Hjem
Eva Gerdtss bilde

Eva Gerdts

Professor, Medlem Det norske vitenskapsakademi
 • E-postEva.Gerdts@uib.no
 • Telefon+47 55 97 30 54
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Hjertesykdom hos kvinner er vårt overbyggende forskningsfokus. Hjertesykdom hos kvinner undersøkes i samarbeid med internasjonale partnere i Tyskland, Italia og USA. Hovedfokus er hjertesykdom som følge av høyt blodtrykk, aortaklaffestenose, fedme og autoimmune sykdommer, og hvordan disse faktorene belaster hjertet ulikt hos kvinner og menn. Vår forskning har bidratt til nye europeiske anbefalinger om behandling av høyt blodtrykk hos pasienter med aortaklaffstenose, og et internasjonalt fokus på hjertesykdom hos kvinner. Dette forsker vi på i norske befolkningsundersøkelser og i prosjekter med kliniske studier av personer med høyt blodtrykk, fedme, aortaklaffestenose, autoimmune sykdommer eller iskemisk hjerneslag. Et nytt Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ble opprettet ved UiB juni 2020 finansiert av Hjertefondet ved UiB, Bergen Sanitetskvinner/Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation (https://www.uib.no/kvinnehjerte). Vår videre forskning vil tilknyttes Senterets nettverk.

Helseundersøkelsen i Hordaland - runde 3 (HUSK3) ble gjennomført 2018-22. Hovedfokus er hva blodtrykk og andre helsefaktorer og endring i disse mens man er i 40-årene betyr for hjerte-kar helsen 20 år senere. Prosjektet er et samarbeid mellom 4 forskergrupper på UiB ledet av henholdsvis professor Grethe S. Tell, professor Ottar Nygård, professor Jutta Dierkes, undertegnede, BEVITAL akademisk laboratorium og Høgskolen på Vestlandet ved professor Marjolein Iversen. Se også: stipendiat Ester Kringeland, UiB og stipendiat Annabel E. Ohldieck, UiB og deres banebrytende publikasjoner.

Ukontrollert høyt blodtrykk er et stort helseproblem i Norge. I samarbeid med de 4 øvrige universiteter forsker vi på dette i IDA studien. I samarbeid med overlege PhD Marianne Grytaas, endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus forsker vi på pasienter med primær aldosteronisme som underliggende årsak til høyt blodtrykk. Vårt hovedfokus er hvordan ukontrollert høyt blodtrykk påvirker hjertet, og om påvirkningen er forskjellig hos kvinner og menn eller utfra hva årsaken til det høye blodtrykket er. Se også: stipendiat Arleen Aune, UiB

Kvinner med autoimmune sykdommer har høy risiko for å få hjertesykdom tidlig. I samarbeid med revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus studerer vi hjerteeffekten av moderne immunmodulerende behandling ved leddgikt. Se også: seniorforsker Helga Midtbø PhD, UiB og Haukeland Universitetssykehus, og stipendiat Anja G. Linde, UiB

Subklinisk hjertekarsykdom hos unge slagpasienter undersøkes i NOR-SYS prosjektet i samarbeid med professor Ulrike Waje-Andreassen, nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus som ble startet i 2010. Oppfølgingsundersøkelsene ved Hjerteavdelingen ble fullført 2022. Hjerteultralydbilder fra den europeiske studien SECRETO på slagpasienter under 50 år sendes for analyse i våre kjernelaboratorium. Se også stipendiat Rune Eilertsen, UiB som er tilknyttet prosjektet.

Kommentar til Kildens rapport om manglende kjønnsperspektiv i norsk hjerteforskning

https://kjonnsforskning.no/nb/2023/01/medisinske-studier-ser-bort-fra-kj...

Høyt blodtrtykk farligere for kvinnehjertet VG oppslag

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/l3zqWL/fersk-rapport-kvinner-har-dobbelt-saa-stor-risiko-for-hjerteinfarkt-naar-blodtrykket-stiger

Tildeling av Nasjonalforeningens hjerteforskningspris 2022

https://forskning.no/demens-forskningspriser-hjernen/kongen-delte-ut-forskningspriser/2018501

Oppslag i Samfunnsviteret 25.05.21

– Data som er samlet inn om menn kan ikke, og bør ikke, gjelde for kvinner – Samfunnsviteren

Kronikk Bergens Tidende 05.07.20

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/6jxy13/kampen-om-kvinnehjertet

Intervju Undervisning i kvinnehelse i utdanning av helsearbeidere Dagsnytt 18, 16.04.20

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202004/NNFA56041620/avspiller

 

Intervju Ensomhet og kvinnehjertehelse Gro Holm NRK P1

https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO01024519

 

Hjertepraten, Litteraturhuset i Bergen 15.08.18

– Store kjønnsforskjeller ved hjerteinfarkt

Menn og kvinner har forskjellige risikofaktorer, symptomer og typer hjerteinfarkt, påpeker professor Eva Gerdts ved Klinisk institutt 2. Onsdag 15. august holder hun foredrag om temaet på Litteraturhuset i Bergen. Se innlegget på https://www.uib.no/med/119381/–-store-kjønnsforskjeller-ved-hjerteinfarkt eller på https://www.youtube.com/watch?v=t2lwuNonhOA.

https://forskning.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse-kjonn-o...

 

Kvinnehjerter - en fagbok om vanlige hjertesykdommer

Løchen ML og Gerdts E. 2015, Oslo (Gyldendal Akademisk). ISBN: 978-8-205-46397-4. Boken kan bestilles ved å sende SMS med kodeord kvinnehjerter til 2030. Pris NOK 425

 

Underviser i profesjonsutdanning av leger ved UiB, semester MED5, MED11 og MED12. Undervisningen omfatter et praktisk kurs i hjerteultralydundersøkelse med håndholdt ultralydapparat, og forelesninger om høyt blodtrykk, hypertertensiv hjertesykdom og hjertesykdom hos kvinner. Organiserer fagdager om hjerteklaffsykdom hos eldre og symptomet tungpust.

PhD kurs NORHEART901 Cardiovascular imaging in research. Kursleder.

Underviser på nasjonale kurs i spesialistutdanning i indremedisin, nyresykdommer og hjertesykdommer

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Time-varying serum uric acid predicts new-onset atrial fibrillation in treated hypertensive patients. The LIFE Study. Exploration of medicine. 128-138.
 • Vis forfatter(e) (2022). Development of systolic dysfunction unrelated to myocardial infarction in treated hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. The LIFE Study. Exploration of medicine. 160-172.
 • Vis forfatter(e) (2020). Factors associated with increase in blood pressure and incident hypertension in early midlife: the Hordaland Health Study. Blood Pressure. 267-275.
 • Vis forfatter(e) (2019). Long-term blood pressure trajectories and incident atrial fibrillation in women and men: the Tromsø Study . European Heart Journal. 1554-1562.
 • Vis forfatter(e) (2019). Impact of obesity on persistent left Ventricular hypertrophy after aortic valve replacement for aortic stenosis. American Journal of Cardiology. 942-947.
 • Vis forfatter(e) (2019). Impact of estimated left atrial volume on prognosis in patients with asymptomatic mild to moderate aortic valve stenosis. International Journal of Cardiology. 1-5.
 • Vis forfatter(e) (2019). Impact of aortic stiffness on myocardial ischaemia in non-obstructive coronary artery disease. Open heart. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2019). Higher left ventricular mass-wall stress-heart rate product and outcome in aortic valve stenosis. Heart. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2018). Covariables and types of abnormal left ventricular geometry in nonelderly ischemic stroke survivors: The Norwegian Stroke in theYoung Study. Journal of Hypertension. 1858-1864.
 • Vis forfatter(e) (2017). Small aortic root in aortic valve stenosis: clinical characteristics and prognostic implications. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging. 404-412.
 • Vis forfatter(e) (2017). Searching for Explanations for Cryptogenic Stroke in the Young: Revealing the Triggers, Causes, and Outcome (SECRETO): Rationale and design. European Stroke Journal. 116-125.
 • Vis forfatter(e) (2017). Masked hypertension in obesity: Potential predictors and arterial damage. Blood Pressure Monitoring. 12-17.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lower transaortic flow rate is Associated with increased mortality in aortic valve stenosis. JACC Cardiovascular Imaging. 912-920.
 • Vis forfatter(e) (2017). Left ventricular hypertrophy regression during antihypertensive treatment in an outpatient clinic (the Campania salute network). Journal of the American Heart Association (JAHA). 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2017). Influence of left ventricular stroke volume on incident heart failure in a population with preserved ejection fraction (from the Strong Heart Study). American Journal of Cardiology. 1047-1052.
 • Vis forfatter(e) (2017). Impact of stroke volume on cardiovascular risk during progression of aortic valve stenosis. Heart. 1443-1448.
 • Vis forfatter(e) (2017). Echocardiographic aortic valve calcification and outcomes in women and men with aortic stenosis. Heart. 1619-1624.
 • Vis forfatter(e) (2017). Does fitness improve the cardiovascular risk profile in obese subjects? NMCD. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases. 518-524.
 • Vis forfatter(e) (2017). Differential effect of obesity on prevalence of cardiac and carotid target organ damage in hypertension (the Campania Salute Network). International Journal of Cardiology. 260-264.
 • Vis forfatter(e) (2017). Comparison of frequency of ischemic cardiovascular events in patients with aortic stenosis with versus without asymmetric septal hypertrophy (from the SEAS Trial). American Journal of Cardiology. 1082-1087.
 • Vis forfatter(e) (2016). The association of hypertension with asymptomatic cardiovascular organ damage in rheumatoid arthritis. Blood Pressure. 298-304.
 • Vis forfatter(e) (2016). Serum calprotectin is a biomarker of carotid atherosclerosis in patients with primary Sjögren's syndrome. Clinical and Experimental Rheumatology. 1006-1012.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prevalence and covariates of masked hypertension in ischemic stroke survivors: the Norwegian Stroke in the Young Study. Blood Pressure Monitoring. 244-250.
 • Vis forfatter(e) (2016). Higher pulse pressure/stroke volume index is associated with impaired outcome in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: the LIFE study. Blood Pressure. 150-155.
 • Vis forfatter(e) (2016). Giant right ventricular outflow tract thrombus in heriditary spherocytosis: a case report. Thrombosis Journal. 1-5.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gender in cardiovascular diseases: Impact on clinical manifestations, management, and outcomes. European Heart Journal. 24-34.
 • Vis forfatter(e) (2016). Disease activity is associated with reduced left ventricular systolic myocardial function in patients with rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases. 371-376.
 • Vis forfatter(e) (2016). Covariates of non-dipping and elevated night-time blood pressure in ischemic stroke patients: the Norwegian Stroke in the Young Study. Blood Pressure. 212-218.
 • Vis forfatter(e) (2016). Aortic root dimension and arterial stiffness in arterial hypertension: The Campania Salute Network. Journal of Hypertension. 1109-1114.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sex differences in cardiovascular outcome during progression of aortic valve stenosis. Heart. 209-214.
 • Vis forfatter(e) (2015). Relation of Left Ventricular Mass to Prognosis in Initially Asymptomatic Mild to Moderate Aortic Valve Stenosis. Circulation Cardiovascular Imaging.
 • Vis forfatter(e) (2015). Obesity-associated metabolic changes influence resting and peak heart rate in women and men. Scandinavian Cardiovascular Journal. 337-343.
 • Vis forfatter(e) (2015). Myocardial function in aortic stenosis - insights from radial multilayer Doppler strain. Cardiovascular Ultrasound. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Left ventricular wall stress-mass-heart rate product and cardiovascular events in treated hypertensive patients: Life study. Hypertension. 945-953.
 • Vis forfatter(e) (2015). Global coronary artery plaque area is associated with myocardial hypoperfusion in women with non-ST elevation myocardial infarction. Journal of Women's Health. 367-373.
 • Vis forfatter(e) (2015). Disease activity and left ventricular structure in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology. 511-519.
 • Vis forfatter(e) (2015). Biomarkers and echocardiographic predictors of myocardial dysfunction in patients with hypertension. Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) (2014). Velocity ratio predicts outcomes in patients with low gradient severe aortic stenosis and preserved EF. Heart. 1946-1953.
 • Vis forfatter(e) (2014). Relationship of levt ventricular systolic function to persistence or development of electrocardiographic left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: implications for the Development of New heart failure. Journal of Hypertension. 2472-2478.
 • Vis forfatter(e) (2014). Prevalence and covariates of abnormal left ventricular geometry in never-treated hypertensive patients in Tanzania. Blood Pressure. 21-38.
 • Vis forfatter(e) (2014). Indexing aortic valve area by body surface area increases the prevalence of severe aortic stenosis. Heart. 28-33.
 • Vis forfatter(e) (2014). Impact of obesity and nonobesity on grading the severity of aortic valve stenosis. American Journal of Cardiology. 1532-1535.
 • Vis forfatter(e) (2014). Impact of isolated systolic hypertension on normalization of left ventricular structure during antihypertensive treatment (the LIFE study). Blood Pressure. 206-212.
 • Vis forfatter(e) (2014). Iatrogenic external pudendal artery pseudoaneurysm with a communicating arteriovenous fistula - A diagnostic and therapeutic pitfall. Echocardiography. E158-E160.
 • Vis forfatter(e) (2014). Four-group classifcation of left ventricular hypertrophy based on ventricular concentricity and dilatation identifes a low-risk subset of eccentric hypertrophy in hypertensive patients. Circulation Cardiovascular Imaging. 422-429.
 • Vis forfatter(e) (2014). Early vascular aging in young and middle-aged ischemic stroke patients: The Norwegian stroke in the young study. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2014). Determinants of systolic blood pressure response during exercise in overweight subjects. Blood Pressure. 200-205.
 • Vis forfatter(e) (2014). Adjusting parameters of aortic valve stenosis severity by body size. Heart. 1024-1030.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Norwegian stroke in the young study (NOR-SYS): rationale and design. BMC Neurology. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Systolic left ventricular function according to left ventricular concentricity and dilatation in hypertensive patients: the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study. Journal of Hypertension. 2060-2068.
 • Vis forfatter(e) (2013). Natural history of mild and of moderate aortic stenosis-new insights from a large prospective European study. Current problems in cardiology. 365-409.
 • Vis forfatter(e) (2013). Left atrial volume as predictor of valve replacement and cardiovascular events in patients with asymptomatic mild to moderate aortic stenosis. Echocardiography. 1008-1014.
 • Vis forfatter(e) (2013). Effect of overweight and obesity on cardiovascular events in asymptomatic aortic stenosis. Journal of the American College of Cardiology. 1683-1690.
 • Vis forfatter(e) (2010). Myocardial deformation in aortic valve stenosis – relation to left ventricular geometry. Heart. 106-112.
 • Vis forfatter(e) (2010). Effect of obesity on left ventricular mass and systolic function in patients with asymptomatic aortic stenosis (a Simvastatin Ezetimibe in aortic stenosis [SEAS] substudy). American Journal of Cardiology. 1456-1460.
 • Vis forfatter(e) (2010). Asymmetric septal hypertrophy - a marker of hypertension in aortic stenosis (a SEAS substudy). Blood Pressure. 140-144.
 • Vis forfatter(e) (2010). Are coronary revascularization and myocardial infarction a homogeneous combined endpoint in hypertension trials? The Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study. Journal of Hypertension. 1134-1140.
 • Vis forfatter(e) (2010). An unusual location of a papillary fibroelastoma. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging.
 • Vis forfatter(e) (2009). Myocardial Contrast Echocardiography in Assessment of Stable Coronary Artery Disease at Intermediate Dobutamine-Induced Stress Level. Echocardiography. 52-60.
 • Vis forfatter(e) (2009). Left ventricular long-axis function in treated haemochromatosis. The International Journal of Cardiac Imaging. 237-247.
 • Vis forfatter(e) (2009). Clustered metabolic abnormalities blunt regression of hypertensive left ventricular hypertrophy: the LIFE study. NMCD. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases. 634-640.
 • Vis forfatter(e) (2008). Prevalence and covariates of electrocardiographic left ventricular hypertrophy in diabetic patients in Tanzania. Cardiovascular Journal of Africa. 8-14.
 • Vis forfatter(e) (2008). Left ventricular structure in different types of chronic pressure overload. European Heart Journal, Supplement. E23-E30.
 • Vis forfatter(e) (2008). Left atrial systolic force in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: the LIFE study. Journal of Hypertension. 1472-1476.
 • Vis forfatter(e) (2008). Impact of left ventricular geometry on prognosis in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy (the LIFE study). European Heart Journal-Cardiovascular Imaging. 809-815.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gender differences in left ventricular structure and function during antihypertensive treatment - The Losartan intervention for Endpoint reduction in hypertension study. Hypertension. 1109-1114.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gender Differences in Regression of Electrocardiographic Left Ventricular Hypertrophy in Response to Antihypertensive Therapy. Hypertension. 100-106.
 • Vis forfatter(e) (2008). Factors influencing left ventricular structure and stress-corrected systolic function in men and women with asymptomatic aortic valve stenosis (a SEAS substudy). American Journal of Cardiology. 510-515.
 • Vis forfatter(e) (2008). Effects of Losartan in women with hypertension and left ventricular hypertrophy results from the Losartan Intervention For Endpoint Reduction in hypertension study. Hypertension. 1103-1108.
 • Vis forfatter(e) (2008). Clinical impact of ' in-treatment' wall motion abnormalities in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: the LIFE study. Journal of Hypertension. 806-812.
 • Vis forfatter(e) (2007). Reduced exercise capacity in genetic haemochromatosis. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 470-475.
 • Vis forfatter(e) (2007). Electrocardiographic and echocardiographic detection of myocardial infarction in patients with left-ventricular hypertrophy. American Journal of Hypertension. 771-776.
 • Vis forfatter(e) (2006). Impact of diabetes mellitus on regression of electrocardiographic left ventricular hypertrophy and the prediction of outcome during antihypertensive therapy - The Losartan Intervention for Endpoint (LIFE) Reduction in Hypertension Study. Circulation. 1588-1596.
 • Vis forfatter(e) (2006). Exercise performance during losartan- or atenolol-based treatment in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (a LIFE substudy). Blood Pressure. 220-226.
 • Vis forfatter(e) (2005). Cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients with a history of atrial fibrillation: The Losartan Intervention For End Point Reduction in Hypertension (LIFE) study. Journal of the American College of Cardiology. 705-711.
 • Vis forfatter(e) (2005). Angiotensin II receptor blockade reduces new-onset atrial fibrillation and subsequent stroke compared to atenolol: the Losartan Intervention For End Point Reduction in Hypertension (LIFE) study. Journal of the American College of Cardiology. 712-719.
 • Vis forfatter(e) (2000). Long-term central hemodynamic effects at rest and during exercise of losartan in essential hypertension. American Heart Journal. 624-630.
 • Vis forfatter(e) (2000). Left ventricular wall stresses and stress-mass products in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy. Journal of Hypertension. 1129-1138.
 • Vis forfatter(e) (2000). Left ventricular diastolic filling patterns in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy: The LIFE Study. American Journal of Cardiology. 466-472.
 • Vis forfatter(e) (2000). Impact of different partition values on prevalences of left ventricular hypertrophy and concentric geometry in a large hypertensive population: the LIFE Study. Hypertension. 6-12.
 • Vis forfatter(e) (2000). HOPE ett år senere. Hjerteforum. 31-35.
 • Vis forfatter(e) (1999). Similar central hemodynamics in salt sensitive and salt resistant hypertensive patients. Blood Pressure. 233-241.
 • Vis forfatter(e) (1999). Reproducibility of salt sensitivity testing using a dictary approach in essential hypertension. Journal of Human Hypertension. 375-384.
 • Vis forfatter(e) (1999). Early complications and long-term mortality after urgent or routine coronary angioplasty. Scandinavian Cardiovascular Journal. 33.
 • Vis forfatter(e) (1998). The Bergen Blood pressure Study: changes in cardiac structure and function in offspring of hypertensive families. European Heart Journal. 474-474.
 • Vis forfatter(e) (1998). Is salt sensitivity a temporary phenomenon? Journal of Hypertension. 150-150.
 • Vis forfatter(e) (1998). Gender differences in systolic left ventricular function in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy. The LIFE. Circulation. 1-205.
 • Vis forfatter(e) (1998). Factors influencing reduction in blood pressure and left ventricular mass in hypertensive type-1 diabetic patients using captopril or doxazosin for months months. American Journal of Hypertension. 1178-1187.
 • Vis forfatter(e) (1998). Factors influencing reduction in blood pressure and left ventricular mass in hypertensive type-1 diabetic patients using Captopril or Doxazosin for months. American Journal of Hypertension. 1178-1187.
 • Vis forfatter(e) (1998). Factors influencing reduction in blood pressure and left ventricular mass in hypertensive type-1 diabetic patients using Captopril or Doxazosin for months. American Journal of Hypertension. 1178-1187.
 • Vis forfatter(e) (1998). Factors Influencing Left Ventricular Mass in Salt Sensitive and Salt Resistant Essential Hypertensive Patients. Blood Pressure. 223-230.
 • Vis forfatter(e) (1998). Beta-2 adrenoceptor genetic variation is associated with genetic predisposition to essential hypertension: The Bergen Blood Pressure Study. Kidney International. 1455-1460.
 • Vis forfatter(e) (1997). Regression of left ventricular hypertrophy in type-1 diabetic patients using doxazosin as antihypertensive therapy @<abstract@>. Journal of Hypertension. 40.
 • Vis forfatter(e) (1997). Factors influencing LVM in hypertensitive type-1 diabetic patients. Blood Pressure. 197-202.
 • Vis forfatter(e) (1997). Factors influencing LVM in hypertensitive type-1 diabetic patients. Blood Pressure. 197-202.
 • Vis forfatter(e) (1997). Angiotensin converting enzyme inhibition and alpha<SUB>1</SUB>-receptor blockade as antihypertensive therapy in type-1 diabetic patients. American Journal of Hypertension. 121A.
 • Vis forfatter(e) (1996). Salt sensitivity in hypertensive type-1 diabetes mellitus. Blood Pressure. 78-85.
