Hjem
Eva Gerdtss bilde

Eva Gerdts

Professor, Medlem Det norske vitenskapsakademi
  • E-postEva.Gerdts@uib.no
  • Telefon+47 55 97 30 54+47 920 86 505
  • Besøksadresse
    Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  • Postadresse
    Postboks 7804
    5020 Bergen

Hjertesykdom hos kvinner er vårt overbyggende forskningsfokus. Hjertesykdom hos kvinner undersøkes i samarbeid med internasjonale partnere i Tyskland, Italia og USA. Hovedfokus er hjertesykdom som følge av høyt blodtrykk, aortaklaffestenose, fedme og autoimmune sykdommer, og hvordan disse faktorene belaster hjertet ulikt hos kvinner og menn. Vår forskning har bidratt til nye europeiske anbefalinger om behandling av høyt blodtrykk hos pasienter med aortaklaffstenose, og et internasjonalt fokus på hjertesykdom hos kvinner. Dette forsker vi på i norske befolkningsundersøkelser og i prosjekter med kliniske studier av personer med høyt blodtrykk, fedme, aortaklaffestenose, autoimmune sykdommer eller iskemisk hjerneslag. Et nytt Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ble opprettet ved UiB juni 2020 finansiert av Hjertefondet ved UiB, Bergen Sanitetskvinner/Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation (https://www.uib.no/kvinnehjerte). Vår videre forskning vil tilknyttes Senterets nettverk.

Helseundersøkelsen i Hordaland - runde 3 (HUSK3) startet juni 2018 og vil pågå i 4 år. Hovedfokus er hva blodtrykk og andre helsefaktorer og endring i disse mens man er i 40-årene betyr for hjerte-kar helsen 20 år senere. Prosjektet er et samarbeid mellom 4 forskergrupper på UiB ledet av henholdsvis professor Grethe S. Tell, professor Ottar Nygård, professor Jutta Dierkes, undertegnede, BEVITAL akademisk laboratorium og Høgskolen på Vestlandet ved professor Marjolein Iversen. Se også: stipendiat Ester Kringeland, UiB

Ukontrollert høyt blodtrykk er et stort helseproblem i Norge. I samarbeid med de 4 øvrige universiteter forsker vi på dette i IDA studien. I samarbeid med overlege PhD Marianne Grytaas, endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus forsker vi på pasienter med primær aldosteronisme som underliggende årsak til høyt blodtrykk. Vårt hovedfokus er hvordan ukontrollert høyt blodtrykk påvirker hjertet, og om påvirkningen er forskjellig hos kvinner og menn eller utfra hva årsaken til det høye blodtrykket er. Se også: stipendiat Arleen Aune, UiB

Kvinner med autoimmune sykdommer har høy risiko for å få hjertesykdom tidlig. I samarbeid med revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus studerer vi hjerteeffekten av moderne immunmodulerende behandling ved leddgikt. Se også: Postdoktor Helga Midtbø PhD, Haukeland Universitetssykehus

Subklinisk hjertekarsykdom hos unge slagpasienter undersøkes i NOR-SYS prosjektet i samarbeid med professor Ulrike Waje-Andreassen, nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hjerteultralydbilder fra den europeiske studien SECRETO på slagpasienter under 50 år sendes for analyse i våre kjernelaboratorium.

Kronikk Bergens Tidende 05.07.20

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/6jxy13/kampen-om-kvinnehjertet

Intervju Undervisning i kvinnehelse i utdanning av helsearbeidere Dagsnytt 18, 16.04.20

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202004/NNFA56041620/avspiller

 

Intervju Ensomhet og kvinnehjertehelse Gro Holm NRK P1

https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO01024519

 

Hjertepraten, Litteraturhuset i Bergen 15.08.18

– Store kjønnsforskjeller ved hjerteinfarkt

Menn og kvinner har forskjellige risikofaktorer, symptomer og typer hjerteinfarkt, påpeker professor Eva Gerdts ved Klinisk institutt 2. Onsdag 15. august holder hun foredrag om temaet på Litteraturhuset i Bergen. Se innlegget på https://www.uib.no/med/119381/–-store-kjønnsforskjeller-ved-hjerteinfarkt eller på https://www.youtube.com/watch?v=t2lwuNonhOA.

https://forskning.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse-kjonn-o...

 

Kvinnehjerter - en fagbok om vanlige hjertesykdommer

Løchen ML og Gerdts E. 2015, Oslo (Gyldendal Akademisk). ISBN: 978-8-205-46397-4. Boken kan bestilles ved å sende SMS med kodeord kvinnehjerter til 2030. Pris NOK 425

 

Underviser i profesjonsutdanning av leger ved UiB, semester MED5, MED11 og MED12. Undervisningen omfatter et praktisk kurs i hjerteultralydundersøkelse med håndholdt ultralydapparat, og forelesninger om høyt blodtrykk, hypertertensiv hjertesykdom og hjertesykdom hos kvinner. Organiserer fagdager om hjerteklaffsykdom hos eldre og symptomet tungpust.

PhD kurs NORHEART901 Cardiovascular imaging in research. Kursleder.

Underviser på nasjonale kurs i spesialistutdanning i indremedisin, nyresykdommer og hjertesykdommer

FEMALE HEART project (kvinnehjerteprosjektet)

Prosjektet startet i 2012 som et samarbeid mellom vår forskergruppe og forskergrupper ved Norges arktiske universitet i Tromsø og Federico II Universitetet i Napoli, Italia. Prosjektet er translasjonelt og omfatter både dyreeksperimentelle og kliniske studier. Fokus er å forstå hvorfor høyt blodtrykk er mer skadelig for kvinnehjertet, og nye metoder for tidlig påvisning av slik hjerteskade. Prosjektet pågår fortsatt. En årlig Female Heart workshop arrangeres ved UiB for å spre ny kunnskap fra prosjektet. 

Helseundersøkelsen i Hordaland - 3. runde (HUSK3)

Startet 18.06.18. Fokus på hvordan høyt blodtrykk i 40 årene påvirker kvinner og menns helse når de er 20 år eldre. Oppfølging av 3000 personer. Første del av undersøkelsen foregår på Forskningsenhet for helseundersøkelser i Overlege Danielsens Hus. Andre del forgår på Hjerteavdelingens poliklinikk, 1. etasje i Sentralblokken på Haukeland Universitetsykehus. Prosjektet er et samarbeid mellom 5 forskergrupper ved UiB og Helse-Bergen.

Fedmeassosiert hjertekardysfunksjon (FATCOR)

Fokus på hvordan fedme påvirker hjertets- og pulsårenes funksjon hos kvinner og menn. Tverrsnittsundersøkelse av 620 friske personer med fedme. Prosjektet er et samarbeid mellom 3 forskergrupper ved UiB og Helse-Bergen.