Hjem
Eva Gjengedals bilde

Eva Gjengedal

Professor emerita
 • E-postEva.Gjengedal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 56
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Empirical research on illness experiences (critically and chronically ill patients)

Health care providers’ interaction with people with dementia

The role of art in communicating life with dementia

Philosophy of health sciences

Ethics in health care

Qualitative phenomenological research

 

Tilknyttet master i Helse og samfunn.

Bøker
 • Gjengedal, Eva; Schiøtz, Aina; Blystad, Astrid. 2008. Helse i rom og tid. Cappelen Damm Akademisk. 172 sider. ISBN: 8202260043.
 • Gjengedal, Eva; Schiøtz, Aina; Blystad, Astrid. 2008. Helse i tid og rom. Cappelen Damm Akademisk. 172 sider. ISBN: 978-82-02-26004-0.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Å leve med kronisk sykdom. en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. 427 sider. ISBN: 978-82-02-24659-4.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Å leve med kronisk sykdom : en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. 429 sider. ISBN: 978-82-02-24659-4.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. 429 sider. ISBN: 978-82-02-24659-4.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Å leve med kronisk sykdom. Cappelen Damm Akademisk. 246 sider. ISBN: 978-82-02-24659-4.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Å leve med kronisk sykdom : en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. 429 sider. ISBN: 978-82-02-24659-4.
 • Gjengedal, Eva; Rokne Hanestad, Berit. 2007. Å leve med kronisk sydkom. En varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. 429 sider. ISBN: 9788202246594.
 • Nåden, Dagfinn; Fredriksson, Lennart; Gjengedal, Eva; Hansen, Susan R. 2006. Nordic College of Caring Science - 25 år. Jubileumsskrift. 98 sider. ISBN: 952-92-0121-4.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 2002. Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. ISBN: 8230102872.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2001. Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2001. Å leve med kronisk sykdom en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2001. Å leve med kronisk sykdom. 356 sider.
 • Gjengedal, Eva; Jacobsen, Rita. 2001. sykepleie - praksis og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 8202198909.
 • Gjengedal, Eva; Jakobsen, Reidar. 2001. Sykepleie, praksis og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. -1 sider.
 • Gjengedal, Eva; Rokne Hanestad, Berit. 2001. Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Gjengedal, Eva; Rokne Hanestad, Berit. 2001. Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hanestad, BR; Gjengedal, E. 2001. Å leve med kronisk sykdom-en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Jakobsen, Rita; Gjengedal, Eva. 2001. Sykepleie - praksis og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. 188 sider. ISBN: 8202198887.
 • Nortvedt, Monica W; Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2001. Å leve med multippel sklerose. Cappelen Damm Akademisk. 365 sider.
 • Nortvedt, Monica W; Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2001. Mennesker med multippel sklerose og deres møte med helsevesenet. Cappelen Damm Akademisk. 365 sider.
 • Nortvedt, Monica; Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2001. Mennesker med multippel sklerose og deres møte med helsevesenet. Cappelen Damm Akademisk. 365 sider.
 • Nortvedt, Monica; Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2001. Å leve med multippel sklerose. Cappelen Damm Akademisk. 365 sider.
 • Alvsvåg, Herdis; Gjengedal, Eva. 2000. Omsorgstenkning. En innføring i Kari Martinsens forfatterskap. Fagbokforlaget. ISBN: 8276744710.
 • Alvsvåg, Herdis; Gjengedal, Eva. 2000. Omsorgstenkning. En innføring i Kari Martinsens forfatterskap. Fagbokforlaget. 218 sider. ISBN: 8276744710.
 • Alvsvåg, Herdis; Gjengedal, Eva. 2000. Omsorgstenkning. En innføring i Kari Martinsens forfatterskap. -1 sider.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur: Helsefaglige grunnlagsproblemer. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur - helsefaglige grunnlagsproblemer. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap,kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. 356 sider. ISBN: 8241707908.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. -1 sider. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, [Mangler fornavn]; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Alvsvåg, Herdis; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid; Anderssen, Norman; Gjengdal, Eva. 1997. Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. 356 sider. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Alvsvåg, Hjørdis; Anderssen, Norman; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk. 357 sider. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Fjelland, Ragnar; Gjengedal, Eva. 1996. Videnskap på egne præmisser.
 • Fjelland, Ragnar; Gjengedal, Eva. 1995. Vitenskap på egne premisser. Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere. (Videreføring av: Sykepleie som vitenskap, 1990). 201 sider. ISBN: 82-417-0455-0.
 • Fjelland, Ragnar; Gjengedal, Eva. 1995. Vitenskap på egne premisser, Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere.
 • Kongsli, K; Nordtvedt, P; Gjengedal, Eva; Brekke, R; Karlsson, B; Erdal, B. 1995. Etikk og sykepleie. 34 sider. ISBN: 82-7269-082-9.
 • Anderssen, Normann; Gjengedal, Eva. 1994. Ettårsrapport ved prosjektet helsefag hovedfag (1.mai 1993).
Tidsskriftartikler
 • Flinterud, Stine Irene; Moi, Asgjerd Litleré; Gjengedal, Eva; Grenager, Lisbet Narvestad; Muri, Anne-Kristine; Ellingsen, Sidsel. 2019. The creation of meaning : intensive care nurses’ experiences of conducting nurse-led follow-up on intensive care units. Intensive & Critical Care Nursing. 53: 30-36. doi: 10.1016/j.iccn.2019.03.009
 • Gjengedal, Eva; Sviland, Randi; Moi, Asgjerd Litleré; Ellingsen, Sidsel; Flinterud, Stine Irene; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Natvik, Eli; Råheim, Målfrid. 2019. Patients’ quest for recognition and continuity in health care: time for a new research agenda? Scandinavian Journal of Caring Sciences. Publisert 2019-04-29. doi: 10.1111/scs.12696
 • Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Nortvedt, Per; Gjengedal, Eva. 2019. Beyond autonomy and care: Experiences of ambivalent abortion seekers. Nursing Ethics. 26: 2135-2146. doi: 10.1177/0969733018819128
 • Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Chesla, Catherine A.; Gjengedal, Eva. 2018. Women's experiences when unsure about whether or not to have an abortion in the first trimester. Health Care for Women International. 39: 784-807. doi: 10.1080/07399332.2018.1465945
 • Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Gjengedal, Eva. 2018. Walking on a tightrope - caring for ambivalent women considering abortions in the first trimester. Journal of Clinical Nursing. 27: 4192-4202. doi: 10.1111/jocn.14612
 • Kolltveit, Beate-Christin Hope; Thorne, Sally; Graue, Marit; Gjengedal, Eva; Iversen, Marjolein M.; Kirkevold, Marit. 2018. Telemedicine follow-up facilitates more comprehensive diabetes foot ulcer care : a qualitative study in home based and specialist health care. Journal of Clinical Nursing. 27: e1134-e1145. doi: 10.1111/jocn.14193
 • Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else. 2018. Perceived barriers and facilitators in providing palliative care for people with severe dementia : the healthcare professionals' experiences. BMC Health Services Research. 18:709: 1-10. doi: 10.1186/s12913-018-3515-x
 • Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else. 2018. A painful experience of limited understanding : healthcare professionals’ experiences with palliative care of people with severe dementia in Norwegian nursing homes. BMC Palliative Care. 17: 1-9. doi: 10.1186/s12904-018-0282-8
 • Moi, Asgjerd Litleré; Storli, Sissel Lisa; Gjengedal, Eva; Holme, Anny Norlemann; Lind, Ranveig; Eskerud, Ragne; Fenstad, Anne Marie; Kvåle, Reidar; Halvorsen, Kristin. 2018. The provision of nurse-led follow-up at Norwegian intensive care units. Journal of Clinical Nursing. 27: 2877-2886. doi: 10.1111/jocn.14379
 • Natvik, Eli; Groven, Karen Synne; Råheim, Målfrid; Gjengedal, Eva; Gallagher, Shaun. 2018. Space perception, movement and insight: Attuning to the space of everyday life after major weight loss. Physiotherapy Theory and Practice. 35: 101-108. doi: 10.1080/09593985.2018.1441934
 • Bollig, Georg; Rosland, Jan Henrik; Gjengedal, Eva; Schmidt, Gerda; May, Arnd T.; Heller, Andreas. 2017. A European multicenter study on systematic ethics work in nursing homes. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 31: 587-601. doi: 10.1111/scs.12373
 • Instenes, Irene; Gjengedal, Eva; Eide, Leslie Sofia Pareja; Kuiper, Karel Kier-Jan; Ranhoff, Anette Hylen; Norekvål, Tone M. 2017. “Eight days of nightmares … ” : octogenarian patients’ experiences of postoperative delirium after transcatheter or surgical aortic valve replacement. Heart, Lung and Circulation. 27: 260-266. doi: 10.1016/j.hlc.2017.02.012
 • Kolltveit, Beate-Christin Hope; Gjengedal, Eva; Graue, Marit; Iversen, Marjolein M.; Thorne, Sally; Kirkevold, Marit. 2017. Conditions for success in introducing telemedicine in diabetes foot care : a qualitative inquiry. BMC Nursing. 16: 1-10. doi: 10.1186/s12912-017-0201-y
 • Ormbostad, Helga A.K.; Dale, Karl Yngvar; Gjengedal, Eva; Stallvik, Marianne. 2017. Faktorer som virker inn ved frafall i døgnbehandling for pasienter med ruslidelser : en case-studie med vekt på både pasient- og behandlerperspektivet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 13. 22 sider. doi: 10.7557/14.4076
