migration effect in primary care. Gaceta Sanitaria 2014

*Diaz E, Calderón-Larrañaga A, Prado-Torres A, Poblador-Pou B, Gimeno-Feliu L-A. How do immigrants use primary healthcare services? A register-based study in Norway. European Journal Public Health 2014

*Dyremyrhr, Diaz, Meland. How adolescent subjective health and satisfaction with weight and body shape are related to participation in sports. Journal of Environmental and Public Health 2014:4. http://dx.doi.org/10.1155/2014/851932

*Omland, G; Ruths, S; Diaz, E. Use of hormonal contraceptives among immigrant and native women in Norway: Data from the Norwegian Prescription Database. BJOG. 2014

*Diaz, E; Raza, A; Sandvik, H; Hjorleifsson, S. Immigrant and native regular general practitioners in Norway. A comparative registry-based observational study. European Journal of General Practice 2013.

*Sandvik, H; Hunskaar S; Diaz, E. Immigrants’ use of emergency primary health care in Norway: aregistry-based observational study. BMC Health Services Research 2012;12:308. http://www.biomedcentral.com/1472-6963/12/308

*Sandvik, H; Hunskaar S; Diaz, E.Clinical practice patterns among native and immigrant doctors doing out-of-hours work in Norway: a registry-based observational study. BMJ Open 2012;2:e001153 doi:10.1136/bmjopen-2012-001153

*Sandvik, H; Hunskaar S; Diaz, E. Hvilke fastleger deltar i legevakt? (Which General Practitioners work out-of-hours?) Journal of the Norwegian Medical Association 2012;20:2277-2280.

*Sandvik, H; Hunskaar S; Diaz, E. Fastlegepasienters bruk av legevakt (Use of Emergency Room according to the Patients’ General Practitioner) Journal of the Norwegian Medical Association 2012;20:2272-2276.

*Diaz, E. Ser médico de familia en Noruega. (Being a General Practitioner in Norway).  AMF 2011;7(4):231-233.

*Diaz, E; Hjørleifsson, S. Immigrant general practitioners in Norway: A special resource? A qualitative study. Scand J Public Health 2011;31(3):239-244. 

 

1989-1995: Den medisinske fakultet, Universidad Autónoma i Madrid

1996-1999: Spesialitet i allmennmedisin i Spania.

 2003 og 2008: Spesialist i allmennmedisin i Norge.

2008: Philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen