Hjem
Eva Gerdtss bilde

Eva Gerdts

Professor, Medlem Det norske vitenskapsakademi
 • E-postEva.Gerdts@uib.no
 • Telefon+47 55 97 30 54
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Hjertesykdom hos kvinner er vårt overbyggende forskningsfokus. Hjertesykdom hos kvinner undersøkes i samarbeid med internasjonale partnere i Tyskland, Italia og USA. Hovedfokus er hjertesykdom som følge av høyt blodtrykk, aortaklaffestenose, fedme og autoimmune sykdommer, og hvordan disse faktorene belaster hjertet ulikt hos kvinner og menn. Vår forskning har bidratt til nye europeiske anbefalinger om behandling av høyt blodtrykk hos pasienter med aortaklaffstenose, og et internasjonalt fokus på hjertesykdom hos kvinner. Dette forsker vi på i norske befolkningsundersøkelser og i prosjekter med kliniske studier av personer med høyt blodtrykk, fedme, aortaklaffestenose, autoimmune sykdommer eller iskemisk hjerneslag. Et nytt Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ble opprettet ved UiB juni 2020 finansiert av Hjertefondet ved UiB, Bergen Sanitetskvinner/Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation (https://www.uib.no/kvinnehjerte). Vår videre forskning vil tilknyttes Senterets nettverk.

Helseundersøkelsen i Hordaland - runde 3 (HUSK3) startet juni 2018 og vil pågå i 4 år. Hovedfokus er hva blodtrykk og andre helsefaktorer og endring i disse mens man er i 40-årene betyr for hjerte-kar helsen 20 år senere. Prosjektet er et samarbeid mellom 4 forskergrupper på UiB ledet av henholdsvis professor Grethe S. Tell, professor Ottar Nygård, professor Jutta Dierkes, undertegnede, BEVITAL akademisk laboratorium og Høgskolen på Vestlandet ved professor Marjolein Iversen. Se også: stipendiat Ester Kringeland, UiB

Ukontrollert høyt blodtrykk er et stort helseproblem i Norge. I samarbeid med de 4 øvrige universiteter forsker vi på dette i IDA studien. I samarbeid med overlege PhD Marianne Grytaas, endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus forsker vi på pasienter med primær aldosteronisme som underliggende årsak til høyt blodtrykk. Vårt hovedfokus er hvordan ukontrollert høyt blodtrykk påvirker hjertet, og om påvirkningen er forskjellig hos kvinner og menn eller utfra hva årsaken til det høye blodtrykket er. Se også: stipendiat Arleen Aune, UiB

Kvinner med autoimmune sykdommer har høy risiko for å få hjertesykdom tidlig. I samarbeid med revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus studerer vi hjerteeffekten av moderne immunmodulerende behandling ved leddgikt. Se også: Postdoktor Helga Midtbø PhD, Haukeland Universitetssykehus

Subklinisk hjertekarsykdom hos unge slagpasienter undersøkes i NOR-SYS prosjektet i samarbeid med professor Ulrike Waje-Andreassen, nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hjerteultralydbilder fra den europeiske studien SECRETO på slagpasienter under 50 år sendes for analyse i våre kjernelaboratorium.

Oppslag i Samfunnsviteret 25.05.21

– Data som er samlet inn om menn kan ikke, og bør ikke, gjelde for kvinner – Samfunnsviteren

Kronikk Bergens Tidende 05.07.20

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/6jxy13/kampen-om-kvinnehjertet

Intervju Undervisning i kvinnehelse i utdanning av helsearbeidere Dagsnytt 18, 16.04.20

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202004/NNFA56041620/avspiller

 

Intervju Ensomhet og kvinnehjertehelse Gro Holm NRK P1

https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO01024519

 

Hjertepraten, Litteraturhuset i Bergen 15.08.18

– Store kjønnsforskjeller ved hjerteinfarkt

Menn og kvinner har forskjellige risikofaktorer, symptomer og typer hjerteinfarkt, påpeker professor Eva Gerdts ved Klinisk institutt 2. Onsdag 15. august holder hun foredrag om temaet på Litteraturhuset i Bergen. Se innlegget på https://www.uib.no/med/119381/–-store-kjønnsforskjeller-ved-hjerteinfarkt eller på https://www.youtube.com/watch?v=t2lwuNonhOA.

https://forskning.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse-kjonn-o...

 

Kvinnehjerter - en fagbok om vanlige hjertesykdommer

Løchen ML og Gerdts E. 2015, Oslo (Gyldendal Akademisk). ISBN: 978-8-205-46397-4. Boken kan bestilles ved å sende SMS med kodeord kvinnehjerter til 2030. Pris NOK 425

 

Underviser i profesjonsutdanning av leger ved UiB, semester MED5, MED11 og MED12. Undervisningen omfatter et praktisk kurs i hjerteultralydundersøkelse med håndholdt ultralydapparat, og forelesninger om høyt blodtrykk, hypertertensiv hjertesykdom og hjertesykdom hos kvinner. Organiserer fagdager om hjerteklaffsykdom hos eldre og symptomet tungpust.

PhD kurs NORHEART901 Cardiovascular imaging in research. Kursleder.

Underviser på nasjonale kurs i spesialistutdanning i indremedisin, nyresykdommer og hjertesykdommer

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Adjusting parameters of aortic valve stenosis severity by body size. Heart. 1024-1030.
 • Vis forfatter(e) (2011). Prognostic effect of inappropriately high left ventricular mass in asymptomatic severe aortic stenosis. Heart. 301-307.
 • Vis forfatter(e) (2010). Severe obstructive sleep apnea elicits concentric left ventricular geometry. Journal of Hypertension. 1074-1082.
 • Vis forfatter(e) (2010). Relationship of left atrial enlargement to persistence or development of ECG left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: implications for the development of new atrial fibrillation. Journal of Hypertension. 1534-1540.
 • Vis forfatter(e) (2010). Prognostic Significance of Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Patients With Left Ventricular Hypertrophy and Systemic Hypertension (the LIFE Study). American Journal of Cardiology. 999-1005.
 • Vis forfatter(e) (2010). Myocardial deformation in aortic valve stenosis – relation to left ventricular geometry. Heart. 106-112.
 • Vis forfatter(e) (2010). Left atrial size and force in patients with systolic chronic heart failure: Comparison with healthy controls and different cardiac diseases. Experimental and clinical cardiology. e45-e51.
 • Vis forfatter(e) (2010). In-treatment reduced left atrial diameter during antihypertensive treatment is associated with reduced new-onset atrial fibrillation in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: The LIFE Study. Blood Pressure. 169-175.
 • Vis forfatter(e) (2010). In-treatment midwall and endocardial fractional shortening predict cardiovascular outcome in hypertensive patients with preserved baseline systolic ventricular function: the Losartan Intervention For Endpoint reduction study. Journal of Hypertension. 1541-1546.
 • Vis forfatter(e) (2010). Impact of hypertension on left ventricular structure in patients with asymptomatic aortic valve stenosis (a SEAS substudy). Journal of Hypertension. 377-383.
 • Vis forfatter(e) (2010). Impact of Pressure Recovery on Echocardiographic Assessment of Asymptomatic Aortic Stenosis: A SEAS Substudy. Journal of the American College of Cardiology. 555-562.
 • Vis forfatter(e) (2010). Impact of Baseline Severity of Aortic Valve Stenosis on Effect of Intensive Lipid Lowering Therapy (from the SEAS Study). American Journal of Cardiology. 1634-1639.
 • Vis forfatter(e) (2010). Effect of obesity on left ventricular mass and systolic function in patients with asymptomatic aortic stenosis (a Simvastatin Ezetimibe in aortic stenosis [SEAS] substudy). American Journal of Cardiology. 1456-1460.
 • Vis forfatter(e) (2010). Asymmetric septal hypertrophy - a marker of hypertension in aortic stenosis (a SEAS substudy). Blood Pressure. 140-144.
 • Vis forfatter(e) (2010). Are coronary revascularization and myocardial infarction a homogeneous combined endpoint in hypertension trials? The Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study. Journal of Hypertension. 1134-1140.
 • Vis forfatter(e) (2010). An unusual location of a papillary fibroelastoma. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging.
 • Vis forfatter(e) (2009). Pulse pressure, left ventricular function and cardiovascular events during antihypertensive treatment (the LIFE study). Blood Pressure. 180-186.
 • Vis forfatter(e) (2009). Myocardial Contrast Echocardiography in Assessment of Stable Coronary Artery Disease at Intermediate Dobutamine-Induced Stress Level. Echocardiography. 52-60.
 • Vis forfatter(e) (2009). Left ventricular long-axis function in treated haemochromatosis. The International Journal of Cardiac Imaging. 237-247.
 • Vis forfatter(e) (2009). Impact of diabetes on treatment-induced changes in left ventricular structure and function in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. The LIFE study. NMCD. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases. 306-312.
 • Vis forfatter(e) (2009). Exercise and cardiovascular outcomes in hypertensive patients in relation to structure and function of left ventricular hypertrophy: the LIFE study. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 242-248.
 • Vis forfatter(e) (2009). Clustered metabolic abnormalities blunt regression of hypertensive left ventricular hypertrophy: the LIFE study. NMCD. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases. 634-640.
 • Vis forfatter(e) (2008). Prevalence and covariates of electrocardiographic left ventricular hypertrophy in diabetic patients in Tanzania. Cardiovascular Journal of Africa. 8-14.
 • Vis forfatter(e) (2008). Left ventricular structure in different types of chronic pressure overload. European Heart Journal, Supplement. E23-E30.
 • Vis forfatter(e) (2008). Left atrial volume in patients with asymptomatic aortic valve stenosis (the simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis study). American Journal of Cardiology. 1030-1034.
 • Vis forfatter(e) (2008). Left atrial systolic force in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: the LIFE study. Journal of Hypertension. 1472-1476.
 • Vis forfatter(e) (2008). Intensive lipid lowering with simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis. New England Journal of Medicine. 1343-1356.
 • Vis forfatter(e) (2008). Impact of left ventricular geometry on prognosis in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy (the LIFE study). European Heart Journal-Cardiovascular Imaging. 809-815.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gender differences in left ventricular structure and function during antihypertensive treatment - The Losartan intervention for Endpoint reduction in hypertension study. Hypertension. 1109-1114.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gender Differences in Regression of Electrocardiographic Left Ventricular Hypertrophy in Response to Antihypertensive Therapy. Hypertension. 100-106.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gender Differences in Regression of Electrocardiographic Left Ventricular Hypertrophy During Antihypertensive Therapy. Hypertension. 100-106.
 • Vis forfatter(e) (2008). Factors influencing left ventricular structure and stress-corrected systolic function in men and women with asymptomatic aortic valve stenosis (a SEAS substudy). American Journal of Cardiology. 510-515.
 • Vis forfatter(e) (2008). Effects of Losartan in women with hypertension and left ventricular hypertrophy results from the Losartan Intervention For Endpoint Reduction in hypertension study. Hypertension. 1103-1108.
 • Vis forfatter(e) (2008). Clinical impact of ' in-treatment' wall motion abnormalities in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: the LIFE study. Journal of Hypertension. 806-812.
 • Vis forfatter(e) (2008). Brain abscess caused by paradoxical embolization in Ebstein's anomaly. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging. 105-106.
 • Vis forfatter(e) (2007). Reduced exercise capacity in genetic haemochromatosis. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 470-475.
 • Vis forfatter(e) (2007). Left atrial size and risk of major cardiovascular events during antihypertensive treatment - Losartan intervention for endpoint reduction in hypertension trial. Hypertension. 311-316.
 • Vis forfatter(e) (2007). Electrocardiographic and echocardiographic detection of myocardial infarction in patients with left-ventricular hypertrophy. American Journal of Hypertension. 771-776.
 • Vis forfatter(e) (2007). Design and baseline characteristics of the simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis (SEAS) study. American Journal of Cardiology. 970-973.
 • Vis forfatter(e) (2006). Impact of hypertension on left ventricular hypertrophy regression and exercise capacity in patients operated for aortic valve stenosis. Scandinavian Cardiovascular Journal. 167-174.
 • Vis forfatter(e) (2006). Impact of diabetes mellitus on regression of electrocardiographic left ventricular hypertrophy and the prediction of outcome during antihypertensive therapy - The Losartan Intervention for Endpoint (LIFE) Reduction in Hypertension Study. Circulation. 1588-1596.
 • Vis forfatter(e) (2006). Exercise performance during losartan- or atenolol-based treatment in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (a LIFE substudy). Blood Pressure. 220-226.
 • Vis forfatter(e) (2005). Cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients with a history of atrial fibrillation: The Losartan Intervention For End Point Reduction in Hypertension (LIFE) study. Journal of the American College of Cardiology. 705-711.
 • Vis forfatter(e) (2005). Angiotensin II receptor blockade reduces new-onset atrial fibrillation and subsequent stroke compared to atenolol: the Losartan Intervention For End Point Reduction in Hypertension (LIFE) study. Journal of the American College of Cardiology. 712-719.
 • Vis forfatter(e) (2004). Usefulness of the assessment of the appropriateness of left ventricular mass to detect left ventricular systolic and diastolic abnormalities in absence of echocardiographic left ventricular hypertrophy: the LIFE study. Journal of Human Hypertension. 423-430.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sex-related difference in regression of left ventricular hypertrophy with antihypertensive treatment: the LIFE study. Journal of Human Hypertension. 411-416.
 • Vis forfatter(e) (2004). Relation of impaired left ventricular filling to systolic midwall mechanics in hypertensive patients with normal left ventricular systolic chamber function: the Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension (LIFE) study. American Heart Journal. 538-544.
 • Vis forfatter(e) (2004). Regression of hypertensive left ventricular hypertrophy by losartan compared with atenolol - The Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension (LIFE) trial. Circulation. 1456-1462.
 • Vis forfatter(e) (2004). Prognostic significance of left ventricular mass change during treatment of hypertension. Journal of the American Medical Association (JAMA). 2350-2356.
 • Vis forfatter(e) (2004). Impact of valvular regurgitation on left ventricular geometry and function in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: the LIFE study. Journal of Human Hypertension. 411-416.
 • Vis forfatter(e) (2004). Impact of age on left ventricular hypertrophy regression during antihypertensive treatment with losartan or atenolol (the LIFE study). Journal of Human Hypertension. 417-422.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hypertensjon og hjertesykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. 802-805.
 • Vis forfatter(e) (2004). Essential hypertension in women. Blood Pressure. 272-278.
 • Vis forfatter(e) (2004). Effect of losartan versus atenolol on aortic valve sclerosis (a LIFE substudy). American Journal of Cardiology. 1076-1080.
 • Vis forfatter(e) (2004). Blood pressure measurements by the Keito machine. Evaluation versus office blood pressure by physicians. Blood Pressure Monitoring. 167-172.
 • Vis forfatter(e) (2004). Association of left bundle branch block with left ventricular structure and function in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: the LIFE study. Journal of Human Hypertension. 397-402.
 • Vis forfatter(e) (2004). Albuminuria predicts cardiovascular events independently of left ventricular mass in hypertension: a LIFE substudy. Journal of Human Hypertension. 453-459.
 • Vis forfatter(e) (2003). Pulse pressure/stroke index and left ventricular geometry and function:the Life Study. Journal of Hypertension. 781-787.
 • Vis forfatter(e) (2003). Left ventricular mass regression in the life study: effect of previous antihypertensive treatment. American Journal of Hypertension. 180-186.
 • Vis forfatter(e) (2003). Hjertesykdom ved genetisk hemokromatose. Hjerteforum. 16-20.
 • Vis forfatter(e) (2003). Echocardiographic wall motion abnormalities in hypertensive patients with electrocardiograaphhic left ventricular hypertrophy The life study. Hypertension. 75-82.
 • Vis forfatter(e) (2002). Urine albumin/creatinine ratio and echocardiographic left ventricular structure and function in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy: the LIFE study. Losartan Intervention for Endpoint Reduction. American Heart Journal. 319-326.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sex differences in left ventricular systolic function. Cardiology Review. 29-32.
 • Vis forfatter(e) (2002). Relation of left ventricular geometry and function to aortic root dilatation in patients with systemic hypertension and left ventricular hypertrophy (the LIFE study). American Journal of Cardiology. 337-341.
 • Vis forfatter(e) (2002). Progressive hypertrophy regression with sustained pressure reduction in hypertension: the Losartan Intervention For Endpoint Reduction study. Journal of Hypertension. 1445-1450.
 • Vis forfatter(e) (2002). Impact of diastolic Doppler indices on exercise capacity in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (a LIFE substudy). Journal of Hypertension. 1223-1229.
 • Vis forfatter(e) (2002). Correlates of pulse pressure reduction during antihypertensive treatment (losartan or atenolol) in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (the LIFE study). American Journal of Cardiology. 399-402.
 • Vis forfatter(e) (2002). Correlates of left atrial size in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: the Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension (LIFE) Study. Hypertension. 739-743.
 • Vis forfatter(e) (2002). Change in systolic left ventricular performance after 3 years of antihypertensive treatment: the Losartan Intervention for Endpoint (LIFE) Study. Circulation. 227-232.
 • Vis forfatter(e) (2002). Change in diastolic left ventricular filling after one year of antihypertensive treatment: The Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension (LIFE) Study. Circulation. 1071-1076.
 • Vis forfatter(e) (2002). Bruk av ekkokardiografi i hypertensjonsstudier. Hjerteforum. 77-83.
 • Vis forfatter(e) (2001). Similar effects of isolated systolic and combined hypertension on left ventricular geometry and function: the LIFE Study. American Journal of Hypertension. 768-774.
 • Vis forfatter(e) (2001). Renal hemodynamic effects of captopril and doxazosin during slight physical activity in hypertensive patients with type-1 diabetes mellitus. Kidney and Blood Pressure Research. 64-70.
 • Vis forfatter(e) (2001). Relation of left ventricular geometry and function to systemic hemodynamics in hypertension: the LIFE Study. Journal of Hypertension. 127-134.
 • Vis forfatter(e) (2001). Left ventricular function and hemodynamic features of inappropriate left ventricular hypertrophy in patients with systemic hypertension: the LIFE study. American Heart Journal. 784-791.
 • Vis forfatter(e) (2001). Gender differences in systolic left ventricular function in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (the LIFE study). American Journal of Cardiology. 980-983.
 • Vis forfatter(e) (2001). Echocardiographic left ventricular geometry in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy: The LIFE Study. Blood Pressure. 74-82.
 • Vis forfatter(e) (2000). Long-term central hemodynamic effects at rest and during exercise of losartan in essential hypertension. American Heart Journal. 624-630.
 • Vis forfatter(e) (2000). Left ventricular wall stresses and stress-mass products in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy. Journal of Hypertension. 1129-1138.
 • Vis forfatter(e) (2000). Left ventricular wall stresses and stress-mass products in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy. Journal of Hypertension. 1129-1138.
 • Vis forfatter(e) (2000). Left ventricular diastolic filling patterns in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy: The LIFE Study. American Journal of Cardiology. 466-472.
 • Vis forfatter(e) (2000). Left ventricular diastolic filling patterns in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy: The LIFE Study. American Journal of Cardiology. 466-472.
 • Vis forfatter(e) (2000). Impact of different partition values on prevalences of left ventricular hypertrophy and concentric geometry in a large hypertensive population: the LIFE Study. Hypertension. 6-12.
 • Vis forfatter(e) (2000). Impact of different partition values on prevalences of left ventricular hypertrophy and concentric geometry in a large hypertensive population: the LIFE Study. Hypertension. 6-12.
 • Vis forfatter(e) (2000). HOPE ett år senere. Hjerteforum. 31-35.
 • Vis forfatter(e) (2000). HOPE ett år senere. Hjerteforum. 31-35.
 • Vis forfatter(e) (1999). Similar central hemodynamics in salt sensitive and salt resistant hypertensive patients. Blood Pressure. 233-241.
 • Vis forfatter(e) (1999). Reproducibility of salt sensitivity testing using a dictary approach in essential hypertension. Journal of Human Hypertension. 375-384.
 • Vis forfatter(e) (1999). Early complications and long-term mortality after urgent or routine coronary angioplasty. Scandinavian Cardiovascular Journal. 33.
 • Vis forfatter(e) (1998). The Bergen Blood pressure Study: changes in cardiac structure and function in offspring of hypertensive families. European Heart Journal. 474-474.
 • Vis forfatter(e) (1998). Is salt sensitivity a temporary phenomenon? Journal of Hypertension. 150-150.
 • Vis forfatter(e) (1998). Gender differences in systolic left ventricular function in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy. The LIFE. Circulation. 1-205.
 • Vis forfatter(e) (1998). Factors influencing reduction in blood pressure and left ventricular mass in hypertensive type-1 diabetic patients using captopril or doxazosin for months months. American Journal of Hypertension. 1178-1187.
 • Vis forfatter(e) (1998). Factors influencing reduction in blood pressure and left ventricular mass in hypertensive type-1 diabetic patients using Captopril or Doxazosin for months. American Journal of Hypertension. 1178-1187.
 • Vis forfatter(e) (1998). Factors influencing reduction in blood pressure and left ventricular mass in hypertensive type-1 diabetic patients using Captopril or Doxazosin for months. American Journal of Hypertension. 1178-1187.
 • Vis forfatter(e) (1998). Factors Influencing Left Ventricular Mass in Salt Sensitive and Salt Resistant Essential Hypertensive Patients. Blood Pressure. 223-230.
 • Vis forfatter(e) (1998). Beta-2 adrenoceptor genetic variation is associated with genetic predisposition to essential hypertension: The Bergen Blood Pressure Study. Kidney International. 1455-1460.