 • Vis forfatter(e) (1996). Salt sensitivity in hypertensive type-1 diabetes mellitus. Blood Pressure. 78-85.
 • Vis forfatter(e) (1996). Factors influencing left ventricular mass in hypertensive type-1 diabetic patients. American Journal of Hypertension. 65A.
 • Vis forfatter(e) (1994). Salt sensitive essential hyperdension evaluated by 24 hour ambulatory blood pressure. Blood Pressure. 375-380.
 • Vis forfatter(e) (1994). Salt sensitive essential hyperdension evaluated by 24 hour ambulatory blood pressure. Blood Pressure. 375-380.
 • Vis forfatter(e) (1994). Postoperative Doppler echocardiograpic evaluation in different sizes of Medtronic-Hall, Biocor and Carpentier-Edwards s.a.v. prosthetic-aortic valves. Scandinavian journal of thoracic and cardiovascular surgery. 25-29.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term systolic blood pressure trajectories predict risk of incident atrial fibrillation in a general population cohort study.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term systolic blood pressure trajectories and incident atrial fibrillation in women and men: The Tromsø Study.
 • Vis forfatter(e) (2003). Left atrial size and risk of major cardiovascular events in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (the LIFE trial).
 • Vis forfatter(e) (2002). The impact of concomitant diabtes on changes in left ventricular structure and function during antihypertensive treatment (the LIFE study).
 • Vis forfatter(e) (2002). Endocardial as well as midwll fractional shortening predict cardiovascular outcome in hypertension: The LIFE study.
 • Vis forfatter(e) (2001). Correlates of left atrial size in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: the LIFE study.
 • Vis forfatter(e) (2000). The effect of losartan treatment on left ventricular hypertrophy in patients with essential hypertension.
 • Vis forfatter(e) (2000). The effect of losartan treatment on left ventricular hypertrophy in patients with essential hypertension.
 • Vis forfatter(e) (2000). Reduction in left ventricular mass and blood pressure is not accompanied by improved exercise performance in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy.
 • Vis forfatter(e) (2000). Reduction in left ventricular mass and blood pressure is not accompanied by improved exercise performance in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy.
 • Vis forfatter(e) (2000). Parallel cardiac and renal damage in patients with left ventricular hypertrophy.
 • Vis forfatter(e) (2000). Parallel cardiac and renal damage in patients with left ventricular hypertrophy.
 • Vis forfatter(e) (2000). Inappropriate left ventricular mass is associated with high cardiovascular risk profile in hypertensive subjects.
 • Vis forfatter(e) (2000). Inappropriate left ventricular mass is associated with high cardiovascular risk profile in hypertensive subjects.
 • Vis forfatter(e) (2000). In hypertensive patients with left ventricular hypertrophy inappropriate left ventricular mass identifies high risk phenotypes.
 • Vis forfatter(e) (2000). In hypertensive patients with left ventricular hypertrophy inappropriate left ventricular mass identifies high risk phenotypes.
 • Vis forfatter(e) (2000). Change in diastolic left ventricular function after one year of antihypertensive treatment.
 • Vis forfatter(e) (2000). Change in diastolic left ventricular function after one year of antihypertensive treatment.
 • Vis forfatter(e) (2000). Antihypertensive therapy has greater impact on left ventrular hypertrophy reduction in women than men.
 • Vis forfatter(e) (2000). Antihypertensive therapy has greater impact on left ventrular hypertrophy reduction in women than men.
 • Vis forfatter(e) (1997). Hypertensive women with electrocardiographic left ventricular hypertrophy have Doppler echocardiographic indications of more impaired diastolic left ventricular function compared to men, at rest and during exercise.
 • Vis forfatter(e) (1996). Salt sensitivity in hypertensive type-1 diabetes mellitus.
 • Vis forfatter(e) (1996). Factors influencing left ventricular mass in hypertense type-1 diabetic patients.
 • Vis forfatter(e) (1995). Factors influencing the regression of left ventricular mass in men and women operated for aortic stenosis.
 • Vis forfatter(e) (1994). Plasma atial natriuretic peptide in salt sensitive hypertensive patients.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2023). Dietary Intake And Adherence To Food-Based Dietary Guidelines In Older Norwegian Adults – The Hordaland Health Studies. Clinical Nutrition ESPEN. 612-612.
 • Vis forfatter(e) (2022). Time-varying serum uric acid predicts new-onset atrial fibrillation in treated hypersensitive patients. Journal of Hypertension. e3-e3.
 • Vis forfatter(e) (2022). SEX DIFFERENCES IN ARTERIAL FUNCTION IN OBESITY: THE FAT-ASSOCIATED CARDIOVASCULAR DYSFUNCTION STUDY. Journal of Hypertension. e270-e270.
 • Vis forfatter(e) (2022). Implications of CYP2D6 polymorphisms for therapeutic drug monitoring in patients with hypertension. Journal of Hypertension. e310.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sex-specific temporal trends in the incidence of atrial fibrillation in a large Norwegian population-based study 1986–2014. European Heart Journal. 509-509.
 • Vis forfatter(e) (2018). 6168 Long-term systolic blood pressure trajectories predict risk of incident atrial fibrillation in a general population cohort study. European Heart Journal. 1275-1276.
 • Vis forfatter(e) (2014). Determinants of left ventricular systolic function after transcatheter aortic valve implantation. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging.
 • Vis forfatter(e) (2013). Outcome in 1763 asymptomatic patients with mild or moderate calcific aortic stenosis followed prospectively with annual echocardiography. European Heart Journal. 334-334.
 • Vis forfatter(e) (2013). Impact of isolated systolic hypertension on normalization of left ventricular structure during antihypertensive treatment in patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (LIFE). European Heart Journal. 597-597.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hypertensive target organ damage predicts incident diabetes mellitus. European Heart Journal. 3419-3426.