 • Bollig, Georg; Gjengedal, Eva; Rosland, Jan Henrik. 2016. Nothing to complain about? Residents’ and relatives’ views on a “good life” and ethical challenges in nursing homes. Nursing Ethics. 23: 142-153. doi: 10.1177/0969733014557719
 • Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sæther, Wigdis Helen; Sørbø, Jan Inge. 2016. ‘Theatre as an eye-opener’: how theatre may contribute to knowledge about living close to persons with dementia. Dementia. 17: 439-451. doi: 10.1177/1471301216647890
 • Herre, Ann Jorunn; Graue, Marit; Kolltveit, Beate-christin Hope; Gjengedal, Eva. 2016. Experience of knowledge and skills that are essential in self-managing a chronic condition : a focus group study among people with type 2 diabetes. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 30: 382-390. doi: 10.1111/scs.12260
 • Kolltveit, Beate-Christin Hope; Gjengedal, Eva; Graue, Marit; Iversen, Marjolein M.; Thorne, Sally; Kirkevold, Marit. 2016. Telemedicine in diabetes foot care delivery : health care professionals’ experience. BMC Health Services Research. 16:134: 1-8. doi: 10.1186/s12913-016-1377-7
 • Langeland, Eva; Gjengedal, Eva; Vinje, Hege Forbech. 2016. Building salutogenic capacity: a year of experience from a salutogenic talk-therapy group. International Journal of Mental Health Promotion. 18: 247-262. doi: 10.1080/14623730.2016.1230070
 • Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Skrondal, Torill Helene; Storjord, May-Britt. 2016. 'On one's own strength' Healthcare providers' experience with introducing Marte Meo Counselling in dementia care. International Journal of Older People Nursing. 11: 24-31. doi: 10.1111/opn.12085
 • Myklebust, Marion; Gjengedal, Eva; Strømsvik, Nina. 2016. Experience of Norwegian female BRCA1 and BRCA2 mutation-carrying participants in educational support groups : a qualitative study. Journal of Genetic Counseling. 25: 1198-1206. doi: 10.1007/s10897-016-9954-9
 • Sæther, Wigdis Helen; Sørbø, Jan Inge; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else. 2016. Teater som danning i helseprofesjonene. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 12: 106-114. doi: 10.7557/14.3776
 • Andersen, Janice; Gjengedal, Eva; Sandberg, Sverre; Råheim, Målfrid. 2015. A skin disease, a blood disease or something in between? : an exploratory focus group study of patients' experiences with porphyria cutanea tarda. British Journal of Dermatology. 172: 223-229. doi: 10.1111/bjd.13198
 • Bollig, Georg; Gjengedal, Eva; Rosland, Jan Henrik. 2015. They know! - do they? : a qualitative study of residents and relatives views on advance care planning, end-of-life care, and decision-making in nursing homes. Palliative Medicine. 30: 456-470. doi: 10.1177/0269216315605753
 • Ekra, Else Mari Ruberg; Korsvold, Tora; Gjengedal, Eva. 2015. Characteristics of being hospitalized as a child with a new diagnosis of type 1 diabetes: a phenomenological study of children’s past and present experiences. BMC Nursing. 14:4: 1-10. doi: 10.1186/s12912-014-0051-9
 • Instenes, Irene; Gjengedal, Eva; Eide, Leslie Sofia Pareja; Kuiper, Karel Kier-Jan; Ranhoff, Anette Hylen; Norekvål, Tone M. 2015. Experiences of postoperative delirium in octogenarian patients after Transcatheter Aortic Valve Implantation or Surgical Aortic Valve Replacement – a qualitative interview study. European Journal of Cardiovascular Nursing. 14.
 • Instenes, Irene; Gjengedal, Eva; Eide, Leslie Sofia Pareja; Kuiper, Karel Kier-Jan; Ranhoff, Anette Hylen; Norekvål, Tone Merete. 2015. Experiences of postoperative delirium in octogenarian patients after Transcatheter Aortic Valve Implantation or Surgical Aortic Valve Replacement - a qualitative interview study. European Journal of Cardiovascular Nursing 2015 (Suppl 1). (Suppl.1.). European Journal of Cardiovascular Nursing.
 • Natvik, Eli; Gjengedal, Eva; Moltu, Christian; Råheim, Målfrid. 2015. Translating weight loss into agency: Men's experiences 5 years after bariatric surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 10: 1-15. doi: 10.3402/qhw.v10.27729
 • Orøy, Aud Jorun; Strømskag, Kjell Erik; Gjengedal, Eva. 2015. Do we treat individuals as patients or as potential donors? : a phenomenological study of healthcare professionals’ experiences. Nursing Ethics. 22: 163-175. doi: 10.1177/0969733014523170
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Råheim, Målfrid; Gjengedal, Eva. 2015. Shyness and openness - common ground for dialogue between health personnel and women about sexual and intimate issues after gynecological cancer. Health Care for Women International. 36: 1255-1269. doi: 10.1080/07399332.2014.989436
 • Sjursen, Irene; Gjengedal, Eva; Kvigne, Kari. 2015. Sjukepleiaren sitt mot fremmar tillit og styrkar livsmotet hjå alvorleg brannskadde pasientar. Nordisk sygeplejeforskning. 5: 165-178.
 • Sørbø, Jan Inge; Sæther, Wigdis Helen; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else. 2015. Livsverd og livsdrama. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. 3. 40-45.
 • Wang, Inger Johanne Haalan; Gjengedal, Eva; Larsen, Torill Marie Bogsnes. 2015. ‘passed and cleared’-former tobacco smokers’ experience in quitting smoking. Global Health Promotion. 21: 57-65. Publisert 2014-03-06. doi: 10.1177/1757975914523480
 • Dybvik, Tove Katrin; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else. 2014. At the mercy of others – for better or worse. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 28: 537-543. doi: 10.1111/scs.12078
 • Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sørbø, Jan Inge; Sæther, Wigdis Helen. 2014. Brightness in dark places’ : theatre as an arena for communicating life with dementia. Dementia. 13: 598-612. doi: 10.1177/1471301213480157
 • Heggen, Kåre; Bjørkly, Stål; Ekeland, Tor-Johan; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sørbø, Jan Inge. 2014. Doktorgradsstudium i helse- og sosialfag. Sunnmørsposten. Publisert 2014-06-28.
 • Kolltveit, Beate-Christine Hope; Graue, Marit; Zoffmann, Vibeke; Gjengedal, Eva. 2014. Experiences of nurses as they introduce the Guided Self-Determination (GSD) counselling approach in outpatient nurse consultations among people with type 1 diabetes. Vård i Norden. 34: 22-26.
 • Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Skrondal, Torill Helene; Storjord, May-Britt. 2014. Sensory stimulation-A way of creating mutual relations in dementia care. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 9: 1-10. doi: 10.3402/qhw.v9.23888
 • Moi, Asgjerd Litleré; Gjengedal, Eva. 2014. The lived experience of relationships after major burn injury. Journal of Clinical Nursing. 23: 2323-2331. doi: 10.1111/jocn.12514
 • Natvik, Eli; Gjengedal, Eva; Moltu, Christian; Råheim, Målfrid. 2014. Re-embodying eating: Patients' experiences 5 years after bariatric surgery. Qualitative Health Research. 24: 1700-1710. doi: 10.1177/1049732314548687
 • Bollig, Georg; Rosland, Jan Henrik; Gjengedal, Eva. 2013. Etiske og juridiske dimensjoner av forskning på sykehjem. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 1. 51-55.
 • Gjengedal, Eva; Ekra, Else Mari Ruberg; Hol, Hege Bente; Kjelsvik, Marianne; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorunn; Skrondal, Torill Helene; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid; Wogn-Henriksen, Kjersti. 2013. Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy. 14: 127-138. doi: 10.1111/j.1466-769X.2012.00558.x
 • Kjelsvik, Marianne; Gjengedal, Eva. 2013. Abort eller ikke? Jordmora : Tidsskrift for jordmorforbundet NSF. 2. 10-17.
 • Natvik, Eli; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 2013. Totally changed, yet still the same: patients' lived experiences 5 years beyond bariatric surgery. Qualitative Health Research. 23: 1202-1214. doi: 10.1177/1049732313501888
 • Orøy, Aud Jorunn; Strømskag, Kjell Erik; Gjengedal, Eva. 2013. Approaching families on the subject of organ donation : a phenomenological study of the experience of healthcare professionals. Intensive & Critical Care Nursing. 29: 202-211. doi: 10.1016/j.iccn.2013.02.003
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 2013. Living in a changed female body after gynecological cancer. Health Care for Women International. 34: 14-33. doi: 10.1080/07399332.2011.645965
 • Sørbø, Jan Inge; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sæther, Wigdis Helen. 2013. Materialitet, makt og mening / Det som sitter i veggene. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 9: 95-104.
 • Ekra, Else Mari Ruberg; Blåka, Gunnhild; Korsvold, Tora; Gjengedal, Eva. 2012. Children in an adult world: A phenomenological study of adults and their childhood experiences of being hospitalized with newly diagnosed type 1 diabetes. Journal of Child Health Care. 16: 395-405. doi: 10.1177/1367493512446315
 • Ekra, Else Mari Ruberg; Gjengedal, Eva. 2012. Being hospitalized with a newly diagnosed chronic illness- A phenomenological study of children's lifeworld in the hospital. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 7. 9 sider. doi: 10.3402/qhw.v7i0.18694
 • Holm, M; Falun, N; Gjengedal, Eva; Norekvaal, TM. 2012. Nurses attitudes towards music in the after death care. A focus group study. European Journal of Cardiovascular Nursing. 11: S31-S32.
 • Holm, Marianne; Fålun, Nina Britt; Gjengedal, Eva; Norekvål, Tone M. 2012. Music during after-death care: a focus group study. Nursing in Critical Care. 17: 302-308. doi: 10.1111/j.1478-5153.2012.00525.x
 • Holm, Marianne; Norekvål, Tone M.; Fålun, Nina Britt; Gjengedal, Eva. 2012. Partners' ambivalence towards cardiac arrest and hypothermia treatment : a qualitative study. Nursing in Critical Care. 17: 231-238. doi: 10.1111/j.1478-5153.2012.00490.x
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Råheim, Målfrid; Blåka, Gunnhild; Gjengedal, Eva. 2012. Living through gynaecological cancer: three typologies. Journal of Clinical Nursing. 21: 2626-2635. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.04028.x
 • Andersen, Janice; Sandberg, Sverre; Råheim, Målfrid; Gjengedal, Eva. 2011. Psychosocial aspects of predictive genetic testing for acute intermittent porphyria in minors. British Journal of Dermatology. 164: 1133-1134.
 • Bjarkøy, Ragnhild Øye; Gjengedal, Eva; Wahl, Astrid Klopstad. 2011. Care in the context of the complexity of psoriasis. Clinical Nursing Research. 20: 47-63. doi: 10.1177/1054773810375542
 • Eri, Tine Schauer; Blystad, Astrid; Gjengedal, Eva; Blåka, Gunnhild. 2011. 'Stay home for as long as possible': Midwives' priorities and strategies in communicating with first-time mothers in early labour. Midwifery. 27: E286-E292. doi: 10.1016/j.midw.2011.01.006
 • Kjelsvik, Marianne; Gjengedal, Eva. 2011. First-time pregnant women's experience of the decision-making process related to completing or terminating pregnancy - a phenomenological study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 25: 169-175. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00807.x
 • Orøy, Aud Jorunn; Strømskag, Kjell Erik; Gjengedal, Eva. 2011. Interaction with potential donors’ families : the professionals’ community of concern - a phenomenological study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 6: 1-11. doi: 10.3402/qhw.v6i1.5479
 • Strømsvik, Nina; Råheim, Målfrid; Gjengedal, Eva. 2011. Cancer worry among Norwegian males BRCA1/2 mutation carriers. Familial Cancer. 10: 597-603. doi: 10.1007/s10689-011-9456-8
 • Dahlberg, Karin; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 2010. Editorial. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. doi: 10.3402/qhw.v5i4.5800
 • Eri, Tine Schauer; Blystad, Astrid; Gjengedal, Eva; Blåka, Gunnhild. 2010. ‘The waiting mode’: First-time mothers’ experiences of waiting for labour onset. Sexual & Reproductive HealthCare. 1: 169-173. doi: 10.1016/j.srhc.2010.07.003
 • Eri, Tine Schauer; Blystad, Astrid; Gjengedal, Eva; Blåka, Gunnhild. 2010. Negotiating credibility: first-time mothers' experiences of contact with the labour ward before hospitalisation. Midwifery. 26: E25-E30. doi: 10.1016/j.midw.2008.11.005
 • Gjengedal, Eva; Storli, Sissel Lisa; Holme, Anny Norlemann; Eskerud, Ragne. 2010. An act of caring - patient diaries in Norwegian intensive care units. Nursing in Critical Care. 15: 176-184. doi: 10.1111/j.1478-5153.2010.00402.x
 • Holme, Anny Norlemann; Gjengedal, Eva; Eskerud, Ragne Sannes; Storli, Sissel Lisa. 2010. Bruk av dagbok til respiratorpasienter ved norske intensivavdelinger. InspirA - Tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere. 3. 19-24.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Råheim, Målfrid; Blåka, Gunnhild; Gjengedal, Eva. 2010. Life beyond cancer: women's experiences 5 years after treatment for gynaecological cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 24: 799-807. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00778.x
 • Strømsvik, Nina; Råheim, Målfrid; Øyen, Nina; Engebretsen, Lars Fredri; Gjengedal, Eva. 2010. Stigmatization and Male Identity: Norwegian Males' Experience after Identification as BRCA1/2 Mutation Carriers. Journal of Genetic Counseling. 19: 360-370. doi: 10.1007/s10897-010-9293-1
 • Torheim, Henny; Gjengedal, Eva. 2010. How to cope with the mask? Experiences of mask treatment in patients with acute chronic obstructive pulmonary disease-exacerbations. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 24: 499-506. doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00740.x
 • Giske, Tove; Gjengedal, Eva; Artinian, Barbara. 2009. The silent demand in the diagnostic phase. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 23: 100-106. doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00595.x
 • Giske, Tove; Gjengedal, Eva; Artinian, Barbara. 2009. The silent demand in the diagnostic phase. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 23: 100-106.
 • Sekse, Ragnhild Johanne; Råheim, Målfrid; Blåka, Gunnhild; Gjengedal, Eva. 2009. Cancer as a life-changing process: Women's experiences five years after treatment for gynaecological cancer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 4. 288-298. doi: 10.3109/17482620903211841
 • Strømsvik, Nina; Råheim, Målfrid; Øyen, Nina; Gjengedal, Eva. 2009. Men in the women's world of hereditary breast and ovarian cancer-a systematic review. Familial Cancer. 8: 221-229. doi: 10.1007/s10689-009-9232-1
 • Andersen, Janice; Øyen, Nina; Bjorvatn, Cathrine; Gjengedal, Eva. 2008. Living with Long QT Syndrome: A Qualitative Study of Coping with Increased Risk of Sudden Cardiac Death. Journal of Genetic Counseling. 17: 489-498. Publisert 2008-08-22.
 • Moi, Asgjerd Litleré; Gjengedal, Eva. 2008. Life After Burn Injury: Striving for Regained Freedom. Qualitative Health Research. 18: 1621-1630. doi: 10.1177/1049732308326652
 • Moi, Asgjerd Litleré; Vindenes, Hallvard Andreas; Gjengedal, Eva. 2008. The experience of life after burn injury: a new bodily awareness. Journal of Advanced Nursing. 64: 278-286. doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04807.x
 • Schou, Kirsten Costain; Alvsvåg, Herdis; Blåka, Gunnhild; Gjengedal, Eva. 2008. The (dis)appearance of the dying patient in generalist hospital and care home nurses' talk about the patient. Nursing Philosophy. 9: 233-247.
 • Schou, Kirsten Costain; Alvsvåg, Herdis; Blåka, Gunnhild; Gjengedal, Eva. 2008. The (dis)appearance of the dying patient in generalist hospital and care home nurses' talk about the patient. Nursing Philosophy. 9: 233-247.
 • Giske, Tove; Gjengedal, Eva. 2007. 'Preparative waiting' and coping theory with patients going through gastric diagnosis. Journal of Advanced Nursing. 57: 87-94. doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.04082.x
 • Giske, Tove; Gjengedal, Eva. 2007. Preparative waiting and coping theory with patients going through gastric diagnosis. Journal of Advanced Nursing. 57: 87-94.
 • Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva. 2007. Methodological problems associated with practice-close research. Qualitative Health Research. 17: 699-704.
 • Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva. 2007. Methodological problems associated with practice-close research. Qualitative Health Research. 17: 699-704. doi: 10.1177/1049732307299216
 • Strømsvik, Nina; Nordin, Karin; Berglund, Gunilla; Engebretsen, Lars F.; Hansson, Mats G.; Gjengedal, Eva. 2007. Living with Multiple Endocrine Neoplasia Type 1. Decent Care - Insufficient Medical and Geneteic Information. A Qualitative Study of MEN 1 Patients in a Swedish Hospital. Journal of Genetic Counseling. 16: 105-117.
 • Isaksen, Astrid Steen; Gjengedal, Eva. 2006. Significance of fellow patients for patients with myocardial infarction. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 20: 403-411.
 • Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva. 2006. How can everyday practical knowledge be understood with inspiration from philosophy? Nursing Philosophy. 7: 79-89.
 • Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva. 2006. How can everyday practical knowledge be understood with inspiration from philosophy? Nursing Philosophy. 7. 79-89.
 • Løvlien, Mona; Schei, Berit; Gjengedal, Eva. 2006. Are there gender differences related to symptoms of acute myocardial infarction? : a Norwegian perspective. Progress in Cardiovascular Nursing. 21: 14-19.
 • Kvigne, K; Kirkevold, M; Gjengedal, Eva. 2005. The nature of nursing care and rehabilitation of female stroke survivors: the perspective of hospital nurses. Journal of Clinical Nursing. 14: 897-905.
 • Kvigne, Kari; Kirkevold, Marit; Gjengedal, Eva. 2005. The nature of nursing care and rehabilitation of female stroke survivors: the perspective of hospital nurses. Journal of Clinical Nursing. 14: 897-905.
 • Wahl, Astrid Klopstad; Rustøen, Tone; Hanestad, BR; Gjengedal, E; Moum, T. 2005. Living with cystic fibrosis: impact on global quality of life. Heart & Lung. 34: 324-31.
 • Wahl, Astrid Klopstad; Rustøen, Tone; Hanestad, Berit Rokne; Gjengedal, E; Moum, Torbjørn. 2005. Living with cystic fibrosis: impact on global quality of life. Heart & Lung. 34: 324-331.
 • Wahl, Astrid; Rustøen, Tone; Hanestad, Berit Rokne; Gjengedal, Eva; Moum, Torbjørn. 2005. Living with cystic fibrosis � impact on global quality of life? Heart & Lung. 34: 324-331.
 • Wahl, Astrid; Rustøen, Tone; Hanestad, Berit Rokne; Gjengedal, Eva; Moum, Torbjørn. 2005. Self-efficacy, pulmonary function, perceived health and global quality of life of cystic fibrosis patients. Social Indicators Research. 72: 239-261. doi: 10.1007/s11205-004-5580-2
 • Hanestad, Berit Rokne; Gjengedal, Eva; Rustøen, Tone; Wahl, Astrid Klopstad. 2004. Å leve med cystisk fibrose (CF). Medlemsblad for Cystisk fibrose. 26-28.
 • Kvigne, Kari; Kirkevold, Marit; Gjengedal, Eva. 2004. Fighting back - struggling to continue life and preserve the self following a stroke. Health Care for Women International. 25: 370-387.
 • Kvigne, Kari; Kirkevold, Marit; Gjengedal, Eva. 2004. Fighting back - struggeling to continue life and preserve the self following a stroke. Health Care for Women International. 25: 370-387.
 • Kvigne, Kari; Kirkevold, Marit; Gjengedal, Eva. 2004. Fighting back : struggling to continue life and preserve the self following a stroke. Health Care for Women International. 25: 370-387.
 • Rustøen, Tone; Wahl, Astrid Klopstad; Hanestad, BR; Hanestad, Berit Rokne; Gjengedal, E; Moum, Torbjørn. 2004. Expressions of hope in cystic fibrosis patients: A comparison with the general population. Heart & Lung. 33: 111-118.
 • Gjengedal, Eva; Rustøen, Tone; Wahl, Astrid; Hanestad, Berit Rokne. 2003. Growing up and living with cystic fibrosis. Everyday life and encounters with the health care and social services - a qualitative study. Advances in Nursing Science. 26: 149-159.
 • Wahl, Astrid Klopstad; Rustøen, Tone; Gjengedal, Eva; Homme, Jorunn; Hanestad, Berit rokne. 2003. Cystisk fibrose- fra et pasientpespektiv. En undersokelse om symptomer og behandling, livskvalitet og fremtidsutsikter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 123: 2580-2582.
 • Kvigne, Kari; Gjengedal, Eva; Kirkevold, Marit. 2002. Gaining access to the life-world of women suffering from stroke - methodological issues in phenomenological studies. Journal of Advanced Nursing. 40: 61-68.
 • Kvigne, Kari; Gjengedal, Eva; Kirkevold, Marit. 2002. Gaining access to the life-world of women suffering from stroke: methodological issues in empirical phenomenological studies. Journal of Advanced Nursing. 40: 61-68.
 • Kvigne, Kari; Gjengedal, Eva; Kirkevold, Marit. 2002. Gaining access to the life-world of women suffering from stroke: methodological issues in empirical phenomenological studies. Journal of Advanced Nursing. 40: 61-68.
 • Wahl, Astrid Klopstad; Gjengedal, E; Hanestad, Berit rokne. 2002. The bodily suffering of living with severe psoriasis: in-depth interviews with 22 hospitalized patients with psoriasis. Qualitative Health Research. 12: 250-261.
 • Wahl, Astrid; Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2002. The bodily suffering of living with severe psoriasis - in depth interviews with 22 hospitalized patients with psoriasis. Qualitative Health Research. 12: 250-261.
 • Isaksen, Astrid Steen; Gjengedal, Eva. 2000. The Significance of Fellow Patients for the Patient With Cancer: What Can Nurses Do? ?. 23: 382-391.
 • Isaksen, Astrid Steen; Gjengedal, Eva. 2000. The Significance of Fellow Patients for the Patient With Cancer: What Can Nurses Do? Cancer Nursing. 23: 382-391.
 • Isaksen, Astrid Steen; Gjengedal, Eva. 2000. The Significance of Fellow Patients for the Patient With Cancer: What Can Nurses Do? Cancer Nursing. 23: 382-391.
 • Gjengedal, Eva. 1992. The Ethical Impact on Advaned Biomedical Technology. On Means and Ends in High-Tech Medicine. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 6: 195-199.
 • Gjengedal, Eva. 1992. Etikk og teknikk i omsorgen for respiratorpasienter. Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning. 2.
Rapporter/avhandlinger
 • Storli, Sissel Lisa; Eskerud, Ragne Sannes; Gjengedal, Eva; Holme, Anny Norlemann; Synnevåg, Hildegunn. 2012. Nasjonale anbefalinger for bruk av dagbok til pasienter ved norske intensivavdelinger. NSFLIS/NSF, https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/795416/Nasjonale-anbefalinger-for-bruk-av-dagbok. 30 sider.
 • Anderssen, Norman; Alvsvåg, Herdis; Gjengedal, Eva; Muri, Britt-Karin. 1999. Sluttrapport. Prosjekt helsefag hovedfag: Helsefag hovedfag for tilsatt undervisningspersonale ved helsefaghøgskoler. Det med.fak., Det psyk. fak., SEVU, Universitetet i Bergen, Bergen. 37 sider.
 • Opdal, Liv Randi; Gjengedal, Eva; Kjær, Kjell Roar Storm; Skjørshammer, Morten. 1998. Helsefag hovedfag, studieretning diakoni. Evalueringsrapport fra Utvalg for evaluering av studiekvalitet og læringsmiljø. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 41 sider.
 • Gjengedal, Eva. 1994. Understanding a World of Critical Illness. A Phenomenological Study of the Experiences of Respirator Patients and their Caregivers. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else. 2019. Kunsterfaring som grunnlag for erkjennelse. Kapittel 13, sider 301-316. I:
  • Dahlberg, Helena; Ellingsen, Sidsel; Martinsen, Bente; Rosberg, Susanne. 2019. Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. Liber. 345 sider. ISBN: 978-91-47-11345-3.
 • Storli, Sissel Lisa; Gjengedal, Eva. 2016. Dagbok, mening og livsforståelse. 5, sider 96-115. I:
  • Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Halvorsen, Kristin. 2016. Fenomener i intensivsykepleie. Cappelen Damm Akademisk. 272 sider. ISBN: 9788202423001.
 • Andersen, Janice; Sandberg, Sverre; Råheim, Målfrid; Gjengedal, Eva. 2011. Psychosocial aspects of predictive genetic testing for acute intermittent porphyria in Norwegian minors. Chapter, sider 1-7. I:
  • SSIEM, Society f the Study of Inborn. 2011. JIMD Reports - Case and Research Reports, 2011/1. Springer Publishing Company. 136 sider. ISBN: 978-3-642-25751-3.
 • Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Skrondal, Torill Helene; Storjord, May-Britt. 2011. From loneliness to belonging. Konferanseabstract i rapport, sider 48-48. I:
  • Langdridge, Darren. 2011. 30th International Human Science Research Conference Intertwining body-self-world, 27-30 July 2011 : Programme and abstracts. Department of Psychology, The Open University, St Catherine's College, Oxford. 93 sider.
 • Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Orøy, Aud Jorunn; Michaelsen, Ragnhild K A; Sundal, Hildegunn; Skrondal, Torill Helene; Vatne, Solfrid; Wogn-Henriksen, Kjersti. 2010. Vulnerable groups’ experiences as basis for health care interaction. Konferanseabstract i rapport, sider 17-17. I:
  • Krycka, Kevin C. 2010. 29th International Human Science Research Conference : Giving Voice to Experience. Seattle University, August 4-8, 2010. Seattle University College of Arts and Sciences, Seattle, Australia. 80 sider.
 • Sundal, Hildegunn; Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Blåka, Gunnhild. 2010. Hospitalized children – How do parents and nurses experience their collaboration? Konferanseabstract i rapport, sider 66-67. I:
  • Krycka, Kevin C. 2010. 29th International Human Science Research Conference : Giving Voice to Experience. Seattle University, August 4-8, 2010. Seattle University College of Arts and Sciences, Seattle, Australia. 80 sider.
 • Fjelland, Ragnar; Gjengedal, Eva. 2008. Livsverden, arkitektur og sykdom. Kapittel 5, sider 99-124. I:
  • Gjengedal, Eva; Schiøtz, Aina; Blystad, Astrid. 2008. Helse i tid og rom. Cappelen Damm Akademisk. 172 sider. ISBN: 978-82-02-26004-0.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Om kronisk sykdom. Innledning. I:
  • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Å leve med kronisk sykdom : en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. 429 sider. ISBN: 978-82-02-24659-4.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Oppsummering og tanker om framtiden. Avslutning. I:
  • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Å leve med kronisk sykdom : en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. 429 sider. ISBN: 978-82-02-24659-4.
 • Hanestad, Berit Rokne; Gjengedal, Eva. 2007. Metodiske overveielser. Kap. 4, sider 147-160. I:
  • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Å leve med kronisk sykdom : en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. 429 sider. ISBN: 978-82-02-24659-4.
 • Råheim, Målfrid; Gjengedal, Eva. 2007. Kropp og kroppslighet - erfaringers kroppslighet, kroppslighetens erfaringer. Eksempler fra studier om å leve med cystisk fibrose og fibromyalgi. Kap. 3, sider 103-123. I:
  • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2007. Å leve med kronisk sykdom : en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. 429 sider. ISBN: 978-82-02-24659-4.
 • Gjengedal, Eva; Fjelland, Ragnar. 2006. Sanatoriets betydning for den tuberkuløse pasientens livsverden. Kapittel, sider 141-167. I:
  • Bengtsson, Jan. 2006. Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer. Livsverdensfenomenologiske bidrag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 192 sider. ISBN: 82-7634-728-2.
 • Berit, Rokne Hanestad; Gjengedal, Eva. 2001. Metodiske overveielser. kap. 4, sider 147-160. I:
  • Gjengedal, Eva; Rokne Hanestad, Berit. 2001. Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit R. 2001. Oppsummering og tanker om framtiden. Avslutning, sider 375-379. I:
  • Gjengedal, Eva; Rokne Hanestad, Berit. 2001. Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne. 2001. Om kronisk sykdom. Innledning, sider 10-26. I:
  • Gjengedal, Eva; Rokne Hanestad, Berit. 2001. Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Gjengedal, Eva; Wahl, Astrid Klopstad; Rustøen, Tone; Hanestad, Berit Rokne. 2001. Å leve med cystisk fibrose. Kap. 6, sider 222-232. I:
  • Gjengedal, Eva; Rokne Hanestad, Berit. 2001. Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Graue, Marit; Hanestad, Berit Rokne; Gjengedal, Eva. 2001. God diabetesomsorg – mer enn medisinsk behandling. laerebok, sider 286-299. I:
  • 2001. Å leve med kronisk sykdom- en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. 14 sider.
 • Råheim, Målfrid; Gjengedal, Eva. 2001. Kropp og kroppslighet - erfaringers kroppslighet, kroppslighetens erfaringer. Eksempler fra studier om å leve med cystisk fibrose og fibromyalgi. Kap. 3, sider 103-123. I:
  • Gjengedal, Eva; Rokne Hanestad, Berit. 2001. Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Gjengedal, Eva. 1997. Kriser i helsevesenet: Utfordringer for omsorgsarbeideren. 147-164. I:
  • Alvsvåg, Herdis; Anderssen, [Mangler fornavn]; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 1997. Kunnskap, kropp og kultur. ISBN: 82-417-0790-8.
 • Fjelland, Ragnar; Gjengedal, Eva. 1994. A Theoretical Foundation for Nursing as a Science. 1, sider 326. I:
  • Benner, Patricia. 1994. Interpretive Phenomenology. Sage Publications. 372 sider. ISBN: 0-8039-5723-8.
 • Fjelland, Ragnar; Gjengedal, Eva. 1994. A Theoretical Foundation for Nursing as a Science. I:
  • Benner, P. 1994. Interpretive Phenomenology Embodiment, Caring and Ethics in Health and Illness.
 • Fjelland, Ragnar; Gjengedal, Eva. 1994. A Theoretical Foundation for Nursing as a Science. 3-25. I:
  • Benner, Patricia. 1994. Interpretive Phenomenology. Embodiment, Caring, and Ethics in Health and Illness.
 • Gjengedal, Eva. 1993. Pasientopplevelser som grunnlag for kunnskapsutvikling. 190-199. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Klokskap og kyndighet. Kari Martinsens innflytelse på norsk og dansk sykepleiev. (Red.: Kirkevold, M., Nortvedt, F., Alvsvåg, H.).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Doctoral thesis:

1. Gjengedal, E Understanding a World of Critical Illness. A Phenomenological Study of the Experiences of Respirator Patients and their Caregivers. 1994; Department of Public Health and Primary Health Care, Division of Nursing Science, University of Bergen (266 pages).

 

Books and book chapters (alphabetical)

2. Alvsvåg, H; Anderssen, N; Gjengedal, E; Råheim, M (eds.) (1997) Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

3. Alvsvåg, H; Gjengedal, E (eds.) (2000) Omsorgstenkning. En innføring i Kari Martinsens forfatterskap. Bergen: Fagbokforlaget.

4. Alvsvåg, H; Gjengedal, E (eds.) (2000) Omsorgstænkning. En indføring i Kari Martinsens forfatterskab. København: Gads Forlag.

5. Fjelland, R; Gjengedal, E (1990) Sykepleie som vitenskap Vitenskapsteori og etikk for sykepleiere. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

6. Fjelland, R; Gjengedal, E (1994) A Theoretical Foundation for Nursing as a Science (s. 3-25). In Benner, P (ed.) Interpretive Phenomenology. Embodiment, Caring, and Ethics in Health and Illness. Thousand Oaks: Sage Publications.

7. Fjelland, R; Gjengedal, E (1995) Vitenskap på egne premisser. Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere (202 sider). Oslo: ad Notam Gyldendal.

8. Fjelland, R; Gjengedal, E (1996) Videnskab på egne præmisser .(199pages) Videnskabsteori og etikk for sundhedspersonale. København: Munksgaard (translated by Amstrup, K.).

9. Fjelland, R; Gjengedal, E (2008) Livsverden, arkitektur og sykdom (99-124). In Gjengedal, E; Blystad, A; Schiøtz, A (eds.) Helse i tid og rom. Cappelen Akademisk Forlag.

10. Flatås, T; Fløysvik, T; Gjengedal, E; Lystad, A (eds.) (1989) ”Fra etisk refleksjon til handling”. Sykepleiernes faglig/etiske ansvar. Oslo: Norsk sykepleierforbund (176pages).

11. Gjengedal, E (1993) Pasientopplevelser som grunnlag for kunnskapsutvikling (190-200). In Kirkevold, M; Nortvedt, F; Alvsvåg, H (eds.) Klokskap og kyndighet. Kari Martinsens innflytelse på norsk og dansk sykepleie. Oslo: ad Notam Gyldendal.

12. Gjengedal, E (1997) Kriser i helsevesenet: Utfordringer for omsorgsarbeideren (147-166). In Alvsvåg, H; Anderssen, N; Gjengedal, E; Råheim, M (eds.) Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

13. Gjengedal, E (2000) Omsorg og sykepleie (p. 37-55). In Alvsvåg, H; Gjengedal, E (eds.) Omsorgstenkning. En innføring i Kari Martinsens forfatterskap. Bergen: Fagbokforlaget.

14. Gjengedal, E; Hanestad, BR (eds.) (2001): Å leve med kronisk sykdom. En varig kursendring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

15. Gjengedal, E; Hanestad, BR (2001): Sykepleieres møte med kronisk syke pasienter (p.311 – 327). n Gjengedal, E; Hanestad, BR (eds.) Å leve med kronisk sykdom En varig kursendring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

16. Gjengedal, E; Jakobsen, R (eds.) (2001) Sykepleie praksis og utvikling (volum 1, 2 og 3). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

17. Gjengedal, E; Fjelland, R (2006): Sanatoriets betydning for den tuberkuløse pasientens livsverden (p.141 -168). I Bengtsson, J (ed.) Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer: Livsverdensfenomenologiske bidrag. Kristiansand: Kunnskapsforlaget.

18. Gjengedal, E; Hanestad, BR (eds.) 2007 Å leve med kronisk sykdom – en varig kursendring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. New edition – completely reworked.

19. Gjengedal, E; Wahl, AK; Rustøen, T; Hanestad, BR Å leve med cystisk fibrose (p.223-232). In Gjengedal, E; Hanestad, BR (eds.) 2007 Å leve med kronisk sykdom – en varig kursendring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

20. Gjengedal, E; Blystad, A; Schiøtz, A (eds.) 2008 Helse i rom og tid. Cappelen Akademisk Forlag.

21. Nåden, D; Fredriksson, L; Gjengedal, E; Hansen, SR (2006) Nordic College of Caring Sciences. Jubileumsskrift (98 pages). Helsingfors.

22. Råheim, M; Gjengedal, E Kropp og kroppslighet – erfaringers kroppslighet, kroppslighetens erfaringer. Eksempler fra studier om å leve med cystisk fibrose og fibromyalgi (p.103-123). In Gjengedal, E; Hanestad, BR (eds.) 2007 Å leve med kronisk sykdom – en varig kursendring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

 

Articles in Nordic Journals (alphabetical)

23. Bolling, G; Rosland,,JH; Gjengedal, E. Etiske og juridiske dimensjoner av forskning på sykehjem. Omsorg. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2013; 30 (1), 51-55.

24. Gjengedal E: Etiske problemer i moderne jordmorspraksis. Syke¬pleien,1986; 73 (10), 22-23.

25. Gjengedal E, Sæther M: Er det i det hele tatt mulig å måle kvali¬tet? Sykepleien, 1988; 76 (16), 9-11.

26. Gjengedal E: Etikk og teknikk i omsorgen for respiratorpasienter. Tidsskrift for Norsk Sykepleie¬forskning,1992; 2, 10-15.

27. Gjengedal E: Kvalitative forskningens anvendt i forhold til kritisk syke mennesker. Omsorg. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2000; 17 (2)28-31.

28. Gjengedal E: Anmeldelse av Hall, EOC, Fra avdeling til avdeling. En fænomenologisk undersøkelse af innholdet i sygeplejen ved et lille barns overflytning til eller fra intensiv afdeling. Dansk Tidsskrift for sygeplejeforskning, 2000;16 (2) 136-140.

29. Hanestad BR; Gjengedal E; Rustøen T; Wahl AK: Å leve med cystisk fibrose (CF). Medlemsblad for de nordiske riksforeningene for Cystisk Fibrose, 2004;1:26-28.

30. Kjlsvik, M; Gjengedal, E. Abort eller ikke? Jormora, 2013 2, 10-17,.

31. Sæther M; Gjengedal E: Måling av pleietyngde som middel til effektivi¬se¬ring. Sykepleien, 1988: 76 (15), 16-19.

32. Sørbø, J.I., Gjengedal, E. Lykkeslet, E., Sæther, W.H. 2012 Det som sitter i veggene. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, (9) 1- 2013, 95 – 103.

33. Wahl AK; Rustøen T; Gjengedal E; Homme J; Hanestad BR: Cystisk fibrose fra et pasientperspektiv. TNLF 2003; 23; 2580-2.

 

Articles in International Journals (alphabetical)

34. Andersen, J; Øyen N; Bjorvatn C; Gjengedal E: Living with Long QT Syndrom. A qualitative study of coping with increased risk of sudden cardiac death. Genetic Counseling, 2008, 17, 489 -98.

35. Andersen, J; Sandberg, S; Råheim, M; Gjengedal, E. Psychosocial aspects of predictive genetic testing for acute intermittent porphyria in Norwegian minors. Springer Publishing Company 2011 ISBN 978-3-642-25751-3.p. 1 - 7.

36. Dybvik, TK; Gjengedal, E.; Lykkesle, E. At the mercy of others – for better or worse. Scandinavia Journal of caring Sciences published on line sept. 2013

37. Ekra,EMR; Blåka, G; Korsvold, T; Gjengedal, E. Children in an Adult World: A Phenomenological Study of Adults and their Childhood Experiences of Being Hospitalised with Newly Diagnosed Type 1diabetes Journal of Child Health Care, 2012, 16 (4) 395-405.

38. Ekra, EM; Gjengedal, E. Being hospitalized with a newly diagnosed chronic illness--a phenomenological study of children's lifeworld in the hospital. Journal of Qualitative Studies On Health And Well-Being, 2012, 7, 1-9.

39. Eri TS; Blystad A; Gjengedal, E; Blaaka G: Negotiating credibility: first-time mother’ experiences of contact with the labour ward before hospitalisation. Midwifery, 2010, 26 (6) e25-e23.

40. Eri TS; Blystad A, Gjenegdal; Blaaka G “The waiting mode”: First time mothers’ experiences of waiting for labour onset. Sexual & Reproductive healthcare, 2010, 1 (4), 169-173.

41. Eri TS; Blystad A; Gjenedal E; Blaaka G: “Stay home as long as possible”: Midwifes’ priorities and strategies in communicating with first-time mothers in early labour. Midwifery, 2011 27 (6) 286-292.

42. Giske T; Gjengedal E: “Preparative waiting” a way of coping? A theoretical discussion of how gastric patients going through diagnostic phase experience their situation. Journal of Advanced Nursing, 2007; 57(1), 87–94.

43. Giske T; Gjengedal E; Artinian B. The silent demand in the diagnostic phase. Scandinavian Journal of Caring Science, 2009, 23 (1) 100-6.

44. Gjengedal E: The Ethical Impact of Advanced Biomedical Tech¬no¬logy. On Means and Ends in High-Tech Medicine, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 1992; 6 (4), 195-199.

45. Gjengedal E; Rustøen T; Wahl AK; Hanestad BR: Growing up and living with cystic fibrosis: everyday life and encounters with the healthcare and social services – a qualitative study. Advances in Nursing Science, 2003; 26: 149-59.

46. Gjengedal E; Storli S; Norlemann Holme, A; Eskerud RS. An act of caring – patient diaries in Norwegian intensive care units. Nursing in Critical Care, 2010, 15 (4) 176-184.

47. Gjengedal, E; Ekra, E.; Hol, H; Kjelsvik; M: Lykkeslet, E.; Michaelsen, R; Orøy, A; Skrondal, T; Sundal, H; Vatne, S; Wogn-Henriksen, K. Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy, 2013, 14, 127-138.

48. Gjengedal,E; Lykkeslet, E; Sørbø, JI; Sæther, WH. “Brigthness in Dark Places» Theatre as an Arena for Communicating Life with Dementia. Dementia, Published online March 2013

49. Holm, MS; Norekvål, TM; Gjengedal, E. Partner’s ambivalence towards cardiac arrest and hypothermia treatment: a qualitative study. Nursing in Critical Care, 2012, 17 (5) 231-238.

50. Holm, M; Fålun, N; Gjengedal, E; Norekvål, TM. Music during after death care: a focus group study. Nursing in Critical Care, 2013, 17 (6) 302-308.

51. Isaksen AS; Gjengedal E: The Significant of the Fellow Patients for the Cancer Patient: What can Nurses do? Cancer Nursing 2000; 23(5) 382 – 391.

52. Isaksen AS; Gjengedal E: The significance of fellow patients for patients with myocardial infarction. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2006; 20 (4) 403-11.

53. Kjelsvik M; Gjengedal E: First-time pregnant women’s experience of the decision-making process related to completing or terminating pregnancy – a phenomenological study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2011, 25 (1)169–175.

54. Kvigne K; Gjengedal E; Kirkevold M: Gaining access to the life-world of women suffering from stroke: Methodological issues in empirical phenomenological studies. Journal of Advanced Nursing 2002; 40, 61-68.

55. Kvigne K; Kirkevold M; Gjengedal,E. Figthing back – struggeling to continue life and preserve the self, following a stroke. Health Care for Women International 2004; 25, 370 – 387.

56. Kvigne K; Kirkevold, M; Gjengedal E: The nature of nursing care and rehabilitation of female stroke survivors: The perspective of hospital nurses. Journal of Clinical Nursing 2005; 14 (7)897-905.

57. Lykkeslet E; Gjengedal E: How can everyday practical knowledge be understood with inspiration from philosophy? Nursing Philosophy, 2006; 7, 79-89.

58. Lykkeslet E; Gjengedal E. Methodological Problems Associated with Practice-Close Research. Qualitative Health Research 2007; 17, 699-704.

59. Løvlien M; Schei B; Gjengedal E. Are there gender differences related to symptoms of acute myocardial infarction? A Norwegian Perspective. Progress in Cardiovascular Nursing, 2006; winter, 15 -19.

60. Moi AL; Gjengedal E: Life after Burn Injury: Striving for Regained Freedom. Qualitative Health Research 2008; 18, 1621-30.

61. Moi AL; Vindenes HA; Gjengedal E: The experience of life after burn injury: A new bodily awareness. Journal of Advanced Nursing 2008; 64 (3), 278-86.

62. Natvik, E; Gjengedal, E; Råheim, M. "Totally Changed, Yet Still the Same: Patients’ Lived Experiences 5 Years Beyond Bariatric Surgery Qualitative Health Research, 2013, 23 (9) 1202-1213.

63. Orøy, A; Strømskag, KE; Gjengedal,E. Interaction with potential donors' families: The professionals' community of concern-a phenomenological study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 2011, 6 (1),

64. Orøy, A; Strømskag, KE; Gjengedal, E. Approaching families on the subject of organ donation: a phenomenological study of the experiences of healthcare professionals. Intensive & Critical Care Nursing, 2013, 29, 202-11.

65. Rustoen T; Wahl AK; Hanestad BR; Gjengedal E; Moum T: Expressions of hope in cystic fibrosis patients: A comparison with the general population. Heart & Lung, 2004; 33: (2):111-108.

66. Schou KC; Alvsvåg H; Blåka G; Gjengedal E: The (dis)appearance of the dying patient in generalist and care home nurses’ talk about the patient. Nursing Philosophy 2008, 9 (4) 233-47.

67. Sekse RJT; Raaheim M; Blaaka G; Gjengedal E: Cancer as a life-changing process: Women's experiences five years after treatment for gynaecological cancer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being. 2009, 4, 288-28.

68. Sekse RJT; Råheim M; Blaaka G; Gjengedal E: Life beyond cancer: women’s experiences 5 years after treatment for gynaecological cancer. Scandinavian Journal of caring Sciences, 2010, 24 (4) 799-807.

69. Sekse RJT, Råheim M; Gjengedal E: Living through the experiences of gynaecological cancer. Three typologies. Journal of Clinical Nursing. 20+11, 21 (17/18) 2626-35.

70. Sekse RJT; Gjengedal E; Råheim M: Living in a changed female body after gynaecological cancer. Health Care for Women International, 2013, 34 (1) 14-33.

71. Strømsvik N; Nordin K; Berglund G; Engebretsen LF; Hansson MG; Gjengedal E: Living with Multiple Endocrine Neoplasia Type: Decent Care-Insufficient Medical and Geneteic Information. A qualitative study of MEN 1 patients in a Swedish Hospital. Genetic Counseling 2005; 16 (1)105-117.

72. Strømsvik N; Råheim M; Øyen N; Gjengedal E. Men in the women’s world of hereditary breast and ovarian cancer – a systematic review. Familial Canser, 2009, 8 (3) 221-9.

73. Strømsvik N; Råheim M; Engebretsen LF; Gjengedal E. Stigmatization and male identity: Norwegian males’ experience after identification as BRCA ½ mutation carriers. Journal of genetic Counseling: 2005, 19 (4) 360-70.

74. Strømsvik N; Råheim M; Gjengedal E: Cancer Worry among Norwegian male BRCA ½ Mutation Carriers. Familial Cancer, 2011, 16 (3) 597-603.

75. Torheim H; Gjengedal E: How to cope with the mask? Experiences of mask treatment in patients with acute chronic obstructive pulmonary disease-exacerbations, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2010, 24 (3) 499-506.

76. Wahl AK; Rustøen T; Hanestad BR; Gjengedal E; Moum T: Self-efficacy, pulmonary function, perceived health and global quality of life of cystic fibrosis patients. Social Indicators Research 2005; 72: 239-61.

77. Wahl AK; Rustoen T; Hanestad BR; Gjengedal E; Moum T: Living with cystic fibrosis: impact on global quality of life. Heart Lung. 2005; 34(5):324-31.

 

Abstracts – conferences

78. Gjengedal E. Ethics and technology in the care of the respirator patient. International Caring Conference 22.-23. okt. 1992, Örebro, Sverige. Centrum för omvårdnadsvetenskap og Center for caring sciences. Abstracthefte, s. 15.

79. Gjengedal E. Hvordan styrer idegrunnlag og menneskesyn sykepleiepraksis? Profesjonell sykepleie – en kvalitetstjeneste? Kongress Norsk Sykepleierforbund, 27.- 29. august, 1992, Oslo. Programhefte, s. 69.

80. Gjengedal E. Kvalitative metoder som tilgang til forståelse av menneskelige fenomen. Scanmedica i 96. ”Kropp og sjel” Nasjonal konferanse om psykosomatiske tilstander. Bergen 5. – 7. juni, 1996. Abstrakthefte, s.5.

81. Gjengedal E. Caring experiences with chronic illness. Human Caring: The Primacy of Love and Existential Suffering. International Nursing Caring Conference, Helsinki 14. -16. June, 1997.

82. Gjengedal E. Hva er veien frem i omvårdsforskningen? Nordisk konferanse om omvårdsvitenskap, Nordic College of Caring Sciences, Kjøpenhavn, 27.- 29. mars, 1998.

83. Gjengedal E; Hanestad BR. Å leve så godt som mulig med kronisk sykdom – en utfordring for sykepleiepraksis. Norsk Sykepleierforbunds Sykepleiekongress, Bergen 14. – 16. sept. 2000. Programhefte s.170-73.

84. Hanestad BR; Gjengedal E: Skrivekurs: Hva – hvordan og hvorfor – formidling av egen erfaring og ulike typer prosjektarbeid. Norsk Sykepleierforbunds 5. sykepleierkongress, Grieghallen Bergen 14. – 16. september 2000. Programhefte s. 18.

85. Hanestad BR; Gjengedal E. Chronic diseases – a challenge for nursing interventions. 10th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers, Reykjavik. 25. – 27. mai, 2000.

86. Gjengedal E; Hanestad BR: Å leve med kronisk sykdom. Mestring av kroniske sykdommer. Tverrfaglig konferanse, Bergen Kongress Senter 22. – 24. nov. 2000. Abstrakthefte, s. 7.

87. Hanestad BR; Gjengedal E. Focus groups in nursing research – strength and limitations. International Council of Nurses (ICN) 22ndQuadrennial Congress, Kjøpenhavn 10. – 15. Juni 2001. Abstracts for Concurrent sessions and Symposia, p. 259.

88. Gjengedal E. Omsorg for døende i akutt avdelinger. Omvårdnad, teknikk og etikk. Nordisk kongress för intensiv- och anestesisjukskötare (NOKIAS). Reykjavik 14.- 16. sept. 2001. Abstrakthefte, s.6 (key note).

89. Gjengedal E; Hanestad BR; Wahl AK; Rustøen, T: Being grown up with CF – an unexpected experience. International Council of Nurses (ICN) 22nd Quadrennial Congres, Kjøpenhavn 10. – 15. juni, 2001. Abstracts for Concurrent sessions and Symposia, p.553.