 • Vis forfatter(e) (1997). Regression of left ventricular hypertrophy in type-1 diabetic patients using doxazosin as antihypertensive therapy @<abstract@>. Journal of Hypertension. 40.
 • Vis forfatter(e) (1997). Factors influencing LVM in hypertensitive type-1 diabetic patients. Blood Pressure. 197-202.
 • Vis forfatter(e) (1997). Factors influencing LVM in hypertensitive type-1 diabetic patients. Blood Pressure. 197-202.
 • Vis forfatter(e) (1997). Angiotensin converting enzyme inhibition and alpha<SUB>1</SUB>-receptor blockade as antihypertensive therapy in type-1 diabetic patients. American Journal of Hypertension. 121A.
 • Vis forfatter(e) (1996). Salt sensitivity in hypertensive type-1 diabetes mellitus. Blood Pressure. 78-85.
 • Vis forfatter(e) (1996). Salt sensitivity in hypertensive type-1 diabetes mellitus. Blood Pressure. 78-85.
 • Vis forfatter(e) (1996). Factors influencing left ventricular mass in hypertensive type-1 diabetic patients. American Journal of Hypertension. 65A.
 • Vis forfatter(e) (1994). Salt sensitive essential hyperdension evaluated by 24 hour ambulatory blood pressure. Blood Pressure. 375-380.
 • Vis forfatter(e) (1994). Salt sensitive essential hyperdension evaluated by 24 hour ambulatory blood pressure. Blood Pressure. 375-380.
 • Vis forfatter(e) (1994). Postoperative Doppler echocardiograpic evaluation in different sizes of Medtronic-Hall, Biocor and Carpentier-Edwards s.a.v. prosthetic-aortic valves. Scandinavian journal of thoracic and cardiovascular surgery. 25-29.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term systolic blood pressure trajectories predict risk of incident atrial fibrillation in a general population cohort study.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term systolic blood pressure trajectories and incident atrial fibrillation in women and men: The Tromsø Study.
 • Vis forfatter(e) (2003). Left atrial size and risk of major cardiovascular events in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (the LIFE trial).
 • Vis forfatter(e) (2002). The impact of concomitant diabtes on changes in left ventricular structure and function during antihypertensive treatment (the LIFE study).
 • Vis forfatter(e) (2002). Endocardial as well as midwll fractional shortening predict cardiovascular outcome in hypertension: The LIFE study.
 • Vis forfatter(e) (2001). Correlates of left atrial size in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: the LIFE study.
 • Vis forfatter(e) (2000). The effect of losartan treatment on left ventricular hypertrophy in patients with essential hypertension.
 • Vis forfatter(e) (2000). The effect of losartan treatment on left ventricular hypertrophy in patients with essential hypertension.
 • Vis forfatter(e) (2000). Reduction in left ventricular mass and blood pressure is not accompanied by improved exercise performance in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy.
 • Vis forfatter(e) (2000). Reduction in left ventricular mass and blood pressure is not accompanied by improved exercise performance in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy.
 • Vis forfatter(e) (2000). Parallel cardiac and renal damage in patients with left ventricular hypertrophy.
 • Vis forfatter(e) (2000). Parallel cardiac and renal damage in patients with left ventricular hypertrophy.
 • Vis forfatter(e) (2000). Inappropriate left ventricular mass is associated with high cardiovascular risk profile in hypertensive subjects.
 • Vis forfatter(e) (2000). Inappropriate left ventricular mass is associated with high cardiovascular risk profile in hypertensive subjects.
 • Vis forfatter(e) (2000). In hypertensive patients with left ventricular hypertrophy inappropriate left ventricular mass identifies high risk phenotypes.
 • Vis forfatter(e) (2000). In hypertensive patients with left ventricular hypertrophy inappropriate left ventricular mass identifies high risk phenotypes.
 • Vis forfatter(e) (2000). Change in diastolic left ventricular function after one year of antihypertensive treatment.
 • Vis forfatter(e) (2000). Change in diastolic left ventricular function after one year of antihypertensive treatment.
 • Vis forfatter(e) (2000). Antihypertensive therapy has greater impact on left ventrular hypertrophy reduction in women than men.
 • Vis forfatter(e) (2000). Antihypertensive therapy has greater impact on left ventrular hypertrophy reduction in women than men.
 • Vis forfatter(e) (1997). Hypertensive women with electrocardiographic left ventricular hypertrophy have Doppler echocardiographic indications of more impaired diastolic left ventricular function compared to men, at rest and during exercise.
 • Vis forfatter(e) (1996). Salt sensitivity in hypertensive type-1 diabetes mellitus.
 • Vis forfatter(e) (1996). Factors influencing left ventricular mass in hypertense type-1 diabetic patients.
 • Vis forfatter(e) (1995). Factors influencing the regression of left ventricular mass in men and women operated for aortic stenosis.
 • Vis forfatter(e) (1994). Plasma atial natriuretic peptide in salt sensitive hypertensive patients.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2022). Time-varying serum uric acid predicts new-onset atrial fibrillation in treated hypersensitive patients. Journal of Hypertension. e3-e3.
 • Vis forfatter(e) (2022). SEX DIFFERENCES IN ARTERIAL FUNCTION IN OBESITY: THE FAT-ASSOCIATED CARDIOVASCULAR DYSFUNCTION STUDY. Journal of Hypertension. e270-e270.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sex-specific temporal trends in the incidence of atrial fibrillation in a large Norwegian population-based study 1986–2014. European Heart Journal. 509-509.
 • Vis forfatter(e) (2018). 6168 Long-term systolic blood pressure trajectories predict risk of incident atrial fibrillation in a general population cohort study. European Heart Journal. 1275-1276.
 • Vis forfatter(e) (2014). Determinants of left ventricular systolic function after transcatheter aortic valve implantation. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging.
 • Vis forfatter(e) (2013). Outcome in 1763 asymptomatic patients with mild or moderate calcific aortic stenosis followed prospectively with annual echocardiography. European Heart Journal. 334-334.