 • Vis forfatter(e) (2013). Does rheumatoid arthritis predispose to abnormal left ventricular geometry independent of hypertension? European Heart Journal. 754-754.
 • Vis forfatter(e) (2013). Disease Activity In Rheumatoid Arthritis Is Associated With Abnormal Left Ventricular Geometry. Arthritis and Rheumatism. S182-S182.
 • Vis forfatter(e) (2013). Coronary artery plaque burden is a predictor of myocardial ischemia in non-ST elevation myocardial infarction in both genders. European Heart Journal. 74-75.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arterial Stiffness Is Associated With Abnormal Left Ventricular Geometry In Patients With Rheumatoid Arthritis. Arthritis and Rheumatism. S174-S175.
 • Vis forfatter(e) (2012). Midwall left ventricular systolic function in asymptomatic aortic valve stenosis: is it prognostically important? The SEAS study. European Heart Journal. 97-98.
 • Vis forfatter(e) (2012). Covariates of global longitudinal strain and displacement in type 2 diabetes: a speckle tracking echocardiography study. European Heart Journal. 454-454.
 • Vis forfatter(e) (2011). Increased systolic strain rate early after transcatheter aortic valve implantation. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging. ii37-ii37.
 • Vis forfatter(e) (2011). Impact of valvuloarterial impedance on cardiovascular outcome in patients with asymptomatic aortic stenosis. The SEAS study. Circulation.
 • Vis forfatter(e) (2011). Impact of aortic valve stenosis and hypertension on radial strain in multiple layers. European Heart Journal, Supplement. 1008-1009.
 • Vis forfatter(e) (2010). Risk factors for unexpected sudden death in patients with non-symptomatic aortic stenosis (the SEAS study). European Heart Journal. 886-887.
 • Vis forfatter(e) (2010). Left ventricular mass, an independent predictor of morbidity and mortality in aortic valve stenosis. European Heart Journal. 887-887.
 • Vis forfatter(e) (2010). Increased Relative Wall Thickness - A Frequent Marker of Subclinical Cardiac Target Organ Damage in African Diabetic Patients. Journal of Hypertension. E357-E357.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hypoperfusion by contrast echocardiography predicts coronary artery disease severity in non-ST elevation myocardial infarction. European Heart Journal. 914-914.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hypokalemi blunts left ventricular mass regression in hypertensive patients during losartan- or atenolol-based treatmend: The LIFE echo-substudy. Journal of Hypertension. E442-E443.
 • Vis forfatter(e) (2010). COMBINED USE OF ELECTROCARDIOGRAM AND ECHOCARDIOGRAM TO BETTER IDENTIFY HYPERTENSIVE PATIENTS AT HIGH RISK FOR HEART FAILURE. Journal of Hypertension. E214-E214.
 • Vis forfatter(e) (2009). Relation of degree of aortic valve calcification to left ventricular geometry and systolic function in asymptomatic aortic valve stenosis: A SEAS substudy. Journal of the American College of Cardiology. A410-A410.
 • Vis forfatter(e) (2009). Outcome of Asymptomatic Patients With Low Gradient "Severe" Aortic Valve Stenosis and Preserved Ejection Fraction - Results From the Prospective SEAS Study. Circulation. S371-S371.
 • Vis forfatter(e) (2009). Impact of severity of aortic valve stenosis on effect of intensive lipid-lowering therapy: The SEAS study. Journal of the American College of Cardiology. A415-A415.
 • Vis forfatter(e) (2009). ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION IN PATIENTS WITH ASYMPTOMATIC AORTIC STENOSIS (A SEAS SUBSTUDY). Journal of Hypertension. S248-S248.
 • Vis forfatter(e) (2009). IMPACT OF STROKE VOLUME ON CARDIOVASCULAR RISK IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH ELECTROCARDIOGRAPHIC LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY (A LIFE SUBSTUDY). Journal of Hypertension. S319-S320.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gender Differences in Outcome During Antihypertensive Therapy in Relation to Regression of Electrocardiographic Left Ventricular Hypertrophy: The LIFE Study. Circulation. S1111-S1111.
 • Vis forfatter(e) (2009). Development of Systolic Dysfunction Not Related to Myocardial Infarction in Treated Hypertensive Patients With Left Ventricular Hypertrophy: The LIFE Echo Substudy. Circulation. S1164-S1165.
 • Vis forfatter(e) (2009). Compensatory or inappropriate left ventricular mass in asymptomatic aortic stenosis. Journal of the American College of Cardiology. A408-A409.
 • Vis forfatter(e) (2009). 2D Longitudinal Myocardial Strain: A More Sensitive Parameter of Left Ventricular Dysfunction in Aortic Valve Stenosis? Circulation. S372-S373.
 • Vis forfatter(e) (2008). The differential impact of static and pulsatile blood pressure components on regional myocardial deformation in patients with asymptomatic aortic valve stenosis. A SEAS substudy. Journal of Hypertension. S255-S256.
 • Vis forfatter(e) (2008). Impact of global afterload on left ventricular myocardial contractility in asymptomatic aortic stenosis: A SEAS substudy. Journal of the American College of Cardiology. A380-A380.
 • Vis forfatter(e) (2008). Impact of Pressure Recovery on Diagnosis of Severe Aortic Stenosis In Asymptomatic Patients. (A SEAS Substudy). Circulation. S931-S931.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gender differences in left ventricular structure and function during antihypertensive treatment (the LIFE study). Journal of Hypertension. S275-S275.
 • Vis forfatter(e) (2007). Relationship of left ventricular Systolic function to persistence or development,of Electrocardiographic left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: Implications for the development of new heart failure. Circulation. 473-473.
 • Vis forfatter(e) (2007). Pulse pressure - An independent predictor of left ventricular hyperthrophy in patients with asymptomatic aortic stenosis. A SEAS substudy. Circulation. 671-671.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mitral E wave deceleration time to peak E velocity ratio and cardiovascular outcome in hypertensive patients during anti-hypertensive treatment: The LIFE echo-substudy. Circulation. 498-498.