90. Gjengedal E; Scou KS; Alvsvåg H; Blåka G: Multidsciplinary teamwork in focus group research. The Seventh Annual Qualitative Health Research Conference, Ehwa Womans University, Seoul, Sør-Korea 26. – 29. juni, 2001. Abstraktshefte s. 225.

91. Hanestad BR; Gjengedal .: Skrivekurs: Hva – hvordan og hvorfor – formidling av egen erfaring og ulike typer prosjektarbeid. Norsk Sykepleiforbunds 6. sykepleiekongress. Oslo Spektrum 2. – 5. oktober, 2002. Programhefte, s. 12.

92. Gjengedal E; Schou KC; Alvsvåg H; Blåka G. Nursing the dying in a Norwegian hospital and nursing home – an interdisciplinary approach. Network of European PhD programme, Summer Course, University of Bergen 21. juni, 2004.

93. Gjengedal E: Hvordan generere teori fra kvalitative data? (key note). Verdighet – sårbarhet – krenkelse. Nordic College of Caring Sciences, Nordisk konferanse Høgskolen i Oslo 25. – 27. mars, 2004.

94. Gjengedal E: Opplevd sykdom og livskvalitet ved kroniske lidelser. Psykosomatisk medisin. Helse Bergen, Bergen 14. – 15. desember, 2004.

95. Gjengedal E; Schou K; Alvsvåg H; Blåka, G. Quality at the end of life? Quality of Life Research 2005; 14 (9) 2005. 12th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research, San Francisco, 19. – 22. august, 2005.

96. Satinovic, M og Gjengedal, E. Redefining life course: A basic social process for a good life with multiple sclerosis. Quality of Life Research 2005; 14 (9) 2127. 12th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research, San Francisco,August 19. – 22., 2005.

97. Moi, A; Gjengedal, E. Experience of life after major burn injury. International Human Science Research Conference. New frontiers of phenomenology, University of Trento, Italy, 13. – 16. juni 2007, abstractbook, s. 32.

98. Fjelland, R; Gjengedal, E. Literary texts as a source of information about lived experience. Abstractbook, s. 53. International Human Science Research Conference, University of Trento, Italy 13. 16. juni 2007.

99. Moi, A; Gjengedal, E. Experience of life after major burn injury. Abstractbook, s. 32. International Human Science Research Conference, University of Trento, Italy 13. 16. juni 2007.

100. Orøy, A; Gjengedal, E; Strømskag, KE. Caring for potential organ donor’s family. A phenomenological study of healthcare professionals’ experiences. Abstractbook, s. 22. International Human Science Research Conference, Molde University College, Norway, 17.- 20 juni 2009.

101. Storli, S; Norleman Holme, A; Eskerud, R; Gjengedal, E. The uses of diaries in intensive care units – a resolution of an apparent paradox. International Human Science Research Conference, Molde University College, Norway, 17.- 20 juni 2009

102. Gjengedal, E; Ekra, EM; Lykkeslet, E; Michaelsen, R; Oroy, A; Skrondal,T; Sundal, H; Wogn-Henriksen, K, Vatne, S. Vulnerable Groups’ Experiences as Basis for Health Care Interaction. International Human Science Research Conference, University of Seattle, juli 2010.

103. Andersen, J; Sandberg S; Råheim M; Gjengedal E. Psychosocial aspects of predictive genetic testing for acute intermittent porphyria in minors. Poprhyrin and Porphyrias Conference, Cardiff April 10-14 2011. Oral presentation

104. Lykkeslet, E; Gjengedal, E; Skrondal, T; Storjord, MB. From lonelyness to belonging. Interaction between healthcare providers and persons suffering from dementia. International Human Science Research Conference. Abstractbok, s. The Open University, Oxford, England 27. – 30. Juli, 2011

105. Råheim, M; Gjengedal, E. Lived body in illness - a changing lifeworld. Habit, Institution and Tradition Department of Philosophy and Preliminary Studies, University of Bergen. November 14th and 15th 2012.

106. Gjengedal, E; Lykkeslet, E; Sørbø, JA; Saether, W. “Lighth in Dark Places”. Theatre as an Arena for Reflection for Relatives of Persons with Dementia .Renewing the Encounter. 31st. International Human Science Research Conference, University of Quebec, Montreal, Canada. June 25.-29, 2012..

107. Gjengedal, E; Lykkeslet, E. The straw that broke the camel’s neck. Creativity in Human Science Research Methodology and Theory. The 32dd International Human Science Research Conference. August 13.-16. 2013, Aalborg University Denmark.

108. Råheim, M; Gjengedal, E. The lived body in illness – a changed lifeworld. Creativity in Human Science Research Methodology and Theory. The 32dd International Human Science Research Conference. August 13.-16. 2013, Aalborg University Denmark.

109. Orøy, A; Strømskag, KE; Gjengedal, E. Approaching families on the subject of organ donation: a phenomenological study of the experiences of healthcare professionals. Creativity in Human Science Research Methodology and Theory. The 32dd International Human Science Research Conference. August 13.-16. 2013, Aalborg University Denmark.

110. Natvik, E; Moltu, C; Gjengedal, E; Råheim, M. Re-Embodying Eating: Patients’ Experiences 5 Years Beyond Beatric Surgery.

111. . Creativity in Human Science Research Methodology and Theory. The 32dd International Human Science Research Conference. August 13.-16. 2013, Aalborg University Denmark.

 

Education

1975: Registered nurse, Oppland Region Nursing School, Gjøvik

1979: Pedeagog in nursing, University of Tromsø

1981: Examen phiolosophicum, University of Oslo

1982: Nurse specialist in intencive care, The Region Hospital of Tromsø

1983: Primary course in psychology, University of Tromsø

1986: Intermediate study in philosophy, University og Tromsø

1987: Master of Science in Nursing, University of Oslo

1990 -91: Five PhD-courses, University of California, San Francisco

1994: Phd in Nursing Science, University of Bergen

 

Positions: Clinical practice

1975-76: Registered nurse, surgical pediatric ward, Lillehammer Hospital

1976-77: Registered nurse, general medical ward, Gjøvik Hospital

1982-84: Nurse specialist medical intencive care unit, Tromsø Regional Hospital

1987: Registered nurse, Andøya nursing home.

 

Positions: Teaching

1977: Teacher in nursing, Oppland Region Nursing School, Gjøvik

1979-81: Teacher in nursing, Oppland Region Nursing School, Gjøvik

1984-85: Teacher in nursing pedeagogic, University of Tromø

1985-86: Teacher in health care, Breivang High School, Tromsø

1987: Teaching Nurse, Gannestad Nursing Home

 

Scientific positions:

1988: Teaching assistant, Department of Nursing Science, University of Tromsø

1988.89: Teaching assistant: Institute of Nursing Science, University of Bergen

1990 -93: Phd-fellowship, Norwegian Research Council

1994-98: Associate professor, Health Sciences, University of Bergen

1996-98: Docent in Nursing Science, Molde University College

1998-01: Associate professor in Health Sciences, University of Bergen

2001-07: Associate professor in Health Sciences, Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen

2007- 12: Professor in Health Sciences; Department of Public Health and Primary Health Care

2012-dd: Professor in Health Sciences, Department of Global Public Health and Primary Care (50 % from September 2013)

2009-dd: Professor II in Health and Social Care, Molde University College (50 % from September 2013)

 

Responsibilities

1998-2001: Conduction of the temporary Master program in Health Sciences, University of Bergen

2007-2009: Leader, Section of Nursing Science, University of Bergen

2009-2011: Research coordinator at Department of Health and Social Care, Molde University Colleg

 

Membership:

Norwegian Nurse Association, Ethics Committee (1987--95) (deputy chair/chair 1992-93)

Patient Ombudsman in Hordaland Region (deputy chair, 1994-95)

Member of board, Ålesund University College (1994-96)

Hovedfagskomiteen Health Sciences, University of Bergen (1996-97)

National Associationl of Health Sciences (deputy chair, 1998-2001)

Member of board, Center for Medical Ethics, University of Oslo (2002-3)

Evaluation committee, Health Sciences, University of Oslo

Member of board Nordic College of Caring Sciences (2003-6)

Member of research committee, Extra Stiftelsen, Norwegian Health and Rehabilitation (2010-12)

 

Member of evaluation committees:

Numerous evalution committees at universities and university colleges (lectures, associate professor, professors)

18 evaluation committees (Narway and Denmark)

 

Supervision:

Supervison of ca 50 thesis/master students

Main supervisor for four and co-supervisor for five phd-candidates who have finished their doctoral thesis