Hjem
Eva Svenssons bilde
 • E-postEva.Svensson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 90 36+47 958 19 187
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  320
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5007 BERGEN
 • Tilrettelegging og organisering av studentmobilitet
 • Internasjonale samarbeidsavtaler (Erasmus/bilaterale avtaler)
 • Godkjenning og innpassing av utenlandsk utdanning
 • Validering og verifisering av utdanningsdokumenter
 • Veiledning av studenter med internasjonal utdanningsbakgrunn
 • Opptak av internasjonale gradsstudenter
 • Fellesgrader på master og phd-nivå, Erasmus Mundus
 • Kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelse
 • Klage- og fuskesaker
Tidsskriftartikler
 • Svensson, Eva; Bodin, Sara; Hulling, Hans; Pettersson, Susanne. 2009. The Crofter and the Iron Works: The Material Culture of Structural Crisis, Identity and Making a Living on the Edge. International Journal of Historical Archaeology. 13: 183-205. doi: 10.1007/s10761-009-0078-x
 • Apold, Jaran; Eiken, Hans Geir; Svensson, Eva; Kunert, E.; Kozak, L.; Cechak, P.; Güttler, F.; Giltay, J.; Lichter-Konecki, U.; Melle, D.; Jaruzelska, J. M. 1993. The phenylketonuria G272X/Haolotype 7 mutation in European populations. Hum Genet. 92: 107-109.
 • Eisensmith, R. C.; Okano, Y.; Dasovich, M.; Wang, T.; Güttler, F.; Lou, H.; Guldberg, P.; Lichter-Konecki, U.; Konecki, D. S.; Svensson, Eva; Apold, Jaran; et al., [Mangler fornavn]. 1992. Multiple origins for phenylketonuria in Europe. American Journal of Human Genetics. 51: 1355-1365.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.