 • Vis forfatter(e) (2007). Impact of left ventricular geometry on stress-corrected left ventricular systolic function in asymptomatic aortic valve stenosis. A SEAS substudy. Journal of the American College of Cardiology. 298A-299A.
 • Vis forfatter(e) (2007). Gender difference in the association of aortic valve sclerosis and cardiovascular events in hypertensive adults with left ventricular hypertrophy: The LIFE study. Circulation. 735-735.
 • Vis forfatter(e) (2007). Does metabolic syndrome influence reduction of ECG left ventricular hypertrophy? The LIFE study. Journal of Hypertension. S78-S78.
 • Vis forfatter(e) (2007). Association of aortic regurgitation with cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients with left ventricle hypertrophy: The LIFE study. Circulation. 735-735.
 • Vis forfatter(e) (2006). Relationship of left atrial enlargement to persistence or development of electrocardiographic left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: implications for the development of new atrial fibrillation. Circulation. 366-366.
 • Vis forfatter(e) (2006). Prevalence and covariates of low left ventricular midwall shortening in patients with asymptomatic aortic valve stenosis. A SEAS substudy. Circulation. 656-657.
 • Vis forfatter(e) (2006). Impact of gender on left atrial and ventricular response to asymptornatic aortic valve stenosis. The SEAS study. Journal of the American College of Cardiology. 285A-286A.
 • Vis forfatter(e) (2005). Relationship of electrocardiographic strain pattern to left ventricular diastolic function in hypertensive patients: The LIFE study. Journal of the American College of Cardiology.
 • Vis forfatter(e) (2005). Influence of hypertension on angiographic findings in patients with angina pectoris. American Journal of Hypertension. 175A.
 • Vis forfatter(e) (2005). Impact of concomitant hypertension on left ventricular structure in patients with aortic valve stenosis. The SEAS study. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging. S76.
 • Vis forfatter(e) (2005). Echocardiographic determinants of new-onset atrial fibrillation in patients with hypertension and electrocardiographic left ventricular hypertrophy: The LIFE study. Journal of the American College of Cardiology.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tissue Doppler findings in patients with genetic hemochromatosis. Hjerteforum. 101.
 • Vis forfatter(e) (2004). Pulse pressure as cardiovascular risk marker during losartan or atenolol based therapy in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (the LIFE Trial). Journal of the American College of Cardiology. 448A.
 • Vis forfatter(e) (2004). Myocardial performance index independently predicts cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy: The LIFE Study. Journal of the American College of Cardiology. 227A.
 • Vis forfatter(e) (2004). Left atrial systolic force in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: The LIFE Study. Journal of the American College of Cardiology. 357A.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ethnicity, left ventricular hypertrophy regressio and cardiovascular events in the LIFE echocardiography substudy. American Journal of Hypertension. A195.
 • Vis forfatter(e) (2004). Does losartan improve diastolic left ventricular function beetter than atenolol during more then four years of antihypertensive treatment? The LIFE Study. Circulation. 637.
 • Vis forfatter(e) (2004). Clinical and echocardiographic risk factors for congestive heart failure in controlled hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (the LIFE Study). Circulation. 682-682.
 • Vis forfatter(e) (2004). Blood pressure and cardiovascular risk factors in hypertensive patients referred to a regional hospital in Ghana. American Journal of Hypertension. A196.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2023). Multiomics tools for improved atherosclerotic cardiovascular disease management. Trends in Molecular Medicine. 983-995.
 • Vis forfatter(e) (2022). Sex differences in arterial hypertension. European Heart Journal. 4777-4788.
 • Vis forfatter(e) (2022). New Evidence About Aortic Valve Stenosis and Cardiovascular Hemodynamics. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention. 231-237.
 • Vis forfatter(e) (2022). Grading of Aortic Stenosis: Is it More Complicated in Women? European Cardiology. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Improving translational research in sex-specific effects of comorbidities and risk factors in ischaemic heart disease and cardioprotection: Position paper and recommendations of the ESC Working Group on Cellular Biology of the Heart. Cardiovascular Research (CVR). 367-385.
 • Vis forfatter(e) (2020). Management of patients with combined arterial hypertension and aortic valve stenosis: a consensus document from the Council on Hypertension and Council on Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology, the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). European Heart Journal (EHJ) - Cardiovascular Pharmacotherapy.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sex differences in cardiometabolic disorders. Nature Medicine. 1657-1666.
 • Vis forfatter(e) (2018). Managing complications of hypertension in aortic valve stenosis patients. Expert Review of Cardiovascular Therapy. 897-907.
 • Vis forfatter(e) (2016). Epidemiology of left ventricular hypertrophy in hypertension: implications for the clinic. Expert Review of Cardiovascular Therapy. 915-926.
 • Vis forfatter(e) (2016). Atherosclerosis in Sjögren's syndrome: Evidence, possible mechanisms and knowledge gaps. Clinical and Experimental Rheumatology. 133-142.
 • Vis forfatter(e) (2013). Left ventricular geometry in obesity: Is it what we expect? NMCD. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases. 905-912.
 • Vis forfatter(e) (2010). Impact of ultrasound contrast agents in echocardiographic assessment of ischemic heart disease. Recent patents on cardiovascular drug discovery. 103-112.
 • Vis forfatter(e) (2004). Essential hypertension in women. Blood Pressure. 272-278.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