 • Vis forfatter(e) (2013). Impact of isolated systolic hypertension on normalization of left ventricular structure during antihypertensive treatment in patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (LIFE). European Heart Journal. 597-597.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hypertensive target organ damage predicts incident diabetes mellitus. European Heart Journal. 3419-3426.
 • Vis forfatter(e) (2013). Does rheumatoid arthritis predispose to abnormal left ventricular geometry independent of hypertension? European Heart Journal. 754-754.
 • Vis forfatter(e) (2013). Disease Activity In Rheumatoid Arthritis Is Associated With Abnormal Left Ventricular Geometry. Arthritis and Rheumatism. S182-S182.
 • Vis forfatter(e) (2013). Coronary artery plaque burden is a predictor of myocardial ischemia in non-ST elevation myocardial infarction in both genders. European Heart Journal. 74-75.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arterial Stiffness Is Associated With Abnormal Left Ventricular Geometry In Patients With Rheumatoid Arthritis. Arthritis and Rheumatism. S174-S175.
 • Vis forfatter(e) (2012). Midwall left ventricular systolic function in asymptomatic aortic valve stenosis: is it prognostically important? The SEAS study. European Heart Journal. 97-98.
 • Vis forfatter(e) (2012). Covariates of global longitudinal strain and displacement in type 2 diabetes: a speckle tracking echocardiography study. European Heart Journal. 454-454.
 • Vis forfatter(e) (2011). Increased systolic strain rate early after transcatheter aortic valve implantation. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging. ii37-ii37.
 • Vis forfatter(e) (2011). Impact of valvuloarterial impedance on cardiovascular outcome in patients with asymptomatic aortic stenosis. The SEAS study. Circulation.
 • Vis forfatter(e) (2011). Impact of aortic valve stenosis and hypertension on radial strain in multiple layers. European Heart Journal, Supplement. 1008-1009.
 • Vis forfatter(e) (2010). Risk factors for unexpected sudden death in patients with non-symptomatic aortic stenosis (the SEAS study). European Heart Journal. 886-887.
 • Vis forfatter(e) (2010). Left ventricular mass, an independent predictor of morbidity and mortality in aortic valve stenosis. European Heart Journal. 887-887.
 • Vis forfatter(e) (2010). Increased Relative Wall Thickness - A Frequent Marker of Subclinical Cardiac Target Organ Damage in African Diabetic Patients. Journal of Hypertension. E357-E357.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hypoperfusion by contrast echocardiography predicts coronary artery disease severity in non-ST elevation myocardial infarction. European Heart Journal. 914-914.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hypokalemi blunts left ventricular mass regression in hypertensive patients during losartan- or atenolol-based treatmend: The LIFE echo-substudy. Journal of Hypertension. E442-E443.
 • Vis forfatter(e) (2010). COMBINED USE OF ELECTROCARDIOGRAM AND ECHOCARDIOGRAM TO BETTER IDENTIFY HYPERTENSIVE PATIENTS AT HIGH RISK FOR HEART FAILURE. Journal of Hypertension. E214-E214.
 • Vis forfatter(e) (2009). Relation of degree of aortic valve calcification to left ventricular geometry and systolic function in asymptomatic aortic valve stenosis: A SEAS substudy. Journal of the American College of Cardiology. A410-A410.
 • Vis forfatter(e) (2009). Outcome of Asymptomatic Patients With Low Gradient "Severe" Aortic Valve Stenosis and Preserved Ejection Fraction - Results From the Prospective SEAS Study. Circulation. S371-S371.
 • Vis forfatter(e) (2009). Impact of severity of aortic valve stenosis on effect of intensive lipid-lowering therapy: The SEAS study. Journal of the American College of Cardiology. A415-A415.
 • Vis forfatter(e) (2009). ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION IN PATIENTS WITH ASYMPTOMATIC AORTIC STENOSIS (A SEAS SUBSTUDY). Journal of Hypertension. S248-S248.
 • Vis forfatter(e) (2009). IMPACT OF STROKE VOLUME ON CARDIOVASCULAR RISK IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH ELECTROCARDIOGRAPHIC LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY (A LIFE SUBSTUDY). Journal of Hypertension. S319-S320.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gender Differences in Outcome During Antihypertensive Therapy in Relation to Regression of Electrocardiographic Left Ventricular Hypertrophy: The LIFE Study. Circulation. S1111-S1111.
 • Vis forfatter(e) (2009). Development of Systolic Dysfunction Not Related to Myocardial Infarction in Treated Hypertensive Patients With Left Ventricular Hypertrophy: The LIFE Echo Substudy. Circulation. S1164-S1165.
 • Vis forfatter(e) (2009). Compensatory or inappropriate left ventricular mass in asymptomatic aortic stenosis. Journal of the American College of Cardiology. A408-A409.
 • Vis forfatter(e) (2009). 2D Longitudinal Myocardial Strain: A More Sensitive Parameter of Left Ventricular Dysfunction in Aortic Valve Stenosis? Circulation. S372-S373.
 • Vis forfatter(e) (2008). The differential impact of static and pulsatile blood pressure components on regional myocardial deformation in patients with asymptomatic aortic valve stenosis. A SEAS substudy. Journal of Hypertension. S255-S256.
 • Vis forfatter(e) (2008). Impact of global afterload on left ventricular myocardial contractility in asymptomatic aortic stenosis: A SEAS substudy. Journal of the American College of Cardiology. A380-A380.
 • Vis forfatter(e) (2008). Impact of Pressure Recovery on Diagnosis of Severe Aortic Stenosis In Asymptomatic Patients. (A SEAS Substudy). Circulation. S931-S931.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gender differences in left ventricular structure and function during antihypertensive treatment (the LIFE study). Journal of Hypertension. S275-S275.
 • Vis forfatter(e) (2007). Relationship of left ventricular Systolic function to persistence or development,of Electrocardiographic left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: Implications for the development of new heart failure. Circulation. 473-473.
 • Vis forfatter(e) (2007). Pulse pressure - An independent predictor of left ventricular hyperthrophy in patients with asymptomatic aortic stenosis. A SEAS substudy. Circulation. 671-671.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mitral E wave deceleration time to peak E velocity ratio and cardiovascular outcome in hypertensive patients during anti-hypertensive treatment: The LIFE echo-substudy. Circulation. 498-498.
 • Vis forfatter(e) (2007). Impact of left ventricular geometry on stress-corrected left ventricular systolic function in asymptomatic aortic valve stenosis. A SEAS substudy. Journal of the American College of Cardiology. 298A-299A.
 • Vis forfatter(e) (2007). Gender difference in the association of aortic valve sclerosis and cardiovascular events in hypertensive adults with left ventricular hypertrophy: The LIFE study. Circulation. 735-735.
 • Vis forfatter(e) (2007). Does metabolic syndrome influence reduction of ECG left ventricular hypertrophy? The LIFE study. Journal of Hypertension. S78-S78.
 • Vis forfatter(e) (2007). Association of aortic regurgitation with cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients with left ventricle hypertrophy: The LIFE study. Circulation. 735-735.
 • Vis forfatter(e) (2006). Relationship of left atrial enlargement to persistence or development of electrocardiographic left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: implications for the development of new atrial fibrillation. Circulation. 366-366.
 • Vis forfatter(e) (2006). Prevalence and covariates of low left ventricular midwall shortening in patients with asymptomatic aortic valve stenosis. A SEAS substudy. Circulation. 656-657.
 • Vis forfatter(e) (2006). Impact of gender on left atrial and ventricular response to asymptornatic aortic valve stenosis. The SEAS study. Journal of the American College of Cardiology. 285A-286A.
 • Vis forfatter(e) (2005). Relationship of electrocardiographic strain pattern to left ventricular diastolic function in hypertensive patients: The LIFE study. Journal of the American College of Cardiology.
 • Vis forfatter(e) (2005). Influence of hypertension on angiographic findings in patients with angina pectoris. American Journal of Hypertension. 175A.
 • Vis forfatter(e) (2005). Impact of concomitant hypertension on left ventricular structure in patients with aortic valve stenosis. The SEAS study. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging. S76.
 • Vis forfatter(e) (2005). Echocardiographic determinants of new-onset atrial fibrillation in patients with hypertension and electrocardiographic left ventricular hypertrophy: The LIFE study. Journal of the American College of Cardiology.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tissue Doppler findings in patients with genetic hemochromatosis. Hjerteforum. 101.
 • Vis forfatter(e) (2004). Pulse pressure as cardiovascular risk marker during losartan or atenolol based therapy in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (the LIFE Trial). Journal of the American College of Cardiology. 448A.
 • Vis forfatter(e) (2004). Myocardial performance index independently predicts cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy: The LIFE Study. Journal of the American College of Cardiology. 227A.
 • Vis forfatter(e) (2004). Left atrial systolic force in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy: The LIFE Study. Journal of the American College of Cardiology. 357A.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ethnicity, left ventricular hypertrophy regressio and cardiovascular events in the LIFE echocardiography substudy. American Journal of Hypertension. A195.
 • Vis forfatter(e) (2004). Does losartan improve diastolic left ventricular function beetter than atenolol during more then four years of antihypertensive treatment? The LIFE Study. Circulation. 637.
 • Vis forfatter(e) (2004). Clinical and echocardiographic risk factors for congestive heart failure in controlled hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy (the LIFE Study). Circulation. 682-682.
 • Vis forfatter(e) (2004). Blood pressure and cardiovascular risk factors in hypertensive patients referred to a regional hospital in Ghana. American Journal of Hypertension. A196.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2022). New Evidence About Aortic Valve Stenosis and Cardiovascular Hemodynamics. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention. 231-237.
 • Vis forfatter(e) (2021). Improving translational research in sex-specific effects of comorbidities and risk factors in ischaemic heart disease and cardioprotection: Position paper and recommendations of the ESC Working Group on Cellular Biology of the Heart. Cardiovascular Research (CVR). 367-385.
 • Vis forfatter(e) (2020). Management of patients with combined arterial hypertension and aortic valve stenosis: a consensus document from the Council on Hypertension and Council on Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology, the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). European Heart Journal (EHJ) - Cardiovascular Pharmacotherapy.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sex differences in cardiometabolic disorders. Nature Medicine. 1657-1666.
 • Vis forfatter(e) (2018). Managing complications of hypertension in aortic valve stenosis patients. Expert Review of Cardiovascular Therapy. 897-907.
 • Vis forfatter(e) (2016). Epidemiology of left ventricular hypertrophy in hypertension: implications for the clinic. Expert Review of Cardiovascular Therapy. 915-926.
 • Vis forfatter(e) (2016). Atherosclerosis in Sjögren's syndrome: Evidence, possible mechanisms and knowledge gaps. Clinical and Experimental Rheumatology. 133-142.
 • Vis forfatter(e) (2013). Left ventricular geometry in obesity: Is it what we expect? NMCD. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases. 905-912.
 • Vis forfatter(e) (2010). Impact of ultrasound contrast agents in echocardiographic assessment of ischemic heart disease. Recent patents on cardiovascular drug discovery. 103-112.
 • Vis forfatter(e) (2004). Essential hypertension in women. Blood Pressure. 272-278.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