FEMALE HEART project (kvinnehjerteprosjektet)

Prosjektet startet i 2012 som et samarbeid mellom vår forskergruppe og forskergrupper ved Norges arktiske universitet i Tromsø og Federico II Universitetet i Napoli, Italia. Prosjektet er translasjonelt og omfatter både dyreeksperimentelle og kliniske studier. Fokus er å forstå hvorfor høyt blodtrykk er mer skadelig for kvinnehjertet, og nye metoder for tidlig påvisning av slik hjerteskade. Prosjektet pågår fortsatt. En årlig Female Heart workshop arrangeres ved UiB for å spre ny kunnskap fra prosjektet. 

Helseundersøkelsen i Hordaland - 3. runde (HUSK3)

Ble gjennomført 2018-22. Fokus på hvordan høyt blodtrykk i 40 årene påvirker kvinner og menns helse når de er 20 år eldre. Oppfølging av 2192 personer. Prosjektet er et samarbeid mellom 5 forskergrupper ved UiB og Helse-Bergen. 

Fedmeassosiert hjertekardysfunksjon (FATCOR)

Fokus på hvordan fedme påvirker hjertets- og pulsårenes funksjon hos kvinner og menn. Tverrsnittsundersøkelse av 618 friske personer med fedme. Prosjektet er et samarbeid mellom 5 forskergrupper ved UiB og Helse-Bergen. En oppfølgingsundersøkelse av deltakerne starter 2022. Fokus er endring av blodtrykk midt i livet, hvilke faktorer som har betydning for at blodtrykket stiger, og kartlegging av underliggende mekanismer.

Norwegian Stroke in the Young Studien (NORSYS) - 5 års studien

Studien er et samarbeid mellom forskere ved nevrologisk avdeling og hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og Klinisk institutt 2. Prosjektet startet i 2010 og 385 pasienter ble rekruttert i perioden 2010-15. Disse ble invitert til en substudie hvor blodtrykk og arteriestivhet ble kontrollert påny etter 5 år.