FEMALE HEART project (kvinnehjerteprosjektet)

Prosjektet startet i 2012 som et samarbeid mellom vår forskergruppe og forskergrupper ved Norges arktiske universitet i Tromsø og Federico II Universitetet i Napoli, Italia. Prosjektet er translasjonelt og omfatter både dyreeksperimentelle og kliniske studier. Fokus er å forstå hvorfor høyt blodtrykk er mer skadelig for kvinnehjertet, og nye metoder for tidlig påvisning av slik hjerteskade. Prosjektet pågår fortsatt. En årlig Female Heart workshop arrangeres ved UiB for å spre ny kunnskap fra prosjektet. 

Helseundersøkelsen i Hordaland - 3. runde (HUSK3)

Startet 18.06.18. Fokus på hvordan høyt blodtrykk i 40 årene påvirker kvinner og menns helse når de er 20 år eldre. Oppfølging av 3000 personer. Første del av undersøkelsen foregår på Forskningsenhet for helseundersøkelser i Overlege Danielsens Hus. Andre del forgår på Hjerteavdelingens poliklinikk, 1. etasje i Sentralblokken på Haukeland Universitetsykehus. Prosjektet er et samarbeid mellom 5 forskergrupper ved UiB og Helse-Bergen.

Fedmeassosiert hjertekardysfunksjon (FATCOR)

Fokus på hvordan fedme påvirker hjertets- og pulsårenes funksjon hos kvinner og menn. Tverrsnittsundersøkelse av 620 friske personer med fedme. Prosjektet er et samarbeid mellom 3 forskergrupper ved UiB og Helse-Bergen. En oppfølgingsundersøkelse av deltakerne er planlagt 2022.

Norwegian Stroke in the Young Studien (NORSYS)

Studien er et samarbeid mellom forskere ved nevrologisk avdeling og hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og Klinisk institutt 2. Prosjektet startet i 2010 og 385 pasienter ble rekruttert i perioden 2010-15. Disse inviteres til en substudie hvor blodtrykk og arteriestivhet følges opp over 5 år.